Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Kalendárium » Události v roce 1999

Události v roce 1999

LEDEN 1999

Medaile na zimnich hrách speciální olympiády

18. - 24. 1. 3 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili. získalo 6 závodnic ze Stacionáře v O.-Muglinově v lyžařských soutěžích na zimních hrách Speciálních olympiád České republiky, které se konaly v Krkonoších.

BŘEZEN 1999

Tradiční ples

12. 3. ve znamení čtyřlístků se konal tradiční ples, který každoročně organizuje Sdružení rodičů a přátel ústavu ve spolupráci s pracovníky Týdenního a denního pobytu pro mládež v O.-Třebovicích. Pozvání byli mentálně postižení i z dalších zařízení ústavu a handicapovaní mladí lidé žijící v rodinách.

Účast Školy života na Dnech velikonočních řemesel

22. - 28. 3. účast Školy života na Dnech velikonočních řemesel, které pořádala Nadace pro výchovu a vzdělávaní Telepace s Klaunským divadlem Mimo. Klienti ústavu předváděli především dětem z ostravských škol pletení košíků.

Úspěch v tradiční soutěži Šikovné ruce

23. - 25. 3. úspěch v tradiční soutěži Šikovné ruce, jež vyhlašuje Dům dětí a mládeže na Gurtěvově ulici v O.-Zábřehu. Obeslala ji všechna zařízení ústavu a exponáty patřily na následné výstavce Město, volný čas a já k nejobdivovanějším.

DUBEN 1999

Probouzení jara v Poodří

2. 4. probudit jaro v Poodří se podařilo za přispění víly Sasanky a vodníka Kačírka dětem z Týdenního a denního pobytu pro mládež v O.-Třebovicích. Nezapomenutelné dopoledne pro ně připravila Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Správou této chráněné krajinné oblasti a herci Národního divadla moravskoslezského. Pohádkové setkání na louce u řeky bylo součástí akce Pomozte dětem.

Probuzení jara v PoodříProbuzení jara v PoodříProbuzení jara v Poodří

 

KVĚTEN 1999

Výstava v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

6. 5. - 5. 6. kresby, obrazy, plastiky a rukodělné výrobky svých klientů vystavoval ústav v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Téměř 100 vystavených exponátů dokumentovalo výtvarné i pracovní aktivity mentálně postižených dětí i dospělých při volné tvorbě, ergoterapii i každodenním zaměstnání. Expozice patřila dle Kanceláře Parlamentu k nejkrásnějším, které tam byly instalovány.

VII.ročník regionální Speciální olympiády

21. 5. pověst obávaných sportovních soupeřek potvrdilo 12 dívek z muglinovského Stacionáře. Ze VII.ročníku regionální Speciální olympiády v Olomouci přivezlo 14 medailí, z toho 6 zlatých.

Den otevřených dveří

27. 5. společně s Asociací ústavů sociální péče ČR, jejímž je členem, pořádal ústav Den otevřených dveří. Zájemci z řad odborníků, studentů i veřejnosti si mohli prohlédnou všechna ústavní zařízení i získat podrobné informace o komplexní péči o všechny věkové skupiny.

II.ročník výtvarné soutěže Beruška

31. 5. se uskutečnilo v klubu Atlantik vyhodnocení II.ročníku výtvarné soutěže Beruška, kterou pro mentálně postižené vyhlašuje Dětské centrum v O.-Zábřehu. Nelehkou práci měla porota, která vybírala vítězná díla z 347 výtvarných prací, zaslaných ze školských i sociálních zařízení z celé republiky. Oceněné obrázky a výrobky byly vystaveny v Městském informačním centru.

II.ročník výtvarné soutěže BeruškaII.ročník výtvarné soutěže Beruška

 

ČERVEN 1999

Výstava v Galerii Ametyst

28. 6. - 17. 7. už potřetí představili veřejnosti svá díla klienti ústavu v Galerii Ametyst Fakultní nemocnice s poliklinikou v O.-Porubě. Obrazy a plastiky vznikají v kreativním ateliéru, jenž je součástí Domova pro dospělé. Návštěvníky jsou ceněny pro svou mimořádnou barevnost, naivitu výtvarného projevu i přímočarost sdělení.

ČERVENEC 1999

Vernisáž výstavy Výchova, vzdělávání, integrace

1. 7. - 31. 7. vernisáž výstavy Výchova, vzdělávání, integrace kterou ústav uspořádal ve foyer Nové radnice. Expozice pomocí textů a fotografií dokumentovala úroveň péče o handicapované v našem městě i bohatý společenský, kulturní i sportovní život za "zdmi" této sociální instituce.

Návrat účastníků X.světových letních her Speciálních olympiád z USA

7. 7. úspěšně se vrátili z USA do Ostravy tři účastníci X.světových letních her Speciálních olympiád sportovců s mentálním postižením. Stolní tenistka Marie Horváthová ze Stacionáře v O.-Muglinově vybojovala zlato ve čtyřhře žen a stříbrnou medaili ve smíšené čtyřhře. V jednotlivcích se umístila na 4.místě. Plavec René Kubíček ze Školy života přivezl bronz za 100 m volný způsob. Petr Šeděnka z téhož zařízení obsadil 6.místo v závodě na 50 m prsa a 7. místo na 100 m volný způsob. /Olympiáda se konala od 26.6. do 4.7.99 v Severní Karolíně

SRPEN 1999

Folklór bez hranic

17. 8. v rámci festivalu Folklór bez hranic přišly zatančit a zazpívat klientům Stacionáře dva dětské soubory: volgogradská Ulybka a ostravská Hlubinka. Oba měly obrovský úspěch.

Folklór bez hranicFolklór bez hranic

 

ZÁŘÍ 1999

Přijetí u primátora

15. 9. úspěšné sportovce z olympiády v USA a jejich trenéry i rodiče přijal primátor města Evžen Tošenovský. Poděkoval jim za skvělou reprezentaci republiky i města a ocenil skvělé výsledky, kterých dosáhli v klání 7000 sportovců z celého světa.

ŘÍJEN 1999

Báječné odpoledne pro klienty Stacionáře a Diagnostického oddělení

1. 10. báječné odpoledne pro klienty Stacionáře a Diagnostického oddělení připravili mladí ze 43. skautského střediska Modrý šíp z O.-Zábřehu. Zajímavé je, že vznešené skautské ideály o pomoci druhým uplatnili pomocí internetové sítě, v níž objevili informaci o našem ústavu.

Dny řemesel

11. – 22. 10. ukázkami ručního tkaní koberců a výukou této textilní techniky se klienti Školy života v O.-Vítkovicích podíleli na již 3. dnech řemesel, které pořádalo Klaunské divadlo Mimo a Nadace pro výchovu a vzdělávání mládeže Telepace.

LISTOPAD 1999

Expozice chráněných dílen

11.-14. 11. mimořádnému zájmu se těšila malá prodejní expozice chráněných dílen z O.-Kunčiček na velké výstavní akci Nový byt a dům´99 v Paláci kultury a sportu ve Vítkovicích. Tradiční materiál - dřevo, proutí a vlna i jeho tradiční ruční zpracování jsou stále žádaným artiklem.

Seminář Psychopedické společnosti Praha

12. 11. ve Škole života se uskutečnil seminář Psychopedické společnosti Praha, který ve spolupráci s tímto zařízením ústavu pořádala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. Odborníci z České republiky hovořili především o vzdělávání a pracovním uplatnění lidí s mentálním postižením.

Dar výtvarného díle Johna Lloyda

18. 11. anglický výtvarník John Lloyd, žijící střídavě v Barceloně a Ostravě, daroval ústavu své dílo v hodnotě 25 000,-Kč. Obraz patří k těm, k nimž malíře vedle přírodních motivů inspiruje gotická architektura španělských památek.

Přehlídka dětské divadelní tvorby Arénka

22. - 26. 11. Diagnostické oddělení, Dětské centrum a Týdenní a denní pobyt pro mládež se také letos zúčastnily přehlídky dětské divadelní tvorby Arénka, kterou už pošesté pořádala Komorní scéna Aréna. Každé z představení našich klientů bylo oceněno bouřlivým potleskem i uznáním odborné poroty.

Přehlídka dětské divadelní tvorby ArénkaPřehlídka dětské divadelní tvorby Arénka

 

Setkání IV

30. 11. - 27. 12. tradičně krásná atmosféra panovala v Komorní scéně Aréna při vernisáži obrazů a plastik, které klienti ústavu vytvářejí v Domově pro dospělé a Kreativním ateliéru. Program Setkání IV....., jak je tato akce výstižně nazvána, zajistili mladí tanečníci ze souboru Hlubinka a kouzelník.

Setkání IVSetkání IVSetkání IV

 

PROSINEC 1999

Vánoční turnaj

3.-5. 12. trvalou přízeň mentálně postižených sportovců i jejich trenérů si získal Vánoční turnaj ve stolním tenise, který pořádá náš ústav a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR - městský výbor Ostrava. U zelených stolů se sešlo 60 hráčů z 13 družstev ze sociálních ústavů a školských zařízení převážně ze severní a jižní Moravy. Ani letos nechyběli závodníci ze Slovenska. Potěšitelné je, že stupně vítězů v tomto III. ročníku obsadili v kategorii žen i mužů tenisté z našeho ústavu.

Šikovné ruce

7. - 9. 12. ani v tomto roce neodřekly chráněné dílny účast v tradiční vánoční tvůrčí dílně, kterou pod názvem Šikovné ruce pořádá Dům dětí a mládeže na Gurtěvově ulici v O.-Zábřehu. Vedle košíkářů a tkalců byli obdivováni při práci s papírem výtvarníci z Diagnostického oddělení, jak modelovali kašírovaná zvířátka.

Integrace naruby

8. - 17. 12. všechno co se naučili, předávali dětem ze ZŠ i široké veřejnosti klienti Školy života v sále Nadace Telepace při nápadité akci Integrace naruby. Vedle točení na hrnčířském kruhu, tkaní koberců a pletení košíků si děti i dospělí mohli letos vyzkoušet i výrobu svíček a malování na sklo

Diskotéka

21. 12. opravdovou diskotéku s barevnou hudbou a tanečními soutěžemi již třetí rok před vánocemi pro klienty ústavu ochotně zorganizovali v DK Nové huti v O.-Zábřehu moderátoři Rádia Kiss 101,1fm Morava, kteří dokáží získat od svých posluchačů pro postižené hračky, jimiž na závěr všechny obdarují.