Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov Barevný svět

Domov Barevný svět

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, tel.: 555 132 211

Vedoucí zařízení:

Bc. Michaela Šarmanová, DiS.
tel.: 555 132 275, 732 845 656
e-mail: sarmanova.michaela@ctyrlistekostrava.cz

sociální pracovníci:

tel.: 555 132 259
e-mail: lysova.nikola@ctyrlistekostrava.cz;
mobil.: 734 151 020
tel.: 555 132 259
mobil.: 722 985 370

Domov Barevný svět poskytuje celoroční 24 hodinovou pobytovou sociální službu v několika budovách, nacházejících se v různých částeh města Ostravy. Stavební uspořádání domků umožňuje klientům žít v menších skupinách, tvořících komunitu. V každém z domků je pro klienty k dispozici samostatná domácnost, v níž obývají své pokoje a společný prostor obývacího pokoje s kuchyňským a jídelním koutem. U každého domku je k dispozhici malá zahrada. 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání:

Posláním Domova Barevný svět je poskytovat takovou podporu lidem s mentálním postižením, která jim zajistí důstojný a plnohodnotný život.

Cílová skupina:

Sociální služba je určena lidem:

 • se středně těžkým až těžkým mentálním postižením,
 • ve věku od 18ti let,
 • kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují vysokou míru podpory během celého dne,
 • kteří nemají možnost zůstat ve svém přirozeném prostředí ani za podpory rodiny nebo jiných sociálních služeb

Sociální službu nemůžeme poskytovat lidem:

 • s akutním infekčním onemocněním,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • kteří žádají o služby, které neposkytujeme (včetně požadavků na specifické prostředí)

Cílem je, aby lidé, kteří službu využívají:

 1. Udržovali nebo rozvíjeli své schopnosti a dovednosti v oblasti péče o svou osobu
 2. Udržovali nebo rozvíjeli své vztahy (rodina, přátelé, …)
 3. Začleňovali se do společenského života
 4. Dorozuměli se se svým okolím

Jaké dodržujeme zásady?

Kompetence klienta - snažíme se o to, aby míra podpory umožňovala klientovi rozhodovat se podle svých osobních přání a potřeb, a to i s přijetím přiměřeného rizika. Pomoc klientovi poskytujeme až tehdy, když jeho schopnosti, dovednosti a podpora blízkých osob nestačí.

Lidská důstojnost - respektujeme osobnost klienta, jeho důstojnost, práva a svobodnou vůli.

Integrace - usilujeme o začlenění klienta do běžné společnosti. Podporujeme jej v navazování sociálních vazeb v komunitě a v tom, aby žil podobný život jako jeho vrstevníci.

Empatie - snažíme se vcítit do situace klienta s cílem poskytovat sociální službu tak, aby odpovídala jeho potřebám.

Nezávislost - podporu klientovi směřujeme tak, aby docházelo k maximální možné aktivitě klienta a tím se snižovala jeho závislost na pomoci druhé osoby.

Tolerance - dodržujeme zásady ohleduplnosti, vzájemné úcty, respektu a tolerance k druhému. V pracovním týmu usilujeme o flexibilitu, otevřenou komunikaci, hledání kontstruktivního řešení a osobní zodpovědnost.

Kapacita zařízení

 Službu můžeme poskytnout 48 klientům:

 • v ulici Proskovická 829/24 v Ostravě-Výškovicích pro 12 klientů žijících ve dvou domácnostech (každá pro 6 klientů)
 • v ulici Na Plání 702/10 v Ostravě-Nové Bělé pro 12 klientů žijících ve dvou domácnostech (každá pro 6 klientů)
 • v ulici U Jana 946/2A v Ostravě-Petřkovicích pro 12 klientů žijících ve dvou domácnostech (každá pro 6 klientů)
 • v ulici Petřkovická 461/1d v Ostravě-Lhotce pro 12 klientů žijících ve dvou domácnostech (každá pro 6 klientů)

Jak se stát naším klientem?

V současné době je kapacita zařízení plně obsazena.

Pokud máte o poskytování naší služby zájem, kontaktujte sociálního pracovníka. Zájemce o službu zařazujeme do evidence zájemců. V případě uvolnění kapacity je zájemce kontaktován dle data podání jeho žádosti.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zajemcu-o-socialni-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf

 

Dokumenty ke stažení:

Kde nás najdete

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov - sídlo organizace, kanceláře vedoucí zařízení a sociálních pracovníků.

Proskovická 829/24, 700 30 Ostrava – Výškovice

Fotogalerie

Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice

Na Pláni 702/10, 724 00 Ostrava – Nová Bělá

Fotogalerie

Nová Bělá
Nová Bělá
Nová Bělá
Nová Bělá

U Jana 946/2A, 725 29 Ostrava – Petřkovice

Fotogalerie

Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana
Domek
Domek Petřkovice - U Jana
Domek

Petřkovická 461/1d, 725 28 Ostrava - Lhotka

Fotogalerie

Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka