Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » CENY

CENY

Ceník stravování - platnost od 1. 4. 2018

věková kategorie typ stravy celodenní strava v Kč snídaně v Kč oběd v Kč večeře v Kč desátka v Kč svačina v Kč 2. večeře v Kč
od 6 let do 11 let věku racionální č. 3 121 20 45 32 11 13  
individuální 140 20 49 36 11 13 11
od 12 let věku neomezeně racionální č. 3 138 22 52 38 11 15  
šetřící č. 2 138 22 52 38 11 15  
redukční č. 8 138 22 52 38 11 15  
individuální 138 22 52 38 11 15  
racionální č. 3V s 2. večeří 154 22 52 38 11 15 16
diabetická č. 9 154 23 52 38 11 15 15
výživná č. 11 154 23 52 38 11 15 15
racionální a šetřící s bílk. přídavky č. 3BP a 2BP 154 23 52 38 11 15 15
individuální 154 23 52 38 11 15 15

Přesný popis všech diet je uveden v platné směrnici Nutriční péče organizace.

Ceník za ubytování uživatelů – platnost od 1. 4. 2018

platí pro pobytové služby s výjimkou chráněného bydlení

pokoj cena Kč/den
1-lůžkový pokoj bez příslušenství 154,- Kč
1-lůžkový pokoj s příslušenstvím 164,- Kč
1-lúžkový pokoj s koupelnou 159,- Kč
2-lůžkový pokoj bez příslušenství 129,- Kč
2-lůžkový pokoj s příslušenstvím 139,- Kč
2-lůžkový pokoj s koupelnou 134,- Kč
3-lůžkový pokoj 114,- Kč
4-lůžkový pokoj 99,- Kč

příslušenstvím se rozumí vlastní WC s koupelnou

Ceník pro uživatele služby Podpora samostatného bydlení – platnost od 1. 3. 2014

základní poskytované služby  jednotka cena za
jednotku Kč
základní činnosti (§ 9 vyhlášky č. 505/2006 Sb.): 1 minuta 2,- Kč
 - pomoc při zajištění chodu domácnosti
 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 - sociálně terapeutické činnosti
 - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ceník za služby pro uživatele Podporovaného samostatného bydlení, platný od 1. 4. 2013, pozbývá platnosti dnem 28. 2. 2014.

Ceník pro uživatele fakultativních služeb – platnost od 1. 9. 2012

fakultativní služba jednotka cena Kč za jednotku 
rehabilitační a regenerační služby (standardní délka výkonu):    
 - masáž klasická, celková (45 minut) 1 minuta 6,- Kč
 - masáž klasická, částečná (30 minut) 1 minuta 6,- Kč
 - teploléčba - lavatherm (15 minut) 1 minuta 1,- Kč
 - světloléčba - bioptronová lampa (5 minut) 1 minuta 1,- Kč
 - vodoléčba - perličková lázeň, včetně zábalu po koupeli (40 minut) 1 minuta 4,- Kč
 - léčebná tělesná výchova individuální kondiční u mobilních uživatelů (30 minut) 1 minuta 4,- Kč
 - léčebná tělesná výchova individuální na neurologickém podkladě u imobilních uživatelů (45 minut) 1 minuta 6,- Kč

Ceník za fakultativní služby pro uživatele platný od 1.4.2011 pozbývá platnosti dnem 31.8.2012.

Ceník Chráněného bydlení Martinovská - platnost od 1. 4. 2018

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 20
- večeře 15
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový byt A (nad 10 m2) den 164
jednolůžkový byt B (do 10 m2) den 154
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,-Kč)
120
- pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
- pomoc při údržbě domácích spotřebičů
- podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání
- podpora v oblasti partnerských vztahů
- podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
i) doprava automobily (autobusem) organizace na zájmové aktivity v rámci základních činností nebo doprava do zdravotnického zařízení jako fakultativní služba
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
2,90 Kč za ujetý km-automobil
5,20 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a příp. čekací doba
j) podpora při užívání léků (fakultativní služba) měsíčně 50 Kč

 

Ceník Chráněného bydlení Čtyřlístek - Thomayerova
- platnost od 1. 4. 2018

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
poskytnutí oběda    
- strava normální a redukční 1 oběd 52
- strava diabetická, individuální 1 oběd 52
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 20
- večeře 15
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový byt se sociálním zařízením den 164
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,-Kč)
120
- pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
- pomoc při údržbě domácích spotřebičů
- podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání
- podpora v oblasti partnerských vztahů
- podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
i) doprava automobily (autobusem) organizace na zájmové aktivity v rámci základních činností nebo doprava do zdravotnického zařízení jako fakultativní služba
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
2,90 Kč za ujetý km-automobil
5,20 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a příp. čekací doba
j) podpora při užívání léků (fakultativní služba) měsíčně 50 Kč

 

Ceník Chráněného bydlení Čtyřlístek - Bronzová
- platnost od 1. 4. 2018

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
poskytnutí oběda    
- strava normální a redukční 1 oběd 52
- strava diabetická, individuální 1 oběd 52
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 20
- večeře 15
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový pokoj den 164
dvoulůžkový pokoj den 154
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,-Kč)
120
- pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
- pomoc při údržbě domácích spotřebičů
- podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání
- podpora v oblasti partnerských vztahů
- podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
i) doprava automobily (autobusem) organizace na zájmové aktivity v rámci základních činností nebo doprava do zdravotnického zařízení jako fakultativní služba
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
2,90 Kč za ujetý km-automobil
5,20 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a příp. čekací doba
j) podpora při užívání léků (fakultativní služba) měsíčně 50 Kč

 

Ceník Chráněného bydlení Třebovice - Thomayerova
- platnost od 1. 4. 2018

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
poskytnutí oběda    
- strava normální a redukční 1 oběd 52
- strava diabetická, individuální 1 oběd 52
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 20
- večeře 15
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový byt se sociálním zařízením den 164
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,-Kč)
120
- pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
- pomoc při údržbě domácích spotřebičů
- podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání
- podpora v oblasti partnerských vztahů
- podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
i) doprava automobily (autobusem) organizace na zájmové aktivity v rámci základních činností nebo doprava do zdravotnického zařízení jako fakultativní služba
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
2,90 Kč za ujetý km-automobil
5,20 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a příp. čekací doba
j) podpora při užívání léků (fakultativní služba) měsíčně 50 Kč