Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » CENY

CENY

Ceník stravování klientů od 1. ledna 2023 - ze stravovacího provozu Čtyřlístku

pro klienty Domova Barevný svět, Domova na Liščině, Domova Hladnovská a Domova Třebovice

Kategorie stravy celodenní strava snídaně přesnídávka oběd svačina večeře II. večeře
Racionální 207 42 17 70 21 57  
Kašovitá 207 42 17 70 21 57  
Šetřící 207 42 17 70 21 57  
Redukční 207 42 17 70 21 57  
Diabetická 207 42 17 70 21 57  
Bezmléčná  207 42 17 70 21 57  
Racionální s II.večeří 219 42 17 70 21 57 12
Diabetická s II.večeří 219 42 17 70 21 57 12
S bílkovinným přídavkem 219 42 17 70 21 57 12

pro klienty Domova Jandova /strava zajišťovaná Domovem Sluníčko/

od 1. března 2023

Kategorie stravy celodenní strava snídaně přesnídávka oběd svačina večeře II. večeře
Racionální 223 44 17 76 26 60  
Kašovitá 223 44 17 76 26 60  
Šetřící 223 44 17 76 26 60  
Redukční 223 44 17 76 26 60  
Diabetická 223 44 17 76 26 60  
Bezmléčná  223 44 17 76 26 60  
Racionální s II.večeří 234 44 17 76 26 60 11
Diabetická s II.večeří 234 44 17 76 26 60 11
S bílkovinným přídavkem 234 44 17 76 26 60 11

Ceník ubytování klientů od 1. července 2023

Platí pro domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domov Hladnovská

pokoj cena Kč/den
Jednolůžkový 227
Dvoulůžkový 202

Ceník pro klienty služby Podpora samostatného bydlení – platnost od 1. 1. 2023

základní poskytované služby  jednotka cena za
jednotku Kč
základní činnosti (§ 9 vyhlášky č. 505/2006 Sb.): 1 minuta 2,50 Kč
(=150 Kč/hod)
 - pomoc při zajištění chodu domácnosti
 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 - sociálně terapeutické činnosti
 - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V případě poskytnutí služby v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně 1 minuta 2,25 Kč
(=135 Kč/hod)

Ceník Chráněného bydlení v Letní ulici - platnost od 1. 4. 2023

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
poskytnutí oběda 1 oběd 70
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 30
- večeře 20
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový pokoj den 232
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,50 Kč)
150 *
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby  
1) doprava automobily (autobusem) organizace
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
5 Kč za ujetý km-automobil
8 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a čekací doba
2) podpora při užívání léků poskytnutí podpory alespoň 1x v měsíci 50 Kč/ měsíčně
3) umožnění zapojení vlastního spotřebiče do elektrické sítě Chráněného bydlení zařízení osobní hygieny (holicí strojek, fén, zubní kartáček apod.) Zdarma
zařízení pro komunikaci (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook)
kompenzační pomůcka vyžadující připojení k elektrické síti
televizor, varná konvice, lednice, kávovar 60 Kč/měsíc/spotřebič
ostatní spotřebiče 20 Kč/měsíc/spotřebič
4) servisní prohlídka zdravotnického prostředku v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele
5) revizní prohlídka elektrospotřebiče v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele

* V případě, že se úkony poskytují v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, stojí 1 hodina 135 Kč (2,25 Kč/min).

 

Ceník Chráněného bydlení Čtyřlístek - Thomayerova
- platnost od 1. 4. 2023

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
poskytnutí oběda 1 oběd 70
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 30
- večeře 20
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový pokoj den 242
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,50 Kč)
150 *
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby  
1) doprava automobily (autobusem) organizace
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
5 Kč za ujetý km-automobil
8 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a čekací doba
2) podpora při užívání léků poskytnutí podpory alespoň 1x v měsíci 50 Kč/ měsíčně
3) umožnění zapojení vlastního spotřebiče do elektrické sítě Chráněného bydlení zařízení osobní hygieny (holicí strojek, fén, zubní kartáček apod.) Zdarma
zařízení pro komunikaci (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook)
kompenzační pomůcka vyžadující připojení k elektrické síti
televizor, varná konvice, lednice, kávovar 60 Kč/měsíc/spotřebič
ostatní spotřebiče 20 Kč/měsíc/spotřebič
4) servisní prohlídka zdravotnického prostředku v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele
5) revizní prohlídka elektrospotřebiče v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele

* V případě, že se úkony poskytují v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, stojí 1 hodina 135 Kč (2,25 Kč/min).

 

Ceník Chráněného bydlení Čtyřlístek - Bronzová
- platnost od 1. 4. 2023

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
poskytnutí oběda 1 oběd 70
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 30
- večeře 20
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový pokoj den 232
dvoulůžkový pokoj den 222
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,50 Kč)
150 *
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby  
1) doprava automobily (autobusem) organizace
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
5 Kč za ujetý km-automobil
8 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a čekací doba
2) podpora při užívání léků poskytnutí podpory alespoň 1x v měsíci 50 Kč/ měsíčně
3) umožnění zapojení vlastního spotřebiče do elektrické sítě Chráněného bydlení zařízení osobní hygieny (holicí strojek, fén, zubní kartáček apod.) Zdarma
zařízení pro komunikaci (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook)
kompenzační pomůcka vyžadující připojení k elektrické síti
televizor, varná konvice, lednice, kávovar 60 Kč/měsíc/spotřebič
ostatní spotřebiče 20 Kč/měsíc/spotřebič
4) servisní prohlídka zdravotnického prostředku v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele
5) revizní prohlídka elektrospotřebiče v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele

* V případě, že se úkony poskytují v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, stojí 1 hodina 135 Kč (2,25 Kč/min).

 

Ceník Chráněného bydlení Třebovice
- platnost od 1. 4. 2023

poskytované činnosti jednotka cena Kč za jednotku
a) stravování    
samostatné stravování z vlastních surovin   bez úhrady
poskytnutí oběda 1 oběd 70
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): 1 jídlo  
- snídaně 10
- oběd 30
- večeře 20
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) 10
b) ubytování    
jednolůžkový pokoj den 242
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 hodina
(dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,50 Kč)
150 *
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby  
1) doprava automobily (autobusem) organizace
(účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky)
5 Kč za ujetý km-automobil
8 Kč za ujetý km-autobus
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a čekací doba
2) podpora při užívání léků poskytnutí podpory alespoň 1x v měsíci 50 Kč/ měsíčně
3) umožnění zapojení vlastního spotřebiče do elektrické sítě Chráněného bydlení zařízení osobní hygieny (holicí strojek, fén, zubní kartáček apod.) Zdarma
zařízení pro komunikaci (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook)
kompenzační pomůcka vyžadující připojení k elektrické síti
televizor, varná konvice, lednice, kávovar 60 Kč/měsíc/spotřebič
ostatní spotřebiče 20 Kč/měsíc/spotřebič
4) servisní prohlídka zdravotnického prostředku v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele
5) revisní prohlídka elektrospotřebiče v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele

* V případě, že se úkony poskytují v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, stojí 1 hodina 135 Kč (2,25 Kč/min).

 

Fakultativní služby od 1. dubna 2023

Umožnění zapojení vlastního spotřebiče do elektrické sítě Domova zařízení osobní hygieny (holicí strojek, fén, zubní kartáček apod.) Zdarma
zařízení pro komunikaci (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook)
kompenzační pomůcka vyžadující připojení k elektrické síti
televizor, varná konvice, lednice, kávovar 60 Kč/měsíc/spotřebič
ostatní spotřebiče 20 Kč/měsíc/spotřebič
Servisní prohlídka zdravotnického prostředku v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele
Revizní prohlídka elektrospotřebiče v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele

 

Ceník fakultativních služeb - doprava vozidly organizace Čtyřlístek
- od 1. 4. 2023

určeno pro domov se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutické dílny

Dopravní prostředek Místo Stanovená cena
Tam i zpět Jedna cesta
Autobus nebo osobní automobil Domek - Ostrava 70,- 35,-
Osobní automobil Domek - Centrum pracovní činnosti 30,- 15,-
Autobus Domek - volnočasová aktivita mimo Ostravu 6,- Kč na km
čekací doba - 40,- Kč
započatá půlhodina

Účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny přepravované uživatele.