Vaše pozice: Čtyřlístek » Ostrava 3. 10. 2018: Křišťálový kamínek pro Hanku Zábranovou

Ostrava 3. 10. 2018: Křišťálový kamínek pro Hanku Zábranovou

Ve dnech 1. – 4. října se v Ostravě konal 26. ročník Evropských dnů handicapu, do nichž se pravidelně zapojuje také naše organizace. Letošní ročník však byl pro nás tak trochu výjimečný i tím, že jedna z našich kolegyň, paní Mgr. Hana Zábranová, obdržela na slavnostním večeru Evropských dnů handicapu ocenění Křišťálový kamínek za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem, které jí předali náměstek primátora města Ostravy Michal Mariánek a ředitelka pořádající Asociace Trigon - Olga Rosenbergerová.

Paní Mgr. Hana Zábranová pracuje v naší organizaci od roku 1985. Od počátku své profesní dráhy působila jako vychovatelka. Dosahovala vynikajících výsledků v práci s mentálně i tělesně postiženými lidmi, byla doslova hnacím motorem četných aktivit těchto lidí, především v oblasti sportu. Řadu let se podílela jako trenérka na sportovních aktivitách fotbalového klubu Čtyřlístku – Medvědi. Pod jejím vedením dosáhli sportovci Čtyřlístku až na olympijský bronz v kopané na Světových letních hrách Speciálních olympiád v Šanghaji v roce 2007. Patnáct let byla hlavní organizátorkou Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech nejen pro klienty Čtyřlístku, ale i pro další sportovně nadané lidi se zdravotním postižením z celého širšího regionu Ostravska. Nebyly to však jen skvělé sportovní výkony, jichž pod jejím vedením dosahovali klienti Čtyřlístku. Díky svým širokým zájmům i profesnímu zaměření vždy vedla a vede své svěřence k dalším aktivitám, ať již pracovním, společenským nebo kulturním. Paní Hana Zábranová, jež v současné době pracuje v Chráněném bydlení Třebovice, je mimořádně obětavá a pracovitá osobnost s nevšedním vztahem ke klientům. Ti také patřili k prvním gratulantům, když v multižánrové aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic přebírala Křišťálový kamínek. Před zaplněným sálem se vyznala publiku z lásky ke své práci, která je pro ni skutečným posláním i hlubokého vztahu k lidem se zdravotním postižením, jimž pomáhá získávat sebedůvěru a radost ze všeho, co dokáží v duchu hesla: když můžeš, tak musíš... Publikum v zaplněném sále, v němž nechyběli náměstci hejtmana Moravskoslezkého kraje Lukáš Curylo a Jiří Navrátil, náměstci primátora města Ostravy Zbyněk Pražák a Michal Mariánek a další hosté, aplaudovalo ve stoje paní Zábranové, jež se neubránila slzám dojetí.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

Zpět na aktuality