Vaše pozice: Čtyřlístek » Povinné údaje

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní informace o subjektu:

 1. Název: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.
 2. Důvod a způsob založení: Posláním organizace je poskytování sociálních služeb lidem ve věku od sedmi let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, vycházejících z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytové, tak ambulantní nebo terénní služby. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou k 1. 1. 2001.
 3. Organizační struktura: https://www.ctyrlistekostrava.cz/organizacni-struktura
 4. Sídlo organizace: Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov
 5. Telefonní čísla: 596 223 211 (ústředna), 596 223 201 (sekretariát organizace)
 6. Číslo faxu: 596 223 200
 7. Adresa internetové stránky: https://www.ctyrlistekostrava.cz
 8. Datová schránka: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
 9. Identifikátor datové schránky: 9qab7g4
 10. Další adresy: viz https://www.ctyrlistekostrava.cz/kontakty nebo https://www.ctyrlistekostrava.cz/socialni-pracovnici
 11. Případné platby lze poukázat na bankovní účet: ČSOB 374059103/0300
 12. Identifikační číslo: 70631808
 13. DIČ: CZ70631808
 14. Hlavní dokumenty /výroční zprávy/: https://www.ctyrlistekostrava.cz/vyrocni-zpravy
 15. Informace /žádost o přijetí, volná místa/: https://www.ctyrlistekostrava.cz/sluzby, https://www.ctyrlistekostrava.cz/volna-mista