Vaše pozice: Čtyřlístek » Ostrava 30. 6. 2010 : Čtyřlístek Ostrava vystavuje "Barvy léta"

Ostrava 30. 6. 2010 : Čtyřlístek Ostrava vystavuje "Barvy léta"

Od 1. července bude otevřena v pobočce Knihovny města Ostravy v ulici Jiřího Trnky na Fifejdách výstava nazvaná Barvy léta. Ve zdejší galerii bude vystaveno celkem dvanáct výtvarných prací, jež vznikly v rámci arteterapií v kreativním ateliéru Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Jejich autory jsou lidé s mentálním postižením, pro něž je výtvarná tvorba nejen svébytným prostředkem vnitřního uvolnění a relaxace, ale také možností vyjádření vlastních pocitů. Pracují převážně v technikách akrylu a akvarelu, ale na výstavě bude k vidění i dílo vytvořené náročnou technikou enkaustiky. Výstavu Barvy léta můžete v Knihovně města Ostravy v ulici J. Trnky navštívit až do konce prázdnin.

Spolupráce Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava s Knihovnou města Ostravy trvá již několik let a má mnoho podob. Klienti Čtyřlístku při svých návštěvách městské knihovny i jejích poboček s oblibou využívají možnosti pracovat s počítači nebo poslouchat hudební nahrávky, často se zúčastňují i nejrůznější workshopů, které pracovníci knihovny organizují. Ve výstavních prostorách poboček Knihovny města Ostravy se na oplátku pravidelně objevují výstavy výtvarných prací klientů Čtyřlístku. Tou nejnovější jsou právě „Barvy léta“ na Fifejdách.

Bohdana Rywiková
vztahy k veřejnosti
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Zpět na aktuality