Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » CENY

CENY

Ceník stravování - platnost od 1. 7. 2019

věková kategorie typ stravy celodenní strava v Kč snídaně v Kč oběd v Kč večeře v Kč desátka v Kč svačina v Kč 2. večeře v Kč
od 6 let do 11 let věku racionální 131 25 47 34 12 13  
od 12 let věku neomezeně racionální 148 27 54 40 12 15  
šetřící 148 27 54 40 12 15  
redukční 148 27 54 40 12 15  
diabetická 148 27 54 40 12 15  
diabetická/šetřící 148 27 54 40 12 15  
bezmléčná  148 27 54 40 12 15  
racionální s 2.večeří 163 27 54 40 12 15 15
diabetická s 2.večeří 163 27 54 40 12 15 15
racionální a šetřící s bílkovin.přídavkem 163 27 54 40 12 15 15

Přesný popis všech diet je uveden v platné směrnici Nutriční péče organizace.

Ceník za ubytování uživatelů – platnost od 1. 7. 2018

platí pro pobytové služby s výjimkou chráněného bydlení

pokoj cena Kč/den
1-lůžkový pokoj bez příslušenství 164
1-lůžkový pokoj s příslušenstvím 174
1-lúžkový pokoj s koupelnou 169
2-lůžkový pokoj bez příslušenství 139
2-lůžkový pokoj s příslušenstvím 149
2-lůžkový pokoj s koupelnou 144
3-lůžkový pokoj 124
4-lůžkový pokoj 109

příslušenstvím se rozumí vlastní WC s koupelnou

Ceník pro uživatele služby Podpora samostatného bydlení – platnost od 1. 3. 2014

základní poskytované služby  jednotka cena za
jednotku Kč
základní činnosti (§ 9 vyhlášky č. 505/2006 Sb.): 1 minuta 2,- Kč
 - pomoc při zajištění chodu domácnosti
 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 - sociálně terapeutické činnosti
 - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ceník za služby pro uživatele Podporovaného samostatného bydlení, platný od 1. 4. 2013, pozbývá platnosti dnem 28. 2. 2014.

Ceník pro uživatele fakultativních služeb – platnost od 1. 9. 2012

fakultativní služba jednotka cena Kč za jednotku 
rehabilitační a regenerační služby (standardní délka výkonu):    
 - masáž klasická, celková (45 minut) 1 minuta 6,- Kč
 - masáž klasická, částečná (30 minut) 1 minuta 6,- Kč
 - teploléčba - lavatherm (15 minut) 1 minuta 1,- Kč
 - světloléčba - bioptronová lampa (5 minut) 1 minuta 1,- Kč
 - vodoléčba - perličková lázeň, včetně zábalu po koupeli (40 minut) 1 minuta 4,- Kč
 - léčebná tělesná výchova individuální kondiční u mobilních uživatelů (30 minut) 1 minuta 4,- Kč
 - léčebná tělesná výchova individuální na neurologickém podkladě u imobilních uživatelů (45 minut) 1 minuta 6,- Kč

Ceník za fakultativní služby pro uživatele platný od 1.4.2011 pozbývá platnosti dnem 31.8.2012.

Ceník Chráněného bydlení Martinovská - platnost od 1. 7. 2019

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 20
- večeře 15
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový byt A (nad 10 m2) den 174
jednolůžkový byt B (do 10 m2) den 164
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,-Kč)
120
- pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
- pomoc při údržbě domácích spotřebičů
- podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání
- podpora v oblasti partnerských vztahů
- podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
i) doprava automobily (autobusem) organizace na zájmové aktivity v rámci základních činností nebo doprava do zdravotnického zařízení jako fakultativní služba
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
2,90 Kč za ujetý km-automobil
5,20 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a příp. čekací doba
j) podpora při užívání léků (fakultativní služba) měsíčně 50 Kč

 

Ceník Chráněného bydlení Čtyřlístek - Thomayerova
- platnost od 1. 7. 2019

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
poskytnutí oběda 1 oběd 54
Pozn.: Oběd se poskytuje v zařízení pouze v pracovních dnech    
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 20
- večeře 15
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový byt se sociálním zařízením den 174
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,-Kč)
120
- pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
- pomoc při údržbě domácích spotřebičů
- podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání
- podpora v oblasti partnerských vztahů
- podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
i) doprava automobily (autobusem) organizace na zájmové aktivity v rámci základních činností nebo doprava do zdravotnického zařízení jako fakultativní služba
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
2,90 Kč za ujetý km-automobil
5,20 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a příp. čekací doba
j) podpora při užívání léků (fakultativní služba) měsíčně 50 Kč

 

Ceník Chráněného bydlení Čtyřlístek - Bronzová
- platnost od 1. 7. 2019

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
poskytnutí oběda 1 oběd 54
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 20
- večeře 15
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový pokoj den 174
dvoulůžkový pokoj den 164
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,-Kč)
120
- pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
- pomoc při údržbě domácích spotřebičů
- podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání
- podpora v oblasti partnerských vztahů
- podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
i) doprava automobily (autobusem) organizace na zájmové aktivity v rámci základních činností nebo doprava do zdravotnického zařízení jako fakultativní služba
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
2,90 Kč za ujetý km-automobil
5,20 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a příp. čekací doba
j) podpora při užívání léků (fakultativní služba) měsíčně 50 Kč

 

Ceník Chráněného bydlení Třebovice - Thomayerova
- platnost od 1. 7. 2019

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
poskytnutí oběda 1 oběd 54
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 20
- večeře 15
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový byt se sociálním zařízením den 174
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,-Kč)
120
- pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
- pomoc při údržbě domácích spotřebičů
- podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání
- podpora v oblasti partnerských vztahů
- podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
i) doprava automobily (autobusem) organizace na zájmové aktivity v rámci základních činností nebo doprava do zdravotnického zařízení jako fakultativní služba
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
2,90 Kč za ujetý km-automobil
5,20 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a příp. čekací doba
j) podpora při užívání léků (fakultativní služba) měsíčně 50 Kč