Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov na Liščině

Domov na Liščině

Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava - Hrušov, tel.: 599 503 126; ústředna: 599 503 126 nebo 596 223 211
Vedoucí zařízení: Bc. Milada Tomešová (tel.: 599 503 127, 731 874 345, e-mail: vedouciDL@ctyrlistekostrava.cz ), vedoucí úseků sociální péče: 599 503 135 (132), e-mail: DLvedsp1@ctyrlistekostrava.cz, DLvedsp2@ctyrlistekostrava.cz, ošetřovatelský úsek: 599 503  133.

Domov na Liščině navázal na činnost ústavu pro muže s mentálním postižením, který byl na Liščině otevřen v roce 1978. Areál domova tvoří dvě budovy s bezbariérovým přístupem, vlastním stravovacím provozem a zahradou. Jeho pobytových služeb dnes mohou využívat celoročně dospělí od 40 let, muži a ženy se středně těžkým až těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Zařízení má kapacitu 54 míst. Snahou všech zaměstnanců je vytvořit uživatelům takové podmínky, které se co nejvíce přibližují rodinnému prostředí. Mimo jiné například nabízí svým uživatelům bydlení rodinného typu, a tím i více soukromí a samostatnosti. Seberealizaci nacházejí dospělí lidé s mentálním handicapem v Centru pracovní činnosti nebo přímo v areálu zařízení – v jeho rozsáhlé zahradě nebo v zájmových dílnách. Odpolední program je věnován sportu, kultuře a osobním zálibám. O duševní rovnováhu a relaxaci uživatelů pečují odborní pracovníci ve specializované místnosti snoezelen určené pro multismyslovou terapii. Snahou všech zaměstnanců je umožnit uživatelům žít v maximální míře běžným způsobem života, vytvářet jim příjemné a inspirující prostředí, rozvíjet jejich sociální schopnosti a praktické dovednosti, posilovat jejich zodpovědnost a rozhodovací schopnosti, učit je aktivnímu způsobu života s důrazem na rozvoj soběstačnosti a samostatnosti. Prostřednictvím nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních aktivit je udržován a rozvíjen kontakt uživatelů se společenským prostředím.

Provozní doba: nepřetržitě

Rekonstrukce Domova na Liščině s registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/18.01190.

Logolinka

Popis realizace poskytované sociální služby

Poskytovatel:

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace,
Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, IČ 70631808.

Druh sociální služby:

Služba sociální péče pobytová v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Název a místo zařízení:

Domov na Liščině, Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava-Hrušov

Místo poskytování sociální služby:

Sociální služba je poskytována celoročně nepřetržitě v areálu zařízení, který je tvořen dvěma budovami s bezbariérovým přístupem, vlastním stravovacím provozem, kotelnou a zahradou. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové. Služba je dostupná městskou hromadnou dopravou

Veřejný závazek:

Posláním zařízení Domova na Liščině je prostřednictvím sociální služby poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením individuální podporu, vycházející z jejich potřeb, schopností, možností a zdravotního stavu.

Cílem služby je uživatel, který podle svých schopností a možností:

 • zvládá samostatně či s podporou pečovat o svou osobu (např. hygiena, pohyb, oblékání a svlékání, stravování)
 • využívá podle vlastní volby běžné služby v místě, kde žije – obchody, restaurace, dopravu, sportovní zařízení, knihovnu, divadlo, kino, zdravotní služby, poštu, úřady
 • rozhoduje se samostatně v běžných situacích nebo má pro své rozhodování poskytovánu podporu, jakou potřebuje
 • tráví svůj volný čas podle vlastní volby
 • bere na sebe přiměřené riziko v běžných situacích
 • udržuje kontakty s rodinnými příslušníky, blízkými osobami

Zásady poskytované sociální služby:

 • individuální přístup – služba je poskytována každému uživateli podle jeho potřeb. Vůle uživatele a jeho právo rozhodovat o věcech, které se jej týkají, jsou respektovány.
 • podpora uživatele v zařízení a prožívání běžných situací (nákupy, cestování, apod.)
 • pracovat neustále na zvyšování kvality naší služby (např. rozvolňování pokojů, výběr stravy, nabídka a výběr aktivit, apod.)
 • zohledňovat potřeby uživatele tak, aby nedocházelo k závislosti uživatele na službě
 • respektovat svobodnou volbu uživatelů při jejich rozhodování a vést je k zodpovědnosti.

Cílová skupina:

Muži a ženy ve věku od 40 let se středně těžkým až těžkým mentálním postižením.

Kapacita sociální služby:

Kapacita Domova na Liščině je 54 uživatelů.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/Zpracovani-osobnich-udaju-zajemci-o-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Z důvodu procesu transformace zařízení je příjem nových uživatelů zastaven.

 

Kde nás najdete

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině
Domov na Liščině