Aktuality

Ostrava 25. 2. 2020: Rytmy v masopustním reji

Tak jako každoročně, i letos se naše organizace zapojila do Ostravského masopustu, pořádaného již podvanácté Ostravským muzeem. Duší masopustu byla opět etnografka muzea, Mgr. Markéta Palowská, která tuto tradiční lidovou zábavu vždy ozvláštňuje aktuálním výročím, z něhož vychází i program masopustního odpoledne. A protože právě na letošní rok připadá dvousté výročí narození české spisovatelky Boženy Němcové, oděl se ostravský masopust tak trochu do pohádkového hávu, čerpajícího právě z pohádek této sběratelky lidových báchorek.

Celý článek


Ostrava 21. 2. 2020: Výstava fotografií Fair play na Krajském úřadu

Nejlepší snímky loňského ročníku charitativního projektu Pomáháme fotografiemi, pořádaného spolkem Fotografiemi pro radost, jsou od konce února do konce března 2020 k vidění na výstavě v předsálí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Kolekci 34 nejlepších snímků se sportovní tematikou, zaslaly do loňského ročníku fotografické soutěže nazvané příznačně „Fair play“ příspěvkové i neziskové organizace z celé republiky, věnující se péči o lidi s mentálním postižením.

Celý článek


Ostrava 20. 2. 2020: Návštěva vědeckých pracovníků ve Čtyřlístku

Již několik let trvá přátelská spolupráce mezi naší organizací a vědeckými pracovníky Institutu environmentálních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Nejde jen o to, že pracovníci tohoto institutu finančně podporují aktivity klientů naší organizace, ale v posledních letech je také každoročně zvou na exkurze do svých laboratoří a seznamují je s podstatou své vědecké práce a svých výzkumů. A jsou to vždy zajímavá setkání pro obě strany. Letos nám přátelé z institutu oplatili naše návštěvy a přišli se podívat k nám do Čtyřlístku.

Celý článek