Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov na Liščině

Domov na Liščině

Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava - Hrušov,
tel.: 555 132 126; ústředna: 555 132 126 nebo 555 132 211

Vedoucí zařízení:

Bc. Milada Tomešová
tel.: 555 132 127, 731 874 345
e-mail: tomesova.milada@ctyrlistekostrava.cz

Domov na Liščině navázal na činnost ústavu pro muže s mentálním postižením, který byl na Liščině otevřen v roce 1978. V současné době tvoří tento domov několik budov, nacházejících se v různých částech města Ostravy. Centrální areál domova v Ostravě - Hrušově tvoří tři budovy s bezbariérovým přístupem, vlastním stravovacím provozem a zahradou. Pobytových služeb Domova na Liščině dnes mohou využívat celoročně dospělí od 18 let, muži a ženy se středně těžkým až těžkým mentálním postižením v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Budova v ulici Uhrově je určena pro osoby ve věku od 18 do 40 let, objekty v ulicích Na Liščině 342/10 a Kanczuckého jsou určeny pro osoby od 18 let bez omezení horní věkové hranice. Ostatní objekty jsou určeny pro osoby od 40 let věku. Zařízení má kapacitu 57 míst. Snahou všech zaměstnanců je vytvořit klientům takové podmínky, které se co nejvíce přibližují rodinnému prostředí. Snahou všech zaměstnanců je umožnit klientům žít v maximální míře běžným způsobem života, vytvářet jim příjemné a inspirující prostředí, rozvíjet jejich sociální schopnosti a praktické dovednosti, posilovat jejich zodpovědnost a rozhodovací schopnosti, učit je aktivnímu způsobu života s důrazem na rozvoj soběstačnosti a samostatnosti. Prostřednictvím nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních aktivit udržujeme a rozvíjíme kontakty klientů se společenským prostředím.

Provozní doba: nepřetržitě

Rekonstrukce Domova na Liščině s registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/18.01190.

Logolinka

Popis realizace poskytované sociální služby

Poskytovatel:

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace,
Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, IČ 70631808.

Druh sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Název a místo zařízení:

Domov na Liščině

Místo poskytování sociální služby:

Kapacita zařízení Domova na Liščině je 57 klientů.
Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava - Hrušov, kapacita 12 lůžek
Na Liščině 704/12B, 711 00  Ostrava – Hrušov, kapacita 12 lůžek
Kanczuckého 705/10, 711 00  Ostrava – Hrušov, kapacita 12 lůžek
Trnkovecká 2126/122, 716 00 Slezská Ostrava, kapacita 12 lůžek
Uhrova 107/23, 713 00 Ostrava - Heřmanice, kapacita 9 lůžek (objekt není bezbariérový)
Vývozní 706/42, 711 00 Ostrava - Hrušov (od ledna 2022)
 
 
Sociální služba je poskytována celoročně nepřetržitě.
Zařízení je v docházkové vzdálenosti od zastávky MHD.
Z důvodu procesu transformace je příjem nových klientů do objektu Na Liščině 342/10 zastaven.

Poslání

Posláním Domova na Liščině je umožnit lidem s mentálním postižením být součástí přirozeného prostředí a poskytnout jim individuální podporu v takové míře, aby mohli žít způsobem srovnatelným se životem jejich vrstevníků.

Cíle služby:

 1. Zachování nebo rozvoj soběstačnosti klienta v základních oblastech života (zejména samostatnost v hygieně, péči o zevnějšek, péči o domácnost, hospodaření s penězi, nakupování, cestování a další).
 2. Začlenění klienta do komunity (účast na veřejném životě – navštěvuje společenské akce, volí, využívá veřejnosti dostupné služby v okolí, chodí nakupovat do místního obchodu, cestuje MHD).
 3. Udržení nebo zlepšení stávajících schopností a dovedností klienta (komunikace, vaření, pracovní aktivity, společenské chování, volnočasové zájmové aktivity).
 4. Udržení nebo zlepšení schopnosti klienta řešit rizika v běžných životních situacích vlastními silami (pohyb ve městě, obsluha spotřebičů, řešení konfliktních situací).

Cílová skupina:

Domov na Liščině je určen dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu středně těžkého až těžkého mentálního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Objekt na ulici Uhrově je určen pro lidi ve věku od 18 do 40 let, objekt na ulici Na Liščině 342/10 a Kanczuckého je určen osobám od 18 let bez horní věkové hranice. Ostatní objekty jsou určeny lidem od 40 let věku.

Sociální službu neposkytujeme osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které jsou nositeli akutního infekčního onemocnění
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • které žádají o jinou službu, než poskytujeme

Principy poskytované sociální služby:

 1. Dodržování práv – klienti vědí, jaká mají práva a zařízení vytváří podmínky pro jejich naplňování.
 2. Individuální přístup a pružnost – při plánování služby vycházíme z přání a potřeb klientů.
 3. Podpora běžného způsobu života.
 4. Podpora nezávislosti klienta, rozvoj soběstačnosti a samostatnosti.
 5. Motivace klienta k aktivnímu způsobu života.
 6. Důstojný přístup ke klientům.
 7. Týmová spolupráce.
 8. Vzájemná komunikace.
 9. Odbornost.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zajemcu-o-socialni-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

KONTAKTY

Domov na Liščině
Na Liščině 342/10
711 00  Ostrava – Hrušov
555 132 126, mobil: 702 251 538 (ústředna Domova na Liščině), 555 132 211 (ústředna pro všechna zařízení)
555 132 127, 731 874 345 (vedoucí zařízení)
555 132 129/130; 734 151 015, 734 151 014 (sociální pracovnice)
555 132 133, 732 629 532 (všeobecné sestry)
739 362 675 (pracovníci v sociálních službách)
 
Domek na Liščině
Na Liščině 704/12B
711 00  Ostrava – Hrušov
555 132 146, 702 277 584 (vedoucí domku)
702 276 996 (pracovníci v sociálních službách)
555 132 129, 734 151 015 (sociální pracovnice)
 
Domek Kanczuckého
Kanczuckého 705/10
711 00  Ostrava – Hrušov
555 132 139, 730 511 296 (vedoucí domku)
702 280 524 (pracovníci v sociálních službách)
555 132 129, 734 151 015 (sociální pracovnice)
 
Domek Trnkovecká
Trnkovecká 2126/122
716 00 Ostrava - Slezská Ostrava
555 132 132, 739 363 013 (vedoucí domku)
555 132 130, 734 151 014 (sociální pracovnice)
722 982 133 (pracovníci v sociálních službách)
 
Domek Uhrova
Uhrova 107/23
713 00 Ostrava - Heřmanice
555 132 142, 770 136 104 (vedoucí domku)
555 132 130, 734 151 014 (sociální pracovnice)
734 151 019 (pracovníci v sociálních službách)
 
Domek Vývozní /dosud mimo provoz/
Vývozní 706/42 /od ledna 2022/
711 00 Ostrava - Hrušov
555 132 135, 702 216 793 (vedoucí domku)
555 132 130, 734 151 014 (sociální pracovnice)
 

Kde nás najdete

Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava-Hrušov

Na Liščině 704/12B, 711 00 Ostrava-Hrušov

Kanczuckého 705/10, 711 00 Ostrava-Hrušov

Uhrova 107/23, 713 00 Ostrava-Heřmanice

Trnkovecká 2126/122, 716 00 Slezská Ostrava

Vývozní 706/42, 711 00 Ostrava-Hrušov

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká