Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov Barevný svět

Domov Barevný svět

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, tel.: 555 132 211

Vedoucí zařízení:

Bc. Michaela Šarmanová, DiS.
tel.: 555 132 275, 732 845 656
e-mail: sarmanova.michaela@ctyrlistekostrava.cz

sociální pracovníci:

tel.: 555 132 257/259; 734 151 020, 722 985 370

Domov Barevný svět poskytuje celoroční 24 hodinovou pobytovou sociální službu v několika budovách, nacházejících se v různých částeh města Ostravy. Stavební uspořádání domků umožňuje klientům žít v menších skupinách, tvořících komunitu. V každém z domků je pro klienty k dispozici samostatná domácnost, v níž obývají své pokoje a společný prostor obývacího pokoje s kuchyňským a jídelním koutem. U každého domku je k dispozhici malá zahrada. 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Co můžeme poskytnout? (Poslání):

Lidem s mentálním postižením nezbytnou celodenní podporu, vycházející z jejich potřeb, schopností, možností a zdravotního stavu na cestě k běžnému způsobu života.

Kdo může být naším klientem? (Cílová skupina):

Dospělí lidé s mentálním postižením i s přidruženými kombinovanými vadami, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení a potřebují celodenní pravidelnou podporu jiné fyzické osoby, kterou si nejsou schopni zajistit terénními či ambulantními sociálními službami.

Komu nemůžeme kvalitní a bezpečnou službu poskytnout?

 • Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • lidem, kteří nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci,
 • lidem, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • lidem, kteří žádají o služby, jež neposkytujeme,
 • lidem, kteří nepatří do cílové skupiny služby, kterou poskytujeme,
 • lidem, jimž byla v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování sociální služby vypovězena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Cílem služby je klient, který:

 
Cílem služby je klient, který:
 • se svým způsobem života co nejvíce přibližuje způsobu života svých vrstevníků žíjících v běžné společnosti,
 • zvládá samostatně či s podporou péči o svou osobu.
 • je motivován k rozvoji či udržení svých schopností a dovedností,
 • rozhoduje se samostatně v běžných životních situacích nebo má pro své rozhodování poskytovánu podporu, jakou potřebuje,
 • udržuje a rozvíjí své sociální vazby - rodina, přátelé, vrstevníci, komunita.

Jaké dodržujeme zásady?

 
Kompetence klienta - snažíme se o to, aby míra podpory umožňovala klientovi rozhodovat se podle svých osobních přání a potřeb, a to i s přijetím přiměřeného rizika. Pomoc klientovi poskytujeme až tehdy, když jeho schopnosti, dovednosti a podpora blízkých osob nestačí.
 
Lidská důstojnost - respektujeme osobnost klienta, jeho důstojnost, práva a svobodnou vůli.
 
Integrace - usilujeme o začlenění klienta do běžné společnosti. Podporujeme jej v navazování sociálních vazeb v komunitě a v tom, aby žil podobný život jako jeho vrstevníci.
 
Empatie - snažíme se vcítit do situace klienta s cílem poskytovat sociální službu tak, aby odpovídala jeho potřebám.
 
Nezávislost - podporu klientovi směřujeme tak, aby docházelo k maximální možné aktivitě klienta a tím se snižovala jeho závislost na pomoci druhé osoby.
 
Tolerance - dodržujeme zásady ohleduplnosti, vzájemné úcty, respektu a tolerance k druhému. V pracovním týmu usilujeme o flexibilitu, otevřenou komunikaci, hledání kontstruktivního řešení a osobní zodpovědnost.

Kapacita zařízení a jak se stát naším klientem?

 
Službu můžeme poskytnout 48 klientům:
 • v ulici Proskovická 829/24 v Ostravě-Výškovicích pro 12 klientů žijících ve dvou domácnostech (každá pro 6 klientů)
 • v ulici Na Plání 702/10 v Ostravě-Nové Bělé pro 12 klientů žijících ve dvou domácnostech (každá pro 6 klientů)
 • v ulici U Jana 946/2A v Ostravě-Petřkovicích pro 12 klientů žijících ve dvou domácnostech (každá pro 6 klientů)
 • v ulici Petřkovická 461/1d v Ostravě-Lhotce pro 12 klientů žijících ve dvou domácnostech (každá pro 6 klientů)

V případě, že máte o poskytování sociální služby v Domově Barevný svět zájem, vyplňte formulář "Žádost o poskytování sociální služby" a společeně s formulářem "Lékařský posudek", který si necháte potvrdit lékařem, oba dokumenty zašlete na adresu zařízení.

Zájemce o službu zařazujeme do evidence zájemců. V případě uvolnění kapacity je zájemce kontaktován dle data podání jeho žádosti.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zajemcu-o-socialni-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Kde nás najdete

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov - sídlo organizace, kanceláře vedoucí zařízení a sociálních pracovníků.

Proskovická 829/24, 700 30 Ostrava – Výškovice

Fotogalerie

Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice
Domek Proskovická Výškovice

Na Pláni 702/10, 724 00 Ostrava – Nová Bělá

Fotogalerie

Nová Bělá
Nová Bělá
Nová Bělá
Nová Bělá

U Jana 946/2A, 725 29 Ostrava – Petřkovice

Fotogalerie

Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana
Domek Petřkovice - U Jana

Petřkovická 461/1d, 725 28 Ostrava - Lhotka

Fotogalerie

Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka
Domek - Lhotka

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domek Petřkovice
Domek Petřkovice
Domek Petřkovice
Domek Petřkovice
Domek Petřkovice
Domek Lhotka
Domek Lhotka
Domek Lhotka
Domek Lhotka
Domek Lhotka
Domek Lhotka