Vaše pozice: Čtyřlístek » Ostrava 14. 5. 2008 : Den otevřených dveří ostravského Čtyřlístku

Ostrava 14. 5. 2008 : Den otevřených dveří ostravského Čtyřlístku

Na středu 21. května letošního roku připravil ve všech svých zařízeních Den otevřených dveří Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Tato příspěvková organizace statutárního města Ostravy byla zřízena v roce 2001 a služby sociální péče, sociální prevence a další poskytuje lidem se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným ve věku od tří let. Své služby nabízí v jednom týdenním a ve dvou denních stacionářích a ve třech domovech.

Čtyřlístek však poskytuje také služby sociální péče formou podpory samostatného bydlení, ošetřovatelskou a rehabilitační péči, služby sociální prevence v sociálně-terapeutických dílnách a základní sociální poradenství. Patří mezi největší a zároveň nejmodernější organizace tohoto typu v České republice. Zájemci z řad široké veřejnosti si mohou prohlédnout všechna zařízení centra Čtyřlístek, která se nacházejí ve čtyřech městských obvodech Ostravy a budou otevřena všem návštěvníkům v době od 10.00 do 16.00 hodin. Adresy jednotlivých zařízení Čtyřlístku můžete najít také na internetových stránkách Čtyřlístku www.uspostrava.cz.

Bohdana Rywiková
pracovnice pro vztahy k veřejnosti
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Zpět na aktuality