Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov Jandova

Domov Jandova

Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava - Zábřeh.
Vedoucí zařízení: Bc. Jana Vejlupková (tel.: 599 503 176, 732 588 750, e-mail: vedouciDJ@ctyrlistekostrava.cz), sociální pracovnice: 599 503 178, 734 151 017 (e-mail: DJsoc@ctyrlistekostrava.cz), vedoucí oddělení sociální péče: 599 503 177 (e-mail: DJvedsp@ctyrlistekostrava.cz), všeobecné sestry: 599 503 187, 606 060 912.

Domov Jandova sídlí v Ostravě-Zábřehu uprostřed sídlištní zástavby. Sociální služba je poskytována ve dvoupodlažní budově s bezbariérovým přístupem. Budova je obklopena zahradou, má vlastní stravovací provoz a prádelnu. Dopravní dostupnost je zajištěna autobusy městské hromadné dopravy (zastávka Pískové doly).

Poslání

Posláním Domova Jandova je poskytovat klientům pomoc a podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle a principy poskytované sociální služby

 • Podporovat klienty v soběstačnosti a v prohlubování dovedností.
 • Snižovat rizika spojená s životem klienta v kolektivu.
 • Začleňovat klienty mezi vrstevníky a do společnosti.
 • Podporovat samostatnost klientů v rozhodování.
 • Podporovat vztahy v rodině klienta.
 • Respektovat právo každého klienta, jeho důstojnost a jedinečnost.
 • Respektovat individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, schopnosti, dovednosti a jeho zdravotní stav.
 • Vytvářet prostředí, ve kterém se klient cítí dobře, má pocit bezpečí a jistoty.
 • Posilovat partnerství, spolupráci a vzájemný respekt mezi pracovníky, zákonnými zástupci a klienty.

Komu poskytujeme sociální služby?

Služba je určena 23 dětem, mládeži a mladým dospělým s mentálním postižením ve věku 7 – 26 let. Služba je klientům poskytována celoročně, nepřetržitě.

Z důvodu procesu transformace zařízení je příjem nových klientů zastaven. Zájemci o službu jsou o této skutečnosti informováni. V případě potřeby je zájemcům poskytováno poradenství při hledání vhodné sociální služby. Doručené žádosti
o poskytnutí služby jsou evidovány.

Jaké služby poskytujeme?

V domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme tyto základní činnosti:

 • Ubytování ve dvoulůžkových pokojích ve třech domácnostech. Každá domácnost má samostatnou koupelnu, WC, kuchyňku a obývací pokoj.
 • Stravování je zajištěno pětkrát denně vlastním stravovacím provozem. Strava může být upravována individuálně s ohledem na zdravotní stav klienta.
 • Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
 • Základní sociální poradenství.
 • Zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/Zpracovani-osobnich-udaju-zajemci-o-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Z důvodu procesu transformace je příjem nových uživatelů zastaven.

V době od 1. srpna roku 2013 do 31. 3. 2014 se v Domově Beruška uskutečnila rekonstrukce vnitřních prostor budovy v rámci projektu Regionálního operačního pragramu NUTS II Moravskoslezsko, podporovaného z evropských fondů. Součástí těchto stavebních úprav v budově Domova Jandova (v té době ještě v Domově Beruška) byly dispoziční změny interiérů, jež zkvalitnily životní podmínky klientů.

Logolinka

Kde nás najdete

V rámci projektu Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek byl týmem pracovníků zařízení zpracován transformační plán Domova Jandova.

Logolink EU

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Domov Beruška