Vaše pozice: Čtyřlístek » Ostrava 28. 5. 2018: Dobrovolníci IKEA Ostrava ve Čtyřlístku

Ostrava 28. 5. 2018: Dobrovolníci IKEA Ostrava ve Čtyřlístku

V loňském roce se naše organizace přihlásila do charitativního projektu obchodního řetězce IKEA nazvaného Spolu s vámi. Již pět let každoročně vybírá společnost IKEA Česká republika prostřednictvím tohoto projektu na základě hlasování zaměstnanců a zákazníků IKEA dvacet organizací z celé republiky pomáhajících dětem. Ty pak podpoří nábytkem v celkové hodnotě 2 300 000 korun. Letos se do projektu přihlásilo 560 neziskových organizací. Měli jsme to štěstí, že se naše organizace dostala díky hlasování zaměstnanců a zákazníků mezi pětici finalistů pobočky IKEA Ostrava. Svým projektem na vybavení zahrady pro děti z Domova Jandova jsme skončili na druhém místě a získali nábytek a vybavení za více než sto tisíc korun a 56 tisíc korun finanční dar, který obdrželi všichni finalisté projektu jako bonus z nákupů členů IKEA Family.

To však byla jen první část projektu. Neméně příjemná byla i ta druhá, kdy mezi nás zavítali dobrovolníci – zaměstnanci IKEA Ostrava, aby v Domově Jandova pomohli s montáží nábytku, který jsme díky projektu získali. Byl to opravdu krásný den, nejen proto, že nám počasí přálo. Hned po ránu se na zahradě Domova Jandova sešlo sedmnáct dobrovolníků z IKEA Ostrava různých profesí, aby se dali do práce. Osobně jim přijel poděkovat ředitel organizace, pan PhDr. Svatopluk Aniol a zaměstnanci Domova Jandova je přivítali domácím pohoštěním. Největším překvapením však pro naše hosty bylo hudební vystoupení bubenického souboru Čtyřlístku - Rytmy. Pod rukama pracovníků IKEA pak rychle dostávaly konkrétní tvar jednotlivé díly zahradních stolů, židlí, lavic, altánku a dalších předmětů za nelíčeného zájmu dětí z Domova Jandova. Když bylo všechno hotovo, přijali naši hosté pozvání k prohlídce domova, kde se seznámili s tím, jak a v jakých podmínkách zdejší děti žijí. Nadšení bylo oboustranné a všichni věříme, že toto setkání rozhodně nebylo poslední. Náš dík však nepatří jen pracovníkům IKEA a jejich skvělému projektu Spolu s vámi, ale také logistické společnosti Hral, s. r. o., jež k nám nábytek IKEA dopravila a všem lidem – zákazníkům IKEA, kteří tento projekt podpořili a pomohli tak dobré věci. Na tomto místě můžeme zmínit i manžele Bernathovy, provozovatele chaty Mír Beskydy, kteří prostřednictvím tohoto projektu také nabídli pomoc, přestože v poněkud jiné formě: dětem z Domova Jandova umožnili týdenní ozdravný pobyt ve své chatě na úpatí Radhoště v polovině letošního května. Dětem se tam velmi líbilo a všichni věří, že se i díky projektu Spolu s vámi mezi své nové přátele v chtě Mír opět vrátí. 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

Zpět na aktuality