Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Napsali o nás

Napsali o nás

Poděkování

3. srpna 2023 - Poděkování vedoucí Domku Rošického (Domov Jandova) a zaměstnancům tohoto zařízení:

Dobrý den, paní Kubisová,

ráda bych touto cestou Vám i personálu a pečujícím Domku Rošického, upřímně poděkovala za uspořádání letního posezení, které se konalo 26.7. 2023 a za zaslané fotografie z tohoto setkání. Příjemně strávené odpoledne, ve společnosti mé sestry p. Aleny Iwanuszkové, klientů i pracovníků, pro mě bylo velice přínosné a podnětné. Mám pro Vás jen slova díků a úcty k Vaší namáhavé práci. Oceňuji zejména profesionální a lidský přístup, obětavost a ochotu s jakou přistupujete ke klientům. 

Také bych chtěla poděkovat sociální pracovnici p. Bc. Mohylové, na kterou se mohu s důvěrou obracet při řešení sociálních záležitostí.

Přeji Vám všem hlavně zdraví, pohodu a spokojené klienty.

Srdečně děkuji. S úctou,

PhDr. Silvie Haroková, Ph.D., opatrovník

5. října 2022

Poděkování


Od: Aniol Svatopluk
Odesláno: 27. listopadu 2020 19:29
Komu: Strnadel Bohumir
Předmět: RE: poděkování

Dobrý den, vážený pane,
 
velice děkuji za Vaše milá slova. Nestává se často, aby rodiče tak hezky hodnotili péči pracovníků o Vaše děti. Přitom většina z nich pracuje s maximálním úsilím a na svěřených klientech jim záleží. Máte pravdu, že v současné době koronavirové jsou nároky na pracovníky zvýšené a často pracují na hranici svých sil.
Vaše poděkování určitě vyřídím a také pracovníky ocením.
 
Děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví.
 
Svatopluk Aniol

Od: Strnadel Bohumir [bohumir.strnadel@vsb.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2020 11:53
Komu: Aniol Svatopluk
Předmět: poděkování

Vážený pane řediteli,

dovolte, abych touto cestou poděkoval kolektivu paní Mgr. Moniky Mochové za mimořádnou starostlivost o našeho syna Aleše Strnadela. Chtěl bych ocenit starostlivost všech, zejména v průběhu jeho karantény, kdy byly jejich pracovní podmínky nesmírně náročné.

Děkuji.

Pozdravuje Vás B. Strnadel.

_____________________________________________________________________

From: Karásková Lenka Mgr. [mailto:Lenka.Karaskova@ovajih.cz]
Sent: Wednesday, September 9, 2020 10:02 AM
To: Musilová Lenka <musilova.lenka@ctyrlistekostrava.cz>
Cc: Nováková Palatá Linda PhDr. <Linda.NovakovaPalata@ovajih.cz>
Subject: RE: Pochvala
 
Dobrý den paní Musilová,
 
velmi mně potěšil Váš pochvalný e-mail směrem k našim veřejným opatrovníkům. Jsem velmi ráda za zpětnou vazbu od Vás, za vyjádření spokojenosti ve spolupráci s nimi. Nestává se často, že by spolupracující instituce reagovala tímto pochvalným způsobem, o to je pro nás cennější. Vaše poděkování kolegyním s radostí předám a věřím, že bude pro ně povzbuzením  v jejich mnohdy složitém výkonu své profese.  
 
Současně však nemohu opominout, že nejsou to jen naši opatrovníci se zájmem o opatrovance, komunikací na úrovni, spolupráce je vždy minimálně dvoustranná. Z kontaktů našich veřejných opatrovníků, také mých kontaktů s Vámi ve věci zastupování při podpisu smluv, Vaše vstřícnost, snaha a zájem o zajištění potřeb opatrovanců je na minimálně stejné úrovni, jakou sama popisujete. Spolupráce je oboustranně výborná a dle mého názoru jste také profesně i lidsky na svém místě.
 
Děkuji Vám za příkladnou spolupráci a  přeji Vám hezké dny.
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Lenka Karásková
vedoucí oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany
specializovaný sociální pracovník
 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor sociální péče
Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
T +420 599 430 440
T +420 725 923 962

 

Poděkování Adry

Chráněné bydlení Třebovice

Čelákovice 6. 7. 2020

Dobré odpoledne, pane řediteli,
mám jednodenní odstup od týdenního pobytu své sestry (...), která žije již několik let v chráněném bydlení Čtyřlístek v Třebovickém parku.
Tentokrát jsem zvolila pro společný  pobyt vzhledem k situaci s nemocí Covid - 19 své bydliště v Čelákovicích (Praha - východ) a mnohokrát jsem si během společného týdne uvědomila, jaký pokrok sestra vykazuje, jak šikovně se orientuje v různých úkonech kolem své vlastní sebeobsluhy i při pomoci v domácnosti a na zahradě.
Při pobytech v rekreačních zařízeních - naposledy zimní silvestrovský pobyt v Beskydech - jsem vnímala, jak hezky zvládá stolování, jak kultivovaně se chová při stravování formou švédského stolu..
Jsem učitelka, cca 40 let pracuji na prvním stupni základní školy a zažila jsem několik málo rodičů, kteří v průběhu let dovedli vyjádřit spokojenost s mojí prací i slovně nebo dokonce písemně. Nebývá to běžné a je to škoda. Člověka projevené uznání potěší a dá mu příliv nové, mnohdy netušené vnitřní energie, k zvládání nejrůznějších pracovních i lidských problémů. 
Chci proto  poděkovat z a péči věnovanou mé sestře ve Čtyřlístku. 
Nesmírně si vážím profesionálního a trpělivého přístupu všech tamních pracovnic.
Osobně jsem nejčastěji v kontaktu s paní Dohnalovou a nyní s paní  Němcovou.
Jsou to ženy na svém místě. 
Skláním se před nimi.
 
S přáním všeho dobrého

Mgr. Naděžda Černá

Poděkování

Poděkování CSS Jih

Domov na Liščině:

Ostrava 22. 12. 2012

Vážený pane řediteli,
Jménem občanského sdružení Muzikohraní bych ráda vyslovila poděkování paní Libuši Gajdové za vzájemnou a úspěšnou spolupráci v oblasti muzikoterapie. Oceňujeme její zájem, svědomitost a odbornost při práci s uživateli. Velmi si spolupráce vážíme a budeme se těšit na další spolupráci v roce 2013.

Prosím, přijměte přání příjemně prožitých svátečních dnů a do nového roku spokojenost nejen pracovní.

Mgr. Michaela Plecháčková,
předsedkyně sdružení
Muzikohraní o. s.

Domov Barevný svět:

Ostrava 7. 12. 2012

Vážený kolektive,
děkuji všem za péči, kterou o mou dceru Evu Dudkovou. Zúčastnily jsme se letos akce Všechny barvy duhy. Krásný zážitek! Vím, že s Evičkou pracujete v dopoledních hodinách. Má pestrý, každý den.

Přeji Vám všem hodně štěstí v práci a osobním životě. Velký dík paní Stáně a paní Martině, které s Evou tráví většinu času.

Krásné Vánoce a zdraví, štěstí v novém roce!

Alena Dudková

Stacionář Třebovice:

Ostrava 21. 11. 2012

Dobrý den, paní Kostková,
Předem mého e-mailu vás všechny v zařízení zdravím. Chtěla jsem vám poděkovat za krásnou souvislou praxi, kterou jsem u vás mohla vykonávat. Ve stacionáři se mi líbí přístup, který máte ke klientům a k zaměstnancům. Když jsem k Vám nastupovala na praxi, myslela jsem si, že na mne vše bude působit ústavním dojmem, ale opak je pravdou. U Vás ve stacionáři v Třebovicích jsem se cítila velice dobře a příjemně na mne působilo rodinné prostředí, klienti i zaměstnanci. (…)

Děkuji Vám ještě jednou za krásnou praxi.
S pozdravem a přáním krásného dne

Zuzana Mikšíková
studentka VOŠS

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Domov Barevný svět

Ostrava 1. 11. 2012

Poděkování.
Setkání hendikepovaných klientů ostravského Čtyřlístku spolu s Lidovou konzervatoří a Múzickou školou Ostrava (Všechny barvy duhy) je vždy silným emočním zážitkem jak pro nás rodiče, prarodiče, ale i pro ostatní návštěvníky tohoto koncertu.

Tak, jako loni i letos jsme usedli v krásném prostředí Divadla Antonína Dvořáka, natěšení a plní očekávání, co nám naše děti spolu s ostatními připraví. Naše dcera se už týdny dopředu těšila, jak „budeme koukat“ co ukáže se svými kamarádkami z internátu.

Po dvou úvodních vystoupeních už přichází naše holky a štrikující babička – teta Marcelka, která si celé vystoupení s děvčaty připravila i ve stylovém oblečení a s tancem. Děvčata se moc snažila a bylo vidět nadšení a radost z tanečního klipu. Výběr veselé a milé písničky – Babičko, nauč mě charleston, kterou všichni znají, byl jistě dobrou volbou.

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Marcele Štěpánové, která takto děvčatům připravila moc pěkné vystoupení, věnovala jim svůj čas při nacvičování a shánění garderoby, a tak jim udělala velkou radost z účinkování na koncertu. A to již několikátým rokem.

Už teď se těšíme na další ročních Všech barev duhy a na nové zážitky této úžasné spontánní akce.

Přejeme všem hodně nápadů a energie při vytváření náplně programu. Ještě jednou díky všem účinkujícím koncertu.

Rodiče Kamily Hradské – klienty Čtyřlístku – Domova Barevný svět

Domov Barevný svět, Domov na Liščině:

Ostrava 2. 10. 2012

Vážený pane řediteli,
Dovolte, abych vám touto cestou poděkovala za vystoupení skupiny Rytmy, které se uskutečnilo dne 11. Září 2012 v naší Vyšší odborné škole sociální u příležitosti zahájení nového školního roku studentů dálkového studia. Zároveň proběhla vernisáž výtvarných prací klientů Čtyřlístek Ostrava. Práce jsou vystaveny ve školní galerii Svět. Na instalaci výstavy se podílela paní Mgr. Bohdana Rywiková.

S návrhem uskutečnit tuto společnou aktivitu přišla paní Martina Skýbová, která u nás studuje dálkově již čtvrtým rokem. Uživatelé Čtyřlístku vystoupili pod taktovkou paní Libuše Gajdové, za přispění výše uvedené paní Skýbové a paní Mgr. Vladimíry Kaločové.

Vystoupení, které příjemně zpestřilo běžné odpoledne určené pro dálkové studium, mělo u posluchačů i vedení školy velký ohlas. Výtvarné práce budou v naší galerii Svět k vidění do konce měsíce října 2012. Srdečně Vás na výstavu zvu.

Těším se na další tvůrčí spolupráci, která může být přínosem pro obě naše organizace.

Ing. Eva Zátopková,
zástupkyně ředitele školy,
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava

Domov Beruška:

Havířov 29. 6. 2012

Vážený pane řediteli,
Ve středu 27. Června letošního roku se uskutečnila ve Vašem zařízení Domov Beruška (…) odborná exkurze studentů naší školy. V rámci této exkurze se studenti třetího ročníku oboru Výchovná a humanitární činnost blíže seznámili nejen s Domovem Beruška a rámcově s činností všech zařízení Vaší organizace, ale i s právními předpisy na daném úseku sociálních služeb.

Celý program exkurze žáky velmi zaujal a podstatně rozšířil jejich vědomosti v uvedené oblasti. Velmi si vážíme toho, že se naši žáci mohli seznámit s tím, jak Vaše organizace pečuje o postižené děti.

Proto mi dovolte, abych Vám i všem Vašim pracovníkům, zejména pak pracovníkům Domova Beruška, upřímně poděkoval a věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalším období.

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel
Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Domov na Liščině:

Ostrava 2. 5. 2012

Vážená paní vedoucí,
V uplynulých dubnových dnech proběhly semináře na téma snoezelen a muzikohraní, které naše zařízení zorganizovalo pro pracovníky jiných zařízení. (…) Chtěli bychom touto cestou oficiálně poděkovat Vaší pracovnici, paní Libuši Gajdové, která na seminářích školila a požádat Vás, abyste jí toto poděkování veřejně tlumočila.

Paní Gajdová bezesporu patří k fundovaným pracovníkům nejen v oblasti provádění multismyslové terapie snoezelen a muzikoterapie, o čemž se mimochodem přesvědčujeme i při vzájemné spolupráci, která mezi našimi dvěma zařízeními v oblasti muzikoterapie pro naše uživatele probíhá již delší dobu. Svým skvělým přístupem a velmi praktickou náplní seminářů, kterou si na školení připravila, zabezpečila to, že dokázala předat spoustu nových informací jak pracovníkům, kteří již při své práci z oblasti snoezelenu či muzikoterapie s ní přišli do styku, tak především pracovníkům Domova Barevný svět, kteří v této oblasti doposud žádné zkušenosti neměli. Věříme, že námi nabyté vědomosti budou jen ku prospěchu našim uživatelům. A na případnou další spolupráci se do budoucna těšíme.

Bc. Michaela Šarmanová, Dis.
vedoucí zařízení
Domov Barevný svět

Domov na Liščině:

Ostrava 22. 3. 2012

Dobrý den,
Hned v úvodu Vám musím poděkovat za vstřícné a milé prostředí při absolvování naší praxe. Personál se nám věnoval, měl snahu nám vše přiblížit, ukázat práci s klienty. Především paní Gajdová je naprosto úžasná. To, co my jsme znaly pouze z teorie, nám ona ukázala v praxi. Nejvíce obohacující je vlastní zkušenost… Stejně jako paní Hejduková, věnovala se nám, pomáhala vymyslet aktivity pro klienty, a především mi poskytla informace pro bakalářkou práci. Takže ještě jednou vřelé díky.

S pozdravem

Alena Cholevová

 

Ostrava 25. 6. 2009

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych touto cestu poděkovala všem zaměstnancům Vašeho střediska ve Vítkovicích, na Thomayerově ulici (pod vedením paní Nohelové), kteří se ve dnech 15. - 20. 6. 2009 zúčastnili pobytu v přírodě s postiženými dětmi ve Vašem středisku v Pstruží.

Jako matka postižené dcery si uvědomuji, že práce s takovými dětmi, vlastně dnes už téměř s dospělými lidmi (pro nás, rodiče, to však budou vždycky děti) je velmi náročná, jak fyzicky, tak mnohdy také psychicky. Nemůže ji vykonávat každý, a proto se

hluboce skláním před všemi, kteří nám tuto velmi obtížnou situaci usnadňují a pomáhají zvládat.

Za moji dceru mohu napsat, že pobyt pro ni byl velkým přínosem, zážitky byly obrovské. I když se snažíme dát dětem všechno, myslím si, že pobyt mezi "svými" udělá mnohem více. A opět opakuji, díky péči a starostlivosti, kterou Vaši zaměstnanci dětem věnovali, mnozí zapomněli na starosti a ne právě snadný život postižených.

Ráda bych popřála všem zaměstnancům mnoho duševních i fyzických sil při vykonávání této náročné práce a prosím Vás, abyste mým jménem ještě jednou poděkoval všem zúčastněným. Děkuji.

Kateřina Martínková – matka