Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov Jandova

Domov Jandova

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, tel.: 555 132 211

Vedoucí zařízení:

Bc. Jana Vejlupková
tel.: 555 132 176, 732 588 750
e-mail: vejlupkova.jana@ctyrlistekostrava.cz

sociální pracovníci:

tel.: 555 132 178, 734 151 017
tel.: 555 132 268, 770 136 103

Domov Jandova navazuje na činnost Dětského centra, které bylo otevřeno v Ostravě-Zábřehu v únoru 1991 jako pobytová sociální služba pro děti. Mnoho let pak naše služba působila pod názvem Domov Beruška a v roce 2015 došlo k přejmenování na Domov Jandova.

V současné době poskytuje Domov Jandova celoroční nepřetržitou pobytovou sociální službu dětem i dospělým klientům. Služba je poskytovaná ve čtyřech budovách, které jsou rozmístěny v různých částech města Ostravy (Svinov, Zábřeh, Vítkovice).

Klientům poskytujeme sociální službu komunitního typu. Tři domky jsou jednopodlažní a mají po dvou domácnostech, jeden domek je dvoupodlažní a jsou v něm domácnosti tři. V domácnosti bydlí vždy 6 klientů, k dispozici mají jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, společný obývací pokoj s jídelním a kuchyňským koutem. Okolí každého domku tvoří zahrada.

Součástí dvoupodlažní budovy na ul. Jandova jsou prostory pro rehabilitaci
a ošetřovatelskou péči. Tyto prostory jsou stavebně odděleny od obytné části budovy.   

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání

Posláním Domova Jandova je poskytovat lidem s mentálním postižením celodenní podporu a pomoc, kterou potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
a individuálním potřebám a nelze ji zajistit využitím terénních nebo ambulantních služeb.

Cílová skupina

Domek Syllabova

Děti, mládež a mladí dospělí ve věku 7–21 let (nově přijímáni klienti do 18 let) se středně těžkým a těžkým mentálním postižením i s přidruženým kombinovaným postižením (tělesné, smyslové, prvky autismu) v nepříznivé sociální situaci způsobené zdravotním znevýhodněním.

Domek Jandova, Domek Rošického, Domek U Rourovny

Dospělí lidé se středně těžkým a těžkým mentálním postižením i s přidruženým kombinovaným postižením (tělesné, smyslové, prvky autismu) v nepříznivé sociální situaci způsobené snížením nebo ztrátou soběstačnosti z důvodu zdravotního znevýhodnění.

Cíle služby

Cílem služby je klient, který:

  • rozvíjí nebo udržuje své schopnosti a dovednosti (pracovníci motivují a podporují klienta v soběstačnosti, využívají koncept bazální stimulace, používají prvky alternativní a augmentativní komunikace, podporují klienta ve vzdělávání)
  • rozvíjí a udržuje sociální kontakty (pracovníci podporují klienta při udržování kontaktu s rodinou, vrstevníky, přáteli; podporují klienta při navazování nových vztahů)
  • využívá služby, které potřebuje (pracovníci podporují a pomáhají klientovi využívat: běžně dostupné služby – obchod, kadeřník, knihovna, městská doprava, kulturní a sportovní zařízení; zdravotnická zařízení – lékař, rehabilitace, lékárna; veřejné instituce – úřad, pošta, soud)

Zásady poskytované sociální služby:

Respektování práv – pracovníci podporují klienta v uplatňování jeho práv

Individuální přístup – pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klienta

Respektování volby – pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání klienta

Týmová spolupráce – pracovníci při poskytování služby klientovi vzájemně spolupracují

Poskytování odborné služby – pracovníci se průběžně vzdělávají, znalosti získané ze seminářů a stáží předávají spolupracovníkům a zavádějí je do praxe.

Adresa a kapacita:
Sociální služba je poskytována celkem 54 klientům.

  • Domek Jandova, ul. Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh; v domku bydlí 18 dospělých klientů
  • Domek Syllabova, ul. Syllabova 3038/36, 703 00 Ostrava-Vítkovice; v domku bydlí 12 klientů (děti a mládež)
  • Domek Rošického, ul. Evžena Rošického 1284/62, 721 00 Ostrava-Svinov; v domku  bydlí 12 dospělých klientů
  • Domek U Rourovny, ul. U Rourovny 1285/20, 721 00 Ostrava-Svinov v domku bydlí 12 dospělých klientů

Pokud máte zájem o poskytování sociální služby v Domově Jandova, vyplňte formuláře "Žádost o poskytování sociální služby" a "Lékařský posudek", který si necháte potvrdit praktickým lékařem. Oba dokumenty zašlete na adresu Domova, adresujte na sociální pracovnici.

Zájemce o službu zařazujeme do evidence zájemců o službu. V případě uvolnění kapacity je zájemce kontaktován dle data podání jeho žádosti.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zajemcu-o-socialni-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Odkazy: žádost + lékařský posudek, kontakty.

Logolinka

Kde nás najdete

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov - kancelář vedoucí zařízení a sociálních pracovníků, správa organizace

Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Fotogalerie

Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova
Domek Jandova

Syllabova 3038/36, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Fotogalerie

Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova
Domov v ulici Syllabova

Evžena Rošického 1284/62, 721 00 Ostrava-Svinov

Fotogalerie

Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického
Domov v ulici Rošického
 
Domov v ulici Rošického

U Rourovny 1285/20, 721 00 Ostrava-Svinov

Fotogalerie

Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny
Domov v ulici U Rourovny

 

Logolink EU

Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu podpořila projekt organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., nazvaný Nákup a modernizace vybavení organizace Čtyřlístek. Předmětem projektu je pořízení vybavení pro několik objektů organizace Čtyřlístek Ostrava, p. o. v rámci poskytování sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny.

V rámci projektu Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek byl týmem pracovníků zařízení zpracován transformační plán Domova Jandova.

Logolink EU

Dokumenty ke stažení: