Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Chráněné bydlení Třebovice

Chráněné bydlení Třebovice

Třebovický park 5376/1, 722 00 Ostrava - Třebovice,
tel. ústředna: 596 223 211

Vedoucí zařízení: Mgr. Taťána Piskallová, tel.: 599 503 151, 739 362 957, e-mail: vedouciDT@ctyrlistekostrava.cz; sociální pracovnice: 599 503 153, 734 151 016, e-mail:  DTsoc@ctyrlistekostrava.cz

Chráněné bydlení Třebovice je zařízením Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Tato sociální služba je poskytována v bezbariérové budově situované v areálu Třebovického parku. Klienti zde žijí ve společné domácnosti v moderně vybavených jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC, společným obývacím pokojem s kuchyní a prádelnou.

Komu poskytujeme službu

Službu poskytujeme celoročně, nepřetržitě šesti klientům - dospělým lidem s mentálním postižením i v kombinaci s postižením tělesným a smyslovým, kteří potřebují nízkou nebo střední míru podpory.

Poslání

Poskytování individuální podpory dospělým lidem s mentálním postižením, která jim pomůže začlenit se do běžného života ve společnosti.

Jaké jsou cíle poskytované služby

Cílem služby je uživatel, který podle svých schopností a možností:

  • umí sí připravit stravu a postarat se o domácnost,
  • umí hospodařit s penězi,
  • bere na sebe přiměřené riziko v běžných situacích,
  • rozhoduje se samostatně v běžných situacích nebo má pro své rozhodování poskytovanou podporu, jakou potřebuje,
  • využívá podle vlastní volby běžné služby v místě, kde žije - obchody, restaurace, dopravu, sportovní zařízení, knihovnu, divadlo, kino, zdravotnické služby, poštu, úřady,
  • má pracovní uplatnění - v  chráněné dílně, sociálně terapeutických dílnách, na volném trhu práce,
  • tráví aktivně svůj volný čas podle vlastní volby.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/Zpracovani-osobnich-udaju-zajemci-o-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Logolinka

Chráněné bydlení Třebovice vzniklo díky finanční podpoře z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a s podporou statutárního města Ostravy.

Kde nás najdete

Dokumenty ke stažení

Fotogalerie

Chráněné bydlení Třebovice
Chráněné bydlení Třebovice
Chráněné bydlení Třebovice
Chráněné bydlení Třebovice
Chráněné bydlení Třebovice
Chráněné bydlení Třebovice