Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Chráněné bydlení Čtyřlístek

Chráněné bydlení Čtyřlístek

Thomayerova 1338/11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, tel.: 555 132 102

pracovnice v sociálních službách:

tel.: 739 362 467

ústředna:

tel.: 555 132 211

Bronzová 1346/13, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, tel.: 555 132 199

pracovnice v sociálních službách:

tel.: 702 169 855

ústředna:

tel.: 555 132 211

Letní 1133/23, 721 00 Ostrava - Svinov, tel.: 555 132 196

pracovnice v sociálních službách:

tel.: 732 588 619

ústředna:

tel.: 555 132 211

Sociální pracovnice
pro všechna tři zařízení:

Andrea Řeháčková, DiS.

tel.: 555 132 101, 725 587 746
e-mail:

rehackova.andrea@ctyrlistekostrava.cz

Vedoucí zařízení:

Mgr. Šárka Změlíková
tel. 555 132 100, 739 362 395
e-mail: zmelikova.sarka@ctyrlistekostrava.cz

Sociální pracovnice a vedoucí zařízení sídlí v budově chráněného bydlení v ul. Letní 1133/23, 721 00 Ostrava-Svinov.

Ve třech rodinných domcích s přilehlými zahradami v klidných vilových čtvrtích v Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích, v Bronzové ulici v Ostravě-Slezské Ostravě a v ulici Letní v Ostravě-Svinově, poskytujeme celoročně nepřetržitě chráněné bydlení celkem pro 23 klientů, mezi nimiž mohou být dva lidé imobilní.

Chráněné bydlení v Thomayerově ulici v Ostravě - Vítkovicích je zařízení pro 9 klientů. Jednotlivé byty se základním vybavením v této budově jsou jednolůžkové s vlastním hygienickým zařízením. Budova je vybavena technickou místností s pračkou a sušičkou prádla. Do přízemí vilky je situována společná kuchyň s jídelnou, společenská místnost je v podkroví. Na zahradě mohou klienti využívat k posezení i relaxaci zahradní altán.

Chráněné bydlení v ulici Bronzová je určeno 8 klientům, kteří zde žijí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, jež jsou vybaveny základním nábytkem. V každém patře je samostatná koupelna a WC. V každé koupelně je k dispozici pračka a sušička prádla. Do přízemí vilky je situována společná kuchyň s jídelnou a společenskou místností, z níž je vstup na zahradní terasu. Tato budova není bezbariérová.

Chráněné bydlení v ulici Letní je určeno pro 6 klientů. Jednotlivé pokoje v této budově mají základní vybavení a jsou jednolůžkové. V každém patře se nachází samostatná koupelna a WC. Budova je vybavena technickou místností s pračkou a sušičkou prádla. V přízemí vilky je kuchyň s jídelnou a společenskou místností, ze které je vstup na zahradní terasu. Tato budova není bezbariérová. 

Chráněné bydlení v Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích vzniklo díky podpoře Evropské unie - v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dotovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a s podporou statutárního města Ostravy.

Logolinka

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - POSLÁNÍ:

Posláním Chráněného bydlení Čtyřlístek je individuální podpora lidí s mentálním postižením při získání nebo udržení schopností a dovedností, které jim pomáhají začlenit se do života v běžné společnosti.

CÍLE SLUŽBY:

Cílem služby je klient, který podle svých schopností a možností:

 • využívá podle vlastní preference běžné služby v místě, kde žije – obchody, restaurace, dopravu, sportovní zařízení, knihovnu, divadlo, kino, zdravotnické služby, poštu, úřady,
 • má pracovní uplatnění – v chráněné dílně, sociálně terapeutických dílnách, na volném trhu práce, popř. vykonává dobrovolnickou činnost,
 • tráví aktivně svůj volný čas podle vlastní preference,
 • rozhoduje se samostatně v běžných situacích nebo má pro své rozhodování poskytnutou podporu, jakou potřebuje,
 • bere na sebe přiměřené riziko v běžných situacích,
 • umí hospodařit s penězi,
 • umí si připravit stravu a postarat se o domácnost.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Individuální přístup – služba je poskytována každému klientovi podle jeho potřeb. Vždy je respektována vůle klienta a jeho právo rozhodovat o věcech, které se jej týkají.
 • Vyžádaná podpora – pomoc je poskytována až tehdy, když klientovy vlastní zdroje nestačí (schopnosti, dovednosti, podpora blízkých osob) a vyžádá si ji.
 • Zvyšování kompetencí klienta – podpora je poskytována tak, aby klient zažíval běžné situace, učil se z nich a řešil je vlastním rozhodováním.

Cílová skupina

Tato služba je určena dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.

Nemůže však být poskytnuta lidem, kteří:

 • potřebují stálý dohled,
 • jsou závislí na pomoci druhé osoby v péči o vlastní osobu,
 • nemohou být klienty pobytové služby podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby:

Kapacita chráněného bydlení v Thomayerově ulici v Ostravě - Vítkovicích je 9 klientů s plnou mobilitou,  Chráněné bydlení v Bronzové ulici v Ostravě - Slezské Ostravě je určeno 8 klientům s plnou mobilitou a chráněné bydlení v Letní ulici je pro 6 klientů s plnou mobilitou.

Se zájemcem o službu jedná vedoucí zařízení, vždy je však nutné předem si sjednat termín schůzky na výše uvedených kontaktech.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zajemcu-o-socialni-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Kde nás najdete

Chráněné bydlení v Thomayerově ulici:

Chráněné bydlení v Bronzové ulici:

Chráněné bydlení v Letní ulici:

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Chráněné bydlení v Thomayerově ulici

Chráněné bydlení Thomayerova
Chráněné bydlení Thomayerova
Chráněné bydlení Thomayerova
Chráněné bydlení Thomayerova
Chráněné bydlení Thomayerova
Chráněné bydlení Thomayerova
Chráněné bydlení Thomayerova
Chráněné bydlení Thomayerova
Chráněné bydlení Thomayerova
Chráněné bydlení Thomayerova
Chráněné bydlení Thomayerova

Chráněné bydlení v Bronzové ulici

Chráněné bydlení Bronzová
Chráněné bydlení Bronzová
Chráněné bydlení Bronzová
Chráněné bydlení Bronzová
Chráněné bydlení Bronzová
Chráněné bydlení Bronzová

Chráněné bydlení v Letní ulici

Chráněné bydlení Letní
Chráněné bydlení Letní
Chráněné bydlení Letní
Chráněné bydlení Letní
Chráněné bydlení Letní