Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov na Liščině

Domov na Liščině

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, tel.: 555 132 211

Vedoucí zařízení:

Bc. Milada Tomešová
tel.: 555 132 127, 731 874 345
e-mail: tomesova.milada@ctyrlistekostrava.cz

Sociální pracovnice:

tel.: 555 132 129, 734 151 015
e-mail: vaclahovska.anna@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 555 132 130, 734 151 014
e-mail: schofferova.martina@ctyrlistekostrava.cz

Pobytových služeb Domova na Liščině mohou využívat celoročně dospělí od 18 let, muži a ženy se středně těžkým až těžkým mentálním postižením v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Sociální služba je poskytována v pěti domcích. Domky na ul. Na Liščině, Kanczuckého, Trnkovecká a Vývozní jsou jednopodlažní, bezbariérové, každý pro 12 klientů. Domek na ul. Uhrova je dvoupodlažní (není bezbariérový), pro 9 klientů. Součástí každého objektu je zahrada. Dopravní dostupnost je zajištěna městskou hromadnou dopravou.

Vedoucí zařízení a sociální pracovnice mají kanceláře umístěné v sídle organizace – Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov.

Provozní doba: nepřetržitě

Popis realizace poskytované sociální služby

Poskytovatel:

 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace,
Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00,  IČ 70631808.

Druh sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Název a adresa zařízení:

Domov na Liščině

- Domek Na Liščině, ul. Na Liščině 704/12B, 711 00  Ostrava – Hrušov

- Domek Kazczuckého, ul. Kanczuckého 705/10, 711 00  Ostrava – Hrušov

- Domek Trnkovecká, ul. Trnkovecká 2126/122, 716 00  Ostrava – Slezská Ostrava

- Domek Vývozní, ul. Vývozní 706/42, 711 00  Ostrava – Hrušov

- Domek Uhrova, ul. Uhrova 107/23, 713 00  Ostrava – Heřmanice

Poslání:

Posláním Domova na Liščině je umožnit lidem s mentálním postižením být součástí přirozeného prostředí a poskytnout jim individuální podporu v takové míře, aby mohli žít způsobem srovnatelným se životem jejich vrstevníků.

Cíle služby:

 1. Zachování nebo rozvoj soběstačnosti klienta v základních oblastech života (zejména samostatnost v hygieně, péči o zevnějšek, péči o domácnost, hospodaření s penězi, nakupování, cestování a další).
 2. Začlenění klienta do komunity (účast na veřejném životě – navštěvuje společenské akce, volí, využívá veřejnosti dostupné služby v okolí, chodí nakupovat do místního obchodu, cestuje MHD).
 3. Udržení nebo zlepšení stávajících schopností a dovedností klienta (komunikace, vaření, pracovní aktivity, společenské chování, volnočasové zájmové aktivity).
 4. Udržení nebo zlepšení schopnosti klienta řešit rizika v běžných životních situacích vlastními silami (pohyb ve městě, obsluha spotřebičů, řešení konfliktních situací).

Principy poskytované sociální služby:

 1. Dodržování práv – klienti vědí, jaká mají práva a zařízení vytváří podmínky pro jejich naplňování.
 2. Individuální přístup a pružnost – při plánování služby vycházíme z přání a potřeb klientů.
 3. Podpora běžného způsobu života.
 4. Podpora nezávislosti klienta, rozvoj soběstačnosti a samostatnosti.
 5. Motivace klienta k aktivnímu způsobu života.
 6. Důstojný přístup ke klientům.
 7. Týmová spolupráce.
 8. Vzájemná komunikace.
 9. Odbornost.

Cílová skupina:

Domov na Liščině je určen dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu středně těžkého až těžkého mentálního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Objekt na ulici Uhrově je určen osobám ve věku od 18 do 40 let, objekty na ulici Vývozní a Kanczuckého jsou určeny osobám od 18 let bez horní věkové hranice. Objekty na ulici Trnkovecká a Na Liščině jsou určeny osobám od 40 let věku.

Kapacita sociální služby:

Kapacita Domova na Liščině je 57 uživatelů, z toho:

Na Liščině 704/12B, 711 00  Ostrava – Hrušov, kapacita 12 lůžek

Kanczuckého 705/10, 711 00  Ostrava – Hrušov, kapacita 12 lůžek

Trnkovecká 2126/122, 716 00  Ostrava – Slezská Ostrava, kapacita 12 lůžek

Vývozní 706/42, 711 00  Ostrava – Hrušov, kapacita 12 lůžek

Uhrova 107/23, 713 00  Ostrava – Heřmanice, kapacita 9 lůžek (objekt není bezbariérový)

Sociální službu neposkytujeme osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které jsou nositeli akutního infekčního onemocnění
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • které žádají o jinou službu, než poskytujeme

O zájemcích o službu a klientech našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/679 o ochraně fyzických osob. Více informací najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/Zpracovani-osobnich-udaju-zajemci-o-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf

 

Logolinka

 

KONTAKTY

Domov na Liščině
Hladnovská 751/119
712 00  Ostrava - Muglinov
555 132 211 (ústředna)
555 132 127, 731 874 345 (vedoucí zařízení)
555 132 129/130; 734 151 015, 734 151 014 (sociální pracovnice)
555 132 133, 732 629 532 (všeobecné sestry)
 
Domek na Liščině
Na Liščině 704/12B
711 00  Ostrava – Hrušov
555 132 146, 702 277 584 (vedoucí domku)
702 276 996 (pracovníci v sociálních službách)
555 132 129, 734 151 015 (sociální pracovnice)
 
Domek Kanczuckého
Kanczuckého 705/10
711 00  Ostrava – Hrušov
555 132 139, 730 511 296 (vedoucí domku)
702 280 524 (pracovníci v sociálních službách)
555 132 129, 734 151 015 (sociální pracovnice)
 
Domek Trnkovecká
Trnkovecká 2126/122
716 00  Ostrava – Slezská Ostrava
555 132 132, 739 363 013 (vedoucí domku)
722 982 133 (pracovníci v sociálních službách)
555 132 130, 734 151 014 (sociální pracovnice)
 
Domek Uhrova
Uhrova 107/23
713 00  Ostrava – Heřmanice
555 132 142, 770 136 104 (vedoucí domku)
734 151 019 (pracovníci v sociálních službách)
555 132 130, 734 151 014 (sociální pracovnice)
 
Domek Vývozní
Vývozní 706/42
711 00  Ostrava – Hrušov
555 132 135, 702 216 793 (vedoucí domku)
739 362 675 (pracovníci v sociálních službách)
555 132 130, 734 151 014 (sociální pracovnice)

 

Kde nás najdete

 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov (vedoucí zařízení a sociální pracovníci)

Na Liščině 704/12B, 711 00 Ostrava-Hrušov

Fotogalerie

Domek na Liščině
Domek na Liščině
Domek na Liščině
Domek na Liščině
Domek na Liščině
Domek na Liščině
Domek na Liščině
Domek na Liščině
Domek na Liščině
Domek na Liščině

Kanczuckého 705/10, 711 00 Ostrava-Hrušov

Fotogalerie

Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého
Domek Kanczuckého

Uhrova 107/23, 713 00 Ostrava-Heřmanice

Fotogalerie

Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova
Domek Uhrova

Trnkovecká 2126/122, 716 00 Slezská Ostrava

Fotogalerie

Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká
Domek Trnkovecká

Vývozní 706/42, 711 00 Ostrava-Hrušov

Fotogalerie

Domek Vývozní
Domek Vývozní
Domek Vývozní
Domek Vývozní
Domek Vývozní
Domek Vývozní
Domek Vývozní
Domek Vývozní
Domek Vývozní
Domek Vývozní
Domek Vývozní

Dokumenty ke stažení: