Vaše pozice: Čtyřlístek » Ostrava 6. 12. 2018: Vzácná návštěva ve Čtyřlístku

Ostrava 6. 12. 2018: Vzácná návštěva ve Čtyřlístku

Ve čtvrtek 6. prosince k nám zavítali vzácní hosté – zástupci Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy a Svazu vietnamských budhistů v čele s paní Thu Tranovou, místopředsedkyní spolku a panem Du Dai Nganem ze Svazu vietnamských budhistů, kteří předali do rukou ředitele Čtyřlístku pana PhDr. Svatopluka Aniola velkorysý finanční dar, jenž bude využit ve prospěch klientů naší organizace na jejich volnočasové a zájmové aktivity.

Jak se vyjádřil předseda Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, pan Chau Hoang, z jehož iniciativy se toto setkání uskutečnilo, chtěli členové vietnamské komunity žijící v České republice touto formou vyjádřit svou vděčnost za to, že mnoho jejích příslušníků u nás získalo nejen trvalý domov, ale také kvalitní vzdělání a bohaté pracovní uplatnění v různých oblastech podnikání i veřejné sféry. Vietnamští hosté si během své návštěvy Čtyřlístku s velkým zájmem prohlédli jedno z jeho největších zařízení – Domov Barevný svět – a nešetřili slovy chvály jak nad úrovní a kvalitou bydlení našich klientů, tak šíří poskytovaných sociálních služeb. Věříme, že to nebylo poslední setkání se členy vietnamské komunity u nás a těšíme se na další spolupráci.   

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: LUKÁŠ KELLNER

Fotogalerie

Zpět na aktuality