Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Kalendárium » Události v roce 2000

Události v roce 2000

LEDEN 2000

Ekogalerie

5. 1. vernisáž výstavy nazvané Ekogalerie, kterou uspořádala CHKO Poodří v galerii Magna. Vedle maleb, kreseb a grafik inspirovaných krásou přírody v nivě řeky Odry vystavovali své keramické a košíkářské práce klienti ústavu.

Medaile z celorepublikových závodů v běhu na lyžích

17. - 22. 1. 3 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile si přivezla pětice děvčat ze Stacionáře v O.-Muglinově z celorepublikových závodů v běhu na lyžích, které pořádá každoročně v Krkonoších České hnutí speciálních olympiád. Zlato a 2 stříbrná ocenění získali i muži z Domova pro dospělé v O.-Hrušově.

ÚNOR 2000

3. ročník přehlídky školních divadelních souborů z Ostravy

8. 2. účast klientů z TDPM z O.-Třebovic na 3.ročníku přehlídky školních divadelních souborů z Ostravy v DDM v Mariánských Horách. Publiku se představili s dramatizací básně K.J.Erbena Vodník.

BŘEZEN 2000

Slavnostní otevření internátního bydlení

2. 3. slavnostní otevření internátního bydlení v Domově pro dospělé v O.-Hrušově. Ve dvou nově zrekonstruovaných bytech našlo nový domov 9 mužů, kteří tak získali více soukromí a samostatnosti i vyšší kvalitu bydlení. Současně si pracovníci ústavu, novináři i hosté připomněli na tiskové besedě šestileté zkušenosti s chráněnými byty a dílnami, které ústav otevřel mezi prvními v republice.

Hračky a didaktické pomůcky

8. 3. tradičně dobrá spolupráce mezi ústavem a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity přivedla 13 studentů technické a pracovní výchovy mezi děti Diagnostického oddělení a specializovaných výchovných skupin, aby jim předali hračky a didaktické pomůcky, které v rámci studia vyrobili.

Tradiční ples

24. 3. ve znamení country byl tradiční ples, který každoročně ve spolupráci s ústavem pořádá Sdružení rodičů a přátel ústavu při TDPM v O.-Třebovicích. Pobavit se přišli do společenského sálu Domova - penzionu pro důchodce v O.-Porubě také klienti z jiných zařízení ústavu.

Účast na mezinárodní výstavě Moravia medica

28. 3. účast na mezinárodní výstavě Moravia medica. Prodejní výstavku výrobků .Chráněných dílen doplnily ukázky tkaní koberců

DUBEN 2000

Tradiční Dny řemesel v Nadaci Telepace

10. - 19. 4. tradičních Dnů řemesel v Nadaci Telepace se opět zúčastnila Škola života s "výrobou panenek", které si děti pod vedením pracovníků a klientů tohoto zařízení ústavu mohou udělat sami. Zájem byl obrovský - denně se jich ze špejlí, hliněné kuličky a odstřižků látek vyrobilo přes 12O kusů

Výstavka Město, volný čas a já

11. - 13. 4. ze všech zařízení ústavu se sešly výrobky v Domě dětí a mládeže v O.-Zábřehu na výstavce Město, volný čas a já. Její součástí jsou i ukázky řemeslných dovedností. Šikovné ruce měli klienti chráněných dílen při pletení košíků a tkaní koberců a zástupci DGO při práci s hlínou a papírem.

Muglinovské jarní cvrlikání

11. 4. Muglinovské jarní cvrlikání - soutěžní přehlídka slova, písniček a tance, kterou uspořádalo diagnostické oddělení ústavu. O Zlatého cvrlika "bojovalo" 22 klientů tohoto oddělení a Stacionáře. Zábavné dopoledne v tělocvičně měli pevně v rukou čarodějnice, vodník, brouk Pytlík i housenka Drobenka v podání vychovatelek DGO.

Pomlázková besídka

21. 4. na jaro se dobře připravily pracovnice rehabilitačního oddělení, které pro klienty a s klienty Stacionáře i DGO nazkoušely Pomlázkovou besídku. Recitovalo se, zpívalo i hrálo divadlo O perníkové chaloupce, jejíž dramatizaci si autorky pěkně zmodernizovaly. Největší úspěch sklidila temperamentní cikánská písnička v podání romského souboru REHEC /rehabilitace/ s výbornou zpěvačkou Ivou

II. ročník výstavy Dům, zahrada, HOBBY

23. - 25. 4. účast Školy života na II.ročníku výstavy Dům, zahrada, HOBBY v KD ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Vernisáž výstavy ve SPŠCH

26. 4. - 15. 5. vernisáž výstavy ve SPŠCH akad.J.Heyrovského v O.-Zábřehu. S výtvarnými díly, keramikou, proutěnými i textilními výrobky se představila všechna zařízení ústavu. Slavnostního otevření se zúčastnily děti ze specializovaných výchovných skupin, které pro své kamarády - studenty této školy připravily pěkný program.

Vernisáž výstavy ve SPŠCH

 

KVĚTEN 2000

Hrajeme divadlo, tančíme i sportujeme

12. 5. hrajeme divadlo, tančíme i sportujeme - to všechno se snažili ukázat děti a mladí lidé z Týdenního a denního pobytu pro mládež v O.-Třebovicích na tradiční rodičovské besídce, která měla diváků, že se málem nevešli do sálu.

Den otevřených dveří

25. 5. v tento den se opět pro veřejnost otevřely dveře všech zařízení ústavu. Zájem o prohlídku projevují především studenti zdravotních a sociálních škol, odborníci z institucí pečujících o handicapované a rodiče.

III. ročník výtvarné soutěže Beruška

30. 5. "Svět kolem nás" bylo téma III. ročníku výtvarné soutěže Beruška, kterou vyhlašuje Dětské centrum v O.-Zábřehu. Porota posuzovala 334 výtvarná díla zaslaná z 25 vzdělávacích a sociálních zařízení z celé republiky. Slavnostní vyhodnocení spojené s vernisáží oceněných prací se uskutečnilo v ostravském Divadle loutek. Ceny pro vítěze byly zakoupeny ze sponzorského daru sourozenců Sychrových z Vendryně, kteří ústavu věnovali 2 000,-Kč.

III. ročník výtvarné soutěže Beruška

 

ČERVEN 2000

Dětský den

1. 6. Dětský den, který se díky krásnému letnímu počasí konal na zahradě Stacionáře, přinesl nové atrakce. Vedle tradičních soutěží se dětem předvedli hasiči při zásahu. Likvidovali zapálenou hranici a kdo chtěl si mohl vyzkoušet helmu či prohlédnou vozidlo. Fronta zájemců nepolevovala před nafukovacím zámkem a nakonec vyhráli psy se svými pány z Městské policie. Organizátorem dopoledne bylo DGO.

Dětský den

 

"Budeme spolu"

4. 6. "Budeme spolu" bylo moto návštěvní neděle, kterou vedení Stacionáře spojilo s oslavou Dne dětí. A opravdu všichni byli spolu - rodiče, děti i pracovníci ústavu. Na nedělní směnu ochotně nastoupili i odborní pracovníci DGO a RHC, takže rodiče měli možnost si prohlédnou celý muglinovský komplex - především místnosti pro nejrůznější terapie. Prohlídku zařízení doplnily i ukázky canis i hipoterapie.

Budeme spolu

 

Báječné odpoledne

9. 6. již podruhé připravili báječné odpoledne pro klienty Stacionáře a diagnostického oddělení skauti z 43.střediska Modrý šíp z O.-Zábřehu. Hrál se fotbal, házelo se na plechovky, vrhalo diskem, přetahovalo se lano a nakonec si všichni pěkně zazpívali při kytarách.

Báječné odpoledne

 

Výstava prací klientů chráněných dílen

19. - 21. 6. výstava prací klientů chráněných dílen spojená i s ukázkami pletení košíků a tkaní koberců v KD Gama na Fifejdách

Čas rozdávání "vysvědčení"

22. 6. i děti ze specializovaných výchovných skupin mají po celoroční námaze "ve školičce" čas rozdávání "vysvědčení". To jejich je vždy s pěkným obrázkem a sladkými bonbónky.

II. ročníku Memoriálu P.Sumary

23. 6. II.ročníku Memoriálu P.Sumary, přátelského fotbalového utkání, se v O.-Třebovicích zúčastnily vedle organizátorů TDPM celky ze Školy života, ÚSP Města Albrechtic a ÚSP Zašová. Palmu vítězství si vybojovali domácí. Bronz si odnesli fotbalisté ze Školy života.

ČERVENEC 2000

Umístění na V.letní olympiádě v Praze

4. - 8. 7. na V.letní olympiádě v Praze potvrdili klienti ústavu, že patří opět mezi nejlepší v republice. V silné konkurenci 900 závodníků vybojovalo 26 našich sportovců 30 medailí, z toho 13 zlatých a 9 stříbrných.

Soustředění reprezentačního týmu stolních tenistů

31. 7 - 2. 8. pod záštitou Českého svazu mentálně postižených sportovců se v ústavu uskutečnilo soustředění reprezentačního týmu stolních tenistů. Na náročném dvoufázovém tréninku 15 hráčů se podíleli jako sparingpartneři hráči předních ostravských oddílů stolního tenisu.

Čas prázdnin, odpočinku a cestování

Čas prázdnin, odpočinku a cestování platí i pro klienty ústavu. Vedle pobytu v ústavní chatě ve Frýdlantě se děti i dospělí rozjeli díky sponzorskému příspěvku do rekreačních zařízení v Beskydách a Jeseníkách. Z Domova pro dospělé v O.-Hrušově se vydalo 25 mužů a žen do Chorvatska.

SRPEN 2000

Folklór bez hranic

15. 8. vystoupili již podruhé v našem ústavu účastníci festivalu Folklór bez hranic. V tělocvičně Stacionáře se představilo pěvecké duo manželů Merlinových z Volgogradu s písněmi donských kozáků i táhlými melodiemi z Povolží. Půvabné byly děti ze Souboru písní a tanců Radost z Pardubic a úplně úžasní byli mladí z Tanečního souboru Čabarok z běloruského Minska.

Folklór bez hranic

 

Pořádný táborák

25. 8. prázdninám i létu nashledanou řekli u pořádného táboráku klienti Stacionáře, DGO a Domova pro dospělé. Překvapením pro všechny byl program dam a pánů z Liščiny, kteří si připravili zpěv, recitaci i cvičení.

ZÁŘÍ 2000

Divadelní pouť bez bariér

18. - 20. 9. báječný nápad měli v ostravském Divadle loutek s Divadelní poutí bez bariér, kterou uspořádali za sponzorského přispění Telecomu pro postižené děti. Vedle divadelních představení-především Vlastního divadla neslyšících z brněnského Divadla v 7 a půl, byly pro děti připraveny i různé atrakce. Úspěch sklidili i klienti Školy života, kteří v programu také vystoupili.

Účast na výstavě

Přitažlivou expozici na výstavě Dům, zahrada, hobby v Hlučíně měli klienti Školy života. Prodávali své výrobky a předváděli pletení košíků a tkaní koberců.

ŘÍJEN 2000

Boj o ústavního krále a dámu

7. 10. boj o ústavního krále a dámu - tak byl charakterizován první turnaj v šachu a dámě. Zájem hráčů překvapil samotné organizátory /s nápadem přišel mistr CHD pan Graca/. K šachovnicím usedlo 6 hráčů a dámu si zahrálo 12. Krále získal Jiří Baniak z Domova pro dospělé a v dámě vybojoval prvenství Petr Zapior z Týdenního a denního pobytu pro mládež.

VIII. ročník Čs.-francouzských dnů věnovaných postiženým

16. - 17. 10. Downův syndrom bylo základní téma VIII.ročníku Čs.-francouzských dnů věnovaných postiženým. Během dvoudenního jednání si naši a bretaňští odborníci z Asociace Zlatý déšť vyměnili zkušenosti z integrací mentálně postižených do života. Hosté si prohlédli náš ústav a zúčastnili se kulturního programu připraveného SPMP, v němž vystoupili i naši klienti, stejně jako ve skvěle připravené /SPMP/ abilympiádě s názvem "A já sám o sebe se postarám...", která byla součástí těchto dnů. V průběhu prvního dne jednání se také slavnostně pokřtila Praktická kuchařka autorky Emilky Kantorové, bývalé obyvatelky chráněných bytů.

Účast na prodejní výstavě Nový byt a dům

22. 10. účast Chráněných dílen a Školy života na velké prodejní výstavě Nový byt a dům v Paláci kultury a sportu Vítkovic. Praktické ukázky tradičních výrob - košíkářské a tkalcovské - přitahovaly jako vždy pozornost návštěvníků.

LISTOPAD 2000

II. ročník Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise

11. 11. 67 sportovců ze 16 klubů se setkalo v tělocvičně Stacionáře na II.ročníku Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise, který ústav organizoval pod záštitou Českého svazu mentálně postižených sportovců. Osm nejlepších postoupilo na mistrovství republiky v Hradci Králové. Ústav byl reprezentován 4 družstvy.

Setkání klientů Stacionáře a chráněných bytů s Francouzi

14. 11. setkání klientů Stacionáře a chráněných bytů s Francouzi v Domově penzionu pro důchodce v O.- Porubě na zábavném odpoledni, které uspořádalo v rámci Česko-francouzských dnů SPMP. Do Ostravy přijelo 8 mentálně postižených Bretonců a 2 vychovatelé. Všichni si prohlédli některá naše zařízení.

Tradiční vernisáž Domova pro dospělé a kreativního ateliéru

16. 11. Setkání V... tradiční vernisáž Domova pro dospělé a kreativního ateliéru v Komorní scéně Aréna. Také tentokrát vládla v divadle báječná atmosféra, kterou podpořilo vystoupení Diagnostického oddělení a Školy života.

8. ročník tenisového turnaje

17. - 19. 11. 8.ročníku tenisového turnaje, který pořádá Čs. hnutí speciálních olympiád ve Dvoře Královém se zúčastnilo 12 hráčů ostravského ústavu a to - z TDPM, Stacionáře a Školy života.

Rozvícení vánočního stromu Nadace Archa Chantal

17. 11. v prodejní galerii Futurum byl rozsvícen paní Chantal Poullain-Polívkovou vánoční strom Nadace Archa Chantal. Dárky, které se pod ním budou shromažďovat, budou předány našim klientům.

7. ročník přehlídky dětské tvorby s dílnou Arénka

20 - 24. 11. zahájení 7.ročníku přehlídky dětské tvorby s dílnou Arénka, jejímiž každoročními účastníky jsou Diagnostické oddělení a Dětské centrum. Jejich vystoupení jsou vždy nadšeně přijímána dětským publikem i pozvanými odborníky.

PROSINEC 2000

Dny vánočních řemesel

4. - 21. 12. perný předvánoční čas zažívali pracovníci i klienti Školy života, kteří se opět zúčastnili Dnů vánočních řemesel v Nadaci pro výchovu a vzdělávání mládeže Telepace. A protože zájem o tradiční řemesla je tak obrovský, vyslyšeli pozvání i do stanu na Masarykově náměstí, kde téměř do Štědrého dne předváděli široké veřejnosti výrobu svíček z vosku, malování na skle atd.

Mikulášské besídky

4. 12. s Mikulášskými besídkami se v O.-Muglinově i dalších zařízeních, ostatně jako každoročně, "roztrhl" pytel. Jako první navštívili Mikuláš, čert a anděl Stacionář a DGO. V tělocvičně se v připraveném programu hrálo divadlo v režii Aleny Pastrňákové, zpívalo pod vedením Jany Wíchové a tančilo - Radim s Maruškou. Ke slovu i zpěvu "se dostali" i další odvážní zájemci z řad diváků. Třešničkou na dortu bylo vystoupení taneční skupiny Ritmo z Rychvaldu .

Mikulášské besídky

 

Mikulášská besídka - v Domově pro dospělé v O.-Hrušově

6. 12. také Mikulášská besídka - v Domově pro dospělé v O.-Hrušově byla do detailů "poskládána" pro potěšení diváků i účinkujících. Největší úspěch mělo taneční číslo s paraplíčky, které určitě odkoukali od profesionálů.

Mikulášská besídka dětí ze specializovaných výchovných skupin Stacionáře

8. 12. Mikulášská besídka dětí ze specializovaných výchovných skupin Stacionáře, určená rodičům, "vsadila" na známou písničku Holky z naší školky, kterou si zatančili /v roztomilých sukénkách/ všichni kluci.

Děti rodičům

Předvánoční besídka pro rodiče v Dětské centru je každoročně milým překvapením pro všechny příbuzné, kteří se mohou potěšit, co všechno se děti i přes své handicapy naučily.

Zábavné odpoledne

12. 12. zábavné dopoledne s tanečním mistrem Romanem Krnáčem bylo pro klienty Týdenního a denního pobytu v O.-Třebovicích první přípravou na chystaný jarní ples. V ladném pohybu po parketu jim pomáhala především v latinskoamerických rytmech také taneční skupina Argo.

Vánoční řemeslné dílny

12. - 14. 12. Vánoční řemeslné dílny v DDM na Gurtěvově ulici v O.-Zábřehu se s ukázkami řemeslných dovedností představili klienti chráněných dílen a Školy života.

Vánoční besídka

14. 12. děti ze specializovaných výchovných skupin uspořádaly vánoční besídku nejen pro rodiče, ale také pro své kamarády ze Stacionáře a DGO. S programem jim pomohli přátelé ze Střední průmyslové školy chemické akad. Heyrovského z O.-Zábřehu. A co je báječné, nezapomněli ani na dárečky a sladkosti.

4. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise

16. 12. i přes rozhodnutí pořadatelů, že 4. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise, který pořádá SPMP a ústav, bude velmi komorní,sešlo se v tělocvičně Stacionáře téměř pět desítek hráčů ze 7 družstev. Mezi sportovce zavítal pan Jiří Pleva, který ovládá pálku a celuloidový míček z kolečkového křesla a vítězí. Dojemné bylo loučení s trenérem panem Benedíkem, jenž opustil své svěřence – Chachary.

4. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise

 

Vánoční besídka s živým betlémem

19. 12. jedničku s hvězdičkou dostaly od všech diváků - klientů Stacionáře, DGO i zaměstnanců - pracovnice rehabilitačního oddělení, které dětem a s dětmi připravily vánoční besídku s živým Betlémem a nesmrtelným příběhem Ježíšova narození. Skvělé byly i pracně vyrobené kulisy i s ovečkami, nápadité kostýmy a živá hudba. Se stejným úspěchem se setkala i dramatizace známé pohádky O Popelce. Vítaným hostem dopoledne byl sponzor pan ing.Karel Čáp, který rehabilitaci předal krásné nové sedlo pro Noricu.

Vánoční besídka s živým betlémem

 

4. vánoční diskotéka

22. 12. na tradiční /již 4./ vánoční diskotéku, kterou pro klienty ústavu připravuje v DK NH Rádio Kiss Morava, byli pozváni handicapovaní z dalších ústavů severní Moravy: z Frýdku-Místku, Města Albrechtic a Nové Horky u Nového Jičína. Všichni byli překvapeni množstvím dárků, které se pro klienty ústavu sešly pod vánočním stromem Nadace Archa Chantal, jež se stala spoluorganizátorem této báječné akce.