Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Chráněné bydlení Martinovská

Chráněné bydlení Martinovská

Martinovská 3158/148, 723 00 Ostrava – Martinov, tel.: 596 223 211, 725 587 746 (sociální pracovnice)
Vedoucí zařízení: Bc. Barbora Rakošánová, DiS., tel. 599 503 196, 736 258 738,
e-mail: vedouciCHB@ctyrlistekostrava.cz)

Chráněné bydlení Martinovská je situováno do nově rekonstruované rodinné vily s přilehlou zahradou v Ostravě-Martinově. Tuto službu může využívat 6 klientů nepřetržitě po celý rok. Jednotlivé pokoje jsou jednolůžkové, klienti společně užívají kuchyň, obývací pokoj a další prostory, k dispozici mají dvě společná WC a dvě koupelny (jedna s vanou a jedna se sprchovým koutem). Budova není bezbariérová. Chráněné bydlení Martinovská je dobře dostupné autem nebo autobusem městské hromadné dopravy.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Posláním Chráněného bydlení Martinovská je individuální podpora lidí s mentálním postižením při získání nebo udržení schopností a dovedností, jež jim pomáhají začlenit se do života v běžné společnosti.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je klient, který podle svých schopností a možností:

 • využívá podle vlastní volby běžně dostupné služby v místě, kde žije – navštěvuje obchody, restaurace, sportovní zařízení, knihovny, divadla, kina; využívá městskou hromadnou dopravu, zdravotnické služby, poštu, úřady ad.,
 • má pracovní uplatnění – v chráněné dílně, sociálně terapeutických dílnách, na volném trhu práce, popř. vykonává dobrovolnickou činnost,
 • tráví aktivně svůj volný čas podle vlastní volby,
 • rozhoduje se samostatně v běžných situacích nebo mu může být pro jeho rozhodování poskytována podpora, jakou potřebuje,
 • bere na sebe přiměřené riziko v běžných situacích,
 • umí hospodařit s penězi,
 • umí si samostatně připravit stravu a postarat se o domácnost.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Individuální přístup – služba je poskytována každému klientovi podle jeho potřeb. Vždy je respektována vůle klienta a jeho právo rozhodovat o věcech, které se jej týkají.
 • Vyžádaná podpora – pomoc je poskytována až tehdy, když klientovi vlastní možnosti nestačí (schopnosti, dovednosti, podpora blízkých osob) a vyžádá si ji.
 • Zvyšování kompetencí klienta – podpora je poskytována tak, aby klient mohl prožívat běžné situace, učit se z nich a řešit je na základně vlastních rozhodnutí.

Cílová skupina

Tato služba je určena dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.

Nemůže však být poskytnuta lidem, kteří:

 • používají invalidní vozík (zařízení není bezbariérové),
 • potřebují stálý dohled,
 • jsou závislí na pomoci druhé osoby v péči o vlastní osobu,
 • nemohou být klienty pobytové služby podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby:

Kapacita Chráněného bydlení Martinovská je 6 klientů.

Se zájemcem o službu jedná vedoucí zařízení, avšak vždy je třeba sjednat si předem termín schůzky na výše uvedených kontaktech.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/Zpracovani-osobnich-udaju-zajemci-o-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Kde nás najdete

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Chráněné bydlení Martinovská
Chráněné bydlení Martinovská
Chráněné bydlení Martinovská
Chráněné bydlení Martinovská
Chráněné bydlení Martinovská