Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku

O Čtyřlístku

Sídlo organizace: Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
Zřizovatel: statutární město Ostrava
Statutární zástupce: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace
IČ: 70631808, DIČ: CZ70631808
Bankovní spojení: ČSOB 374059103/0300

DATOVÁ SCHRÁNKA

Název datové schránky: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

Identifikátor datové schránky: 9qab7g4

Webové stránky: https://www.ctyrlistekostrava.cz

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou k 1. 1. 2001.

Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od sedmi let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, vycházející z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytových, tak ambulantních nebo terénních služeb.

Nabízíme tyto služby sociální péče, sociální prevence a další služby:

  • pobytové služby sociální péče v pěti domovech a v chráněném bydlení pro osoby se zdravotním postižením
  • služby sociální péče formou podpory samostatného bydlení
  • základní sociální poradenství
  • zdravotní péče – ošetřovatelská a rehabilitační u pobytových služeb
  • služby sociální prevence v sociálně-terapeutických dílnách

Disponujeme ve svých zařízeních s různými formami sociálních služeb více než 300 místy určenými lidem s mentálním postižením i s kombinací tělesných a smyslových vad. Cílem poskytovaných sociálních služeb je umožnit uživatelům žít v maximální míře plnohodnotným způsobem života, který se co nejvíc přibližuje životnímu standardu věkově srovnatelné populace. Jde především o vytvoření příjemného, inspirujícího prostředí, naplnění života uživatelů zájmovými činnostmi a rozvíjení jejich osobnosti, tělesných i duševních schopností. Společnou snahou je vyrovnání příležitostí a předcházení sociálnímu vyloučení s důrazem na rozvíjení a respektování citového života uživatelů, navazování přátelských a mezilidských vztahů a zároveň udržování a posilování kontaktů s jejich rodinami. Veškeré služby jsou poskytovány na základech tolerance, důvěry a bezpečí s důrazem na přání a potřeby uživatelů s cílem rozvíjet jejich osobnost, vždy se uplatňuje individuální přístup s ohledem na respektování lidské důstojnosti.

Veřejnost má možnost seznamovat se s výsledky činnosti organizace během celého roku na výstavách, při nejrůznějších kulturních společenských akcích i v rámci pravidelně pořádaných Dnů otevřených dveří.

V případě zájmu o finanční podporu činnosti organizace můžete se s námi kontaktovat na telefonním čísle 596 223 205.