Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Rozpočet

Rozpočet

ROZPOČET NA ROK 2024

SVR na rok 2024-2026

ROZPOČET NA ROK 2023

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2024 - 2025

Střednědobý výhled rozpočtu na p.o. na léta 2024 - 2025

ROZPOČET NA ROK 2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2023 - 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na p.o. na léta 2023 - 2024

ROZPOČET NA ROK 2021

ROZPOČET NA ROK 2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2021 - 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na p.o. na léta 2021 - 2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

NÁKLADY 2017 v tis. Kč VÝNOSY 2017 v tis. Kč
Osobní náklady 116288 Příspěvek od zřizovatele na provoz 76953
Náklady na energie 11133 Příspěvek od zřizovatele účelový 763
Náklady na odpisy majetku 5999 Provozní dotace z jiných zdrojů (MSK, MPSV aj.) 28943
Ostatní náklady 26113 Zúčtování investičních transferů do výnosů (ú.403) 1382
    Zapojení fondů 0
    Ostatní výnosy 51492
       
NÁKLADY CELKEM 159533 VÝNOSY CELKEM 159533