Vaše pozice: Čtyřlístek » ROP Moravskoslezsko

ROP Moravskoslezsko

Logolink

 

OPĚT ´DOMA´

       Za okny to vypadá spíše na předjaří, ale přesto je tady advent a s ním nadcházející závěr roku. Boženka, Dáša, Pavel, Dalibor, Míša a Vláďa si však zatím s vánočními přípravami starosti nedělají. Každý týden se totiž těší na to, až vyjedou do svého nového bydliště v Ostravě-Třebovicích. Postupně si tady „osahávají“ své nové pokoje, nový nábytek a celé vybavení nového chráněného bydlení. Myjí, uklízejí a už se strašně těší, až se sem po Novém roce nastěhují natrvalo…  Pro všech šest to bude veliká životní změna. A nejen pro ně. Zvyknout si budou muset i jejich rodiče a opatrovníci.  

    Z bývalého týdenního stacionáře ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením, vyrostla během jednoho roku dvě nová zařízení: domov pro osoby se zdravotním postižením pro dvacet klientů a chráněné bydlení pro výše uvedenou šestici. Hned po Novém roce se do nového domova vrátí většina klientů bývalého týdenního stacionáře a ještě pár jejich kamarádů z dalšího zařízení Čtyřlístku, Domova Barevný svět, procházejícího postupnou transformací.

    „Už se do chráněného bydlení opravdu moc těším,“ usmívá se Boženka Pěkníková. „Máme tam všechno krásně nové a moc pěkný barevný nábytek…“ pochvaluje si. Však se tam také týden co týden spolu s paní vychovatelkou Mgr. Hankou Zábranovou ráda vrací. Společně se svou kamarádkou, Dášou Kubišovou a přáteli – Pavlem Halatou, Daliborem Kučerou, Michalem Mazancem a Vladimírem Maslaňákem, tady mají stále co dělat. Už umyli všechny poličky i podlahy, vyčistili okna, vybalili všechno, co bude tvořit součást jejich bydlení a pustili se také do společných prostor, chodeb a terasy, aby – až se sem konečně nastěhují – všechno zářilo čistotou.

     „Aby to nebylo pořád jenom o uklízení, dohodli jsme se začátkem prosince, že si zajdeme něco nakoupit do místního obchodu a v naší nové kuchyni si uvaříme své první jídlo: řízek s bramborovou oblohou. Však už také všichni klienti mají za sebou roční ´minikurz´ vaření, který vedla paní kuchařka Anna Lištvanová. Naučili se v něm to nejdůležitější, řízky nevyjímaje“ vysvětluje s úsměvem paní Mgr. Hana Zábranová.

    Oproti minulosti bude změnou i způsob trávení času. Už dnes tři ze šesti klientů chodí do práce: Dvě ženy a jeden muž navštěvují dva dny v týdnu domovy pro seniory Korýtko a Magnolie v Ostravě, kde pomáhají se sezónními pracemi na zahradě a všichni si je tady moc pochvalují. I klienti samotní z toho mají samozřejmě velkou radost. Konečně i vlastní vydělané peníze jsou také dost silnou motivací…

     „Snažíme se najít ještě práci pro další naše klienty a dost slibně se vyvíjí jednání s domovem pro seniory Slunečnice, kam by mohla nastoupit zbývající trojice. Chtěli bychom se také zapojit do veřejně prospěšných prací po dohodě se starostou zdejšího městského obvodu anebo pomáhat v kuchyně Domova Třebovice, který budeme mít hned vedle, a na jaře nás také bude čekat hodně práce u nás na zahradě…“ vykresluje blízkou budoucnost paní Zábranová. Chystáme se také, že se znovu aktivně zapojíme do komunitního života, abychom zjistili, co je tady v Třebovicích nového po více než roce, kdy jsme tady nebyli. Nabízí se divadlo, koncerty, výlovy zdejšího rybníku Laša a spolupráce s místními rybáři, festival Třebovický koláč, místní zájmové kroužky… Do všeho se budeme snažit zapojovat. A také trochu sportovat, protože jsou mezi námi i výborní plavci,“ uzavírá paní Zábranová.  

     Když se Boženky Pěkníkové zeptáte, jestli se jí bude stýskat po kamarádech z Domova Barevný svět, kde prožila uplynulý rok a půl, její věčně usměvavý a rozzářený obličej trochu posmutní: „Možná. Ale třeba se budeme vídat i jinde…“ dodává optimisticky.

     Snad tedy nejen ona, ale i její přátelé z chráněného bydlení a nového domova v Ostravě – Třebovicích vstoupí po Novém roce do další šťastné etapy svého života. A peníze z evropských fondů – Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, díky nimž tato nová zařízení mohla vzniknout, budou využity k radosti a spokojenosti téměř tří desítek mladých lidí se zdravotním postižením.  

Mgr. BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: Mgr. HANA ZÁBRANOVÁ a VRATISLAV PROKOP

 

Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice Chráněné bydlení Třebovice
 

 

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO ČTYŘLÍSTEK Z EVROPSKÉ UNIE:

NOVÉ AUTOMOBILY ZA EVROPSKÉ PENÍZE

Vozový park Čtyřlístku obohatil 4. prosince zbrusu nový užitkový vůz značky Peguot, v hodnotě téměř 619 tisíc korun, který začal sloužit provozním potřebám Čtyřlístku. Jen o několik dnů později, 22. prosince, dostali klienti Čtyřlístku další krásný vánoční dárek v podobě speciálně upraveného minibusu, jejž speciálně pro nás vyrobila ostravská firma KAR group, a. s. Minibus je určen dvaadvaceti pasažérům, ale zvláštní výsuvná plošina umožňuje v případě potřeby také přepravu vozíčkářů. Komfortně vybavený minibus v hodnotě více než 3.735.000 korun, vyrobila firma Iveco přímo na zakázku ostravského Čtyřlístku.

     Vedoucí našeho autoprovozu, pan Ivan Marhula, si nový minibus nemůže vynachválit. Oproti naší staré „lentilce“ od stejného výrobce, má náš nový modrý minibus řadu předností. Tou nejdůležitější je bezesporu to, že může přepravovat hned tři vozíčkáře najednou, pro něž je zde speciální výsuvná plošina, jednoduše ovladatelná joistickem. Kromě dalších technických předností pasažéři i řidiči určitě ocení i to, že minibus lze v zimě příjemně vytápět a v létě naopak příjemně klimatizovat.

     Nákup obou automobilů podpořila ze svých fondů Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 

(rw)
Fota: autorka a VRATISLAV PROKOP

NOVÉ BYDLENÍ V TŘEBOVICKÉM PARKU

Kdysi tu býval krásný zámek obklopený anglickým parkem. V proměnách času vzal zámek za své, ale park naštěstí zůstal. Dotváří dnes okolí nově se rodících služeb ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením: Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice.

     Od počátku letošního roku se v budově původního Stacionáře Třebovice intenzivně bouralo a pak zase neméně intenzivně rekonstruovalo a upravovalo. Změnilo se dispoziční řešení vnitřních prostor, jedna budova dostala dva samostatné vchody, jimiž budou klienti i zaměstnanci vstupovat do dvou nových služeb. Koncem letošního srpna předali stavbaři hrubou stavbu.  Do konce roku se sem bude stěhovat nový nábytek a další potřebné vybavení. Od ledna příštího roku tady najdou nový domov klienti třebovického týdenního stacionáře, který jako služba zanikne. To všechno by nebylo možné realizovat bez finanční podpory z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s přispěním statutárního města Ostravy.

     Dočasný ´azyl´ po dobu rekonstrukce třebovického stacionáře našli jeho klienti v jiném zařízení Čtyřlístku, Domově Barevný svět, procházejícím také transformačními změnami, stejně jako celá organizace. Klienti, tak jako jejich opatrovníci a personál, přitom měli celý rok na to, aby se nejen připravili na přechod do nové služby, ale také si postupně zvykli na nové podmínky.

     Jak se zdá, zatím nejlépe se s nimi vyrovnávají sami klienti. Od začátku roku se pilně připravují na větší míru samostatnosti v novém chráněném bydlení. Pozorným okem sleduje hlavně jejich kuchařské snažení vedoucí třebovického stravovacího provozu, paní Anna Lištvanová. Vypracovala pro ně dokonce kuchařskou příručku, jež je krok za krokem vede přípravou základních jídel (viz Rezidenční péče č. 1/2015), aby se někteří z nich necítili ztraceni v chráněném bydlení a dokázali si poradit nejen s nákupy potravin, ale i s vařením jídel.        

      Zcela nové prostředí bude čekat také klienty Domova Třebovice, kam od příštího roku přejde většina stávajících klientů současného stacionáře. Na rozdíl od minulosti, teď se budou moci těšit na samostatné domácnosti, kde budou mít více soukromí, více individuální péče, ale na druhé straně nepřijdou o možnost společných aktivit a setkání s ostatním kamarády jak z domova, tak z chráněného bydlení. A všichni už se do nového „strašně“ těší... 

    Také zaměstnanci pozorně sledují, jak se budova ´stacionáře´ rychle mění a neskrývají nadšení z toho, jaký komfort klientům nabídne. Zatím nejtvrdším oříškem jsou rodiče a opatrovníci klientů, sledující všechny tyto změny s určitou mírou nedůvěry. Až dosud byli totiž se službou týdenního stacionáře, kterou ostravský Čtyřlístek v Třebovicích poskytoval, velmi spokojeni…

     „Někteří rodiče si myslí, že když od příštího roku budeme s klienty pracovat v domácnostech, kolektiv, na nějž byly jejich děti zvyklé, se rozdělí a nebudou už tolik spolu. Těžko chápou, že se jejich děti budou moci scházet s kamarády stejně jako dřív, ale bude možné pracovat s nimi také individuálně,“ vykresluje starosti rodičů vedoucí Stacionáře Třebovice, paní mgr. Taťána Piskallová a dodává. „Některé schůzky s rodiči byly bouřlivé.  Když ale měli možnost vidět, jak nová zařízení budou vypadat a když jsme jim vysvětlili, jaká budou vnitřní pravidla, mnozí z nich své postoje změnili, i když u některých zůstala obava, že budou se svými dětmi trávit méně času, než byli dosud zvyklí… Některým také vadí, že na jejich děti v chráněném bydlení budou kladeny větší nároky než dříve. Ale máme už zkušenost, že rodiče často své děti podceňují anebo se bojí, že budou dostávat menší příspěvek na péči. Setkáváme se i s takovým názorem, že když si za služby platí, tak ať se staráme. Na druhé straně víme, že i když jejich děti dělají na cestě k soběstačnosti a samostatnosti veliké pokroky a těší je to, doma, nemusí dělat nic. Rodiče je stále obskakují a na druhé straně za svoje děti chtějí rozhodovat i tehdy, kdy to není třeba. Je to běh na dlouhou trať. Bude ještě nějaký čas trvat, než pochopí, že by za své děti v těch nejběžnějších věcech rozhodovat neměli,“ uzavírá popis úskalí s přechodem do nových služeb paní Taťána Piskallová, která se spolu s vedením organizace i sociálními pracovníky snaží přesvědčovat rodiče o tom, že přechodem do nových služeb kvalita péče o jejich děti rozhodně neutrpí.     

      Zaměstnanci stacionáře si zatím s klienty prohlížejí fotografie a povídají si s nimi o tom, co všechno se změní, až se přestěhují. „Společně se do Třebovic pojedeme podívat, až budou pokoje, společenské místnosti i kuchyňky vybavené nábytkem, aby si mohli udělat lepší představu o tom, jak se jim bude v novém bydlet. Je to všechno nové, krásné, dokonalé…“ pochvaluje si změny paní Taťána Piskallová.    

     V obou nových službách – domově a chráněném bydlení v Třebovicích, bude žít celkem 24 klientů, převážně těch, kteří do Třebovic přicházeli nebo dojížděli už dříve. Na všechny ještě čeká hodně práce. Už teď je ale jasné, že se jim v jejich novém domově v ulici s výmluvným názvem „Třebovický park“, bude opravdu líbit.

BOHDANA RYWIKOVÁ
(Původní článek pro časopis Rezidenční péče č. 3/2015)

BUDEME SI NABLÍZKU

Co přinesou transformační změny v ostravském Čtyřlístku

V pondělí 26. ledna letošního roku se rozezvučely stavební práce v budově jednoho ze zařízení ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Stacionáře Třebovice v Ostravě-Třebovicích. V rámci transformačních změn v organizaci tak došlo i na přeměnu služeb, jež byly až dosud v třebovickém stacionáři poskytovány. Do konce letošního roku vznikne pro zdejší osazenstvo nový domov a pro šest klientů zbrusu nové chráněné bydlení, kde najde komfortnější bydlení i více soukromí většina současných klientů stacionáře.

     Rekonstrukční práce si vyžádají náklady ve výši zhruba 23 milionů korun. Z větší části bude rekonstrukce financována z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbývající náklady pokryje svými prostředky zřizovatel organizace - statutární město Ostrava. V budoucím Domově Třebovice vznikne celkem pět samostatných domácností pro dvacet klientů - s ložnicemi pro jednoho nebo dva, kteří budou mít v každé z nich také společenskou místnost. Přibudou také nově zastřešené terasy vedoucí do zahrady domova, jež bude sloužit i šesti jejich kamarádům z chráněného bydlení.

     Čtyřiadvacet klientů z Třebovic se již v polovině loňského roku dočasně přestěhovalo do jiného zařízení Čtyřlístku – Domova Barevný svět v Ostravě-Muglinově. Pro klienty a zaměstnance současného třebovického stacionáře bude představovat přechod do nové služby velkou změnu, na kterou se společně připravují už nyní. „Pro zaměstnance půjde především o změny v organizaci práce,“ vysvětluje vedoucí zařízení, Mgr. Taťána Piskallová. „Podmínky v našem stacionáři byly až dosud naprosto jiné, než jaké jsou například nyní v našem dočasném sídle – Domově Barevný svět, kde máme k dispozici samostatné domácnosti se třemi ložnicemi, společným obývacím pokojem, kuchyňkou a sociálním zařízením. Díky tomu si klienti a zaměstnanci postupně zvykají, jaké to je žít v menší skupině, plánovat si vlastní program i náplň volného času a přebírat za skupinu zodpovědnost. Podobné domácnosti s menšími skupinami klientů budou mít od příštího roku i v novém Domově Třebovice. Budou se muset samostatně rozhodovat a mít více zodpovědnosti, ale na druhé straně bude péče o klienty více individualizovaná a bude na ně víc času. Až dosud jsme byli zvyklí na veliký kolektiv, v němž byli všichni neustále spolu, a všechno se dělalo i řešilo společně… Teď už to bude jiné. Samozřejmě, změněné podmínky, jež na nás po rekonstrukci v Třebovicích čekají, budou klást na zaměstnance větší nároky třeba už v tom, že na rozdíl od současnosti budou pracovat v nepřetržitém provozu, ale my se na ně pečlivě připravujeme,“ ujišťuje Mgr. Piskallová.   

     Pracovníci se musí smířit třeba i s tím, že v novém domově nebudou mít nepřetržitě k dispozici zdravotníka, který bude sloužit pouze ve dne, že budou mít více úkolů, úplně jinou organizaci práce, budou se muset naučit dobré vzájemné komunikaci a přenosu informací, aby celé zařízení mohlo dobře fungovat. „Každopádně, všechno bude jiné, zaměstnanci budou muset být aktivnější i v tom, jak budou využívat volný čas klientů, jak jej budou naplňovat a jaké aktivizační činnosti jim budou nabízet…“ dodává Mgr. Taťána Piskallová.   

     Pro některé z pracovníků stacionáře jsou však připravované změny velmi inspirující. Příkladem by mohla být třeba vedoucí stravovacího provozu, paní Anna Lištvanová. S energií sobě vlastní vypracovala pro klienty „miniknihu vaření“, jakýsi návod, aby, až se přestěhují do nového chráněného bydlení, věděli i v kuchyni jak si počít. V miniknize vaření najdou v podstatě všechno, od A až do Z – recepty, suroviny, návody na přípravu i způsob vaření se vším všudy, od spuštění sporáku až po mytí nádobí a úklid kuchyňky. „Natolik spolupracujeme, že opravdu ´jedeme´ podle manuálu a klienti musí vědět, jaký je přesný pracovní postup, který je třeba dodržet. Tuto kuchařku budeme využívat v nové službě chráněné bydlení a myslím si, že se podle ní bude také vařit. Samozřejmě, každý měsíc opakujeme recepty, aby je klienti nezapomněli. Věřím, že za půl roku zvládneme bez problémů alespoň osm pokrmů, které si klienti budou umět uvařit sami.“

    Energická paní Lištvanová však nezůstává jenom u vaření. Je odhodlaná podílet se také na vybavení jednotlivých domácností nového chráněného bydlení. Hodlá do této činnosti zapojit i klienty, kteří by pak pomáhali přímo při vaření a mohli se pohybovat v kuchyni. „Už jsme si to vyzkoušeli tady v Domově Barevný svět s jedním vozíčkářem, který se poprvé v životě podíval, jak to vlastně v takové velké kuchyni vypadá a byl z toho nadšený...“

    Vedoucí Stacionáře Třebovice, Mgr. Taťána Piskallová, její slova potvrzuje: „V kuchyňkách a domácnostech se klienti velmi vyžívají a pomáhají si navzájem. Dokonce velmi rádi myjí nádobí a uklízejí!“ A s úsměvem dodává: „Ve stacionáři se k tomu nedostali, protože tam na to nebylo vhodné prostředí, a co si budeme namlouvat – nebylo to tam ´jejich´. Je výborné, že už nyní jsou pracovní týmy rozdělené do domácností, protože si mohou rychleji zvyknout, víc se snaží, jsou soutěživí a vědí, že jsou ´doma´, mají svoji zodpovědnost a to je motivuje, aby se víc snažili i vůči klientům,“ uzavírá paní Mgr. Piskallová.

     Ona sama i některé její kolegyně absolvovaly exkurze do jiných zařízení, která již transformačními změnami prošla, jako například Zámek Nová Horka ve Studénce, jenž realizuje transformační projekt „Cesta k přirozenému životu“ anebo Domov Dědina v Opočně, aby zde získaly nové poznatky, zkušenosti a inspiraci.

    Samozřejmě, že ne všechno je přenosné ve vlastních podmínkách i vzhledem ke zdravotním diagnózám klientů. Všichni ve Čtyřlístku a v jeho jednotlivých zařízeních jsou však vedeni snahou, poskytovat svým klientům vždy tu nejlepší péči a tak to chtějí i v novém prostředí budovaného Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice. Jako výrazné pozitivum vnímají klienti i jejich rodiče a opatrovníci také to, že se po přechodu do dvou nových služeb jejich dosud ´velká rodina´ tak úplně nerozdělí. Všichni si budou nablízku, budou se moci vzájemně potkávat a podílet se společně na některých aktivitách, které u nich v Třebovicích už dávno patří „k tradici“.        

BOHDANA RYWIKOVÁ
(Původní článek pro časopis Rezidenční péče č. 1/2015)

EVROPSKÉ PENÍZE POMÁHAJÍ HANDICAPOVANÝM

V pondělí 26. ledna letošního roku se poprvé rozezvučí stavební práce v budově jednoho ze zařízení Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava – Stacionáře Třebovice v ulici Třebovický park, jehož klienti se již v polovině loňského roku dočasně přestěhovali do jiného zařízení Čtyřlístku v Ostravě-Muglinově. V rámci transformačních změn v organizaci tak dojde i na přeměnu služeb, jež byly až dosud v třebovickém stacionáři poskytovány. Do konce letošního roku vznikne pro zdejší osazenstvo nový domov a pro dalších šest klientů chráněné bydlení, v němž najde nové a komfortnější bydlení většina současných klientů stacionáře.

     „Ve výběrovém řízení na realizátora stavby zvítězila ostravská firma SV Unips, jež se ujme veškerých stavebních úprav, dodavatelem inženýrských činností bude společnost JS Property. Rekonstrukční práce si vyžádají náklady ve výši zhruba 23 milionů korun. Většina těchto nákladů bude financována z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbývající část pokryje svými prostředky zřizovatel naší organizace – statutární město Ostrava,“ upřesňuje informaci vedoucí provozně technického útvaru Čtyřlístku, pan Vratislav Prokop.

      V budoucím Domově Třebovice vznikne celkem pět samostatných domácností s ložnicemi pro jednoho nebo dva klienty, kteří budou mít v každém z nich také společenskou místnost. Přibudou i nově zastřešené terasy vedoucí do zahrady domova. Klienti se samozřejmě na své nové bydlení už velmi těší. Protože změna bude svým způsobem radikální zejména pro ty, kteří se budou stěhovat do chráněného bydlení a budou mít více samostatnosti, připravují se na ni nejen oni sami, ale i zaměstnanci. Vedoucí stravovacího provozu stacionáře, paní Anna Lištvanová, vypracovala dokonce pro klienty jakousi „miniknihu vaření“ – návod, aby klienti, až se přestěhují do nového chráněného bydlení, věděli i v kuchyni, jak na to. V miniknize vaření najdou v podstatě všechno, od A až do Z – recepty, suroviny, návody na přípravu i způsob vaření se vším všudy, od spuštění sporáku až po mytí nádobí a úklid kuchyňky. „Klienti musí vědět, jaký je přesný pracovní postup u konkrétních jídel, který je třeba dodržet. Tuto ´kuchařku´ budeme využívat v nové službě chráněné bydlení a určitě podle ní budeme i vařit. Samozřejmě, už nyní si opakujeme recepty, aby je klienti nezapomněli. Věřím, že za půl roku zvládneme bez problémů alespoň osm pokrmů, které si klienti budou umět uvařit sami.“

    Energická paní Lištvanová však nezůstává jenom při vaření. Je odhodlaná podílet se také na vybavení jednotlivých domácností nového chráněného bydlení. Hodlá do této činnosti zapojit i klienty, kteří by pak pomáhali i přímo při vaření a mohli se bezpečně pohybovat v kuchyni. „Už jsme si to vyzkoušeli v Domově barevný svět s jedním vozíčkářem, který se poprvé v životě podíval, jak to vlastně v takové velké kuchyni vypadá a byl z toho nadšený...“ dodává paní Lištvanová.

BOHDANA RYWIKOVÁ

 

STACIONÁŘ TŘEBOVICE:  VELKÉ STĚHOVÁNÍ

Letos začátkem prázdnin nastalo velké stěhování  klientů a personálu Stacionáře Třebovice. Naše organizace získala další podporu Regionálního operačního programu regionu Moravskoslezsko na projekt rekonstrukce Stacionáře Třebovice. Po dokončení zde vzniknou dvě nové služby – chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením, zatímco týdenní stacionář bude patřit nenávratné minulosti.

     Někteří klienti stacionáře budou žít v chráněném bydlení, jiní se stanou klienty nového domova v Třebovicích. Všichni zde však najdou mnohem více komfortu než dřív, přičemž kvalita poskytovaných služeb bude zachována. Tato pozitiva kvitovali s pochopením jak rodiče, tak opatrovníci klientů, které ředitel organizace PhDr. Svatopluk Aniol i vedoucí zařízení, paní Mgr. Taťána Piskallová, již v dubnu podrobně seznámili se všemi změnami, spojenými s přestavbou stacionáře.

      Než se tak stane, bude Stacionář Třebovice poskytovat své služby od 14. července letošního roku v prostorách Domova Barevný svět. Stavební práce v Třebovicích potrvají pravděpodobně až do třetího čtvrtletí příštího roku a po jejich dokončení už bude všechno jiné, než dřív. Věříme, že k plné spokojenosti klientů nových služeb.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Stacionář Třebovice Stacionář Třebovice Stacionář Třebovice Stacionář Třebovice Stacionář Třebovice

 

 

Logolink

DOMOV BERUŠKA:

KONEČNĚ V NOVÉM „KABÁTĚ“!

Koncem dubna jsme měli ještě jeden velký důvod k oslavě: za přítomnosti náměstka primátora města Ostravy, Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., vedoucí odboru sociálních služeb, sportu a volnočasových aktivit, Mgr. Jaroslavy Rovňákové a dalších hostů, byl 29. dubna slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný Domov Beruška. Hosté si prohlédli zmodernizované prostory domova, které nabízejí díky finanční podpoře evropských fondů – Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a s podporou statutárního města Ostravy, mnohem více pohodlí čtyřiadvaceti dětem tohoto domova.

     Dětem se samozřejmě v nových pokojích moc líbí a rychle si na nové podmínky zvykají. Po několika měsících, které klienti „Berušky“ prožili v provizoriu Domova Barevný svět, je to opravdu příjemná změna k lepšímu. „Děti jsou nadšené, že už nemají průchozí pokoje, mají ložnice jenom po dvou, mohou si zamykat skříňky se svými věcmi i své pokoje, mají velký komfort osobního soukromí, což je pro ně docela zásadní,“ přiblížila nám změny k lepšímu v Berušce vedoucí domova, paní Bc. Jana Vejlupková. „Máme také nové kuchyňské linky, krásné, moderní vybavení a velký úspěch sklízí i nová relaxační místnost, sloužící nejen k multismyslové terapii, ale děti zde mohou trávit také svůj volný čas. Změny k lepšímu se samozřejmě týkají i zaměstnanců a jejich pracovních podmínek. Jsme moc rádi, že máme konečně denní místnost, kde mohou zaměstnanci trávit pracovní přestávky a také se v klidu najíst,“ pochvaluje si paní Bc. Jana Vejlupková.

     Rekonstrukce Domova Beruška je jedním z dalších úspěšně realizovaných projektů naší organizace, představující krok k vyšší kvalitě poskytovaných služeb.   

BOHDANA RYWIKOVÁ

Domov Beruška Domov Beruška Domov Beruška Domov Beruška Domov Beruška Domov Beruška Domov Beruška Domov Beruška Domov Beruška

 

 

Logolink

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:

ZAHÁJILI JSME!

Od 15. dubna oficiálně slouží našim dvanácti klientům nový Domov se zvláštním režimem Hladnovská. Je dalším z úspěšně dokončených projektů naší organizace, financovaných z evropských fondů – Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Náklady na tuto stavbu přesáhly devět milionů korun. Noví obyvatelé se v domově rychle zabydleli, postupně se také proměňuje jeho bezprostřední okolí, které bude mít zanedlouho i vlastní zahradu.

      Toho opravdu oficiálního a slavnostního otevření za přítomnosti významných hostů, se však Domov se zvláštním režimem Hladnovská dočkal až 28. května, kdy sem zavítali náměstek primátora města Ostravy, Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy Mgr. Jaroslava Rovňáková, představitelé dodavatelských firem a četní další hosté.

      Slavnostní páska se sice nestříhala, přesto však mimořádnost této chvíle vnímali nejen hosté, ale i klienti samotní, jako třeba Emilka Balážová, která pro tuto příležitost dokonce zvolila plesovou róbu. Mnozí z klientů návštěvníky rádi zvali do svých pokojů, aby jim ukázali své nové bydlení. Hostům se nový domov, a zejména podmínky, jež v něm klienti nacházejí, velmi líbily. Náměstek primátora Martin Štěpánek přitom ocenil snahy vedení naší organizace neustále zkvalitňovat prostředí, v němž naši klienti žijí i s využitím finančních zdrojů Evropské unie.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Domov se zvláštním režimem Hladnovská Domov se zvláštním režimem Hladnovská Domov se zvláštním režimem Hladnovská Domov se zvláštním režimem Hladnovská Domov se zvláštním režimem Hladnovská Domov se zvláštním režimem Hladnovská Domov se zvláštním režimem Hladnovská Domov se zvláštním režimem Hladnovská

 

 

Logolink

NOVÁ SLUŽBA ČTYŘLÍSTKU PŘED ZAHÁJENÍM

V pondělí 27. ledna 2014 byla předána zbrusu nová stavba do užívání Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. V nejbližších týdnech dostanou konečnou podobu také interiéry této budovy, která od letošního dubna začne plně sloužit svému účelu jako Domov se zvláštním režimem Hladnovská.  Čtyřlístek tak nabídne lidem se zdravotním postižením zcela novou a v Ostravě dosud chybějící sociální službu.             

     Jak jsme o tom již psali v minulém vydání našeho časopisu, Domov se zvláštním režimem Hladnovská je jedním z úspěšných projektů ostravského Čtyřlístku, podpořených z evropských fondů – Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Jeho stavba byla zahájena v září loňského roku a během pěti měsíců vyrostla v Ostravě – Muglinově atypická nízkopodlažní budova, v níž najde nový domov dvanáct dospělých žen a mužů se zdravotním postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory během celého dne. Žádný poskytovatel sociálních služeb v Ostravě jim dosud podobnou službu nabídnout nemohl. V domově se zvláštním režimem o ně bude pečovat celkem třináct pracovníků v sociálních službách a pět zdravotních sester. Klienti zde budou mít k dispozici dvanáct samostatných pokojů, v nichž budou mít dostatečné soukromí, dvě společenské místnosti, jednu společnou jídelnu a moderní hygienické zázemí. Zájem o tuto službu je veliký a již dnes je kapacita domova naplněna.

      Pod projektem budovy, jež vyrostla pod střechou bývalého jezdiště pro hipoterapii, je podepsán ing. Christos Kirkopulos. Nákladem přes 9 milionů korun stavbu vybudovala firma SV Unips na základě veřejného výběrového řízení. Nové zařízení Čtyřlístku je součástí transformačního procesu, jímž tato organizace v současné době prochází ve snaze vycházet maximálně vstříc individuálním potřebám i možnostem klientů.    

      V těchto dnech začínají dostávat konkrétní podobu také interiéry budovy a koncem dubna si budeme moci říci hotovo, až se sem začnou stěhovat klienti a zaměstnanci, kteří o ně budou pečovat. Slavnostní otevření této nové služby se uskuteční ve středu 28. května. V příštím vydání Zrcadla vám určitě přineseme nové zprávy…

BOHDANA RYWIKOVÁ

(Původní článek z interního časopisu Zrcadlo č. 1/2014, roč. VII.)

NOVÁ SLUŽBA ČTYŘLÍSTKU PŘED ZAHÁJENÍM NOVÁ SLUŽBA ČTYŘLÍSTKU PŘED ZAHÁJENÍM NOVÁ SLUŽBA ČTYŘLÍSTKU PŘED ZAHÁJENÍM NOVÁ SLUŽBA ČTYŘLÍSTKU PŘED ZAHÁJENÍM NOVÁ SLUŽBA ČTYŘLÍSTKU PŘED ZAHÁJENÍM NOVÁ SLUŽBA ČTYŘLÍSTKU PŘED ZAHÁJENÍM NOVÁ SLUŽBA ČTYŘLÍSTKU PŘED ZAHÁJENÍM NOVÁ SLUŽBA ČTYŘLÍSTKU PŘED ZAHÁJENÍM NOVÁ SLUŽBA ČTYŘLÍSTKU PŘED ZAHÁJENÍM

 

Logolink

DOMOV BERUŠKA – VELKÉ STĚHOVÁNÍ

Poslední březnový den vypadal v Domově Barevný svět opravdu poněkud chaoticky. Mezi údery kladiv a zvuky vrtačky hlomozila nákladní auta stěhovacích firem, protože nastal dlouho očekávaný okamžik hlavně pro klienty a zaměstnance Domova Beruška. Po půl roce totiž začali opouštět svůj dočasný azyl v Domově Barevný svět a stěhovali se zpátky do svého „domečku“ v Ostravě – Zábřehu. Od loňského září byl Domov Beruška v rekonstrukci a všichni už se těšili na změnu, která je od dubna čeká.

      Rekonstrukce domova se mohla uskutečnit především díky finanční podpoře z evropských fondů – Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Během šesti uplynulých měsíců prošly výraznou proměnou téměř všechny prostory budovy, jejichž úprava navíc usnadní pohyb dětem upoutaným na invalidní vozík. Všech čtyřiadvacet obyvatel domova najde od 1. dubna v Domově Beruška mnohem víc pohodlí i soukromí, než dřív. V nově upravených ložnicích už budou děti spát jen po dvou, nové vybavení dostaly i společné prostory a sociální zařízení, klienti Domova Beruška se mohou těšit také na zbrusu novou místnost pro multismyslovou terapii snoezelen. Stavební náklady na rekonstrukci Domova Beruška představují částku ve výši téměř 3,8 milionu korun, další 1.2 milionu korun stálo vybavení vnitřních prostor domova. Stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost SV Unips a na vybavení interiérů se podílela společnost Manlomka. Rekonstrukce Domova Beruška je součástí probíhajícího procesu transformace v naší organizace.

      V příštím vydání našeho časopisu určitě zavítáme mezi klienty „Berušky“, abychom se podívali, jak se jim v novém domově, který dostal i nový vnější „kabát“, žije. Pro dnešek přinášíme alespoň ilustrační snímek Domova Beruška, měnícího nejen vnitřní, ale i vnější tvář…

(rw)

(Původní článek z interního časopisu Zrcadlo č. 1/2014, roč. VII.)

Logolink

CO SE U NÁS DĚJE?

S Bc. Michaelou Šarmanovou o novém domově za evropské peníze

Příjemný poklid zahrady Domova Barevný svět narušil začátkem září hluk bagrů, jejichž lopatky se zahryzly do země pod střechou někdejšího jezdiště hipoterapie Čtyřlístku. Postupem času jej vystřídal rachot nákladních aut, která na staveniště přivážejí stavební materiál, jenž dostává postupně konkrétní tvar v podobě nové budovy, vyrůstající v zahradě Domova Barevný svět nebývalým tempem. Vzniká tady Domov se zvláštním režimem Hladnovská, jeden z dalších projektů, na jehož výstavbu se naší organizaci podařilo získat finanční zdroje z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Jeho budova by měla být dokončena v lednu příštího roku a od dubna bude zahájen provoz nové pobytové služby, určené klientům se specifickými potřebami. Požádali jsme vedoucí tohoto nového domova, paní Bc. MICHAELU ŠARMANOVOU, DiS., aby nám odpověděla na několik otázek, spojených se vznikem nového domova: Kolika klientům je určena služba Domov se zvláštním režimem Hladnovská?

Nové zařízení bude poskytovat sociální službu dvanácti klientům. Již dnes máme zájemce z řad klientů Domova Barevný svět a Domova na Liščině.

Co se rozumí pod pojmem „specifické potřeby“ klientů?

Služba Domova se zvláštním režimem je určena dospělým lidem s mentálním postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory během celého dne a nemohou z důvodů problémového chování čerpat službu v jiné pobytové službě. Problémovým chováním v našem případě rozumíme především projevy fyzické agresivity vůči svému okolí či výrazné sebepoškozování klientů v afektu.

Ovlivní nějak tato nová služba také život v domovech Barevný svět a na Liščině?

Určitě. Myšlenka vhodné služby pro klienty s projevy fyzické agrese vznikala postupně také na půdě Domova Barevný svět. V době, kdy jsem v Domově Barevný svět pracovala, jsme s kolegy v provozu museli řešit opakující se fyzické ataky některých klientů a jejich specifické projevy tak, aby služba byla co nejbezpečnější a zároveň kvalitní. Bohužel, ve velkém zařízení o více než stovce klientů lze provozní, personální a technické podmínky přizpůsobovat jejich specifickým požadavkům pouze do určité míry či obtížně.

Proto vidím smysl nové služby především ve vytváření důstojného, podnětného a bezpečného domova, kde budou mít naši klienti mnohem víc soukromí (vlastní jednolůžkové pokoje). Chceme také dosáhnout snížení projevů těžké fyzické agresivity v jejich chování, a tím do jisté míry i napomoci ke stabilizaci jejich zdravotního stavu.

Život klientů v Domově Barevný svět či v Domově na Liščině může nepochybně pozitivně ovlivnit i nepřítomnost klientů s těmito projevy...

Jaké požadavky budou kladeny na zaměstnance nového domova a s kolika lidmi počítáte?

V Domově se zvláštním režimem bude pracovat 13 pracovníků v sociálních službách a 5 zdravotních sester. Při jejich výběru jsme již dnes „sáhli“ do řad současných pracovníků organizace, neboť mají zkušenosti při zvládání agrese u klientů. Mimo kvalifikační požadavky (pracovníci se nyní připravují ve vzdělávacích kurzech doslova „šitých na míru“ týmu domova se zvláštním režimem) jsme kladli důraz na komunikativnost, schopnost empatie a také např. na základní teoretické i praktické znalosti z oblasti dodržování práv klientů. Pracovníci v Domově se zvláštním režimem Hladnovská musí mimo jiné umět zvládat stresové situace, mít organizační schopnosti, být spolehliví a samostatní. Budou muset řešit krizové situace v týmu i samostatně, budou se muset umět při práci s klienty rychle a správně rozhodovat.

Co si od této nové služby slibujete a jak dalece „zapadne“ do probíhajícího transformačního procesu v naší organizaci?

Transformační záměry organizace vycházejí z „Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi“, schválené usnesením rady statutárního města Ostrava dne 26. 4. 2011. Jedním ze stanovených cílů je vybudování nové služby pro klienty se specifickými potřebami. Služba domova se zvláštním režimem pro naši cílovou skupinu v síti poskytovatelů sociálních služeb dosud chybí. Přechod klientů do Domova se zvláštním režimem Hladnovská může pomoci ostatním službám organizace snížit kapacitu klientů ve stávajících zařízeních, a tím snadněji přizpůsobit provozní podmínky. Hlavním přínosem je pak především, dle mého názoru, zlepšení životních podmínek klientů organizace.

Ptala se: BOHDANA RYWIKOVÁ

(Původní článek z interního časopisu Zrcadlo č. 3-4/2013, roč. VI.)

CO SE U NÁS DĚJE? CO SE U NÁS DĚJE? CO SE U NÁS DĚJE? CO SE U NÁS DĚJE?

 

Logolink

Ostrava 6. 6. 2013 - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM

Ve zbrusu nových bytech v Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích se v těchto dnech zabydluje devět mladých žen a mužů, klientů ostravského Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením. Během necelého roku se budova rodinné vily, která do loňského června sloužila klientům Čtyřlístku jako denní stacionář, proměnila téměř k nepoznání. V novém Chráněném bydlení Thomayerova vzniklo devět moderně vybavených pokojů s potřebným sociálním zázemím a pamatovalo se i na potřeby imobilních klientů. Však také dva z nich, Martina Guzdková a Petr Laník, kteří jsou trvale upoutáni na invalidní vozík, si nové bydlení nemohou vynachválit. Stejně jako jejich další kamarádi tady našli dostatek potřebného soukromí a Petr se navíc může v klidu věnovat své oblíbené vášni: práci s počítačem. Navíc, kdykoliv chtějí, mohou se setkávat s přáteli ze sousedních pokojů, jež mají na dosah ruky a zapojovat se i nadále do veškerých společenských, kulturních nebo sportovních aktivit pořádaných mateřskou organizací. Všichni zdejší obyvatelé mají v přízemí budovy k dispozici moderně vybavenou kuchyň a jídelnu, v podkroví je společná relaxační místnost. Celá budova Chráněného bydlení Thomayerova je bezbariérová a nechybí ani hydraulický výtah.

K této přeměně někdejšího Centra pracovní činnosti ostravského Čtyřlístku došlo v souladu s Koncepcí transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi statutárního města Ostrava s jasným záměrem: umožnit klientům této organizace kvalitnější život v přirozeném sociálním prostředí. O možnost bydlet v chráněném bydlení je mezi klienty Čtyřlístku dlouhodobě velký zájem. Plnit jejich přání by však nebylo možné bez finanční podpory Evropské unie. V tomto případě se tak stalo v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dotovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj, a s podporu statutárního města Ostravy. V krátké době se díky této podpoře podařilo ve Čtyřlístku vybudovat již druhé chráněné bydlení.

Oficiální otevření Chráněného bydlení Thomayerova v Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích, se uskuteční v pondělí 10. června 2013 v 15.00 hodin za přítomnosti všech, kteří se o realizaci tohoto projektu zasloužili.  

BOHDANA RYWIKOVÁ
vztahy s veřejností
Fota: autorka a Vratislav Prokop

Na snímcích:
Petr Laník se v klidu svého pokoje v Chráněném bydlení Thomayerova může věnovat své oblíbené činnosti: práci s počítačem.
Květa Tancošová i Martin Procházka už měli možnost vyzkoušet si také vaření v nové kuchyni a společnou jídelnu…

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM

 

Logolinka

Ostrava 29. 3. 2013 - Projekt "Chráněné bydlení Thomayerova" s registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/18.01191

V sobotu 1. června letošního roku bude v objektu dvoupodlažní vilky v Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích slavnostně otevřena nová pobytová služba Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě – Chráněné bydlení Thomayerova. Tato služba bude poskytována devíti uživatelům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením i v možné kombinaci s postižením tělesným.

V objektu do června loňského roku sídlil denní stacionář Čtyřlístku - Centrum pracovní výchovy. V souladu s Koncepcí transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi statutárního města Ostrava, bylo na počátku roku 2011 rozhodnuto o změně využití této budovy pro poskytování služby chráněného bydlení, která umožňuje klientům kvalitní život v přirozeném sociálním prostředí.

Od listopadu loňského roku procházel objekt rozsáhlou stavební rekonstrukcí, jež v těchto dnech spěje ke svému závěru. Díky rekonstrukci a vnitřním stavebním úpravám zde vzniklo devět samostatných pokojů s vlastními WC a koupelnami. Každý z pokojíků bude během letošního května dovybaven postelí s nočním stolkem, skříní, sedací soupravou a konferenčním stolem a také menším kuchyňským stolem a židlí. V přízemí budovy vznikne společná jídelna pro budoucí klienty, v podkrovních prostorách jim bude k dispozici také relaxační místnost. Chráněné bydlení bude díky hydraulickému výtahu bezbariérové.

Realizace tohoto projektu - vybudování nové pobytové služby chráněného bydlení, o niž byl mezi klienty Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě dlouhodobě velký zájem, by nebyla možná bez finanční podpory z Evropské unie. Stalo se tak v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dotovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj.

(rw)

Logolinka

Ostrava 26. 2. 2013 - LEPŠÍ BYDLENÍ ZA EVROPSKÉ PENÍZE

Téměř k nepoznání se změnily některé rezidenční části dvou budov Domova na Liščině v Ostravě - Hrušově, jednoho ze zařízení ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením. Díky finanční podpoře Evropského programu pro regionální rozvoj – Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, se na sklonku loňského roku dočkalo dvanáct zdejších klientů nových nebo nově zrekonstruovaných pokojů, které jim nabízejí nejen více pohodlí a moderní vybavení, ale především více osobního soukromí. Během loňska prošel změnami také areál zdejší zahrady, kde byl vybudován nový spojovací chodník a postaveno nové oplocení s kamerovým systémem.

„Rekonstrukce pěti dvoulůžkových pokojů a jedna nová garsoniéra se samostatným pokojem a kuchyňskou linkou, která byla dokončena 27. listopadu loňského roku, udělala obyvatelům Domova na Liščině pochopitelně velkou radost, neboť nové bydlení jim konečně může nabídnout pocit skutečného domova, nikoliv pouhého ´ubytování´ ,“ komentuje změny k lepšímu vedoucí Domova na Liščině, paní Mgr. Šárka Matyášková.

Rozsáhlá rekonstrukce zahradního areálu a modernizace vnitřních prostor Domova na Liščině, kterou na základě výběrového řízení dodavatelsky zajišťovala společnost SV UNIPS s. r. o., předpokládala celkové náklady ve výši 8,470 mil. korun, z nichž převážnou část, více než 7 milionů korun, měla pokrýt dotace z rozpočtu Regionální rady, Regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a zbývajících 1,247 mil. Kč zřizovatel Čtyřlístku, statutární město Ostrava. Díky veřejným zakázkám se nakonec ukázalo, že celkové skutečné výdaje projektu nepřekročí 4,7 mil. korun.

Tím ovšem změny ve Čtyřlístku zdaleka nekončí. V Thomayerově ulici v Ostravě – Vítkovicích finišují práce na rekonstrukci někdejší rodinné vily, kde Čtyřlístek nabídne zájemcům novou službu: chráněné bydlení. Jenom stavební práce, jež zajišťuje společnost Stavby COMPLET Technologic s. r. o., představují výdaje ve výši přes 5,6 mil. korun, na dalších 350 tisíc korun přijde vybavení jednotlivých pokojů a společných prostor pro uživatele chráněného bydlení. Předpokládá se, že celkové výdaje se nakonec vyhoupnou až na 6.5 mil. korun (i když původně se počítalo s téměř jedenácti miliony). Také tato nová služba Čtyřlístku vzniká díky financím z Evropského programu pro regionální rozvoj – Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezko, pokrývajícího náklady na tento projekt z 85 procent, zatímco zbývající část financuje opět statutární město Ostrava. V Chráněném bydlení Thomayerova, jež bude dokončeno letos v březnu, najde nový domov devět mladých lidí se zdravotním postižením, včetně dvou imobilních klientů.

Evropská unie v letošním roce podpoří ještě další dva projekty ostravského Čtyřlístku, a to téměř dvanácti miliony korun vybudování nového Domova se zvláštním režimem v Ostravě-Muglinově a částkou převyšující 5,498 mil. rekonstrukci Domova Beruška v Ostravě-Zábřehu. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě, se tak svými projekty, sloužícími handicapovaným lidem, zařadil mezi ty úspěšné žadatele, kterým peníze z evropských fondů opravdu výrazně pomáhají.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

LEPŠÍ BYDLENÍ ZA EVROPSKÉ PENÍZE LEPŠÍ BYDLENÍ ZA EVROPSKÉ PENÍZE LEPŠÍ BYDLENÍ ZA EVROPSKÉ PENÍZE LEPŠÍ BYDLENÍ ZA EVROPSKÉ PENÍZE LEPŠÍ BYDLENÍ ZA EVROPSKÉ PENÍZE LEPŠÍ BYDLENÍ ZA EVROPSKÉ PENÍZE LEPŠÍ BYDLENÍ ZA EVROPSKÉ PENÍZE LEPŠÍ BYDLENÍ ZA EVROPSKÉ PENÍZE

 

Ostrava 12. 6. 2012 : Proměny Domova na Liščině

Projekt "Rekonstrukce Domova na Liščině" s registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/18.01190

Od počátku května letošního roku se nejen areál, ale i některé vnitřní prostory Domova na Liščině, jednoho ze zařízení Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě, mění k nepoznání. První změny byly patrné již koncem zimy, kdy bylo třeba připravit areál na stavební práce – vybudování nového oplocení, instalaci kamerového systému a další úpravy zahrady, kde právě v těchto dnech probíhají intenzivní práce na budování bezbariérového spojovacího chodníku a úpravách terénu.

Vedoucí Domova na Liščině, paní Mgr. Šárka Matyášková, sice přiznává, že čilý stavební ruch nyní dočasně omezuje běžný život klientů domova, ale na druhé straně už za pár týdnů se vše vrátí do obvyklých kolejí, jenom s tím rozdílem, že jak zahradní areál domova, tak některé jeho vnitřní prostory, doznají podstatné změny k lepšímu. „Naši klienti berou to vše s nadhledem a těší se nejen na novou podobu zahrady, ale hlavně na nově zrekonstruovaných pět dvoulůžkových pokojů a jednu garsoniéru se samostatným pokojem a kuchyňskou linkou, které jim už v létě nabídnou mnohem více pohodlí a soukromí než jejich dřívější bydlení,“ pochvaluje si paní Matyášková a dodává: „I když zeleň v naší zahradě nyní poněkud prořídla, nebude tomu tak napořád. Už dnes víme, jakými stromy a keři zahradu osadíme koncem léta. Příští rok zjara už se bude koupat v květech,“ těší se paní Matyášková.

Rozsáhlá rekonstrukce zahradního areálu a modernizace vnitřních prostor Domova na Liščině, kterou dodavatelsky zajišťuje firma SV Unips, by nebyla možná bez finanční podpory Evropského programu pro regionální rozvoj - Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu dosáhnou částky ve výši 8,470 mil. korun, z níž převážnou část (přes 7 milionů korun) pokryje právě dotace z rozpočtu Regionální rady, Regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a zbývajících 1,247 mil. Kč poskytne zřizovatel Čtyřlístku, statutární město Ostrava. Finanční podpora poskytnutá z fondů Evropské unie představuje nepochybně významnou pomoc, bez níž by se ostravský Čtyřlístek, při snaze o trvalé zlepšování životních podmínek svých klientů, jen těžko obešel.

Bohdana Rywiková
vztahy s veřejností
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Proměny Domova na Liščině Proměny Domova na Liščině Proměny Domova na Liščině

 

Fotogalerie