Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Účelové dotace

Účelové dotace

Účelové dotace z loterií

Účelové dotace statutárního města Ostravy z odvodů z loterií a jiných podobných her na zabezpečení projektů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Datum Účel Částka  
21. 6. 2015 Investiční příspěvek na pořízení automobilu (260 000 Kč) a úhradu nákladů spojených se stavbou altánu (142 000 Kč) 402.000,- Kč Logo Ostrava
10. 6. 2015 Investiční příspěvek k financování akce "Dovybavení Domova a Chráněného bydlení Třebovice" 58.000,- Kč Logo Ostrava
10. 6. 2015 Investiční příspěvek na financování akce "Nové oplocení Domova Třebovice" ve výši 587 000 Kč a "Zateplení stropu DT a CHBT" ve výši 581 000 Kč 1.168.000,- Kč Logo Ostrava
10. 6. 2015 Neinvestiční příspěvek k financování rekondičních a rehabilitačních pobytů klientů (532 000 Kč), z toho DBS 4 pobyty, DL 2 pobyty, ST 1 pobyt, DB 1 pobyt, DZRH 1 pobyt 532.000,- Kč Logo Ostrava
10. 6. 2015 Neinvestiční příspěvek k financování sportovních a volnočasových aktivit klientů (103 000 Kč) a podpory procesu transformace Čtyřlístku (370 000 Kč) 473.000,- Kč Logo Ostrava
21. 7. 2014 Odvod kondenzátu z tepelných čerpadel a napojení na kanalizaci Domova se zvláštním režimem Hladnovská 86.000,- Kč Logo Ostrava
21. 7. 2014 Rekondiční a rehabilitační pobyty pro klienty:
Tři rekondiční a rehabilitační pobyty pro klienty Domova Barevný svět (cca 63 osob – klientů a zaměstnanců)
Dva rekondiční pobyty pro klienty Domova na Liščině (cca 52 osob – klientů a zaměstnanců)
Rekondiční pobyt pro klienty Domova Beruška (cca 19 osob – klientů a zaměstnanců)
533.000,- Kč Logo Ostrava
17. 7. 2013 Vytvoření a úprava pracovišť pro přípravu klientů samostatnosti v Centru pracovní činnosti organizace 300.000,- Kč Logo Ostrava
17. 7. 2013 Úhrada nákladů spojených s opravou rozvodů TUV, plynové kotelny a komínu v Centru pracovní činnosti organizace 700.000,- Kč Logo Ostrava
17. 7. 2013 Úhrada nákladů spojených s opravou vodovodní přípojky v Domově na Liščině 34.000,- Kč Logo Ostrava
17. 7. 2013 Úhrada nákladů spojených s opravou potrubí ústředního vytápění v Domově na Liščině 143.000,- Kč Logo Ostrava
17. 7. 2013 Úhrada nákladů spojených s opravou schodiště v budově A Domova na Liščině 130.000,- Kč Logo Ostrava
27. 8. 2013 Dva rekondiční a rehabilitační pobyty pro klienty Domova na Liščině v penzionu Zátiší, Komorní Lhotka 171.000,- Kč Logo Ostrava
27. 8. 2013 Rekondiční a rehabilitační pobyt pro klienty Domova Beruška v penzionu Zátiší, Komorní Lhotka 68.000,- Kč Logo Ostrava
27. 8. 2013 Rekondiční a rehabilitační pobyt pro klienty Domova Barevný svět, penzion Pepa, Malá Morávka 53.000,- Kč Logo Ostrava

Organizace děkuje statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou podporu.

Účelové dotace statutárního města Ostravy

Datum Účel Částka  
16. 12. 2015 Neinvestiční příspěvek na náklady spojené s přestěhováním klientů CPČ do DBS 350.000,- Kč Logo Ostrava
14. 12. 2015 Neinvestiční příspěvek na spolufinancování neinvestičních výdajů spojených s realizací projektu "Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice" 415.000,- Kč Logo Ostrava
14. 12. 2015 Neinvestiční příspěvek na vybavení objektu Chráněné bydlení Čtyřlístek (Bronzová) 534.000,- Kč Logo Ostrava
6. 11. 2015 Investiční příspěvky:
850 000 Kč na stavební úpravy DBS pro přestěhování CPČ z Ostravy-Kunčiček;
450 000 Kč na stavební práce souvistející s odstraněním vlhkosti v suterénu DT a CHBT;
487 921 Kč k úhradě víceprací při rekonstrukci DT a CHBT
1.787.921,- Kč Logo Ostrava
15. 9. 2015 Investiční příspěvek na úhradu nákladů spojených s 1. etapou výstavby domků v rámci transformace organizace; na úhradu nákladů na vícepráce při stavebních úpravách DBS; dodávka a montáž ochran stěn (DJ), dodávka a montáž 3 ks klimatizací (DJ), dodávka a montáž konvektomatu (DT) 3.500.000,- Kč Logo Ostrava
4. 9. 2015 Investiční příspěvky:
Oplocení oddělující zahradu od nepřístupného terénu v CHBČ Bronzová ve výši 87 000 Kč;
pořízení žaluzií do oken v CHBČ Bronzová ve výši 7 000 Kč;
zpracování studie na úpravu části DBS pro přestěhování klientů CPČ ve výši 60 000 Kč
154.000,- Kč Logo Ostrava
4. 9. 2015 Neinvestiční příspěvky:
Jednorázová úprava zahrady CHBČ Bronzová ve výši 96 000 Kč,
Terénní úprava zahrady DT a CHBT ve výši 350 000 Kč;
Sledování stavebně technického stavu objektů a statické zajištění nedostatků zjištěných při provedení průzkumu Domova na Liščině ve výši 84 000 Kč;
Pravidelná údržba zeleně CHBČ Bronzová ve výši 18 000 Kč;
548.000,- Kč Logo Ostrava
19. 3. 2015 Účelová investiční dotace na spolufinancování výdajů spojených s realizací projektu Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice 1.976.000,- Kč Logo Ostrava

Účelové dotace Moravskoslezského kraje

Datum Účel Částka  
12. 5. 2015 Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Chráněné bydlení Martinovská, Stacionář Třebovice, Domov Hladnovská, Centrum pracovní činnosti, Domov na Liščině, Podpora samostatného bydlení, Domov Beruška, Chráněné bydlení Thomayerova, Domov Barevný svět. 23.069.000,- Kč Logo Ostrava
2. 6. 2015 Účelová dotace z dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 na službu Podpora samostatného bydlení. 2.169.850,- Kč Logo Ostrava

Města a obce

Na úhradu části nákladů o uživatele s trvalým pobytem mimo město Ostrava.

2016

Bohumín 5 000 Kč pro uživatelku M. P. (Domov na Liščině) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Bohumín
Šenov 5 000 Kč pro uživatelku J. B. (Domov na Liščině) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Šenov
Klimkovice 8 500 Kč pro uživatelku K. K. (Domov na Liščině) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Klimkovice
Dětmarovice 1 000 Kč pro uživatele V. K. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Dětmarovice
Háj ve Slezsku 10 000 Kč pro uživatele F. A. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Háj ve Slezsku
Havířov 5 000 Kč pro uživatelku A. Ř. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Havířov
Horní Bečva 5 000 Kč pro uživatelku S. K. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Horní Bečva
Bohumín 5 000 Kč pro uživatele J. G. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Bohumín
Třinec 15 000 Kč pro uživatele J. S. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Třinec
Šenov 2 000 Kč pro uživatele J. S. (Centrum pracovní činnosti) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Šenov
Bílovec 2 000 Kč pro uživatele J. Š. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování soc.služeb Bílovec
Hať 2 000 Kč pro uživatele F. G. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Hať
Stará Ves n. O. 12 000 Kč pro uživatelku L. M. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Stará Ves nad Ondřejnicí
Klimkovice 8 500 Kč pro uživatelku V. B. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Klimkovice
Vratimov 10 000 Kč pro uživatelku V. B. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Vratimov

2015

Vítkov 5 000 Kč pro uživatelku K. K. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Vítkov
Přerov 4 500 Kč pro uživatelku J. S. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na soc. službu Přerov
Havířov 4 000 Kč pro uživatelku A. Ř. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Havířov
Háj ve Slezsku 10 000 Kč pro uživatele F. A. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Háj ve Slezsku
Rychvald 6 000 Kč pro uživatele P. J. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Rychvald
Třinec 10 000 Kč pro uživatele J. S. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Třinec
Hať 2 000 Kč pro uživatele F. G. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Hať
Stará Ves n. O. 12 000 Kč pro uživatelku L. M. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Stará Ves nad Ondřejnicí
Bílovec 1 000 Kč pro uživatele J. Š. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování soc.služeb Bílovec
Karviná 5 000 Kč pro uživatelku T. P. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Karviná
Karviná 5 000 Kč pro uživatelku L. M. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Karviná
Karviná 5 000 Kč pro uživatele M. L. (Chráněné bydlení Martinovská) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Karviná
Vratimov 10 000 Kč pro uživatelku V. B. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Vratimov