Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Chráněné bydlení Čtyřlístek

Chráněné bydlení Čtyřlístek

Thomayerova 11/1338, 703 00 Ostrava – Vítkovice, tel.: 599 503 100, 596 223 211 (ústředna), 725 587 746 (sociální pracovnice)
Bronzová 13/1346, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, tel.: 599 503 199, 596 223 211 (ústředna), 725 587 746 (sociální pracovnice)
Vedoucí zařízení: Bc. Barbora Rakošánová, DiS., tel. 599 503 100, 736 258 738, e-mail: vedouciCHB@ctyrlistekostrava.cz )

Ve dvou rodinných domcích s přilehlými zahradami v klidných vilových čtvrtích v Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích a v Bronzové ulici v Ostravě - Slezské Ostravě, poskytujeme celoročně nepřetržitě chráněné bydlení celkem pro 17 klientů, mezi nimiž mohou být dva lidé imobilní.

Chráněné bydlení v Thomayerově ulici v Ostravě - Vítkovicích je pro 9 klientů a je bezbariérové, přičemž imobilní klienti zde mají k dispozici výtah. Jednotlivé byty se základním vybavením v této budově jsou jednolůžkové s vlastním hygienickým zařízením.

Chráněné bydlení v Bronzové ulici je určeno 8 klientům, kteří zde žijí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. V každém patře je samostatná koupelna a WC, budova je vybavena provozní místností s pračkou a sušičkou prádla. Do přízemí vilky je situována společná kuchyň s jídelnou, společenskou místností a zahradní terasou.  Tato budova není bezbariérová.

Kuchyně, obývací pokoje, zahrady a některé další prostory v obou chráněných bydleních, využívají klienti společně. Chráněná bydlení jsou dostupná autem nebo prostředky městské hromadné dopravy. 

Chráněné bydlení v Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích vzniklo díky podpoře Evropské unie - v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dotovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a s podporou statutárního města Ostravy.

Logolinka

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - POSLÁNÍ:

Posláním Chráněného bydlení Čtyřlístek je individuální podpora lidí s mentálním postižením při získání nebo udržení schopností a dovedností, které jim pomáhají začlenit se do života v běžné společnosti.

CÍLE SLUŽBY:

Cílem služby je klient, který podle svých schopností a možností:

 • využívá podle vlastní preference běžné služby v místě, kde žije – obchody, restaurace, dopravu, sportovní zařízení, knihovnu, divadlo, kino, zdravotnické služby, poštu, úřady,
 • má pracovní uplatnění – v chráněné dílně, sociálně terapeutických dílnách, na volném trhu práce, popř. vykonává dobrovolnickou činnost,
 • tráví aktivně svůj volný čas podle vlastní preference,
 • rozhoduje se samostatně v běžných situacích nebo má pro své rozhodování poskytnutou podporu, jakou potřebuje,
 • bere na sebe přiměřené riziko v běžných situacích,
 • umí hospodařit s penězi,
 • umí si připravit stravu a postarat se o domácnost.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Individuální přístup – služba je poskytována každému klientovi podle jeho potřeb. Vždy je respektována vůle klienta a jeho právo rozhodovat o věcech, které se jej týkají.
 • Vyžádaná podpora – pomoc je poskytována až tehdy, když klientovy vlastní zdroje nestačí (schopnosti, dovednosti, podpora blízkých osob) a vyžádá si ji.
 • Zvyšování kompetencí klienta – podpora je poskytována tak, aby klient zažíval běžné situace, učil se z nich a řešil je vlastním rozhodováním.

Cílová skupina

Tato služba je určena dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.

Nemůže však být poskytnuta lidem, kteří:

 • potřebují stálý dohled,
 • jsou závislí na pomoci druhé osoby v péči o vlastní osobu,
 • nemohou být klienty pobytové služby podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby:

Kapacita chráněného bydlení v Thomayerově ulici v Ostravě - Vítkovicích je 9 klientů, z nichž maximálně 2 používají invalidní vozík. Chráněné bydlení v Bronzové ulici v Ostravě - Slezské Ostravě je určeno 8 klientům s plnou mobilitou.

Se zájemcem o službu jedná vedoucí zařízení, vždy je však nutné předem si sjednat termín schůzky na výše uvedených kontaktech.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/Zpracovani-osobnich-udaju-zajemci-o-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Kde nás najdete

Chráněné bydlení v Thomayerově ulici:

Chráněné bydlení v Bronzové ulici:

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Chráněné bydlení v Thomayerově ulici

Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova Chráněné bydlení Thomayerova

 

Chráněné bydlení v Bronzové ulici

Chráněné bydlení Bronzová Chráněné bydlení Bronzová Chráněné bydlení Bronzová Chráněné bydlení Bronzová Chráněné bydlení Bronzová Chráněné bydlení Bronzová Chráněné bydlení Bronzová Chráněné bydlení Bronzová Chráněné bydlení Bronzová Chráněné bydlení Bronzová