Vaše pozice: Čtyřlístek » Ostrava 6. 2. 2019: Setkání s Gaminem

Ostrava 6. 2. 2019: Setkání s Gaminem

Symbolický šek v hodnotě čtyřiceti tisíc korun předaly dnes ve prospěch našich klientů, dětí z Domova Jandova, paní Ing. Martina Gecíková - marketingová manažerka a paní Renáta Sabolová - office manažerka z firmy Gamin, do rukou vedoucí domova, paní Bc. Jany Vejlupkové. Ostravská společnost Gamin, specializující se na měřicí a laboratorní zařízení, patří již řadu let k věrným podporovatelům Domova Jandova.

Při své návštěvě domova si obě dámy se zájmem prohlédly všechny jeho prostory, kde se setkaly při běžných denních činnostech jak s klienty, tak s personálem. Spolu s vedoucí domova, paní Janou Vejlupkovou, se ujal obou návštěvnic i jeden z klientů, Daniel Žilinský, jenž se jim stal alespoň na chvíli zasvěceným a milým průvodcem. Díky finanční podpoře společnosti Gamin mohly například v loňském roce absolvovat děti z Domova Jandova týdenní ozdravný pobyt v Beskydech, na nějž dodneška rády vzpomínají a v letošním roce by si tento pobyt v horské chatě Mír chtěly zopakovat.  Finanční podpora společnosti Gamin jim loni umožnila absolvovat ještě i několik poznávacích výletů do různých částí Moravy, jejichž cílem byly mimo jiné například lázně Luhačovice, Květná zahrada v Kroměříži, koupání v přerovské Laguně anebo společná návštěva areálu na Skalce. Pro mnohé z klientů mají právě takové zážitky, vybočující z každodennosti, neocenitelnou hodnotu.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

Zpět na aktuality