Vaše pozice: Čtyřlístek » Kontakty » Sociální pracovníci

Kontakty na sociální pracovníky

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov,
tel. spojovatelna: 596 223 211, fax: 596 223 200,
e-mail: sekretariat@ctyrlistekostrava.cz

Manažer kvality sociálních služeb

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov

Bc. et Bc. Lukáš Křupala
manažer kvality sociálních služeb
  e-mail: manazerkvality@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 227

Domov Jandova

Jandova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Michaela Procházková
vedoucí odd. sociální péče
  e-mail: prochazkova.michaela@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 177
Mgr. Lenka Musilová
sociální pracovnice
e-mail: musilova.lenka@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 178, 734 151 017

Domov Barevný svět

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov

Mgr. Nikola Lysová
sociální pracovnice - 2. patro
zástupce vedoucí zařízení
  e-mail: DBSsoc2@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 259
Bc. Renáta Mohylová
sociální pracovnice - 3. patro a depozitní pokladna  
  e-mail: DBSsoc3@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 268

Domek Výškovice

  Adresa: Proskovická 829/21, Ostrava-Výškovice
Tel.: 702 277 327     
Ivana Vránová, DiS.
vedoucí domku
  e-mail: vranova.ivana@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 770 136 102
Mgr. Nikola Lysová
sociální pracovnice  
  e-mail: DBSsoc2@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 258

Domek Nová Bělá

  Adresa: Na Pláni 702/10, Ostrava-Nová Bělá
Tel.: 702 280 383
Bc. Monika Mochová
vedoucí domku
  e-mail: mochova.monika@ctyrlistekostrava.cz
tel: 734 151 018
Mgr. Nikola Lysová
sociální pracovnice  
  e-mail: DBSsoc2@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 258

Domov Hladnovská

Hladnovská 886/119b, 812 00 Ostrava – Muglinov

Tereza Aniolová
vedoucí zařízení
  e-mail: vedouciDH@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 295
Bc. Jana Baďurová, DiS.
sociální pracovnice  
  e-mail: DHsoc@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 296, 602 966 896

Domov a Chráněné bydlení Třebovice

Třebovický park 5376/1, 722 00 Ostrava-Třebovice

Mgr. Martina Chmelová
sociální pracovnice
  e-mail: chmelova.martina@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 153

Chráněné bydlení Čtyřlístek

Thomayerova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice Bronzová 13/1376, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Bc. Barbora Rakošánová, DiS.
vedoucí zařízení

 

e-mail: vedouciCHB@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 100; mobil: 736 258 738.

Bc. Andrea Řeháčková
sociální pracovnice
  e-mail: CHBsoc1@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 101, mobil: 725 587 746

Chráněné bydlení Martinovská

Martinovská 148, 723 00 Ostrava-Martinov

Bc. Barbora Rakošánová, DiS.
vedoucí zařízení

  e-mail: vedouciCHB@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 100; 599 503 196; mobil: 736 258 738
Andrea Řeháčková, DiS.
sociální pracovnice
  e-mail: CHBsoc@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 100, mobil: 725 587 746

Domov na Liščině

Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava-Hrušov

Bc. Anna Václahovská, DiS.
sociální pracovnice
  e-mail: vaclahovska.anna@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 129, 734 151 015;
Bc. Martina Schofferová, DiS.
sociální pracovnice
 

e-mail: schofferova.martina@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 130; 734 151 014;

Zdeňka Sklenářová
vedoucí úseku sociální péče
 
tel.: 599 503 135
Martina Němcová
vedoucí úseků sociální péče
  e-mail: nemcova.martina@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 132

Domek Na Liščině

  Adresa: Na Liščině 704/12B, Slezská Ostrava - Hrušov
Tel.: 702 276 996
Vladislava Strakošová
vedoucí domku
  e-mail: strakosova.vlad@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 146
Bc. Anna Václahovská, DiS.
sociální pracovnice
  e-mail: vaclahovska.anna@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 129

Domek Petřkovice

 

Adresa: U Jana 846/2A, Ostrava-Petřkovice
Tel.: 702 280 397

Barbora Halašková
vedoucí domku
  e-mail: halaskova.barbora@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 138
Bc. Anna Václahovská, DiS.
sociální pracovnice
  e-mail: vaclahovska.anna@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 129

Domek Kanczuckého

  Adresa: Kanczuckého 705/10, Slezská Ostrava - Hrušov
Tel.: 702 280 624    
Bc. Táňa Čalová
vedoucí domku
  e-mail: calova.tana@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 139
Bc. Anna Václahovská, DiS.
sociální pracovnice  
  e-mail: vaclahovska.anna@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 129

Podpora samostatného bydlení

Hladnovská 757/119a, 712 00 Ostrava-Muglinov

Marie Vaculínová, DiS.
vedoucí zařízení
  e-mail: vedouciPSB@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 596 223 233, 739 363 543

Centrum pracovní činnosti

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov

Eva Lorencová
sociální pracovnice
  e-mail: CPCsoc@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 112
Žaneta Sandu
pracovník v sociálních službách
  e-mail: CPCsp@ctyrlistekostrava.cz
tel.: 599 503 113

Úřední hodiny sociálních pracovníků

Pondělí   7:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
Úterý  7:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
Středa  7:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
Čtvrtek  7:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
Pátek  7:00 – 11:30, 12:30 – 15:30

V případě nutnosti je možno dohodnout jednání i mimo úřední hodiny.