Vaše pozice: Čtyřlístek » PROJEKTY

PROJEKTY

Logolink EU

PROJEKT „NÁKUP A MODERNIZACE VYBAVENÍ ORGANIZACE ČTYŘLÍSTEK“

Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu finančně podpořila projekt organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., nazvaný Nákup a modernizace vybavení organizace Čtyřlístek. Předmětem projektu je pořízení vybavení pro několik objektů organizace Čtyřlístek Ostrava, p. o. v rámci poskytování sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny.

Projekt řeší problém nedostatečného a nekvalitního zázemí pro poskytování sociálních služeb založených na principech transformace, za současného naplnění podmínek pro uplatňování protiepidemických zásad v souvislosti s omezením šíření viru COVID-19.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných pobytových a ambulantních sociálních služeb osobám se zdravotním postižením v organizaci Čtyřlístek, při současném snížení energetické účinnosti. K naplnění hlavního cíle dojde prostřednictvím pořízení vybavení a nákupem vozidla pro převoz klientů.

Specifickými cíli projektu jsou: 

  • Zvýšení kvality života pro uživatele sociálních služeb, jež budou realizací projektu dotčeni;
  • Modernizace vybavení pro poskytování sociálních služeb mající vliv na zvýšení kvality těchto služeb;
  • Zkvalitnění zázemí pro transport imobilních klientů v důsledku rozšíření instalace stropních systémů a pořízení automobilu s plošinou;
  • Snížení energetické účinnosti v důsledku pořízení elektromobilu;
  • Zvýšení bezpečnosti klientů a zaměstnanců sociálních služeb v rámci vybraných objektů v důsledku pořízení videotelefonů;
  • Zkvalitnění zázemí pro výkon práce zaměstnanců sociálních služeb;
  • Naplnění cílů probíhající transformace sociálních služeb v organizaci Čtyřlístek, především pak v oblastech podpory individuálního přístupu, zvyšování bezpečnosti klientů, podpory soběstačnosti a samostatnosti a kvalitního zázemí, jež je nedílnou součástí celého procesu.

Výsledkem projektu je pořízené vybavení – vybavení cvičného bytu pro klienty chráněného bydlení, rozšíření instalace stropních systému ve třech objektech domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), pořízení lůžek pro klienty do tří objektů DOZP, pořízení videotelefonů do pěti objektů (3x chráněné bydlení, 1x DOZP, 1x Centrum pracovní činnosti) a pořízení vozidla (elektromobilu) s plošinou pro převoz klientů. Kapacita pro využití výsledků projektu je 198 klientů organizace Čtyřlístek (vč. uživatelů pro využití pořizovaného automobilu).