Vaše pozice: Čtyřlístek » Kontakty

Kontakty

Správa organizace

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

DATOVÁ SCHRÁNKA

Název datové schránky: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

Identifikátor datové schránky: 9qab7g4

 
Spojovatel pro všechna zařízení   tel.: 596 223 211
Sekretariát
Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava-Muglinov
  tel.: 596 223 201, fax: 596 223 200
e-mail: sekretariat@ctyrlistekostrava.cz
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace
  e-mail: reditel@ctyrlistekostrava.cz

tel.: 596 223 201

Vratislav Prokop
vedoucí provozně-technického útvaru
  e-mail: vedouciptu@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 222
Bc. Marek Lastovica
vedoucí ekonomického útvaru
  e-mail: vedouciekonom@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 210
Bc. Martina Schrötterová
vedoucí sestra
  e-mail: schrotterova.martina@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 206
Daniela Foldynová
vedoucí personálního
a mzdového oddělení
  e-mail: vedoucipersonalista@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 226
Mgr. Bohdana Rywiková
PR manažerka
  e-mail: prmanazer@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 205, 733 437 990
Mgr. Šárka Změlíková
manažer pro transformaci
  e-mail: manazertransformace@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 274
Bc. et Bc. Lukáš Křupala
manažer kvality sociálních služeb
  e-mail: manazerkvality@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 227
Ing. Andrej Foltýnek
manažer projektů a vedoucí útvaru materiálně technické podpory
  e-mail: koordinatorprojektu@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 237

Služby sociální péče

Domov Jandova
Jandova 3023/4
700 30 Ostrava-Zábřeh
  599 503 176, 732 588 750 (vedoucí zařízení)
599 503 177 (vedoucí odd. sociální péče)
599 503 178, 734 151 017 (sociální pracovnice)
599 503 187, 606 060 912  (všeobecná sestra)
599 503 183 (vychovatel), 599 503 182 (rehabilitace)
596 223 211 (ústředna)
Domov Barevný svět
Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava-Muglinov
  596 223 275, 732 845 656 (vedoucí zařízení)
596 223 241/258/269 (vedoucí úseků sociální péče)
596 223 242/259/268 (sociální pracovnice)
596 223 206 (vedoucí sestra)
596 223 277 (administrativní pracovnice)
596 223 211 (ústředna)
Domov na Liščině
Na Liščině 342/10
711 00 Ostrava-Hrušov
  599 503 127, 731 874 345 (vedoucí zařízení)
599 503 132/135 (vedoucí úseků sociální péče)
599 503 129/130 (sociální pracovnice)
599 503 133 (ošetřovatelský úsek)
599 503 126, 596 223 211 (ústředna)
732 629 532, 739 362 675 (zdravotnický personál,
pracovníci v přímé péči)
Domov Hladnovská
Hladnovská 886/119b,
712 00 Ostrava – Muglinov
 

596 223 295, 603 447 609 (vedoucí zařízení)
596 223 296 (sociální pracovnice)

Domov Třebovice
Chráněné bydlení Třebovice
Třebovický park 5376/1
722 00 Ostrava-Třebovice
  599 503 151, 739 362 957 (vedoucí zařízení)
599 503 152 (vedoucí odd. sociální péče)
599 503 153 (sociální pracovnice)
599 503 155 (ošetřovatelský úsek)
596 223 211 (ústředna)
736 274 485 (zdravotní personál)
Chráněné bydlení Martinovská
Martinovská 148,
723 00 Ostrava – Martinov
  599 503 196, 736 258 738 (vedoucí zařízení)
732 588 619 (sociální pracovnice)
Chráněné bydlení Čtyřlístek
Thomayerova 11,
703 00 Ostrava-Vítkovice
  599 503 100, 736 258 738 (vedoucí zařízení)
739 362 467 (sociální pracovnice)
Podporované samostatné bydlení
Hladnovská 757/119a
712 00 Ostrava-Muglinov
  596 223 233, 739 363 543 (vedoucí zařízení)
596 223 233 (sociální pracovnice)

Služby sociální prevence - sociálně-terapeutické dílny

Centrum pracovní činnosti
Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava-Muglinov
  599 503 111, 732 867 375 (vedoucí zařízení)
599 503 113 (sociální pracovnice)

Zdravotní péče

Ošetřovatelská péče
Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava-Muglinov
  596 223 206, 739 362 846 (vedoucí sestra)
596 223 228 (nutriční terapeut)
Rehabilitační péče
Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava-Muglinov
  596 223 292 (fyzioterapeut)
596 223 211 (ústředna)

Kde nás najdete

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, Ostrava, sídlí v ulici Hladnovská č.p. 751/119, v Ostravě-Muglinově. Lze k nám dojet trolejbusem č. 105, zastávka Mexiko (Bohumínská ulice). Od zastávky Mexiko se dáte ke křižovatce s přechodem pro chodce řízeným světelnou signalizací, kde odbočíte do ulice Hladnovská (směrem do kopce). Po cca 200 metrech se dáte ulicí doprava a projdete kolem domu s pečovatelskou službou až k našemu sídlu organizace s přilehlým areálem.

Orientační mapa