Vaše pozice: Čtyřlístek » Koncerty » Hudební skupina Rytmy

Hudební skupina Rytmy

„Léčba“ hudbou - muzikoterapie, je možná jednou z nejsilnějších zbraní, jejímž prostřednictvím se daří zmírňovat řadu problémů lidí s nejrůznějšími typy mentálního a tělesného postižení. Toho si je dobře vědoma vedoucí souboru Rytmy, tvořeného klienty ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením, paní Libuše Gajdová. Bez její dynamické hudební skupiny si dnes už nikdo ve Čtyřlístku nedovede představit žádné kulturní vystoupení a Rytmy již devět let také neodmyslitelně patří ke koncertům Všechny barvy duhy, pořádaným každoročně na jedné ze scén Národního divadla moravskoslezského v Ostravě – v Divadle Antonína Dvořáka.

„Snažíme se klienty vtáhnout do atmosféry hudby, různých hudebních žánrů, aby je provokovala k seberealizaci. Aby hudbu nevnímali pouze jako předmět poslechu, ale aktivní příležitost s možností zapojení různých hudebních nástrojů, které jsou jim dostupné. Při muzikoterapii se mohou sami přesvědčit, že zvuk se dá vyloudit téměř z čehokoliv…“ vysvětluje paní Gajdová.

Sama však neustále hledá v hudbě novou inspiraci a nová spojení pro svůj soubor a tak každoročně překvapuje publikum na koncertech Rytmů jak novými skladbami, tak novými nástrojovými kombinacemi. Spolu s Rytmy například několikrát koncertovali žáci akordeonové třídy Základní umělecké školy Viléma Petrželky z Ostravy-Hrabůvky a doprovázeli také skupinu YOYO BAND. Zájem o hudbu je mezi klienty ostravského Čtyřlístku veliký, a tak se skupina neustále rozšiřuje o nové muzikanty. 

Rytmy jsou dnes už ostravské veřejnosti dobře známé nejen díky koncertům Všechny barvy duhy. Koncertují na veřejnosti při nejrůznějších příležitostech – na Ostravském Masopustu, dnech sociálních služeb Lidé lidem, na různých hudebních přehlídkách, na Evropských dnech handicapu, při společenských událostech a charitativních akcích např. v multifunkční hale Gong Dolní oblasti Vítkovic, na Dnech autismu v obchodním centru Karolina, ale také na festivalech mimo Ostravu (Nad Oblaky Olomouc, Modrý slon Liberec, Tvoříme duší v Zákupech u České Lípy, Patříme k sobě v Semilech, Slunce svítí všem v Mladé Boleslavi, na festivalu Labyrint duše v Praze aj.) a několikrát skupina vystupovala i na koncertech v Polsku.

BOHDANA RYWIKOVÁ
Fota: WERNER ULLMANN a autorka 

Rok 2007

8. 9. Polsko – Powiatowy Dom Pomocy Społecznej v Pogórze, Setkání rodin
(Spotkanie Rodzin) -  první veřejné vystoupení.
- Arénka - Janáčkova konzervatoř
2. 11. Vystoupení na I. ročníku koncertu "Všechny barvy duhy" v Domě kultury města Ostravy

Rok 2008

24. 4. Festival TOUR OSTRAVA v Domě kultury města Ostravy
9. 5. Polsko - Den Godności Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś inny“ – Ustroń
13. 5. Muzikoterapeutický workshop v rámci premiéry dětské opery Kolotoč - divadlo Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského
30. 5. Den sociálních služeb „Lidé lidem“ v Ostravě – hudebně-taneční vystoupení
6. 9. Polsko – Powiatowy Dom Pomocy Społecznej v Pogórze, Setkání rodin (Spotkanie Rodzin)
6. 11. II. ročník koncertu "Všechny barvy duhy" v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě Národního divadla moravskoslezského
4. 12. - Adventní koncert v Knihovně města Ostravy.
9. 12. Vernisáž výstavy Svět podle nás v rámci slavnostního vyhlášení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění Ostrava

Rok 2009

19. 3. Jarní ples Čtyřlístku: Havajský bál
2. 7. Vernisáž výstavy Svět pod šapitó v Knihovně města Ostravy, pobočky Fifejdy
5. 9. Polsko - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej v Pogórze, Setkání rodin (Spotkanie Rodzin) – taneční vystoupení členů skupiny Rytmy pod názvem „Pastelky“
5. 11. III. ročník koncertu Všechny barvy duhy v Divadle Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského
8. 12. - Adventní koncert v Knihovně města Ostravy

Rok 2010

16. 3. Koncert "SVĚTLO" v Kostele Sv. Ducha v Ostravě - Zábřehu ve spolupráci s Waldorfskou školou
19. 3. Africké bubny v Domově na Liščině – společné setkání se skupinou HUMANITAS
9. 9. Mezinárodní filmový festival TERRAPIN 2010 – Domov Náš svět, Pržno
23. 9. Dernisáž výstavy Náš svět (jako skupin Za hranicemi ticha) – Sanatoria Klimkovice
25. 10. IV. ročník Koncertu Všechny barvy duhy v Divadle Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského
8. 12. Knihovna města Ostravy – adventní koncert

Rok 2011

23. 6. Den sociálních služeb "LIDÉ LIDEM"- Masarykovo náměstí Ostrava
3. 10. Evropské dny handicapuv Ostravě - doprovodný program k mezinárodnímu turnaji v přizpůsobené kopané.
8. 12. Evropské dny handicapuv Ostravě - doprovodný program k mezinárodnímu turnaji v přizpůsobené kopané.
15. 11. V. ročník koncertu Všechny barvy duhy v Divadle Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského
8. 12. - Adventní koncert v Knihvně města Ostravy

Rok 2012

11.4. Domov pro seniory IRIS – velikonoční vystoupení
19. 5. Ostravská muzejní noc – hudební workshop v Ostravském muzeu
16.4. 5. ročník Jarního festivalu v Pržně
7. 6. Handicap Art Festival v Bartovicích
21. 6. Den sociálních služeb „Lidé lidem" na Masarykově nám. v Ostravě
4. 7. Vernisáž výstavy „Léto“ ve výstavní síni Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích
22. 8. Veřejný koncert v řetízkové šatně Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích
11. 9. Vernisáž výstavy Svět podle nás v prostorách Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě-Mariánských Horách
28.11. Vítkovice Gong
22. 10. VI. ročník koncertu Všechny barvy duhy v Divadle Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského
29. 11. Benefiční koncert pro Čtyřlístek v hotelu Vista v Ostravě-Zábřehu, pořádaný společností Boswel
12. 12. - Adventní koncert v Knihovně města Ostravy

Rok 2013

12. 2. Vystoupení na Ostravském masopustu
17. 4. Jarní festival v Pržně
20. 6. Přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit Lidé lidem na Masarykově nám. v Ostravě
22. 6. Vystoupení na Zahradní slavnosti Domova na Liščině
3. 9. Dernisáž výstavy Pod letním nebem v Knihovně města Ostravy, pobočce Jiřího Trnky v Ostravě na Fifejdách
11. 11. VII. ročník koncertu Všechny barvy duhy v Divadle Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského
24. 11. - Adventní koncert v Knihovně města Ostravy

V tomto roce obdržela vedoucí souboru Rytmy, paní Libuše Gajdová ocenění Křišťálový kamínek v rámci Evropských dnů handicapu (8. 10. 2013) a Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje (11. 12. 2013)

Rok 2014

4. 3. Ve spolupráci s Ostravským muzeem vystoupení na Ostravském masopustu
24. 4. Jarní festival Pržno
20. 6. Vystoupení v rámci kulturního programu Handicap sport festivalu v Ostravě – Bartovicích
21. 6. Liberec, Zoologická zahrada - Cena Modrý slon
21. 6. Vystoupení na zahradní slavnosti Domov na Liščině
26. 6. Přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit Lidé lidem, Masarykovo náměstí Ostrava
21. 9. VIII. ročník koncertu Všechny barvy duhy, Divadlo Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
2. 10. Vystoupení na Evropských dnech handicapu v rámci mezinárodní turnaje v přizpůsobené kopané
26.11. Adventní koncert v hudebním sále Knihovny města Ostravy
16. 12. Slavnostní koncert spolu se skupinou The Tap Tap v multižánrovém centru Cooltour v Ostravě na Černé louce v rámci oslav 10. výročí komunitního plánování v Ostravě.

Rok 2015

17. 2. Vystoupení v rámci kulturního programu Ostravského masopustu ve spolupráci s Ostravským muzeem
18. 3. Úsměv – speciální mobility, vystoupení pro Handy club Ostrava v rámci spolupráce
11. 4. Koncert na podporu osob s autismem v rámci „Dne autismu“ ve Forum Nová Karolina, Ostrava
15. 4. Muzikofiletické setkání „Kouzlo hudby“, pořádaného občanským sdružením Muzikohraní
23. – 24. 5. Celostátní festival Tvoříme duší v Zákupech u České Lípy
5. 6. Jarní festival v Pržně
25. 6. Přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit Lidé lidem, Masarykovo náměstí Ostrava
9. 7. Vernisáž výstavy "AFRIKA NA DLANI" - Frýdek-Místek
19. 9. Vystoupení v rámci komunitní akce Valíme se Slezskou, Slezská Ostrava, gymnázium Hladnov
6. 10. Vystoupení v rámci Evropských dnů handicapu, mezinárodní turnaj v přizpůsobené kopané
19. 10. IX. ročník koncertu Všechny barvy duhy Divadlo Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
6. – 7. 11. Festival MOTÝLEK" v Kopřivnici
24. 11. Vystoupení pro seniory železničáře v Dopravní škole Ostravě-Vítkovicích
30. 11. Veřejné vystoupení na slavnostním rozsvícení vánočního stromu před ostravskou radnicí, Prokešovo nám.
3. 12. Společné vystoupení s žáky Základní umělecké školy v Ostravě-Zábřehu na benefičním koncertu Advent plný andělů, multižánrová aula Gong, Ostrava-Vítkovice
9. 12. Knihovna města Ostravy - tradiční adventní koncert

Rok 2016

9. 2. Vystoupení v rámci kulturního programu Ostravského masopustu ve spolupráci s Ostravským muzeem
17. 3. Vystoupení v Knihovně města Ostravy v rámci konference Svět jinýma očima
30. 3. Vernisáž výstavy „Držíme spolu“ na krajském úřadu Moravskoslezského kraje
12. – 15. 4. Celostátní festival Patříme k sobě – Semily
28. 4. Benefiční Koncert pro lepší svět, Dolní oblast Vítkovice
21. – 22. 5. Celostátní festival Tvoříme duší, Zákupy u České Lípy
8. 6. Slavnostní otevření Mateřské školy Paprsek, Ostrava
18. 6. Vystoupení na Zahradní slavnosti Domova na Liščině, Ostrava
19. 6. Vystoupení na festivalu Tatafest, Ostrava
23. 6. Vystoupení na festivalu Tatafest, Ostrava
7. 9. Koncert pro lepší svět, Ostrava – Třebovice
24. 9. Vystoupení v rámci komunitní akce Valíme se Slezskou, Slezská Ostrava, gymnázium Hladnov
3. 10. Vystoupení v rámci Evropských dnů handicapu, mezinárodní turnaj v přizpůsobené kopané
3. 10. X. ročník koncertu Všechny barvy duhy Divadlo Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
1. – 4. 11. Festival „Slunce svítí všem“ v Mladé Boleslavi
26. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Prokešově nám. v Ostravě
29. 11. Vystoupení na benefičním koncertu Advent plný andělů, Impact HUB Ostrava
30. 11. - Adventní koncert v Knihovně města Ostravy
1. 12. Vystoupení na benefičním koncertu Advent plný křídlení, multifunční aula Gong, Dolní oblast Vítkovic
16. 12. Vystoupení v Kulturním domě Alfa pro Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity

Rok 2017

28. 2. Vystoupení v rámci kulturního programu Ostravského masopustu ve spolupráci s Ostravským muzeem
21. 3. Prokešovo nám. v Ostravě: vystoupení skupiny Rytmy v rámci spolupráce se ZŠ Těšínská
25. 3. Vystoupení v ostravském klubu Garage v rámci spolupráce s klubem motorkářů – Srdcařů
1.4. Vystoupení ve Foru Nová Karolina – hudební workshop v rámci Dnů autismu
19. 4. Sportovní odpoledne s Rytmy v Domově Barevný svět
25. – 28. 4. Vystoupení na celostátním festivalu Patříme k sobě v Semilech
19. – 21. 5. Vystoupení na celostátním festivalu Tvoříme duší v Zákupech u České Lípy
2. – 3. 6. Vystoupení Rytmů na mezinárodní konferenci Společnosti pro podporu mentálně postižených v Praze v hotelu Angels
17. 6. Slavnostní ocenění vedoucí souboru Rytmy, paní Libuše Gajdové v soutěži o Cenu Modrého slona v Liberci
22. 6. Přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit Lidé lidem, Masarykovo náměstí Ostrava
19. 8. Společné setkání s kapelou Sto zvířat - patrony projektu Pomáháme fotografiemi, v rámci festivalu České hrady v Hradci nad Moravicí
6. 9. Klub Cooltour v Ostravě – vystoupení skupiny Rytmy na setkání zaměstnanců Knihovny města Ostravy
11. – 13. 9. Účast na festivalu Umíme se bavit v Libochovicích
19. 9. Účast na ocenění na celostátním multižánrovém festivalu Nad oblaky v Olomouci (2. místo)
23. 9. Vystoupení Rytmů v rámci komunitní akce Valíme se Slezskou ve Slezské Ostravě (před gymnáziem Hladnovská)
2. – 4. 10. Vystoupení Rytmů s kapelou Sto zvířat i samostatně ve finálovém koncertu projektu Pomáháme fotografiemi v Zoo Praha
23. 10. XI. ročník koncertu Všechny barvy duhy Divadlo Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě s premiérou tanečního vystoupení klientek Čtyřlístku v choreografii Libuše Gajdové - Křídla
24. 10. Vystoupení skupiny Rytmy na vyhodnocení celostátní soutěže Rekordy hendikepovaných hrdinů na hejtmanství Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Vítězkou v kategorii Pečující v handicapu se stala paní Mgr. Vladimíra Kaločová ze skupiny Rytmy.
26.10. Vystoupení skupiny Rytmy v Knihovně města Třince v rámci projekce Ozvěny Mental  Power 2017
11. 11. Vystoupení skupiny Rytmy na setkání hendikepovaných dětí a mládeže Motýlek v Kopřivnici
23. 11. Vystoupení na ZŠ Těšínská v rámci přehlídky Oříšek má talent
23. 11. Vystoupení skupiny Rytmy na charitativním večeru Dne díkůvzdání pořádaném jazykovou agenturou Speak With Me v Ostravě
28. 11. Vystoupení Křídla (v choreografii Libuše Gajdové) v Impact Hub Ostrava v rámci programu benefičního koncertu Advent plný andělů
29. 11. Adventní koncert skupiny Rytmy v hudebním sále Knihovny města Ostravy
7. 12. Taneční vystoupení Křídla (v choreografii L. Gajdové) v multifunkční aule Gong Dolní oblasti Vítkovic v rámci benefičního koncertu Advent plný křídlení
11. 12. Vystoupení skupiny Rytmy na vánočním koncertu v Duhovém domě v Ostravě – Mariánských Horách
12. 12. Vystoupení skupiny Rytmy pro dobrovolnickou organizaci Adra v Domově seniorů Slunečnice v Ostravě-Porubě

Rok 2018

8. 1. Vystoupení na vernisáži putovní výstavy Fotografiemi pro radost (celostátní projekt) v Knihovně města Ostravy, pobočka Vítkovice
13. 2. Vystoupení v rámci kulturního programu Ostravského masopustu ve spolupráci s Ostravským muzeem
24. 4. Forum Nová Karolina Vystoupení v kulturním programu Svět jinýma očima v rámci informační kampaně k Mezinárodnímu dni porozumění autismu – Cesta za poznáním autismu.
3. 4. Vystoupení v kulturním programu přehlídky Svět jinýma očima na Prokešově nám. v Ostravě
  7. 4. Vystoupení v rámci krajské přehlídky amatérského divadla EXPERIS v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu
17. - 20. 4. Celostátní festival hendikepované mládeže „Patříme k sobě“, Semily
5. 5. Vystoupení na přehlídce Spolu ruku v ruce v rámci Dne pečujících pořádaného Moravskoslezským krajem v Trojhalí Karolina v Ostravě
18. - 20. 5. Účast na XIII. reprezentačním setkání „Tvoříme duší“ v Zákupech u České Lípy
28. 5. Vystoupení pro dobrovolníky z O. C. IKEA Ostrava v rámci vyhodnocení celostátního charitativního projektu Spolu s vámi
26. 6. Vystoupení v rámci společného workshopu v ZŠ a gymnáziu Orlová
28. 6. Vernisáž výstavy Letní snění v Knihovně města Ostravy na Fifejdách
11. 8. Vystoupení v rámci programu a hudebního workshopu ve Faunaparku Frýdek-Místek
7. 9. Vystoupení ve finále celostátního multižánrového festivalu Nad oblaky v Olomouci, odkud si skupina Rytmy odvezla ocenění „Za umělecký dojem“.
10. – 12. 9. Účast Rytmů na festivalu Umíme se bavit v Libochovicích.
20. 9. Hudební vystoupení Rytmů na koncertu v rámci oslav 10. výročí Slezské diakonie v Krnově.
22. 9. Vystoupení Rytmů v rámci komunitní akce Valíme se Slezskou ve Slezské Ostravě (před gymnáziem Hladnovská)
4. 10. Vystoupení v rámci Evropských dnů handicapu, mezinárodní turnaj v přizpůsobené kopané
12. – 13. 10. Vystoupení Rytmů v rámci Turnaje v kopané a bowlingu pořádaného Českým hnutím speciálních olympiád ve Zlíně.
22. 10. XII. ročník koncertu Všechny barvy duhy Divadlo Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
25. 10.  
Cena pro vedoucí souboru Rytmy, paní Libuši Gajdovou v kategorii Pečující v handicapu v druhém ročníku celostátní soutěže s mezinárodním přesahem - Rekordy handicapovaných hrdinů, pořádané magazínem Vozka pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, za její dlouhletou péči o osoby se zdravotním postižením a rozšřiování jejich dovedností a schopností v oblasti muzikoterapie.
3. – 5. 11. Vystoupení na festivalu Labyrint duše v kulturním programu vyhodnocení celostátní soutěže Pomáháme fotografiemi v Praze
10. 11. Vystoupení na XXII. ročníku přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí a mládeže s handicapem na podporu jejich integrace Motýlek, Kopřivnice
13. – 14. 11. Účast na celostátním festivalu Slunce svítí všem v Mladé Boleslavi
29. 11. Vystoupení v kulturním programu charitativního projektu Advent plný křídlení v multifunkční aule Gong Dolní oblasti Vítkovic.
28. 11. Adventní koncert v Knihovně města Ostravy

Rok 2019

16. 2. Vystoupení na společenském plese dobrovolnické organizace Adra v hotelu Imperial Ostrava
20. 2. Vystoupení spojené s workshopem v ZŠ Bohumín
5. 3. Vystoupení v rámci kulturního programu Ostravského masopustu ve spolupráci s Ostravským muzeem
2. 4. Vystoupení v rámci přehlídky sociálních služeb Svět jinýma očima na Jiráskově nám. v Ostravě.
12. – 14. 4. Vystoupení v kulturním programu celostátního turnaje v bowlingu pořádaného Českým hnutím speciálních olympiád v Praze
23. – 26. 4. Celostátní festival hendikepované mládeže „Patříme k sobě“, Semily
11. 5. Vystoupení na přehlídce Spolu ruku v ruce v rámci Dne pečujících pořádaného Moravskoslezským krajem v Trojhalí Karolina v Ostravě
17. – 19. 5. Účast na XIV. reprezentačním setkání „Tvoříme duší“ v Zákupech u České Lípy
6. – 8. 6. Vystoupení na XV. ročníku festivalu pro zdravotně postižené s názvem „Cesta k nám“ v Ústí nad Labem
15. 6. Vystoupení v rámci Divadelních dílen v Novém Jičíně
20. 6. Přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit Lidé lidem, Masarykovo náměstí Ostrava
22. 6. Hudební party s Trigon bandem Asociace Trigon na zahradě Domova Barevný svět
11. 7. Vystoupení na dernisáži česko-polské výstavy Malowanie jazzem v Galerii Mlejn v Ostravě
25. 8. Vystoupení v rámci kulturního programu Meditačního odpoledne ve Faunaparku Frýdek-Místek
2. 9. Vystoupení na vernisáži putovní výstavy Labyrint duše v rámci celostátního projektu Fotografiemi pro radost ve vstupní hale Nové radnice v Ostravě
6. 9. Vystoupení v rámci akce Loučení s čápy v Pržně
9. – 11. 9. Vystoupení na festivalu Umíme se bavit v Libochovicích
15. – 16. 9. Vystoupení na festivalu Fair Play v kulturním programu vyhodnocení celostátní soutěže Pomáháme fotografiemi v Praze
21. 9. Vystoupení v rámci Dne otevřených dveří Dětského ranče v Hlučíně.
5. 10. Vystoupení v kulturním programu Veletrhu Život bez bariér, Ostrava – Černá louka
7. 10. Vernisáž výstavy Labyrint duše, Sanatoria Klimkovice
7. 10. Kafrárna, Divadlo 12ctka, Ostrava
9. 10. Vystoupení v rámci Evropských dnů handicapu, mezinárodní turnaj v přizpůsobené kopané
21. 10. XIII. ročník koncertu Všechny barvy duhy Divadlo Antonína Dvořáka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
13. 11.  Vystoupení na festivalu Na cestě, Opava
28. 11. Vystoupení a hudební workshop pro veřejnost na benefiční akci Advent plný křídlení, multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovic
29. 11. Vystoupení s dětmi Mateřské školy Paprsek, Masarykovo nám., Ostrava
6. 12. Vystoupení na veletrhu Podané ruce, Černá louka, Ostrava
13. 12. Vystoupení na benefičním koncertu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Speciální kouzlo Vánoc, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava
18. 12. Zpívání koled ve vestibulu Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením, Ostrava
18. 12. Kafrárna, vystoupení v rámci křtu knihy Kateřiny Tomanové, klub Atlantik, Ostrava
20. 12. Vystoupení na Porubském vánočním jarmarku, Ostrava-Poruba

Rok 2020

25. 2. Vystoupení v rámci kulturního programu Ostravského masopustu ve spolupráci s Ostravským muzeem
28. 2. Vystoupení v kulturním programu Veletrhu cestovního ruchu, Ostrava – Černá louka
29. 2. Vystoupení v kulturním programu Veletrhu cestovního ruchu, Ostrava – Černá louka
2. 3. Vernisáž putovní výstavy Fair play, koncert s kapelou Mentallica spolku Naděje pro všechny v rámci celostátního projektu Fotografiemi pro radost, Sanatoria Klimkovice
30. 8. Benefiční bubnování ve Faunaparku Frýdek – Místek
12. 9. Vystoupení v rámci Dne otevřených dveří Dopravního hřiště v Odrách
12. 9. Vystoupení Rytmů v rámci komunitní akce Valíme se Slezskou ve Slezské Ostravě (před gymnáziem Hladnovská)
17. 9. Vystoupení v rámci přehlídky Divadelní pouť bez bariér, kulturní centrum Cooltour, Ostrava – Černá louka
18. – 20. 9. Účast na XV. reprezentačním setkání „Tvoříme duší“ v Zákupech u České Lípy

Dokumenty ke stažení:

RYTMY - výběr z vystoupení na koncertech

 

 

 

Fotogalerie