Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov Jandova

Domov Jandova

Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava - Zábřeh.
Vedoucí zařízení: Bc. Jana Vejlupková (tel.: 599 503 176, 732 588 750, e-mail: vedouciDJ@ctyrlistekostrava.cz ), sociální pracovnice: 599 503 178, 734 151 017 (e-mail: DJsoc@ctyrlistekostrava.cz ), vedoucí oddělení sociální péče: 599 503 177 (e-mail: DJvedsp@ctyrlistekostrava.cz ), ošetřovatelský úsek: 599 503 187.

Domov Jandova sídlí v Ostravě-Zábřehu uprostřed sídlištní zástavby. Sociální služba je poskytována ve dvoupodlažní budově s bezbariérovým přístupem. Budova je obklopena zahradou, má vlastní stravovací provoz a prádelnu. Dopravní dostupnost je zajištěna autobusy městské hromadné dopravy (zastávka Pískové doly).

Poslání

Posláním Domova Jandova je poskytovat klientům pomoc a podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle a principy poskytované sociální služby

 • Podporovat klienty v soběstačnosti a v prohlubování dovedností.
 • Snižovat rizika spojená s životem klienta v kolektivu.
 • Začleňovat klienty mezi vrstevníky a do společnosti.
 • Podporovat samostatnost klientů v rozhodování.
 • Podporovat vztahy v rodině klienta.
 • Respektovat právo každého klienta, jeho důstojnost a jedinečnost.
 • Respektovat individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, schopnosti, dovednosti a jeho zdravotní stav.
 • Vytvářet prostředí, ve kterém se klient cítí dobře, má pocit bezpečí a jistoty.
 • Posilovat partnerství, spolupráci a vzájemný respekt mezi pracovníky, zákonnými zástupci a klienty.

Komu poskytujeme sociální služby?

Služba je určena 24 dětem, mládeži a mladým dospělým s mentálním postižením ve věku 7 – 26 let, u nově přijímaných klientů ve věku do 20 let.  Pracujeme v celoročním nepřetržitém provozu.

Se zájemcem o poskytování sociální služby jedná sociální pracovnice. Spolu s ním je u jednání přítomen jeho zákonný zástupce. Na základě lékařského posudku a záznamu z osobního jednání je pak rozhodnuto o přijetí zájemce.

Jaké služby poskytujeme?

V domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme tyto základní činnosti:

 • Ubytování ve dvoulůžkových pokojích ve třech domácnostech. Každá domácnost má samostatnou koupelnu, WC, kuchyňku a obývací pokoj.
 • Stravování je zajištěno pětkrát denně vlastním stravovacím provozem. Strava může být upravována individuálně s ohledem na zdravotní stav klienta.
 • Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
 • Základní sociální poradenství.
 • Fakultativní služby.

V době od 1. srpna roku 2013 do 31. 3. 2014 se v Domově Beruška uskutečnila rekonstrukce vnitřních prostor budovy v rámci projektu Regionálního operačního pragramu NUTS II Moravskoslezsko, podporovaného z evropských fondů. Součástí těchto stavebních úprav v budově Domova Jandova (v té době ještě v Domově Beruška) byly dispoziční změny interiérů, jež zkvalitnily životní podmínky klientů.

Logolinka

Kde nás najdete

Co je nového v Domově Jandova…

Domov Jandova je jedním ze tří zařízení Čtyřlístku, zapojených do projektu „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek“. Projekt byl zahájen v červenci roku 2013 a skončil v červnu roku 2015. Byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Co si vlastně představit pod pojmem transformace? Jde především o takovou změnu v poskytování sociálních služeb, jejímž výsledkem je zkvalitnění životních podmínek našich klientů v pobytových službách, a to tak, aby vedli život srovnatelný s vrstevníky žijícími doma v přirozeném prostředí.

Mimo jiné se snažíme o to, aby se naši klienti od dětství připravovali na zvládání základních aktivit běžného života, jako jsou péče o vlastní osobu, péče o domácnost, hospodaření s penězi, práce s počítačem, příprava jednoduchého jídla, samostatný pohyb po zařízení i mimo prostory zařízení, cestování MHD, samostatné rozhodování atd.

Díky probíhající transformaci došlo již v roce 2014 k rekonstrukci zařízení (včetně venkovních úprav) financované z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, nově vybavené jsou i vnitřní prostory našeho domova. Klienti se tak mohli vrátit zpět do moderně zrekonstruovaného zařízení, mají více soukromí, došlo ke zlepšení jejich životních podmínek.

V rámci projektu Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek byl týmem pracovníků zařízení zpracován transformační plán Domova Jandova (odkaz viz níže).

Logolink EU

S účinností od 1. července 2015 dochází k těmto změnám:

Název zařízení „Domov Beruška“ se změnil na „DOMOV JANDOVA“ 

Cílovou skupinou zařízení jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku 7 – 26 let

(horní věková hranice pro přijetí - 20 let). Domov bude sloužit pouze uživatelům s vysokou mírou podpory, pouze občanům města Ostravy.

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Domov Beruška