Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov Jandova

Domov Jandova

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov

Vedoucí zařízení:

Bc. Jana Vejlupková
tel.: 555 132 176, 732 588 750
e-mail: vejlupkova.jana@ctyrlistekostrava.cz

sociální pracovnice:

tel.: 555 132 178, 734 151 017
e-mail: musilova.lenka@ctyrlistekostrava.cz

vedoucí oddělení sociální péče:

tel.: 555 132 177
e-mail: prochazkova.michaela@ctyrlistekostrava.cz

všeobecná sestra:

tel.: 555 132 187, 606 060 912
e-mail: wagnerova.lucie@ctyrlistekostrava.cz

Po dobu transformace naší organizace a Domova Jandova toto zařízení dočasně sídlí v Ostravě-Muglinově v prvním patře Domova Barevný svět. Sociální služba je zde poskytována v budově s bezbariérovým přístupem, obklopené zahradou. K dispozici je zde stravovací provoz a prádelna. Dopravní dostupnost je zajištěna trolejbusy městské hromadné dopravy (zastávka Mexiko na Bohumínské ulici).

Poslání

Posláním Domova Jandova je poskytovat klientům pomoc a podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle a principy poskytované sociální služby

 • Podporovat klienty v soběstačnosti a v prohlubování dovedností.
 • Snižovat rizika spojená s životem klienta v kolektivu.
 • Začleňovat klienty mezi vrstevníky a do společnosti.
 • Podporovat samostatnost klientů v rozhodování.
 • Podporovat vztahy v rodině klienta.
 • Respektovat právo každého klienta, jeho důstojnost a jedinečnost.
 • Respektovat individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, schopnosti, dovednosti a jeho zdravotní stav.
 • Vytvářet prostředí, ve kterém se klient cítí dobře, má pocit bezpečí a jistoty.
 • Posilovat partnerství, spolupráci a vzájemný respekt mezi pracovníky, zákonnými zástupci a klienty.

Komu poskytujeme sociální služby?

Služba je určena 23 dětem, mládeži a mladým dospělým s mentálním postižením ve věku 7 – 26 let. Služba je klientům poskytována celoročně, nepřetržitě.

Z důvodu procesu transformace zařízení je příjem nových klientů zastaven. Zájemci o službu jsou o této skutečnosti informováni. V případě potřeby je zájemcům poskytováno poradenství při hledání vhodné sociální služby. Doručené žádosti
o poskytnutí služby jsou evidovány.

Jaké služby poskytujeme?

V domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme tyto základní činnosti:

 • Ubytování ve dvoulůžkových pokojích ve třech domácnostech. Každá domácnost má samostatnou koupelnu, WC, kuchyňku a obývací pokoj.
 • Stravování je zajištěno pětkrát denně vlastním stravovacím provozem. Strava může být upravována individuálně s ohledem na zdravotní stav klienta.
 • Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
 • Základní sociální poradenství.
 • Zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zajemcu-o-socialni-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Z důvodu procesu transformace je příjem nových uživatelů zastaven.

Logolinka

Kde nás najdete

Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov

Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Syllabova 3038/36, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Evžena Rošického 1284/62, 721 00 Ostrava-Svinov

U Rourovny 1285/20, 721 00 Ostrava-Svinov

 

V rámci projektu Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek byl týmem pracovníků zařízení zpracován transformační plán Domova Jandova.

Logolink EU

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Domov v ulici Syllabova / dosud mimo provoz /

Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova

Domov v ulici Rošického / dosud mimo provoz /

Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického

Domov v ulici U Rourovny / dosud mimo provoz /

Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny

Fotogalerie