Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov Jandova

Domov Jandova

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, tel.: 555 132 211

Vedoucí zařízení:

Bc. Jana Vejlupková
tel.: 555 132 176, 732 588 750
e-mail: vejlupkova.jana@ctyrlistekostrava.cz

sociální pracovníci:

tel.: 555 132 178, 734 151 017
tel.: 555 132 268, 770 136 103

Domov Jandova navazuje na činnost Dětského centra, které bylo otevřeno v Ostravě-Zábřehu v únoru 1991 jako pobytová sociální služba pro děti. Mnoho let pak naše služba působila pod názvem Domov Beruška a v roce 2015 došlo k přejmenování na Domov Jandova.

V současné době poskytuje Domov Jandova celoroční nepřetržitou pobytovou sociální službu dětem i dospělým klientům. Služba je poskytovaná ve čtyřech budovách, které jsou rozmístěny v různých částech města Ostravy (Svinov, Zábřeh, Vítkovice).

Klientům poskytujeme sociální službu komunitního typu. Tři domky jsou jednopodlažní a mají po dvou domácnostech, jeden domek je dvoupodlažní a jsou v něm domácnosti tři. V domácnosti bydlí vždy 6 klientů, k dispozici mají jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, společný obývací pokoj s jídelním a kuchyňským koutem. Okolí každého domku tvoří zahrada.

Součástí dvoupodlažní budovy na ul. Jandova jsou prostory pro rehabilitaci
a ošetřovatelskou péči. Tyto prostory jsou stavebně odděleny od obytné části budovy.   

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání

Posláním Domova Jandova je poskytovat lidem s mentálním postižením celodenní podporu a pomoc, kterou potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
a individuálním potřebám a nelze ji zajistit využitím terénních nebo ambulantních služeb.

Cílová skupina

Domek Syllabova

Děti, mládež a mladí dospělí ve věku 7–21 let (nově přijímáni klienti do 18 let) se středně těžkým a těžkým mentálním postižením i s přidruženým kombinovaným postižením (tělesné, smyslové, prvky autismu) v nepříznivé sociální situaci způsobené zdravotním znevýhodněním.

Domek Jandova, Domek Rošického, Domek U Rourovny

Dospělí lidé se středně těžkým a těžkým mentálním postižením i s přidruženým kombinovaným postižením (tělesné, smyslové, prvky autismu) v nepříznivé sociální situaci způsobené snížením nebo ztrátou soběstačnosti z důvodu zdravotního znevýhodnění.

Cíle služby

 Cílem služby je klient, který podle svých možností a schopností:

  • rozvíjí nebo udržuje svou soběstačnost v oblasti péče o vlastní osobu (při osobní hygieně, oblékání a obouvání, stravování, samostatném pohybu, v komunikaci, orientaci v prostředí, péči o zdraví)
  • rozvíjí nebo udržuje stávající schopnosti a dovednosti v základních oblastech běžného života (v péči o domácnost; při hospodaření s penězi, nakupování, vzdělávání se; v samostatném rozhodování)
  • rozvíjí a udržuje přirozené mezilidské vztahy (upevnění kontaktu s rodinou, vrstevníky, přáteli; navazování nových vztahů)
  • tráví aktivně volný čas, využívá běžně dostupné služby a začleňuje se do komunity

(časté změny prostředí – domek, zahrada, park, cukrárna atd., volnočasové a zájmové aktivity; využívání návazných služeb; místní obchod, kadeřník, knihovna, cukrárna, kino, kulturní a sportovní akce; cestování MHD; návštěvy zdravotnických služeb -  lékař, rehabilitace, lékárna a veřejných institucí – úřad, pošta atd.)

Zásady:

Partnerský přístup – klient je vždy rovnocenným partnerem, jehož práva a oprávněné zájmy respektujeme a zároveň ho podporujeme v jejich prosazování; dbáme na důstojný a empatický přístup.

Respektování volby – respektujeme svobodnou vůli, potřeby a přání klienta; pracujeme s riziky, akceptujeme jejich přiměřenou míru, vždy s ohledem na zajištění bezpečného prostředí pro klienta.

Individuální přístup – poskytujeme službu individuálně „na míru“ klientovi; při plánování a poskytování služby vycházíme z individuálních potřeb, přání a schopností klienta.

Týmová spolupráce – při poskytování služby vzájemně spolupracujeme, dbáme na jednotný přístup ke klientům, společně v týmu plánujeme, realizujeme a hodnotíme průběh služby.

Poskytování kvalitní a odborné služby – služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem,  který se průběžně dále vzdělává. Snahou Domova je neustálé zvyšování kvality služby (např. formou kontrolní činnosti, konzultací, supervizí, auditů).

Adresa a kapacita:
Sociální služba je poskytována celkem 54 klientům.

  • Domek Jandova, ul. Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh; v domku bydlí 18 dospělých klientů
  • Domek Syllabova, ul. Syllabova 3038/36, 703 00 Ostrava-Vítkovice; v domku bydlí 12 klientů (děti a mládež)
  • Domek Rošického, ul. Evžena Rošického 1284/62, 721 00 Ostrava-Svinov; v domku  bydlí 12 dospělých klientů
  • Domek U Rourovny, ul. U Rourovny 1285/20, 721 00 Ostrava-Svinov v domku bydlí 12 dospělých klientů

Pokud máte zájem o poskytování sociální služby v Domově Jandova, vyplňte formuláře "Žádost o poskytování sociální služby" a "Lékařský posudek", který si necháte potvrdit praktickým lékařem. Oba dokumenty zašlete na adresu Domova, adresujte na sociální pracovnici.

Zájemce o službu zařazujeme do evidence zájemců o službu. V případě uvolnění kapacity je zájemce kontaktován dle data podání jeho žádosti.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zajemcu-o-socialni-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Odkazy: žádost + lékařský posudek, kontakty.

Logolinka

Kontakty

Vedoucí zařízení:

555 132 176, mob. 732 588 750
vejlupkova.jana@ctyrlistekostrava.cz

Sociální pracovník
(Domky Jandova, Syllabova)

555 132 178, mob. 734 151 017
musilova.lenka@ctyrlistekostrava.cz

Sociální pracovník
(Domky Rošického, U Rourovny)

555 132 268, mob. 770 136 103
mohylova.renata@ctyrlistekostrava.cz

 

 

Vedoucí Domku Rošického

555 132 184, mob. 702 189 613
kubisova.dagmar@ctyrlistekostrava.cz

Pracovníci

mob. 739 362 870

 

 

Vedoucí Domku u Rourovny

555 132 185, mob. 724 874 562
balcarkova.renata@ctyrlistekostrava.cz

Pracovníci

mob. 724 874 192

 

 

Vedoucí Domku Syllabova

555 132 180, mob. 724 873 877
simkova.klara@ctyrlistekostrava.cz

Pracovníci

mob. 739 362 843

 

 

Vedoucí Domku Jandova

555 132 187, mob. 722 977 809
proksova.zuzana@ctyrlistekostrava.cz

Pracovníci
Domácnost A
Domácnost B
Domácnost C

mob. 732 130 797
555 132 189
555 132 181
555 132 255

 

 

Vychovatel

555 132 183
poboril.martin@ctyrlistekostrava.cz

 

 

Všeobecné sestry

555 132 252, mob. 606 060 912

Kde nás najdete

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov - kancelář vedoucí zařízení a sociálních pracovníků, správa organizace

Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Fotogalerie

Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova

Syllabova 3038/36, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Fotogalerie

Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova

Evžena Rošického 1284/62, 721 00 Ostrava-Svinov

Fotogalerie

Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického
 
Domov v ulici Rošického

U Rourovny 1285/20, 721 00 Ostrava-Svinov

Fotogalerie

Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny

 

Logolink EU

Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu podpořila projekt organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., nazvaný Nákup a modernizace vybavení organizace Čtyřlístek. Předmětem projektu je pořízení vybavení pro několik objektů organizace Čtyřlístek Ostrava, p. o. v rámci poskytování sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny.

V rámci projektu Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek byl týmem pracovníků zařízení zpracován transformační plán Domova Jandova.

Logolink EU

Dokumenty ke stažení: