Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Kalendárium » Události v roce 2002

Události v roce 2002

ÚNOR 2002

První liščí ples

26.2. Díky loňské taneční přípravě mohli letos v Domově pro dospělé uspořádat bez obav, že by tanečníci byli na parketu bezradní, ples.V historii tohoto zařízení to byl bál první, a proto mu předcházela důkladná příprava. Všichni, kteří zahajovali ples slavnostní polonézou, měli masku lišáka, výsostného znaku tohoto zařízení. Dámy navíc byly "vyzbrojeny" krásnými vějíři. A tak se tančilo, zvláště polky všem dobře šly, soutěžilo a nakonec i vyhrávalo v tombole, jak se na správný ples patří.

První liščí ples

 

BŘEZEN 2002

Tradiční karneval SVS

13.3. Tradiční karneval, který každoročně pořádají pro klienty Stacionáře, diagnostického oddělení i Domova pro dospělé vychovatelky a děti ze speciálních výchovných skupin, měl letos mimořádně bohatý program. Organizátoři si připravili hned několik vystoupení, které podpořila taneční skupina z chráněných bytů i děti ze zvláštní školy z O.-Poruby. Obdiv patřil také krásným maskám, které byly po zásluze oceněny sladkostmi.

Turnaj v přehazované

18.3. Sportovci ze Stacionáře a Týdenního a denního pobytu pro mládež zorganizovali jarní přátelský turnaj v přehazované. Do urputných bojů v tělocvičně Stacionáře v O.-Muglinově se ještě zapojili hráči ze Školy života a kamarádi z ÚSP v Městě Albrechticích. Palma vítězství zůstala na domácí půdě. Stříbrnou medaili si odnesli ze Školy života a bronz získali "přespolní" z Albrechtic.

Caruso ples

22.3. Inspirováni sledovanou pěveckou televizní soutěží, rozhodli se organizátoři tradičního plesu mentálně postižených uspořádat ten letošní v duchu Caruso show. Na přípravách této hojně navštěvované akce se podílí ostravský ústav a Sdružení rodičů a přátel ústavu při Týdenním a denním pobytu pro mládež v O.-Třebovicích. Ples se konal v sále SOŠ a SOU pro tělesně postiženou mládež v O.-Porubě.

Caruso ples

 

DUBEN 2002

Muglinovské jarní cvrlikání

16.4. Pohádky z pařezové chaloupky byly inspirací při přípravě 3. ročníku přehlídky recitace, divadla, zpěvu a tance, kterou pořádá pro všechna zařízení ústavu diagnostické oddělení. Tělocvičnu Stacionáře v O.-Muglinově oživily pohádkové bytosti, které bydlí v lese, a dodávaly všem 30 účinkujícím odvahu. Ti za odměnu dostali skládaného papírového nebo keramického ptáčka - "Cvrlika".

Muglinovské jarní cvrlikání

 

KVĚTEN 2002

První třebovická olympiáda

16.5. Dát šanci především všem těm, kteří nestačí na soutěže ve stolním tenise, plavání, atletice či běhu na lyžích, to bylo úkolem této první ústavní olympiády, kterou uspořádal Týdenní a denní pobyt pro mládež v O.-Třebovicích. Téměř 60 závodníků soutěžilo v 5 disciplínách přizpůsobených sportů, které jsou zařazovány i do klání Českého hnutí speciálních olympiád. V silné konkurenci 8 družstev zvítězila děvčata ze Stacionáře v O.-Muglinově. S organizací sportovního dopoledne pomáhali také studenti Gymnázia Olgy Havlové v O.-Porubě.

První třebovická olympiáda

 

Den otevřených dveří

23.5. Již popáté pořádal ústav ve všech svých zařízeních "Den otevřených dveří". Letos byl největší zájem o návštěvu z řad rodičů postižených dětí. Ústavní prostory si prohlédlo a podrobnější informace dostalo přes 100 lidí, kteří byli většinou překvapeni úrovní péče, vybavením ústavu i výtvarnými nápady v interiérech.

Den otevřených dveří

 

ČERVEN 2002

Den dětí s rodiči

2.6. Již třetím rokem se sešli ve Stacionáři v O.-Muglinově první červnovou neděli děti, rodiče a pracovníci ústavu, aby společně prožili Den dětí. Pro všechny byly připraveny hry, ukázky hipo i canisterapie. Bohužel počasí této pěkné akci příliš nepřálo, rozlehlou zahradu skrápěl déšť a organizátoři museli program "přenést" do tělocvičny.

Den dětí s rodiči

 

Výtvarná soutěž Beruška

4.6. "Kamarádi" - to bylo téma 5. ročníku výtvarné soutěže Beruška, kterou vyhlašuje Dětské centru ostravského ústavu pro děti i dospělé ze speciálních školských, zdravotnických a sociálních zařízení. Letos soutěž obeslalo 23 institucí a porota posuzovala 232 výkresů a výrobků. Ocenění úspěšných výtvarníků se konalo v Divadle loutek a bylo spojeno s vernisáží vítězných prací. Akce se zúčastnil i primátor města ing. Čestmír Vlček. V programu s velkým úspěchem vystoupili - děti ze specializovaných výchovných skupin Stacionáře, členové souboru Notička ze Školy života a tanečníci z Domova pro dospělé.

Den dětí s rodiči

 

Sportovní hry seniorů a klientů ÚSP

6.6. Triumf v Hradci nad Moravicí - tak by se dala stručně charakterizovat letošní účast ústavu na tradičním sportovně-společenském klání, které pro klienty ostravských domovů důchodců a ústavu sociální péče pořádá odbor sociálních věci Magistrátu města Ostravy ve spolupráci s některou z těchto sociální institucí. Družstvo, sestavené z obyvatelů chráněných bytů, které statečně bojovalo pod vlajkou Stacionáře, bylo úspěšné ve všech 10 soutěžních disciplínách a získalo cenné zlato a putovní pohár k tomu. Druhé místo mezi 11 týmy obhájili klienti Domova pro dospělé.

Sportovní hry seniorů a klientů ÚSP

 

Děti dětem

12.6. Žáci ze ZŠ Gajdošova přinesli klientům diagnostického oddělení dřevěné hračky, které sami pod vedením pana učitele Skyby vyrobili ve školních dílnách. Handicapovaným dětem pomohou rozvíjet drobnou motoriku, rozumové schopnosti a prostorovou orientaci.

Dárky pro házenkáře

16.6. Klient Školy života Martin Svoboda se zúčastnil předání 400 kusů keramických placek, které navrhl a vyrobil jako dárek pro účastníky a hosty finále školní ligy házené. Turnaj, do kterého se ročně zapojí více než 600 dětí, se hraje pod záštitou města v rámci programu podpory volnočasových aktivit a prevence kriminality.

Modrý šíp v Muglinově

14.6. Návštěva skautů - tato byla v pořadí již čtvrtá - je vždy v O.-Muglinově událostí, protože "vpád cizinců", kteří přemění během chvilky zahradu Stacionáře ve skautskou základnu se spoustou atrakcí, je vítanou změnou v každodenním rytmu. Také tentokrát se soutěžilo, přetahovalo lanem, hrála se kopaná a nakonec se zpívalo s kytarou. Je báječné, že v této době ještě platí vznešené skautské ideály, a že jsou i ti, kteří je umí naplnit. Mladí ze 43. skautského střediska Modrý šíp z O.-Zábřehu o integraci zdravých a postižených nemluví, ale konají.

Modrý šíp v Muglinově

 

ČERVENEC 2002

Přivezli medaile

3.7.-7.7. Velmi úspěšné byly pro klienty z ostravského ústavu sociální péče pro mentálně postižené VI. české letní hry speciálních olympiád, které se konaly začátkem prázdnin v Olomouci. V silné konkurenci 850 sportovců z 122 klubů z České republiky i ze zahraničí získalo 31 závodníků, reprezentujících čtyři zařízení ústavu, 13 zlatých, 10 stříbrných a 9 bronzových medailí. V hanácké metropoli, kde se tyto hry pořádané Českým hnutím speciálních olympiád a Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého konaly potřetí, hájili barvy ústavu stolní tenisté, atleti, plavci a fotbalisté, kteří jsou druzí nejlepší v republice. Tím se kvalifikovali na Mistrovství Evropy v sjednocené kopané.

Výstava v Galerii Ametyst

15.7.-11.8. Ústav již popáté v první polovině léta prozářil výstavní síň Ametyst Fakultní nemocnice s poliklinikou v O.-Porubě svými barevnými obrazy, plastikami a instalacemi. Letos si tvůrci připravili téma skutečně letní - moře. Pozoruhodné výtvarné práce zachytily pláže, modrou hladinu i život pod ní. Díla vznikla v kreativním ateliéru, který je součástí Domova pro dospělé. Podíleli se na nich klienti ze všech zařízení ústavu, kteří tuto ojedinělou tvůrčí dílnu navštěvují.

SRPEN 2002

Folklór bez hranic

13.8. Do ústavu opět zavítali účastníci festivalu Folklór bez hranic, který se již popáté konal v Ostravě. Před zaplněnou tělocvičnou vystoupili exotičtí japonští bubeníci a bubenice, kteří uchvátili rytmickým burácením obrovských nástrojů. Naopak řecký taneční soubor po ukázkách typických chorovodů vzal děti do kola a snažil se diváky aktivně zapojit do vystoupení. Zlatým hřebem celého dopoledne pak byla možnost si na velké japonské bubny pořadně uhodit.

Evropský turnaj v kopané

20.-25.8. Pod záštitou mezinárodního fotbalového svazu FIFA se konalo ve Zlíně Mistrovství Evropy ve sjednocené kopané mentálně postižených sportovců. Za účasti 15-ti týmů z 10-ti evropských zemí si v tomto významném sportovním klání nejlépe z 5-ti českých klubů vedli fotbalisté ze sportovního klubu Medvědi z Týdenního a denního pobytu pro mládež z O.-Třebovic, kteří ve skupině C získali stříbrnou medaili. První příčka patřila Monaku a bronz si odvezli Belgičané.

Křest oslíka Damiána

31.8. Již podruhé přijaly děti ze Stacionáře odpovědnou roli kmotrů v ostravské zoologické zahradě. Tentokrát vybíraly jméno pro malého oslíka. Nejvíce se líbil Damián - zkráceně Damy. Za odměnu, že se své úlohy zhostily na jedničku, se mohly povozit na ponících. Také navštívily své minulé kmotřenky - jihoamerické lamy Áju a Páju.

ZÁŘÍ 2002

Česko-francouzské dny

16.-18.9. Již podesáté se v polovině září v Ostravě uskutečnily Česko-francouzské dny věnované handicapovaným. Ostravský ústav se podílel především na zajištění výstav francouzských / konkrétně bretaňských/ a českých handicapovaných tvůrců, protože tento ročník byl v odborné části i v akcích pro širokou veřejnost věnován kulturním i volnočasovým aktivitám. Pořadatelem této významné mezinárodní akce je statutární město Ostrava. Samotnou organizaci zajišťuje komise pro handicapované děti a mládež rady města ve spolupráci se sociálními, školskými a zdravotnickými institucemi a občanskými iniciativami, které pečují o mentálně postižené.

Abilympiáda

19.9. Pod heslem "O sebe se starám rád, pomůže mi kamarád" se konala jako součást Česko-francouzských dnů zajímavá soutěž v praktických dovednostech mentálně postižených - Abilympiáda. O prvenství bojovalo 10 čtyřčlenných družstev včetně celku francouzského. Barvy ústavu bránily 4 družstva, z nichž nejúspěšnější byli mladí ze Školy života, kteří získali bronz. Organizátorem této mimořádně úspěšné akce, která se konala v SOŠ a SOU pro tělesně postiženou mládež v O.-Porubě, bylo Sdružení pro pomoc mentálně postiženým

Vernisáž v Librexu

17.9. Dopolední vystoupení dvou francouzských souborů - hudební skupiny Arcane a divadelní společnosti Catalyse - v Divadle Loutek doplnila skupina Notička ze Školy života. Odpoledne byla slavnostně za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského otevřena v Domě knihy Librex výstava obrazů a plastik francouzských a českých mentálně postižených tvůrců. Ústav prezentovaly práce vznikající v kreativním ateliéru.

Mistrovství Evropy ve stolním tenise

29.9.-5.10. Pouze 7 sportovců, z toho dva z ostravského ústavu - Marie Horváthová /Stacionář/ a Jiří Stach /Škola života/, reprezentovalo Českou republiku na evropském mistrovství ve stolním tenise mentálně postižených, které se konalo v polském Ciechanówě. I když tentokrát ostravští neobsadili příčky nejvyšší, obstáli v silné konkurenci 73 hráčů z 9 evropských zemí a Číny a zařadili se mezi desítku /ženy/ a dvacítku /muži/ nejlepších hráčů Evropy.

ŘÍJEN 2002

Úspěch ve výtvarné soutěži

Mimořádného úspěchu dosáhl pan Karel Dvořák z Domova pro dospělé a kreativního ateliéru v 1. Evropské výtvarné soutěži postižených osob a seniorů v polské Poznani. Pan Dvořák měl mimořádný talent pro kopírování. Jeho oblíbenými autory byli Josef Lada, Alfons Mucha i Libor Vojkůvka. V Poznani se prezentoval čtyřmi obrázky pražské Malé Strany, za něž dostal ocenění. Je smutné, že tohoto úspěchu se autor už nedožil.

Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise

19.-20.10. Ostravský ústav byl letošním organizátorem Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise. U zelených stolů v tělocvičně Stacionáře v O.- Muglinově o vítězství bojovalo 72 handicapovaných hráčů z 18 sportovních klubů. Tituly mistrů zůstaly na domácí půdě. Nejlepší tenistkou této poloviny republiky je Marie Horváthová a v mužích si pohár odnesl Jiří Stach.

Návštěva Dámského klubu

15.10. Domov pro dospělé a kreativní ateliér navštívily členky Dámského klubu Ostrava, aby si prohlédly zařízení, které získalo výtěžek ze Zahradní slavnosti pořádané touto organizací již sedm roků. Charitativní akce s přispěním sponzorů vynesla v roce 2002 dosud nejvyšší částku, a to 88 006 korun. Ústav část peněz použil společně s vlastními prostředky na zakoupení mobilní vany Ario, protože v zařízení je řada ležících klientů, a část na vybavení rozsáhlé zahrady lavičkami a stoly. Potěšení nad tím vyjádřila i prezidentka Dámského klubu Ludmila Luzarová, která byla překvapena rozsáhlým areálem domova i možností posezením handicapovaných "pod modrou oblohou". Dámy také ocenily příjemné interiéry, širokou nabídku činností připravovaných pro klienty, pohodlné internátní bydlení, kam zavítaly na návštěvu, i výtvarné práce, jež snesou dle jejich mínění přísná umělecká kriteria.

Výstava v Ostravském muzeu

31.12.-9.12. "Náš duhový svět" byl název výstavy, která v Ostravském muzeu představila výtvarné a řemeslné práce klientů ústavu. Výtvarná díla i užitné předměty, které vznikají v rámci ergoterapie či již cíleného učení a zaměstnávání mentálně postižených, reprezentovaly snahu o seberealizaci handicapovaných ve všech zařízeních této ostravské sociální instituce.

LISTOPAD 2002

Setkání VII

21.11. Již posedmé se ve foyer Komorní scény Aréna setkali na vernisáži svých výtvarných prací klienti ostravského ústavu sociální péče. Expozice tak každoročně tvoří pěkný rámec přehlídky dětské divadelní tvorby Arénka. Tentokrát monotematická výstava kreativního ateliéru představila cirkusové šapitó s akrobaty, krasojezdkyněmi, šašky i zvířaty.

8. ročník Arénky

25.-29.11. Klienti ostravského ústavu jsou již tradičními aktivními účastníky Arénky - nesoutěžního setkání dětských kolektivu zabývajících se divadelní tvorbou. Na 8.ročníku s velkým úspěchem vystoupili "sprejeři" z Třebovic, "loutkoherci" s pohádkou O šípkové Růžence z diagnostického oddělení a "herci" z Domova pro dospělé s dramatizací pohádky O veliké řepě. Úspěch měli všichni obrovský. Také při závěrečných hodnoceních divadelní odborníci ocenili tuto tvůrčí práci s mentálně postiženými.

Předávání zkušeností

28.11. Za velkého zájmu odborné veřejnosti z domovů důchodců a ústavů sociální péče se v Domově pro dospělé a kreativním ateliéru uskutečnil seminář o arteterapii a ergoterapii, který uspořádala Asociace ústavů sociální péče České republiky - region Moravskoslezský kraj. S dlouholetými zkušenostmi z terapeutické práce s klienty různého věku i postižení, doplněné konkrétními ukázkami, seznámily přítomné odborné pracovnice ústavu z kreativního ateliéru a rehabilitačního oddělení.

PROSINEC 2002

Mikulášské besídky

6.12. Mikuláš s čertem i andělem nechyběli na žádné z řady besídek, které pořádala jednotlivá zařízení ústavu nejen pro své klienty, ale i jejich rodiče. Příjemná mikulášská odpoledne s programem se konala: Stacionář a diagnostické oddělení /3.12./, Domov pro dospělé /4.12./, Týdenní a denní pobyt pro mládež - třebovická tělocvična /6.12./, Škola života - klub Atlantik /12.12./, Dětské centrum /13.12./.

Děti dětem

11.12. Nové kamarády našly děti ze Stacionáře a diagnostického oddělení v malých čtenářích z dětského oddělení obvodní knihovny v O.-Hrabůvce. Ti pod vedením knihovnic paní Jany Skácelové a paní Dany Mazurkové vytvořili půvabné pásmo se zimní a vánoční tématikou, s kterým přišli potěšit klienty uvedených zařízení.

Kamarádi chemici

13.12. Také studenti Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského z O.-Zábřehu nezapomínají na postižené děti. Již několik roků vždy v předvánočním čase přicházejí na vánoční besídku speciálních výchovných skupin s pěkným programem, dárky i sladkostmi. Tentokrát se předvedli především hudebníci.

Mistrovství republiky v Hradci Králové

12.-13.12. Osm stolních tenistů ostravského ústavu, kteří patří mezi českou špičku, bojovalo o tituly na Mistrovství republiky v Hradci Králové. Úspěšný byl Jiří Stach, který získal bronz.

Vánoční turnaj

14.-15.12. V tělocvičně Stacionáře v O.-Muglinově se uskutečnil 6. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise. Tuto náročnou akci, letos se zúčastnilo téměř 100 hráčů a jejich trenérů, organizačně zajišťuje Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ve spolupráci s ústavem.