Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Účelové dotace

Účelové dotace

Účelové dotace z loterií

Účelové dotace statutárního města Ostravy z odvodů z loterií a jiných podobných her na zabezpečení projektů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Datum Účel Částka  
28. 6. 2018 Neinvestiční příspěvek k financování rekondičních a rehabilitačních pobytů klientů. 400.000,- Kč Logo Ostrava
13. 6. 2017 Neinvestiční příspěvek k financování rekondičních a rehabilitačních pobytů klientů. 430.000,- Kč Logo Ostrava
21. 6. 2015 Investiční příspěvek na pořízení automobilu (260 000 Kč) a úhradu nákladů spojených se stavbou altánu (142 000 Kč) 402.000,- Kč Logo Ostrava
10. 6. 2015 Investiční příspěvek k financování akce "Dovybavení Domova a Chráněného bydlení Třebovice" 58.000,- Kč Logo Ostrava
10. 6. 2015 Investiční příspěvek na financování akce "Nové oplocení Domova Třebovice" ve výši 587 000 Kč a "Zateplení stropu DT a CHBT" ve výši 581 000 Kč 1.168.000,- Kč Logo Ostrava
10. 6. 2015 Neinvestiční příspěvek k financování rekondičních a rehabilitačních pobytů klientů (532 000 Kč), z toho DBS 4 pobyty, DL 2 pobyty, ST 1 pobyt, DB 1 pobyt, DZRH 1 pobyt 532.000,- Kč Logo Ostrava
10. 6. 2015 Neinvestiční příspěvek k financování sportovních a volnočasových aktivit klientů (103 000 Kč) a podpory procesu transformace Čtyřlístku (370 000 Kč) 473.000,- Kč Logo Ostrava
21. 7. 2014 Odvod kondenzátu z tepelných čerpadel a napojení na kanalizaci Domova se zvláštním režimem Hladnovská 86.000,- Kč Logo Ostrava
21. 7. 2014 Rekondiční a rehabilitační pobyty pro klienty:
Tři rekondiční a rehabilitační pobyty pro klienty Domova Barevný svět (cca 63 osob – klientů a zaměstnanců)
Dva rekondiční pobyty pro klienty Domova na Liščině (cca 52 osob – klientů a zaměstnanců)
Rekondiční pobyt pro klienty Domova Beruška (cca 19 osob – klientů a zaměstnanců)
533.000,- Kč Logo Ostrava
17. 7. 2013 Vytvoření a úprava pracovišť pro přípravu klientů samostatnosti v Centru pracovní činnosti organizace 300.000,- Kč Logo Ostrava
17. 7. 2013 Úhrada nákladů spojených s opravou rozvodů TUV, plynové kotelny a komínu v Centru pracovní činnosti organizace 700.000,- Kč Logo Ostrava
17. 7. 2013 Úhrada nákladů spojených s opravou vodovodní přípojky v Domově na Liščině 34.000,- Kč Logo Ostrava
17. 7. 2013 Úhrada nákladů spojených s opravou potrubí ústředního vytápění v Domově na Liščině 143.000,- Kč Logo Ostrava
17. 7. 2013 Úhrada nákladů spojených s opravou schodiště v budově A Domova na Liščině 130.000,- Kč Logo Ostrava
27. 8. 2013 Dva rekondiční a rehabilitační pobyty pro klienty Domova na Liščině v penzionu Zátiší, Komorní Lhotka 171.000,- Kč Logo Ostrava
27. 8. 2013 Rekondiční a rehabilitační pobyt pro klienty Domova Beruška v penzionu Zátiší, Komorní Lhotka 68.000,- Kč Logo Ostrava
27. 8. 2013 Rekondiční a rehabilitační pobyt pro klienty Domova Barevný svět, penzion Pepa, Malá Morávka 53.000,- Kč Logo Ostrava

Organizace děkuje statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou podporu.

Účelové dotace statutárního města Ostravy

Datum Účel Částka  
28.11.2018 Neinvestiční příspěvek na opravu havárie výtahu v Domově Třebovice.  250.000,- Kč Logo Ostrava
9.9.2018 Investiční příspěvek na spolufinancování nákladů souvisejících s III. Etapou realizace projektů „Transformace Domova Barevný svět“ a „Transformace Domova Jandova“. 2.500.000,- Kč Logo Ostrava
11.9.2018 Neinvestiční příspěvek na opravu havárie kanalizační přípojky v Domově Třebovice. 180.000,- Kč Logo Ostrava
11.9.2018 Investiční příspěvek na pořízení 2 ks sprchových vozíků pro Domov Barevný svět a Domov Třebovice. 230.000,- Kč Logo Ostrava
28. 8. 2018 Účelová dotace na XII. ročník koncertu Všechny barvy duhy 150.000,- Kč Logo Ostrava
3.8.2018 Investiční příspěvek na financování nákladů souvisejících s 1. etapou realizace projektů „Transformace Domova Barevný svět“ a „Transformace Domova na Liščině“. 5.981.000,- Kč Logo Ostrava
22.6.2018 Neinvestiční příspěvek na náklady spojené s opravou chodníku v objektu Chráněného bydlení Martinovská. 140.000,- Kč Logo Ostrava
22.6.2018 Investiční příspěvek na pořízení aut (pro údržbu, vedoucí oblasti, pro zdravotní sestry a na rozvoz stravy) 2.100.000,- Kč Logo Ostrava
22.6.2018 Investiční příspěvek na úhradu nákladů spojených se stavbou altánu v zahradě Chráněného bydlení Martinovská 140.000,- Kč Logo Ostrava
31.10.2017 Neinvestiční příspěvek na opravu změkčovače vody v kotelně Domova Barevný svět, na opravu propadlé vozovky v areálu Domova na Liščině, na opravu havárie rozvodů vody v prostorách správy organizace, na oprvu výtahů (Chráněné bydlení Thomayerova a 4 výtahy v Domově Barevný svět).  1.430.000,- Kč Logo Ostrava
31.10.2017 Investiční příspěvek na pořízení hnětacího stroje pro stravovací provoz Domova Barevný svět, na pořízení a údržbu změkčovače vody v kotelně Domova Barevný svět, na realizaci projektu „Revitalizace zahrady Chráněného bydlení ‚Thomayerova“, na rekonstrukci koupelny a WC, rozšíření dveří do pokojů pro imobilní klienty Domova Třebovice. 1.034.000,- Kč Logo Ostrava
24.10.2017 Neinvestiční příspěvek na realizaci projektu „Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Thomayerova“. 259.000,- Kč Logo Ostrava
29.8.2017 Investiční příspěvek na pořízení hygienické židle pro uživatele. 90.000,- Kč Logo Ostrava
25.7.2017 Investiční příspěvek na náklady spojené s využitím solárního systému pro ohřev cirkulace TUV.  314.000,- Kč Logo Ostrava
2.5.2017 Investiční příspěvek na náklady spojené s 1. etapou projektů „Transformace Domova Barevný svět a Transformace Domova na Ličšině“. 1.062.000,- Kč Logo Ostrava
20. 3. 2017 Účelová dotace na XI. ročník koncertu Všechny barvy duhy 2017 149.000,- Kč Logo Ostrava
21.2.2017 Investiční příspěvek k zajištění předfinancování projektu „Transformace Domova Barevný svět III. A Domova Jandova“ 1.097.000,- Kč Logo Ostrava
14.2.2017 Neinvestiční účelová dotace na koncert Všechny barvy duhy XI. 140.000,- Kč Logo Ostrava
16. 12. 2015 Neinvestiční příspěvek na náklady spojené s přestěhováním klientů CPČ do DBS 350.000,- Kč Logo Ostrava
14. 12. 2015 Neinvestiční příspěvek na spolufinancování neinvestičních výdajů spojených s realizací projektu "Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice" 415.000,- Kč Logo Ostrava
14. 12. 2015 Neinvestiční příspěvek na vybavení objektu Chráněné bydlení Čtyřlístek (Bronzová) 534.000,- Kč Logo Ostrava
6. 11. 2015 Investiční příspěvky:
850 000 Kč na stavební úpravy DBS pro přestěhování CPČ z Ostravy-Kunčiček;
450 000 Kč na stavební práce souvistející s odstraněním vlhkosti v suterénu DT a CHBT;
487 921 Kč k úhradě víceprací při rekonstrukci DT a CHBT
1.787.921,- Kč Logo Ostrava
15. 9. 2015 Investiční příspěvek na úhradu nákladů spojených s 1. etapou výstavby domků v rámci transformace organizace; na úhradu nákladů na vícepráce při stavebních úpravách DBS; dodávka a montáž ochran stěn (DJ), dodávka a montáž 3 ks klimatizací (DJ), dodávka a montáž konvektomatu (DT) 3.500.000,- Kč Logo Ostrava
4. 9. 2015 Investiční příspěvky:
Oplocení oddělující zahradu od nepřístupného terénu v CHBČ Bronzová ve výši 87 000 Kč;
pořízení žaluzií do oken v CHBČ Bronzová ve výši 7 000 Kč;
zpracování studie na úpravu části DBS pro přestěhování klientů CPČ ve výši 60 000 Kč
154.000,- Kč Logo Ostrava
4. 9. 2015 Neinvestiční příspěvky:
Jednorázová úprava zahrady CHBČ Bronzová ve výši 96 000 Kč,
Terénní úprava zahrady DT a CHBT ve výši 350 000 Kč;
Sledování stavebně technického stavu objektů a statické zajištění nedostatků zjištěných při provedení průzkumu Domova na Liščině ve výši 84 000 Kč;
Pravidelná údržba zeleně CHBČ Bronzová ve výši 18 000 Kč;
548.000,- Kč Logo Ostrava
19. 3. 2015 Účelová investiční dotace na spolufinancování výdajů spojených s realizací projektu Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice 1.976.000,- Kč Logo Ostrava

Účelové dotace Moravskoslezského kraje

Datum Účel Částka  
21.5.2018 Účelová neinvestiční dotace z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služerb pro rok 2018, financovaném z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí – státního rozpočtu - k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Chráněné bydlení Martinovská, Domov Hladnovská, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova, Chráněné bydlení Čtyřlístek, Domov Barevný svět, Chráněné bydlení Třebovice. 52.906.000,- Kč Logo Ostrava
11. 5. 2018 Účelová dotace na XII. ročník koncertu Všechny barvy duhy 170.000,- Kč Logo Ostrava
29.3.2018 Účelová neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Podpora samostatného bydlení a Centrum pracovní činnosti. 5.720.000,- Kč Logo Ostrava
15. 6. 2017 Neinvestiční dotace na koncert Všechny barvy duhy XI 150.000,- Kč Logo Ostrava
18. 5. 2017 Účelová dotace ve prospěch realizace služeb organizace 25.356.000,- Kč Logo Ostrava
16. 5. 2017 Účelová neinvestiční dotace z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaném z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí – státního rozpočtu - k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Chráněné bydlení Martinovská, Domov Hladnovská, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova, Chráněné bydlení Čtyřlístek, Domov Barevný svět, Chráněné bydlení Třebovice. 35.370.000 Kč Logo Ostrava
2. 5. 2017 Účelová neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Podpora samostatného bydlení a Centrum pracovní činnosti. 5.720.000,- Kč Logo Ostrava
2. 6. 2015 Účelová dotace z dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 na službu Podpora samostatného bydlení. 2.169.850,- Kč Logo Ostrava
12. 5. 2015 Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Chráněné bydlení Martinovská, Stacionář Třebovice, Domov Hladnovská, Centrum pracovní činnosti, Domov na Liščině, Podpora samostatného bydlení, Domov Beruška, Chráněné bydlení Thomayerova, Domov Barevný svět. 23.069.000,- Kč Logo Ostrava

Účelové dotace – Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost

Datum Účel Částka
16.5.2018 3. část účelové dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost na projekt „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977 809.039,95 Kč
16.5.2018 4. část účelové dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost na projekt „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977 1.040.923,07 Kč

Města a obce

Na úhradu části nákladů o uživatele s trvalým pobytem mimo město Ostrava.

2018

Karviná 5 000 Kč Účelová dotace pro klientku T. P. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Karviná
Karviná 5 000 Kč Účelová dotace pro klientku L. M. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Karviná
Bohumín 5 000 Kč Účelová dotace pro klientku M. P. z Domova na Ličině na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Bohumín
Horní Bečva 4 000 Kč Účelová dotace pro klientku S. K. z Domova Barevný svět na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Horní Bečva
Vratimov 7 000 Kč Účelová dotace pro klientku H. P. z Domova Třebovice na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Vratimov
Stará Ves nad Ondřejnicí 12 000 Kč Účelová dotace pro klientku L. M. z Domova Třebovice na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Stará Ves nad Ondřejnicí
Přerov 3000 Kč Účelová dotace ve prospěch klienta organizace, občana města Přerova Přerov
Klimkovice 20 000 Kč Účelová dotace prospěch klientek organizace - K. K. z Domova na Liščině a V. B. z Domova Třebovice – občanek města Klimkovice - na úhrada části nákladů za poskytované služby Klimkovice
Havířov 5 000 Kč Účelová dotace ve prospěch klientky organizace – občanky města Havířova Havířov
Bílovec 2 000 Kč Účelová dotace ve prospěch klienta organizace – občana města Bílovce Bílovec
Bohumín 5 000 Kč Účelová dotace ve prospěch klienta organizace – občana města Bohumína Bohumín

2017

Přerov  3 000 Kč Účelová dotace pro klientku T. S. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Přerov
Havířov 5 000 Kč Účelová dotace pro klientku A. Ř. z Domova Barevný svět na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Havířov
Rychvald 10 000 Kč Účelová dotace pro klienta P. J. z Domova Barevný svět na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Rychvald
Karviná 5 000 Kč Účelová dotace pro klientku T. P. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Karviná
Karviná 5 000 Kč Účelová dotace pro klientku L. M. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Karviná
Bohumín 3 000 Kč Účelová dotace pro klientku M. P. z Domova na Liščině na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Bohumín
Bohumín 3 000 Kč Účelová dotace pro klienta J. G. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Bohumín
Studénka 2 500 Kč Účelová dotace pro klientku K. H. z Chráněného bydlení Bronzová na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Studénka
Klimkovice 10 000 Kč Finanční dar pro klientku K. K. z Domova na Liščině na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Klimkovice
Klimkovice 10 000 Kč Finanční dar pro klientku V. B. z Domova na Liščině na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Klimkovice
Hlučín 3 000 Kč Účelová dotace pro klienta J. Š. z Domova Barevný svět na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Hlučín
Šternberk 5 000 Kč Účelová dotace pro klienta E. I. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Šternberk
Horní Bečva 5 000 Kč Finanční dar pro klientku S. K. z Domova Barevný svět na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče Horní Bečva
Karviná 5 000 Kč Účelová dotace ve prospěch klienta organizace – občana města Karviné Karviná
Karviná 5 000 Kč Účelová dotace ve prospěch klienta organizace – občana města Karviné Karviná
Havířov 5 000 Kč Účelová dotace ve prospěch klienta organizace – občana města Havířova Havířov

2016

Bohumín 5 000 Kč pro uživatelku M. P. (Domov na Liščině) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Bohumín
Šenov 5 000 Kč pro uživatelku J. B. (Domov na Liščině) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Šenov
Klimkovice 8 500 Kč pro uživatelku K. K. (Domov na Liščině) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Klimkovice
Dětmarovice 1 000 Kč pro uživatele V. K. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Dětmarovice
Háj ve Slezsku 10 000 Kč pro uživatele F. A. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Háj ve Slezsku
Havířov 5 000 Kč pro uživatelku A. Ř. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Havířov
Horní Bečva 5 000 Kč pro uživatelku S. K. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Horní Bečva
Bohumín 5 000 Kč pro uživatele J. G. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Bohumín
Třinec 15 000 Kč pro uživatele J. S. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Třinec
Šenov 2 000 Kč pro uživatele J. S. (Centrum pracovní činnosti) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Šenov
Bílovec 2 000 Kč pro uživatele J. Š. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování soc.služeb Bílovec
Hať 2 000 Kč pro uživatele F. G. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Hať
Stará Ves n. O. 12 000 Kč pro uživatelku L. M. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Stará Ves nad Ondřejnicí
Klimkovice 8 500 Kč pro uživatelku V. B. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Klimkovice
Vratimov 10 000 Kč pro uživatelku V. B. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Vratimov

2015

Vítkov 5 000 Kč pro uživatelku K. K. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Vítkov
Přerov 4 500 Kč pro uživatelku J. S. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na soc. službu Přerov
Havířov 4 000 Kč pro uživatelku A. Ř. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Havířov
Háj ve Slezsku 10 000 Kč pro uživatele F. A. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Háj ve Slezsku
Rychvald 6 000 Kč pro uživatele P. J. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu Rychvald
Třinec 10 000 Kč pro uživatele J. S. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Třinec
Hať 2 000 Kč pro uživatele F. G. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Hať
Stará Ves n. O. 12 000 Kč pro uživatelku L. M. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Stará Ves nad Ondřejnicí
Bílovec 1 000 Kč pro uživatele J. Š. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování soc.služeb Bílovec
Karviná 5 000 Kč pro uživatelku T. P. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Karviná
Karviná 5 000 Kč pro uživatelku L. M. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Karviná
Karviná 5 000 Kč pro uživatele M. L. (Chráněné bydlení Martinovská) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Karviná
Vratimov 10 000 Kč pro uživatelku V. B. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče Vratimov