Vaše pozice: Čtyřlístek » Koncerty » Všechny barvy duhy 2014

Všechny barvy duhy 2014

Koncert Všechny barvy duhy 2014:

KLOBOUK DOLŮ!

Koncert Všechny barvy duhy 2014 Přestože jsme měli v programu hvězdné hosty: patronkou účinkujících byla letos Ewa Farna, zpívala nám přední sólistka operety a muzikálu Národního divadla moravskoslezského Hana Fialová, účinkovali zahraniční hosté – zpěvačky Patrycja Malinowska z Polska a Viera Petrovčinová ze Slovenska – vůbec jsme se mezi nimi neztratili. Velký obdiv a dík patří našim vozíčkářům Robertu Slobodovi, Martinu Uhlířovi a Petrovi Laníkovi, kteří zářili mezi členy Cirkusu trochu jinak, zábavným Beruškám, nádherně poetickému vystoupení klientů a zaměstnanců třetího patra Domova Barevný svět spolu s dětmi z o. s. Korunka, klientům Stacionáře Třebovice a jejich „Fantomovi“ - tanečníkovi Po-Ju Linovi z ostravského baletu, úžasným Poupatům z Domova Barevný svět, velkému překvapení v podobě „Rebelů“ z Centra pracovní činnosti a samozřejmě i našim skvělým Rytmům.

     Od samého počátku spolupracujeme na koncertech Všechny barvy duhy s posluchači a pedagogy Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, několik let také s občanským sdružením Bílá holubice, věnujícímu se taneční a pohybové práci s hendikepovanými lidmi a neodmyslitelná je spolupráce především s Národním divadlem moravskoslezským, které nám již sedm let poskytuje pro koncerty Všechny barvy duhy prostor Divadla Antonína Dvořáka. To, čeho si však na tomto partnerství ceníme nejvíc, je obrovská vstřícnost, pochopení a ochota zaměstnanců divadla, ať již členů uměleckých souborů anebo pracovníků technického provozu divadla, bez nichž by to zkrátka nešlo. Strasti i slasti přípravy koncertu s námi prožíval mistr baletu Národního divadla moravskoslezského, Igor Vejsada, který bohužel na poslední chvíli onemocněl, ale jeho „otěží“ se při generální zkoušce chopil herec František Večeřa, člen činohry NDM a jako účinkující místo Igora Vejsady ve Fantomovi opery skvěle „zaskočil“ demi sólista baletu Po-Ju Lin, o němž jsme se již zmínili.

     Odměna za všechnu tu společnou námahu je vždy sladká: nadšené publikum, bouřlivé ovace a nakonec také obrovská radost, jež spojuje všechny v hledišti, na jevišti i v zákulisí.

     Poděkování za osobní záštitu nad koncertem patří manželce prezidenta republiky, paní Ivaně Zemanové, generální konzulce Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, paní Anně Olszewské, která byla na koncertu osobně přítomna, stejně jako náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Svatomír Recman a náměstek primátora statutárního města Ostravy Martin Štěpánek. Koncert samotný by nebylo možné realizovat bez finanční podpory Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ale ani bez pomoci a vstřícnosti partnerů projektu, zejména pak hotelu MaMaison Imperial Ostrava za jeho mnohaletou podporu a skvělou péči o naše zahraniční a mimoostravské hosty, a mediální podpory našich dalších partnerů. Děkujeme všem, kteří nám drželi palce a těšíme se opět na setkání v příštím roce.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotografie: Werner Ullmann

MSK, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

Program koncertu

Program koncertu Všechny barvy duhy 2014 (pdf, 1 MB)

Video

Sestřih koncertu

Celý záznam koncertu

Fotogalerie

Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014 Všechny barvy duhy 2014