Vaše pozice: Čtyřlístek » Ostrava 7. 5. 2013 - Čtyřlístek – dveře dokořán!

Ostrava 7. 5. 2013 - Čtyřlístek – dveře dokořán!

Zbrusu nové Chráněné bydlení v Ostravě – Martinově a další zajímavé novinky v životě klientů ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením, jsou připraveny pro návštěvníky Dne otevřených dveří této organizace, který se uskuteční ve středu 15. května letošního roku.

Čtyřlístek poskytuje služby sociální péče a sociální prevence lidem se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným ve věku od tří let ve třech pobytových zařízeních, v jednom denním a jednom týdenním stacionáři, v sociálně terapeutických dílnách a v podporovaném samostatném bydlení. Letos v dubnu přibylo v jeho nabídce nově Chráněné bydlení Martinovská, v němž našlo domov šest klientů Čtyřlístku. Dalších devět žen a mužů se za několik dnů bude stěhovat do nového Chráněného bydlení Thomayerova v Ostravě - Vítkovicích, které bylo v těchto dnech dokončeno a vzniklo díky projektu Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dotovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a s podporu statutárního města Ostravy. Ostravský Čtyřlístek patří mezi největší a zároveň nejmodernější poskytovatele sociálních služeb v tomto regionu. Zájemci z řad široké veřejnosti si mohou během Dne otevřených dveří prohlédnout všechna jeho zařízení, která se nacházejí v pěti městských obvodech Ostravy a budou otevřena všem návštěvníkům v době od 10.00 do 16.00 hodin. Více podrobností včetně telefonických kontaktů najdete na internetové adrese www.uspostrava.cz.

BOHDANA RYWIKOVÁ
vztahy s veřejností
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Zpět na aktuality