Vaše pozice: Čtyřlístek » Ostrava 25. 10. 2018: Ocenění pro paní Libuši Gajdovou

Ostrava 25. 10. 2018: Ocenění pro paní Libuši Gajdovou

V letošním roce se uskutečnil již druhý ročník celostátní soutěže s mezinárodním přesahem – Rekordy handicapovaných hrdinů, pořádané magazínem o životě a pro život na vozíku Vozka pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, Ivo Vondráka. Stejně jako v loňském roce, kdy v této soutěži získala ocenění v kategorii Pečující v handicapu (sebeobětující se osobnosti) paní Mgr. Vladimíra Kaločová z Domova Barevný svět, letos připadlo toto ocenění další naší kolegyni z Domova na Lišičně – paní Libuši Gajdové za její dlouholetou péči o osoby se zdravotním postižením a rozšiřování jejich dovedností a schopností v oblasti muzikoterapie.

Ocenění v soutěži Rekordy handicapovaných hrdinů jí předali na slavnostním setkání v aule krajského úřadu Moravskoslezského kraje náměstkové hejtmana – pánové Jiří Carbol a Jiří Navrátil. Při této mimořádné události nechyběl ani ředitel naší organizace, pan Svatopluk Aniol, který patřil k prvním gratulantům. Paní Libuše Gajdová pracuje ve Čtyřlístku od roku 1999. Od samého počátku se soustředila na muzikoterapeutickou práci s lidmi se zdravotním postižením. V roce 2011 založila hudební skupinu Rytmy, která o rok později poprvé veřejně vystoupila na koncertu Všechny barvy duhy. Od té doby skupina získala pod vedením paní Libuše Gajdové řadu nejrůznějších ocenění a je zvána na festivaly a přehlídky po celé České republice. Paní Gajdová dosáhla v oblasti muzikoterapie skvělých výsledků. Své nadšení a radost z hudby dokáže úspěšně přenášet na lidi se zdravotním postižením různých věkových kategorií. Paní Libuše Gajdová je často zvána také do jiných míst České republiky, aby zde přenášela své zkušenosti z muzikoterapeutické práce s hendikepovanými lidmi. Soubor Rytmy pod jejím vedením pravidelně vystupuje na veřejnosti a sklízí zasloužené úspěchy jak doma, tak na vystoupeních v zahraničí (Polsko). Sama paní Libuše Gajdová získala prestižní ocenění za dlouholetou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem – Křišťálový kamínek, na slavnostním večeru Evropských dnů handicapu v Ostravě v roce 2013 a v roce 2014 obdržela čestné uznání k Mezinárodnímu dni zdravotně postižených, při němž je udělována Cena hejtmana Moravskoslezského kraje, v roce 2017 získala v Liberci ocenění Osobnost roku v rámci celostátního projektu Tvoříme duší s podtitulem „Bez bariér v duši i v životě“ jako „významná osobnost, která svou dlouhodobou činností naplňuje myšlenku tohoto celostátního projektu“. Paní Libuše Gajdová je velmi skromná a zároveň obětavá osobnost, která celý svůj život zasvětila práci se zdravotně postiženými lidmi a snažila se vnést i do jejich života co nejvíc radosti, pomáhá jim nabývat pocit vlastní sebedůvěry a uspokojení prostřednictvím hudby.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

Zpět na aktuality