Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov,
tel.: 555 132 206, ústředna: 555 132 211

Vedoucí sestra:

Mgr. Martina Schrötterová, MBA
tel.: 555 132 206, 739 362 846
e-mail: schrotterova.martina@ctyrlistekostrava.cz

Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytujeme našim uživatelům v pobytových zařízeních v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. Zdravotní péči zajišťují praktičtí lékaři pro dospělé, pediatři, psycholog, psychiatři pro děti a dospělé, neurologové pro děti a dospělé a další lékaři, kteří dělají konziliární vyšetření u lůžka. Tato péče je zajištěna v návaznosti na zdravotní stav uživatelů. Pokud zdravotní stav a mobilita uživatelům dovoluje navštívit lékařskou ambulanci v terénu, poskytujeme jim dopravu včetně doprovodu.

Specializovanou ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry pracující bez odborného dohledu, obslužnou péči pracovníci v sociálních službách. Součástí ošetřovatelského týmu je i nutriční terapeutka, která dbá o vhodnost, pestrost, vyváženost a chutnost pokrmů při zachování zásad dietní a zdravé výživy při přípravě podávané stravy.

V naléhavých případech a při akutním zhoršení zdravotního stavu uživatele přivoláváme Zdravotnickou záchrannou službu, která rozhoduje o léčbě, případně o jeho hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

Neposkytujeme zdravotní výkony, vyžadující písemný souhlas uživatele.

Provozní doba: nepřetržitý provoz (viz: pobytová zařízení)

Rehabilitační péče

Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, tel.: 555 132 246, ústředna: 555 132 211
Vedoucí rehabilitace: Mgr. Martina Schrötterová (tel.: 739 362 846, 555 132 206)

Oddělení rehabilitace poskytuje rehabilitační péči pouze klientům, kteří využívají služeb Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Úkolem fyzioterapeutů a ergoterapeutů je pomoci při zkvalitnění života klientů, dosažení co největší možné míry soběstačnosti formou fyzioterapeutických a ergoterapeutických metod, vybavení klientů vhodnými pomůckami k ulehčení života s handicapem a nabídnutí volnočasových aktivit, které mají příznivý vliv na tělesnou kondici.

Rehabilitace zajišťuje rehabilitační služby pro všechna zařízení Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Oddělení rehabilitační péče je vybaveno rehabilitační technikou, pomůckami a léčebnými přístroji. K dispozici je tělocvična, vodoléčba, individuální ergoterapie a místnosti pro individuální rehabilitaci. Klienti mohou využívat všech forem rehabilitační péče, jako je léčebná tělesná výchova (individuální nebo skupinová), vodoléčba a ergoterapie. Při individuálním cvičení využívají fyzioterapeuté a ergoterapeuté prvky vývojové kinezilogie ve spojení s technikami jako jsou synergetická reflexní terapie, Bobath koncept, Bowenova tlaková masáž nebo taping, které podporují samotné cvičení.

Rehabilitace je vedena buď individuálně (ve cvičebnách) nebo ve skupinách. Věnujeme se také volnočasovým aktivitám – plavání (pro vozíčkáře), lezení na horolezecké stěně, nebo skupinovým hrám v tělocvičně.

Veškeré úkony rehabilitace jsou ordinovány rehabilitačním lékařem. Hrubou i jemnou motoriku si uživatelé mohou zlepšovat v rámci programu ergoterapie. Ergoterapeut také vede léčebný výcvik k soběstačnosti (nácvik schopnosti sám se najíst, obléknout, vybavení klienta pomůckami pro zvládnutí jednotlivých úkonů), a připravuje zátěžové testy pro případné zařazení klienta do zaměstnání. Zákonní zástupci uživatelů mají také možnost využít odborné rady zdejších specialistů při nákupu vozíků, kočárků, ortopedických a protetických pomůcek z produkce specializovaných firem z celé České republiky.

Provozní doba: pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hodin.

Nutriční péče

Nutriční péče a stravování ve Čtyřlístku jsou neoddělitelnou součástí péče o klienty. Těm je podávána základní strava a strava dietní. Základní strava se podává podle zásad racionální výživy a dietní splňuje podmínky dietních zásad.

Hlavním cílem stravování je spokojený klient, kterému jsou poskytovány kvalitní a zdravotně nezávadné pokrmy. Proto se zaměřujeme na podávání pestré stravy, bohaté na vitamíny a minerální látky. K přípravě pokrmů vybíráme kvalitní potraviny, dodržujeme nastavené množství podávaného jídla a systém HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, což je systém kritických bodů, který řídí a kontroluje kvalitu a zdravotní nezávadnost potravin a podávaných pokrmů).

Organizace nabízí klientům své služby v pobytových zařízeních, v nichž klienti žijí trvale, a proto se snažíme jídelníček pokud možno co nejvíce přizpůsobit jejich přáním a požadavkům. Na tvorbě jídelních lístků spolupracují všichni členové stravovacích komisí spolu s nutriční terapeutkou a vedoucími jednotlivých zařízení.

Součástí stravování je i nutriční péče, kterou zajišťuje nutriční terapeutka organizace. Vždy se řídí tělesným a zdravotním stavem klienta. Při nastavení nutriční péče využíváme speciální diety, zařazujeme výživové přídavky formou sippingu (popíjení speciálních výživových doplňků) anebo uplatňujeme kompletní enterální výživu (používáme všechny formy podání nutriční podpory s přesně určeným složením živin podáváním do trávicího traktu ústy nebo sondovou výživou). Někdy stačí klientům upravit pokrm do takové konzistence, v níž je pro něj strava lépe přijatelná, aby byl schopen se nasytit, byl spokojený a nastavená péče mu vyhovovala. Nutriční terapeutka spolupracuje s praktickým lékařem, pediatrem, nutriční ambulancí s lékařem specialistou, vedoucí sestrou, všeobecnými sestrami, pracovníky přímé péče a pracovníky v kuchyních.

Hotovou stravu podáváme klientům ve všech pobytových zařízeních v jídelnách anebo přímo v pokojích či domácnostech.. Klienti mají možnost výběru stravy ze dvou jídel a dvou druhů nápojů. Jídelníček je klientům k dispozici v jídelně a na určených místech organizace tak, aby jim byly informace vždy dostupné. Protože někteří klienti neumí číst, jídelníček je jim k dispozici i ve formě fotografií nebo piktogramů.

Pracovní doba: pondělí – pátek 7.00 - 15.30 hodin

 

Fotogalerie

Zdravotní péče
Zdravotní péče
Zdravotní péče
Zdravotní péče
Zdravotní péče
Zdravotní péče
Zdravotní péče
Zdravotní péče
Zdravotní péče
Zdravotní péče
Zdravotní péče