Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » DÁRCOVSTVÍ

DÁRCOVSTVÍ

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU

„Správně vidíme jen svým srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Antoine de Saint-Exupéry

 

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, děkuje všem dárcům – společnostem, firmám i jednotlivcům, kteří naši organizaci podpořili nebo pravidelně a dlouhodobě podporují, ať již ve formě finančních nebo věcných darů ve prospěch klientů Čtyřlístku.

Vaše dary vždy pomáhají těm, kteří tuto pomoc potřebují – lidem s mentálním postižením i v kombinaci s postižením tělesným, a to jak ke zlepšení jejich životních podmínek a prostředí, v němž žijí nebo pracují, ke zkvalitnění ošetřovatelské a rehabilitační péče, tak na podporu jejich aktivit – sportu, kulturních zájmů nebo na výlety za poznáním a novými zážitky či na ozdravné pobyty.   

 

Jaké mohou být formy podpory naší organizaci? 

 

Můžete si vybrat některé z našich zařízení nebo činnosti klientů, které byste rádi podpořili a zaměřit svou pomoc tam, kde je jí třeba. Velmi vítaná je také pomoc ve formě zážitkových aktivit, jež pomáhají měnit zažité stereotypy v životě našich klientů, pomáhají jim získávat nové přátele, prožívat nové situace a poznávat nová místa. I takové formy darů mohou přinést velkou radost jak obdarovaným, tak dárcům samotným. 

 

Vítaná je také podpora kulturních a sportovních projektů Čtyřlístku, mezi něž patří například každoročně pořádané koncerty Všechny barvy duhy, hudební vystoupení skupiny Rytmy, výstavy výtvarných prací klientů, Třebovická olympiáda v přizpůsobených sportech nebo Vánoční turnaj ve stolním tenisu.

 

Co vám můžeme nabídnout? 

 

  • Poskytnete-li finanční nebo věcný dar na sociální účely ve prospěch našich klientů, vystavíme Vám darovací smlouvu, v níž jsou přesně stanoveny podmínky účelového využití daru. O jeho čerpání i způsobu využití dárce vždy písemně informujeme.

 

  • Darovací smlouva Vám umožňuje odečíst dar ze základu daně z příjmu. Fyzické osoby (podle § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu) si mohou odečíst od základu daně hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar anebo o součet darů (pro jednu organizaci) za rok převyšující částku 1.000,- Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

 

  • Název, případně i logo Vaší společnosti nebo firmy, či jméno, bude uveřejněno na webových stránkách organizace v přehledu našich dárců. V případě, že si nebudete přát tuto formu publicity, budeme respektovat Vaše přání.

 

  • Jako partneři kulturních a společenských aktivit organizace můžete být zviditelněni na internetu, v tištěných a dalších propagačních materiálech spojených s jednotlivými akcemi a můžete se také stát jejich přímými účastníky.

 

  • Své dobročinné aktivity ve prospěch klientů naší organizace můžete uvádět v rámci svých prezentací společenské odpovědnosti.

 

  • Můžeme Vám nabídnout uspořádání výstav výtvarných prací našich klientů v prostorách Vaší společnosti nebo firmy a jejich obrazy a kresbami dodat pracovnímu prostředí, v němž se pohybujete, více radosti a optimismu.

 

  • Rádi Vám pomůžeme s návrhy nebo tvorbou neotřelých a originálních vánočních nebo novoročních přání pro Vaše obchodní partnery nebo klienty. 

 

  • Budeme Vás informovat o všech důležitých událostech a akcích pořádaných naší organizací.

 

 

Děkujeme za Váš čas, pomoc a pochopení.

 

Kontakt:
Mgr. Bohdana Rywiková
Tel.: 596 223 205/733 437 990
E-mail: rywikova.bohdana@ctyrlistekostrava.cz