Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov Barevný svět

Domov Barevný svět

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, tel.: 596 223 242 (251, 259, 268), ústředna: 596 223 211
Vedoucí zařízení:
Bc. Michaela Šarmanová, DiS. (tel.: 596 223 275, e-mail: vedouciDBS@ctyrlistekostrava.cz )

Domov Barevný svět tvoří komplex budov, zasazený do přírodního areálu. Čtyřpodlažní bezbariérová budova má vlastní stravovací provoz, prádelnu, tělocvičnu, rehabilitaci a rozsáhlý zahradní areál. Stavební uspořádání umožňuje uživatelům žít v menších skupinách (rodinkách), tvořících komunitu, která obývá kuchyň, obývací pokoj a ložnice. Pokoje jsou jednolůžkové až čtyřlůžkové. Domov Barevný svět nabízí činnosti, jež zahrnují vedle ubytování a stravování také sociální služby spojené s péčí o uživatele a základní sociální poradenství.

Provozní doba: nepřetržitě

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání:

Domov Barevný svět chce lidem s mentálním postižením poskytovat podporu, která jim s využitím jejich schopností a možností umožní zapojit se do života společnosti. Každému je míra podpory nastavena podle jeho potřeb tak, aby vzájemná spolupráce vedla k rozvoji jeho samostatnosti a sociálnímu začlenění.

Cílová skupina:

Lidé od osmnácti let se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením, kteří potřebuji vysokou míru podpory.

Sociální služba nemůže být poskytnuta lidem

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • kteří nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci,
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Kapacita poskytované sociální služby:

Službu poskytujeme 82 uživatelům celoročně nepřetržitě.

Cíle:

Cílem služby je uživatel, který podle svých schopností a možností:

 • zvládá péči o sebe;
 • plně využívá svůj potenciál k rozvoji nebo alespoň udržení svých schopností a dovedností;
 • využívá podle vlastní volby běžné služby v místě, kde žije – obchody, restaurace, dopravu, sportovní zařízení, knihovnu, divadlo, kino, zdravotní služby, poštu, úřady;
 • má pracovní uplatnění – na volném trhu práce, v chráněné dílně, sociálně terapeutických dílnách, popř. vykonává dobrovolnickou činnost;
 • tráví svůj volný čas podle vlastní volby;
 • rozhoduje se samostatně v běžných situacích nebo má pro své rozhodování poskytovánu podporu, jakou potřebuje;
 • bere na sebe přiměřené riziko v běžných situacích;
 • umí hospodařit s penězi;
 • umí si připravit stravu a postarat se o domácnost;
 • žije v komunitě a je její součástí;

Zásady:

 • individuální přístup – služba je poskytována každému uživateli podle jeho potřeb. Vždy je respektována vůle uživatele a jeho právo rozhodovat o věcech, které se jej týkají;
 • vyžádaná podpora – pomoc je poskytována až tehdy, když vlastní zdroje uživatele nestačí (schopnosti, dovednosti, podpora blízkých osob) a vyžádá si ji;
 • zvyšování kompetencí uživatele – podpora je poskytována tak, aby uživatel zažíval běžné situace, učil se z nich a řešil je vlastním rozhodováním;
 • snižování míry nezbytné podpory – podpora uživatele směřuje k jeho maximální aktivitě, aby se snižovala závislost na pomoci druhé osoby;

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/Zpracovani-osobnich-udaju-zajemci-o-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Z důvodu procesu transformace zařízení je příjem nových uživatelů zastaven.

 

Kde nás najdete

 

Informace o poskytované službě – videosnímek

 

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět
Domov Barevný svět