Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Kalendárium » Události v roce 2007

Události v roce 2007

LEDEN 2007

Křest kalendáře na rok 2007 – 23. ledna 2007

Zasedací místnost Domova Barevný svět
V našem centru pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek se v úterý 23. ledna uskutečnil symbolický křest kalendáře na rok 2007, který vyšel koncem loňského roku jako výsledek společného projektu tehdy ještě Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Ostravě a firmy Vesuvius Slavia, a. s., reprografického studia FLECK, tiskárny Harok a ostravského fotografa Františka Řezníčka. Tento projekt byl realizován již druhým rokem a jeho smyslem bylo přispět čistým ziskem z prodeje kalendáře ke zlepšení životních podmínek klientů s mentálním postižením ostravského centra pro osoby se zdravotním postižením, jejichž výtvarné práce vyzdobily tento úspěšný obrázkový kalendář. Do projektu se zapojilo celkem osmnáct firem, občanských sdružení a dalších organizací, díky nimž představuje čistý výtěžek z prodeje více než dvoutisícového nákladu kalendáře částku přesahující 91.500,- Kč. Tento projekt se setkal s velkým zájmem oslovených firem, ale i jednotlivců, kteří ocenili originalitu kalendáře a zejména nevšední půvab výtvarných prací jeho tvůrců.

Křest kalendáře na rok 2007

 

ÚNOR 2007

Výstava „Beruška“ – 1. – 28. února 2007

Knihovna města Ostravy – Jiřího Trnky 10, Ostrava – Fifejdy
Loni v březnu jsme vyhlásili celostátní výtvarnou soutěž Beruška s grantovou podporou statutárního města Ostravy, do níž se bez věkového i tematického vymezení mohli zapojit výtvarně nadaní lidé s mentálním postižením z celé České republiky. Do soutěže přihlásilo 220 jednotlivců a dvanáct kolektivů ze sedmapadesáti státních i nestátních organizací a škol z celé České republiky celkem 267 výtvarných prací. Několik desítek výtvarných děl, oceněných v soutěži Beruška, pak bylo od konce loňského června k vidění ve společenském sále Knihovny města Ostravy a od července až do konce prázdnin také v její pasáži. Ostravská veřejnost se mohla opět setkat s vybranými nejlepšími pracemi z této soutěže na další výstavě, tentokrát v pobočce Knihovny města Ostravy v ulici Jiřího Trnky 10 v Ostravě – Fifejdách.

Výstava Beruška

 

Maškarní ples – Manéž – 22. února 2007

Tělocvična Domova Barevný svět
Letošní plesovou sezonu jsme zahájili Maškarním plesem v tělocvičně Domova Barevný svět. Již několik týdnů před zahájením plesu se připravovaly masky, nakupovaly sladkosti a malovaly dekorace pro výzdobu tělocvičny... Program plesu vznikal podle vzoru televizní Manéže. S tanečním vystoupením se připojili rehabilitační pracovníci, kteří ples zahájili. V programu, v němž účinkovali klienti jednotlivých rodinek, nechyběly scénky známých postaviček z filmů a pohádek, recitace i zpěv, a samozřejmě ani zábavné soutěže, na jejichž konci vždy čekala sladká odměna. Ze všech krásných, vlastnoručně vyrobených masek pak odborná porota vybírala ty opravdu nejkrásnější...

BŘEZEN 2007

Květinový ples – 22. března 2007

Kulturní dům v Ostravě – Muglinově
V muglinovském Kulturním domě jsme letos uspořádali Květinový ples ve znamení nadcházejícího jara. Kreativní ateliér Domova na Liščině proměnil společenský sál kulturního domu v jarní louku, jež pak rozkvetla radostnými tvářemi našich klientů, jejich rodičů i hostů, kteří se k nám přijeli podívat také z polské partnerské organizace v Pogórze. Klienti Domova Barevný svět spolu s Byty připravili v choreografii slečny Ivy Gajdové slavnostní předtančení, na něž pak navázali hostující tanečníci z ostravského klubu Trend. Předvedli špičkové ukázky standardních a latinskoamerických tanců. K báječné plesové atmosféře už tradičně přispěl nejen Restaurační orchestr Ostrava pana Lubomíra Skláře, ale samozřejmě také tombola, do níž letos sponzorsky přispěly společnosti Opavia L. U., Tesco Stores, Unibon, Respond, Časopis českých lékárníků, Dům kultury Poklad a další dárci, ale také zábavné soutěže, mezi nimiž nejbouřlivější ohlas sklidila „Star dance“, jež odhalila skryté taneční talenty mezi našimi klienty.

Květinový plesKvětinový ples

 

DUBEN 2007

Výstava „Kdo jsme a co všechno umíme VII“ – 3. dubna – 2. května 2007

Galerie Chemik Střední průmyslové školy chemické Akademika Heyrovského a gymnázia v Ostravě – Zábřehu
Ve dnech od 3. dubna do 2. května letošního roku představili již posedmé klienti Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava studentům Střední průmyslové školy chemické Akademika Heyrovského a gymnázia v Ostravě – Zábřehu své výtvarné práce na výstavě nazvané „Kdo jsme a co všechno umíme“. Vystavené obrázky a keramické práce vznikaly v kreativním ateliéru Domova na Liščině, v Domově Beruška, v ergoterapeutické dílně Rehabilitace i ve specializovaných výchovných skupinách Domova Barevný svět. Již tradičně prezentuje své rukodělné výrobky Centrum pracovní činnosti v Ostravě-Kunčičkách a Stacionář Třebovice. Expozici každoročně obdivují nejen studenti školy, z nichž někteří pravidelně před Vánocemi přicházejí do Čtyřlístku s kulturním programem, ale i veřejnost, která do této komorní výstavní síně již dávno našla cestu.

Návštěva z Arcelor Mittal Foundation – Lucembursko – 3. dubna 2007

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
Zavítali vzácní hosté z Arcelor Mittal Foundation v Lucembursku – paní Felicidad Christobal, ředitelka nadace, pan Francis Langenfeld, kontrolor nadace a další hosté z vedení ostravského Mittal Steel. Hosté, kteří přijeli do České republiky na třídenní návštěvu, se zajímali o úroveň poskytovaných služeb našim uživatelům, prohlédli si některá oddělení Domova Barevný svět a zajímali se také o poskytované rehabilitační služby. Arcelor Mittal Foundation zařadila naše centrum mezi osm nejvýznamnějších sociálních a kulturních organizací v Ostravě, s nimiž se chtěli její zástupci během své krátké návštěvy seznámit.

Návštěva z Arcelor Mittal Foundation – Lucembursko

 

Závody v plavání Ostrava 2007 – 14. dubna 2007

Plavecký bazén Sareza – Městské lázně Ostrava
V plaveckém bazénu Sarezy, v ostravských Městských lázních, se uskutečnily plavecké závody, na nichž barvy našeho Čtyřlístku reprezentovali Saša Kališová, Jožka Kovář, Martina Pazderová, Denisa Dvořáková a Radim Labisch. Všichní byli výborní: Saša Kališová obsadila ve dvou disciplínách druhá místa, druhý byl i Jožka Kovář na trati 25 m. Nejlepší výkon podala Denisa Dvořáková, která získala dvě druhá místa v náročných tratích na 25 a na 50 metrů v konkurenci dvanácti plavkyň. Naši klienti zde měli možnost opět změřit síly s plavci různých sportovních klubů a porovnat své výkony s loňským rokem. A obstáli skvěle!

Den Země – 20. dubna 2007

Slezskoostravský hrad
Magistrát města Ostravy ve spolupráci s dalšími organizacemi a za finanční podpory statutárního města Ostravy připravil na Slezskoostravském hradě Den Země, který nám měl nejen připomenout krásy naší modré planety, ale také to, že její přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné. V bohatém programu nechyběly tvůrčí dílny, ukázky řemesel, výstavy, kabaret, soutěže a vědomostní testy, turistické výšlapy či vodácká stezka. Den Země byl příležitostí k prezentaci pro řadu organizací, škol a občanských sdružení, a proto jsme nemohli chybět ani my. K vidění zde byly obrázky s přírodní tematikou, jež vznikly v ergodílně Rehabilitace, vedoucí jednotlivých dílen i naši klienti z Centra pracovní činnosti se těšili velikému zájmu nejen výstavkou svých rukodělných výrobků, ale zejména ukázkami pletení košíků, tkaní, malování na dřevě i na kamíncích, což si pochopitelně mnozí z návštěvníků chtěli také vyzkoušet.

Den ZeměDen Země

 

IV. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava 2007 – 26. dubna 2007

Divadelní sál Domu kultury města Ostravy
Podobně jako v loňském roce i letos se naši klienti zúčastnili mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava, jehož pořadateli jsou statutární město Ostrava a společnost Fabex Media, a to nejen jako návštěvníci, ale především jako přímí aktéři festivalu. V rámci dne Člověk a společnost připravili společné hudebně-dramatické pásmo, sestavené z hudebních, tanečních a divadelních vystoupení klientů Domova Beruška, Domova Barevný svět, Stacionáře Třebovice a Centra pracovní výchovy. Převážně studenty středních škol téměř zcela zaplněný divadelní sál Domu kultury města Ostravy nadšeně aplaudoval všem našim účinkujícím. Líbily se židovské tance v podání klientů Stacionáře Třebovice, stejně jako Krkonošská pohádka a pohádkově laděné písničky klientů Centra pracovní činnosti. Bouřlivý potlesk sklidili zejména naši nejmenší z Domova Beruška a úchvatné jevištní ztvárnění zrození života na Zemi nazvané „Jak to všechno začalo“ v nastudování dětí a vychovatelů ze specializované výchovné skupiny Domova Barevný svět, k němuž ani nebylo třeba slov...

IV. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava 2007IV. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava 2007

 

KVĚTEN 2007

Kde se rodí prameny – Ustroň, Polsko – 5. května 2007

Přírodní areál lesoparku a městského amfiteátru v Ustroni
Na pozvání naší partnerské organizace v Polsku – Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze – se vydala skupina našich klientů a jejich doprovodů z Domova Barevný svět a Domova na Liščině do polské Ustroně na setkání lidí s handicapem nazvané „Kde se rodí prameny“. Tato akce je každoročně věnována Evropskému Dni handicapovaných a jejím pořadatelem je polské Hnutí Speciálních olympiád, Okresní úřad v Cieszyně, Okresní centrum pomoci rodině, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej v Pogórze a další organizace. Amfiteátr v Ustroni s přilehlým lesoparkem byl cílem setkání účastníků – dětí i dospělých se zdravotním postižením, a to jak z oblasti těšínského Polska, tak z Ostravy. Přestože letos počasí organizátorům ani účastníkům tohoto setkání příliš nepřálo, podle svých fyzických možností a schopností se ti nejzdatnější vydali na turistický horský pochod do Cisownice, pro ty méně zdatné byl připraven malířský plenér, který se z původně plánovaného Vislanského bulváru přesunul do zastřešeného amfiteátru přímo v ustroňském lesoparku. Vznikla zde řada zajímavých prací, které si pak mohli prohlédnout další účastníci setkání, na něž odpoledne čekal v amfiteátru bohatý program spojený s jarmarkem rukodělných prací.

Kde se rodí pramenyKde se rodí prameny

 

VI. ročník Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech – 15. května 2007

Zahradní areál Stacionáře Třebovice, zámecký park a hřiště v Třebovicích
Stalo se již každoroční příjemnou tradicí, že květen patří Třebovické olympiádě v přizpůsobených sportech, které se pravidelně zúčastňují vedle našich sportovně zdatných klientů i žáci ostravských škol se speciálním zaměřením a v posledních dvou letech také sportovkyně z naší partnerské organizace v Polsku – Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze. Pod olympijskou vlajkou se letos sešlo v Třebovicích šedesát závodníků v deseti sportovních družstvech, kteří museli zdolat celkem šest rozmanitých disciplín, v nichž si mohli prověřit svou rychlost a sílu, ale i odvahu a přesnost. Sportovce přijeli povzbudit jako hosté pánové Pavel Zvolánek, předseda komise pro handicapované děti a mládež statutárního města Ostrava a člen jeho zastupitelstva PhDr. Ing. Jaromír Horák, který všem účastníkům klání předal účastnické listy s podpisem prezidenta Mezinárodní olympijské organizace. Stejně jako v předcházejících letech i letos se Třebovická olympiáda vydařila. A ti, kterým se letos nepodařilo dosáhnout alespoň na některou z medailí, si určitě odnesli radost a hezké zážitky z tohoto sportovního setkání pod širým nebem.

VI. ročník Třebovické olympiády v přizpůsobených sportechVI. ročník Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech

 

Den otevřených dveří – 24. května 2007

Všechna zařízení Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
Každoročně se otvírají dveře naší organizace v rámci Dne otevřených dveří široké veřejnosti, nejen rodičům a příbuzným našich uživatelů, ale také studentům odborných škol a dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s životními podmínkami klientů i s poskytovanými službami a vybavením jednotlivých zařízení. Během letošního Dne otevřených dveří zavítalo do našich zařízení celkem 162 návštěvníků. Na některé z nich čekala i příjemná překvapení. Například tělocvična Domova Barevný svět se pro tento den přeměnila v pláž Copacabana, na níž se během zábavného odpoledne, plného tance, hudby, písniček a soutěží pro naše klienty střídaly nejrůznější mořské potvůrky, ale i docela obyčejní čeští vodníci... Bouřlivý potlesk publika sklidila již tradičně nápaditá taneční show pracovnic Rehabilitace.

ČERVEN 2007

Den dětí – 3. června 2007

Tělocvična Domova Barevný svět
Ve středověký královský dvůr a středověký jarmark se proměnila tělocvična Domova Barevný svět a přilehlá terasa, kde vychovatelé a pracovníci sociální péče připravili pro naše klienty dopoledne plné hudby, písniček, veselí a zábavy, která byla nezbytnou součástí tohoto dne. Díky originálním kostýmům, zapůjčeným z Národního divadla moravskoslezského, byla iluze středověkého dvora i s královnou, jejím rytířem a fraucimorem téměř dokonalá. Všichni se během pečlivě připraveného programu dobře bavili. Zábavné dopoledne se líbilo i rodičům a opatrovníkům klientů, kteří využili tohoto dne k návštěvě svých blízkých.

Setkání seniorů – bývalých zaměstnanců – 5. června 2007

Domov Barevný svět a Karviná - Fryštát
Tak jako každoročně i letos se uskutečnilo setkání seniorů – bývalých zaměstnanců naší organizace, pro něž jsme tentokrát připravili exkurzi do našeho největšího zařízení – Domova Barevný svět a na Rehabilitaci. Senioři měli možnost seznámit se s modernizací těchto zařízení a se změnami, jimiž prošla jednotlivá oddělení. Velmi příznivě hodnotili nejen úroveň, ale zejména výrazné změny k lepšímu pokud jde o vybavení jednotlivých „rodinek“ a celkovou estetizaci prostředí, v němž naši klienti žijí. Další část programu setkání patřila zájezdu do Karviné, kde měli senioři po roce možnost v klidu se podělit o své zážitky a dojmy s bývalými spolupracovníky a v případě zájmu také navštívit jednu z nejatraktivnějších karvinských pamětihodností – nově zrekonstruovaný fryštátský zámek s expozicemi šlechtického bydlení.

Setkání seniorů – bývalých zaměstnancůSetkání seniorů – bývalých zaměstnanců

 

Hrajeme si s koníky – 20. června 2007

Areál jízdárny Domova Barevný svět
Znáte pohádku o Zlatovlasé panně? Touto otázkou začali pracovníci Rehabilitace druhý ročník akce s názvem Hrajeme si s koníky. Prosluněným dopolednem provázely naše klienty postavy z této pohádky jako mravenec, kos či rybka, v čele pak samozřejmě se zlým a hodným králem, statečným Jiříkem a krásnou Zlatovláskou. Děti pomáhaly Jiříkovi na jeho cestě zachránit mravence, kosí mláďata i zlatou rybku a plnily úkoly, které jim zadal hodný král - otec Zlatovlásky. Samozřejmě, že konec byl šťastný: Jiřík si odvezl na bílém koni Eliškovi svou krásnou Zlatovlásku a vše dopadlo tak, jak mělo...

Hrajeme si s koníkyHrajeme si s koníky

 

Vyhodnocení Mezinárodního festivalu dětské a studentské filmové tvorby Ostravský koníček – 21. června 2007

Divadlo loutek Ostrava
Druhé místo za film LES, k němuž vytvořila námět a scénář a který režírovala spolu s Markem Bojokem, získala na Mezinárodním festivalu dětské a studentské filmové tvorby Ostravský koníček naše klientka, slečna Ilonka Homolová z ergodílny Rehabilitace. Její animovaný film vznikal během loňského roku a byl inspirován keramickými pracemi, jež vytvořili naši klienti v rámci terapií v ergodílně Rehabilitace. Ilonce Homolové předal cenu ředitel festivalu Ostravský koníček, pan Dalimil Koutek, na slavnostním ceremoniálu v ostravském Divadle loutek.

Vyhodnocení Mezinárodního festivalu dětské a studentské filmové tvorby Ostravský koníček – 21. června 2007Vyhodnocení Mezinárodního festivalu dětské a studentské filmové tvorby Ostravský koníček – 21. června 2007

 

Volba Miss Čtyřlístek – 28. června 2007

Tělocvična Domova Barevný svět
Již třetím rokem v našem centru pořádáme soutěž o nejsympatičtější dívku. Děvčata z Domova Barevný svět a z Domova na Liščině, která se soutěže zúčastnila, musela odborné porotě dokázat, že si dovedou dobře poradit v nejrůznějších situacích, ale i to, že také umí tančit, zpívat nebo recitovat. Vítězné korunky „Miss“ nakonec patřily všem dívkám, které měly tolik odvahy, aby toto soutěžní klání podstoupily. Zpestřením letošního ročníku Miss Čtyřlístek byla také „domácí“ volba Miss World, jíž se zúčastnily pracovnice Domova Barevný svět. Porotci nakonec přiřkli vítězství Miss Japonska, Miss Ruska a Miss USA, které byly nejsympatičtější a také nejvtipnější. Hostem tohoto zábavného odpoledne byl začínající zpěvák Martin Kubín, jenž nadchl všechny posluchače, kteří si pak s ním nadšeně zazpívali a zatančili.

ČERVENEC 2007

Džungle – svět divoké přírody – 2. července – 31. srpna 2007

Knihovna města Ostravy, pobočka J. Trnky 10, Ostrava – Fifejdy
Součástí několikaleté úspěšné spolupráce ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením a Knihovny města Ostravy byla další výstava v jedné z poboček této kulturní instituce - v ulici J. Trnky, v Ostravě–Fifejdách. V pondělí 2. července zde byla zahájena výstava výtvarných prací klientů ostravského centra Čtyřlístek nazvaná Džungle - svět divoké přírody. Tento rozměrný obrazový cyklus vznikl v kreativním ateliéru centra a podle představ dětských i dospělých tvůrců, kteří se na něm v rámci arteterapie podíleli, zachytil fantastický svět rostlin a zvířat exotické přírody.

Džungle – svět divoké přírodyDžungle – svět divoké přírody

 

Oranžové kolo – 14. – 15. července 2007

Ostravské výstaviště Černá louka, pavilon A (v rámci festivalu Colours of Ostrava)
V rámci mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava připravila Nadace ČEZ celostátní projekt „Oranžové kolo“, který umožňuje zájemcům z řad veřejnosti, aby vlastním fyzickým úsilím – konkrétně šlapáním na speciálně upraveném kole – přispěli na dobrou věc. Energii vyrobenou šlapáním mohli účastníci projektu dle vlastního uvážení věnovat některé z vybraných organizací sociální péče nebo sdružení. V tomto případě šlo o Klub Zvoneček z Oder a ostravské centrum Čtyřlístek. Na festivalu Colours of Ostrava byl o šlapání na „Oranžovém kole“ opravdu velký zájem a díky tomuto projektu se podařilo získat ve prospěch klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, částku ve výši 99 577,- Kč.

Oranžové koloOranžové kolo

 

Čtyřlístek – koláže, asambláže, malby – 23. července – 17. srpna 2007

Výstava v Galerii Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava
V Galerii Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava se uskutečnila výstava originálních maleb Renáty Slezákové a kolektivních prací dalších klientů tohoto centra v různých technikách, jež vznikaly v rámci arteterapií v kreativním ateliéru centra Čtyřlístek. V Galerii Ametyst představuje centrum Čtyřlístek výtvarné práce svých klientů v prázdninových měsících pravidelně již několik let. Pro pacienty i další návštěvníky Fakultní nemocnice Ostrava jsou tyto výstavy příjemným zpestřením jejich pobytu v nemocnici a zároveň jim otevírají okna do barevného fantazijního světa lidí s mentálním postižením.

Čtyřlístek – koláže, asambláže, malbyČtyřlístek – koláže, asambláže, malby

 

SRPEN 2007

Folklor bez hranic – 14. srpna 2007

Tělocvična Domova Barevný svět
Centrum Čtyřlístek se stalo i v letošním roce jedním z dějišť mezinárodního festivalu městských folklorních souborů Folklor bez hranic. Letos k nám zavítal ostravský dětský folklorní soubor Holúbek a exotický host z daleké Asie – mongolské lidové divadlo z Ulánbátaru „Khulan Khongor“. Jak vystoupení Holúbka, tak mongolských hostů všechny diváky naplnilo nadšením. Děti z folklorního souboru Holúbek předvedly krásu lašských a valašských písní a tanců, zatímco mongolští hudebníci a tanečníci seznámili publikum s hudební a taneční kulturou mongolských stepí a hor. Představili tance dvorské i šamanské, horalské a neuvěřitelné akrobatické číslo „hadí ženy“.

Folklor bez hranicFolklor bez hranic

 

ZÁŘÍ 2007

Spotkanie Rodzin – 8. září 2007

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej v Pogórze, Polsko
O první zářijové sobotě patřil rozlehlý park obklopující Powiatowy Dom Pomocy Społecznej v Pogórze nejen zdejším klientkám a jejich příbuzným, ale i bohatému kulturnímu a společenskému programu, který k tomuto dni neodmyslitelně patří. Ostravský Čtyřlístek zazářil opět skvělými vystoupeními našich klientů – taneční kreací dívek z podporovaného bydlení „Tančím v dešti“ v choreografii Ivy Gajdové, zatímco Domov na Liščině připravil pro tuto příležitost působivou ukázku muzikoterapie s klienty pod vedením paní Libuše Gajdové. Podobně jako v loňském roce i tentokrát vyvrcholil kulturní program vystoupením našich hostů – ukázkami společenských tanců v provedení členů tanečního klubu Trend z Ostravy. Obdiv a zasloužený potlesk všech přítomných však patřil bez výjimky všem účinkujícím, kteří byli hosty Spotkania Rodzin 2007.

Spotkanie RodzinSpotkanie RodzinSpotkanie Rodzin

 

Odjezd na Světové hry Speciálních olympiád do Šanghaje – 25. září 2007

Stacionář Třebovice
Nastal velký den pro skupinu našich klientů, kteří spolu se svými doprovody odcestovali na Světové hry Speciálních olympiád do Šanghaje v Číně. Bylo to vůbec poprvé v historii českého hnutí Speciálních olympiád, kdy se vrcholných světových her zdravotně postižených sportovců účastnil kompletní fotbalový tým sestavený výhradně z hráčů jednoho fotbalového klubu. Byli to „Medvědi“ ze Stacionáře Třebovice centra Čtyřlístek – Aleš Turlej, Ondřej Šuráb, Kamil Sasko, Zdeněk Přibyl, Tomáš Ujházy a Josef Kovář, které doprovázeli čtyři partneři, trenérka Iveta Herzogová a jako vedoucí týmu Vlasta Polová. Stolní tenisty ostravského Čtyřlístku v Šanghaji reprezentovali Jarmila Kunderová a Jan Kubík. Cestě do Šanghaje samozřejmě předcházela tvrdá příprava a poctivý trénink, jenž prověřil kvality všech, kteří nakonec byli pro tuto reprezentaci vybráni. Drželi jsme palce

Odjezd na Světové hry Speciálních olympiád do ŠanghajeOdjezd na Světové hry Speciálních olympiád do ŠanghajeOdjezd na Světové hry Speciálních olympiád do Šanghaje

 

ŘÍJEN 2007

Večer otevřených srdcí (XV. ročník Evropských dnů handicapu) – 2. října 2007

Divadelní sál Domu kultury města Ostravy
V rámci letošních Evropských dnů handicapu se v Domě kultury města Ostravy uskutečnil slavnostní „Večer otevřených srdcí“. Součástí večera bylo vyhlášení vítězů letošní soutěže o cenu „Křišťálový kamínek“, která je již druhým rokem udělována osobnosti za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem a osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu. V letošním roce jeden z „křišťálových kamínků“ opět putoval do naší organizace: získala jej Jarmilka Kunderová za mimořádné sportovní výkony a reprezentaci města.

Večer otevřených srdcí (XV. ročník Evropských dnů handicapu)Večer otevřených srdcí (XV. ročník Evropských dnů handicapu)

 

Sportovní den Evropských dnů handicapu – 4. října 2007

Sportovní areál Sarezy v Ostravě-Porubě
V hale sportovního areálu Sarezy v Ostravě-Porubě se odehrála část Sportovního dne v rámci letošních Evropských dnů handicapu, kterých se zúčastnili také naši klienti. V kuželkách nás zde reprezentovali dívky a chlapci z Domova Barevný svět, kteří přes svůj zdravotní handicap vložili do soutěžního klání všechny síly. Trofeje si ze soutěže odnesla děvčata: jako první se umístila Martina Pazderová, druhá Renáta Slezáková a na třetím místě skončila Hana Kopečná. Odměněni však byli všichni – každý si ze soutěže odnesl na památku keramický hrníček s vyobrazením sportů, jež se v rámci Sportovního dne v areálu Sarezy letos konaly.

Sportovní den Evropských dnů handicapuSportovní den Evropských dnů handicapu

 

Náš úspěch na Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji – 12. října 2007

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
V pátek 12. října se do Ostravy vrátila čtrnáctičlenná výprava sportovců ze Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, fotbalisté a stolní tenisté, kteří od 25. září reprezentovali Českou republiku na Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji. V silné konkurenci sportovců ze 156 zemí světa obstáli opravdu skvěle: sedmašedesátičlenná česká výprava přivezla z Číny celkem 15 zlatých medailí, 10 stříbrných a 17 bronzových. Na tomto úspěchu se výrazně podíleli stolní tenisté z ostravského Čtyřlístku: Jarmila Kunderová vybojovala zlatou medaili ve dvouhře žen a bronz ve čtyřhře žen, Jan Kubík si přivezl zlatou medaili za vítězství ve smíšené čtyřhře a stříbro získal ve čtyřhře mužů. Fotbalový tým Medvědi, tvořený rovněž klienty centra Čtyřlístek, přivezl bronz za sjednocenou kopanou, v níž se umístil za Kyprem a Německem.

Náš úspěch na Světových hrách Speciálních olympiád v ŠanghajiNáš úspěch na Světových hrách Speciálních olympiád v ŠanghajiNáš úspěch na Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji

 

LISTOPAD 2007

Všechny barvy duhy – 2. listopadu 2007

Divadelní sál Domu kultury města Ostravy
Přední sólistka Národního divadla moravskoslezského – Eva Dřízgová-Jirušová, zpěvačka Ewa Farna, zpěvák a textař Jaromír Nohavica, folklorní soubor Šmykňa a moderátor Aleš Juchelka – ti všichni přijali naše pozvání, aby se stali hosty společného koncertu Všechny barvy duhy, který jako jeden ze svých největších letošních projektů připravil Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, ve spolupráci s Múzickou školou v Ostravě – Mariánských Horách a agenturou Petarda Production. Koncert, naplněný silnými emocemi, hudbou, zpěvem i tancem, se stal společným dialogem zdravých lidí se zdravotně postiženými klienty centra Čtyřlístek a žáky Múzické školy, s nimiž spoluúčinkovaly známé osobnosti naší umělecké scény. Koncert Všechny barvy duhy, jenž se uskutečnil před zcela zaplněným hledištěm divadelního sálu Domu kultury města Ostravy, se podařilo realizovat i díky grantové podpoře statutárního města Ostrava. Všechny aktéry přišel osobně podpořit také primátor města Ostravy, ing. Petr Kajnar.

Všechny barvy duhyVšechny barvy duhyVšechny barvy duhyVšechny barvy duhyVšechny barvy duhy

 

Ilona Homolová – výstava výtvarných prací – 26. listopadu 2007

Galerie Thálie Národního divadla moravskoslezského v ostravském Divadle Antonína Dvořáka
První samostatná výstava výtvarných prací naší klientky, Ilony Homolové, byla otevřena v Galerii Thálie Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, v prostorách Divadla Antonína Dvořáka. V Galerii Thálie se Ilona Homolová představila ostravské kulturní veřejnosti řadou kreseb a maleb v různých technikách, mezi nimiž převažovaly pastely, a keramické obrazy. Všechny tyto výtvarné práce v široké námětové škále vznikly v ergoterapeutické dílně centra Čtyřlístek, kde autorka pracuje jako pomocná síla a kde rovněž nachází možnost plně rozvíjet vlastní kreativní schopnosti. Vedle kresby, malby a keramiky se Ilona Homolová intenzivně zajímá o fotografování a v poslední době také o animovaný film. Vedle vystoupení členů Operního studia Národního divadla moravskoslezského, vedeného Lenkou Živockou, byla součástí vernisáže výstavy Ilony Homolové v Galerii Thálie projekce autorského filmu Les. Výstava v Galerii Thálie byla otevřena do 3. ledna roku 2008.

Ilona Homolová – výstava výtvarných pracíIlona Homolová – výstava výtvarných pracíIlona Homolová – výstava výtvarných prací

 

PROSINEC 2007

Předání symbolického šeku Stodolni.cz – 3. prosince 2007

Stodolní ulice, Sherlock klub
V ostravském Sherlock klubu na Stodolní ulici došlo začátkem prosince k neokázalé, leč slavnostní události: jednatelé agentury Stodolni.cz, pánové Attila Vencel a Aleš Ďurka, předali ředitelce ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením, ing. Tamaře Šeligové, symbolický šek na částku ve výši 45.000,- Kč. Právě v této výši byl vydražen při loňském „křtestu“ jeden výtisk obrazového kalendáře Stodolní ulice na rok 2008. Účastníci aukce se rozhodli věnovat takto získané peníze právě klientům centra Čtyřlistek.

Předání symbolického šeku Stodolni.cz

 

XI. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu – 8. prosince 2007

Tělocvična Domova Barevný svět
V tělocvičně Domova Barevný svět se uskutečnil již XI. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu s mezinárodní účastí, kterého se zúčastnilo deset sportovních týmů z Ostravy, Pržna, Města Albrechtic a z Pogórze v Polsku. Pořadatelem turnaje byl opět Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, ve spolupráci s městskou organizací Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. V soutěži se utkalo celkem padesát hráčů, mezi nimiž byli i letošní medailisté z XI. letních Světových her Speciálních olympiád v Šanghaji – naši stolní tenisté Jarmila Kunderová a Jan Kubík. V pěti kategoriích si nakonec vybojovali prvenství sportovci z pořádající organizace – Jiří Baniak a Kamil Sasko, Josef Žiga z centra Krajánek Města Albrechtic, Stanislav Široký z SPR L. Podéště v Ostravě – Porubě a v kategorii žen se podařilo Marcele Červeňákové z klubu Beskyd v Pržně pokořit svou nejtěžší soupeřku, Jarmilku Kunderovou, která se umístila jako druhá. Nikdo však neodcházel zklamán, neboť k tradici tohoto turnaje patří příjemná předvánoční atmosféra spojená s bohatou nadílkou...

XII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisuXII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisuXII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu

 

Mrazík – 14. prosince 2007

Tělocvična Domova Barevný svět
Bylo, nebylo, žili byli v jedné vesničce krásná Nastěnka, její tatíček, zlá macecha a nevlastní sestra Marfuška... Kdo by neznal tuto klasickou ruskou pohádku o Mrazíkovi, která se již po několik generací vždy v čase vánočním rok co rok objevuje na televizních obrazovkách? Tentokrát však našla i svou jevištní podobu na improvizované „scéně“ tělocvičny Domova Barevný svět díky dramaturgii a režii vychovatele Marka Záruby, jenž spolu se svými kolegy a s klienty připravil krásné předvánoční překvapení a klasickou pohádku vtipně „převyprávěl“. Dobře se přitom bavili nejen klienti v hledišti, ale často se navzájem „odbourávali“ i sami účinkující, když se na jeviště vloudilo „kouzlo nechtěného“. Pochvalu za herecké výkony si nepochybně zasloužili jak představitelé hlavních rolí – Hedvika Hanyšová (Nastěnka) a Marek Záruba (Ivánek), tak nepřekonatelná Alena Pastrňáková v roli Marfuši a Marcela Štěpánová jako zlá Macecha. V roli Mrazíka diváci odhalili netušené schopnosti vedoucí psycholožky Hany Stachové a jako Dědeček Hříbeček příjemně překvapila Dagmar Drobíková. Pochvalu samozřejmě zaslouží všichni účinkující, neboť v Mrazíkovi není malých rolí! Legrace jsme si užili dost a dost, takže se už těšíme napřesrok, s čím nás zdejší divadelním společnost překvapí tentokrát...

MrazíkMrazíkMrazík

 

Vánoční diskotéka s Rádiem Kiss Morava – 19. prosince 2007

Společenský sál Domu kultury Akord v Ostravě – Zábřehu
Již tradičně patří k nejočekávanějším a také nejpopulárnějším akcím v závěru roku nejen pro naše klienty Vánoční diskotéka s Rádiem Kiss Morava v Domě kultury Akord v Ostravě – Zábřehu. Díky charitativnímu úsilí pracovníků Rádia Kiss se podařilo i tentokrát získat dostatek finančních prostředků, aby se Vánoční diskotéka Rádia Kiss mohla uskutečnit, byla výbornou zábavou pro děti a dospělé se zdravotním postižením a z dětských domovů širšího regionu Ostravska, a zároveň aby si odtud všichni odnesli krásné dárky, po jakých jejich srdce touží... Přestože mnozí po celé odpoledne netrpělivě nakukovali na jeviště, doslova přetékající bohatou nadílkou, s nadšením se vrhali do tance i do všech zábavných soutěží, které jsou tradiční součástí tohoto odpoledne. Nakonec se všichni dočkali a od vánočního stromečku si odnášeli dárečky nejmilejší. Ani tentokrát Ježíšek z Rádia Kiss Morava nikoho nezklamal.

Vánoční diskotéka s Rádiem Kiss MoravaVánoční diskotéka s Rádiem Kiss MoravaVánoční diskotéka s Rádiem Kiss Morava