Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Kalendárium » Události v roce 2014

Události v roce 2014

Ostrava 6. 1. 2014 - Tříkrálová výstava v Knihovně města Ostravy v Přívoze

Osobitě pojatý svět lidí, zvířat a přírody jako takové, představuje od 6. ledna letošního roku v komorní výstavní síni pobočky Knihovny města Ostravy v Přívoze patnáct klientů ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením.

Jejich současná „tříkrálová“ výstava nazvaná „Náš svět“ od 6. ledna volně navazuje na stejnojmennou adventní výstavu klientů Čtyřlístku v pasáži centrály Knihovny města Ostravy v ulici 28. října, která zde byla prodloužena až do konce ledna letošního roku. Nejnovější výstavu autorů se zdravotním postižením – mentálním i tělesným, inspirovaly vlastní představy a zážitky, významnou roli však sehrává také bohatá fantazie jednotlivých tvůrců, kteří dokáží originálním způsobem zpracovávat vnímanou skutečnost. Přijďte se i vy potěšit jejich malbami a kresbami, jež budou v pobočce Knihovny města Ostravy v Přívoze k vidění až do konce února letošního roku.

BOHDANA RYWIKOVÁ
manažerka vztahů s veřejností

Tříkrálová výstava Tříkrálová výstava Tříkrálová výstava

 

Ostrava 27.1.2014 - Nový domov ve Čtyřlístku

V pondělí 27. ledna letošního roku byla předána zbrusu nová stavba do užívání Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. V nejbližších týdnech dostanou konečnou podobu také interiéry této budovy, která od letošního dubna začne sloužit svému účelu jako Domov se zvláštním režimem Hladnovská. Čtyřlístek tak nabídne lidem se zdravotním postižením zcela novou a v Ostravě dosud chybějící sociální službu.

       Domov se zvláštním režimem je jedním z úspěšných projektů ostravského Čtyřlístku, podpořených z evropských fondů – Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Jeho stavba byla zahájena v září loňského roku a během pěti měsíců vyrostla v Ostravě – Muglinově atypická nízkopodlažní budova, v níž najde nový domov dvanáct dospělých žen a mužů se zdravotním postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory během celého dne. Žádný poskytovatel sociálních služeb v Ostravě jim dosud podobnou službu nabídnout nemohl. V Domově se zvláštním režimem o ně bude pečovat celkem třináct pracovníků v sociálních službách a pět zdravotních sester. Zájem o tuto službu je veliký a již dnes je kapacita domova naplněna.

      Pod projektem budovy, jež vyrostla pod střechou bývalého jezdiště pro hipoterapii, je podepsán ing. Christos Kirkopulos. Nákladem 9.400.000,- Kč stavbu vybudovala firma SV Unips na základě veřejného výběrového řízení. Nové zařízení Čtyřlístku je součástí transformačního procesu, jímž tato organizace v současné době prochází ve snaze vycházet maximálně vstříc individuálním potřebám i možnostem klientů.    

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku Nový domov ve Čtyřlístku

 

Ostrava 7. 2. 2014 - Nová Fotogalerie Čtyřlístku

Výstavou fotografií pana Miroslava Szlaura, jednoho z kuchařů stravovacího provozu naší organizace, zahájila svou existenci v pátek 7. února letošního roku nová Fotogalerie Čtyřlístek, v níž mohou pravidelně prezentovat kvalitní fotografickou tvorbu zaměstnanci, věnující se tomuto koníčku. Nová galerie našla svůj prostor v přízemní části budovy správy organizace v Ostravě-Muglinově, v němž se od nynějška mohou setkávat s tvůrčí fotografickou tvorbou jak klienti a zaměstnanci, tak návštěvníci Čtyřlístku.

      Pan Miroslav Szlaur se na své veřejné „fotopremiéře“ ve Fotogalerii Čtyřlístek představil kolekcí krajinářských fotografií tematicky nazvaných „Zima“. Zachytil v ní krásy zimní krajiny bezprostředního okolí Ostravy – nedalekých Beskyd a méně známých přírodních koutů na Opavsku. Jeho fotografická kolekce vznikala v letech 2011 až 2012. Autor výstavy pracuje ve Čtyřlístku od roku 2005. Jeho kuchařská profese je pro něj celoživotním povoláním i koníčkem.

      Od dětských let se s různými přestávkami věnuje ve volném čase také fotografování.  Inspirací pro tuto jeho celoživotní vášeň jsou mu zejména toulky přírodou, ať již krajinou milovaných Beskyd anebo v zahraničí. Jako člen Klubu českých turistů našlapal stovky kilometrů turistických stezek doma i v cizině a navštívil snad všechna známá i méně známá evropská pohoří. Na všech cestách je mu nepostradatelným průvodcem fotoaparát značky Nikon, s jehož pomocí se snaží zachycovat neopakovatelné zážitky a krásy přírody ve všech jejích proměnách.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

Fotogalerie Čtyřlístku Fotogalerie Čtyřlístku Fotogalerie Čtyřlístku

 

Ostrava 27. 2. 2014 - Cvičná kuchyňka v Centru pracovní činnosti

Letos v únoru dostali klienti Centra pracovní činnosti pěkný dárek: zbrusu novou „cvičnou“ kuchyňku s moderním vybavením, kde se mohou učit samostatnosti. Při jejich přípravě na samostatný život však samozřejmě nejde jen o vaření, ale také o vše, co tomu předchází i následuje.

Mnozí z nich, kteří žijí v ústavním zařízení, se poprvé v životě učí zvládat i takové zdánlivě všední „maličkosti“, jako je příprava na vaření - zvážit, jaké suroviny je třeba připravit pro určité druhy jídel a jak s nimi zacházet, rozeznávat hodnotu peněz, nakupovat, zpracovat suroviny potřebné na vaření i vaření samotné, ale také třeba prostírání, mytí a úklid použitého nádobí… Ve cvičné kuchyňce postupně začínají zvládat vše potřebné s pomocí pracovníků v sociálních službách a také se vždy hodně těší na to, až se výsledky jejich kuchařského snažení objeví na talíři. To je pak samozřejmě největší odměna a radost. Hned napoprvé přišel klienty podpořit ředitel organizace, pan PhDr. Svatopluk Aniol, jenž si na jejich „číně“ z kuřecího masa opravdu pochutnal. Cvičná kuchyňka v Centru pracovní činnosti mohla vzniknout díky účelové dotaci statutárního města Ostrava poskytnuté v loňském roce z odvodů z loterií a jiných podobných her.   

BOHDANA RYWIKOVÁ

Logo Ostrava

Fotogalerie

Cvičná kuchyňka Cvičná kuchyňka Cvičná kuchyňka

 

Ostrava 4. 3. 2014 - Rytmy na ostravském masopustu

Letos již pošesté uspořádalo Ostravské muzeum masopustní slavnost na Masarykově náměstí, do níž se druhým rokem zapojili také klienti Čtyřlístku. Letošní masopust se nesl pod heslem „Z českých, moravských, slovenských a polských luhů a hájů“ a z toho také vycházel nejen program, ale i kostýmy a masky účastníků masopustního reje, včetně těch našich, ze Čtyřlístku.

Klienti Domova na Liščině lahodili oku v kostýmech připomínajících faunu i flóru a moc jim to slušelo, stejně jako dalším našim klientům – členům skupiny Rytmy z Domova Beruška, Domova Barevný svět a Domova na Liščině, kteří vnesli na náměstí opravdu svižné rytmy a roztančili i některé diváky. Tradiční masopustní figury, včetně Masopusta, nám všem společně připomněly krásnou předvelikonoční lidovou tradici, jež by neměla upadnout v zapomenutí ani ve městě. Byli jsme při tom a věříme, že nebudeme chybět ani napřesrok!    

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

Rytmy na ostravském masopustu Rytmy na ostravském masopustu Rytmy na ostravském masopustu Rytmy na ostravském masopustu Rytmy na ostravském masopustu Rytmy na ostravském masopustu Rytmy na ostravském masopustu Rytmy na ostravském masopustu

 

Ostrava 4. 3. 2014 - Pojízdná kavárna pokřtěna!

V zahradě bývalé Špačkovy vily v Ostravě, v níž dnes sídlí společnost Respiro, byla slavnostně pokřtěna první ostravská pojízdná kavárna Mental Café. Touto událostí byl uveden do života další záslužný projekt občanského sdružení Kulturní Ostrava, za nímž stála manažerka sdružení ing. Ivana Martáková. Pojízdná kavárna Mental Café bude zaměstnávat deset klientů ostravského Čtyřlístku, kteří by jinak neměli šanci uplatnit se na volném trhu práce.

Lidé se zdravotním postižením budou moci díky pojízdné kavárně nabízet kávu lidem v ulicích nebo v parcích města Ostravy. Finančně tento projekt podpořilo statutární město Ostrava a společnost ArcelorMittal Ostrava a. s. Je jen škoda, že Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na jehož území by měla pojízdná kavárna fungovat, neudělil občanskému sdružení Kulturní Ostrava výjimku ze zákazu stánkového prodeje v ostravském městském centru, která se vztahuje i na soukromé pozemky. A tak si budou muset nejen Ostravané, ale i klienti ostravského Čtyřlístku ještě nějaký čas počkat na rozhodnutí magistrátu, zda výjimku ze zákazu stánkového prodeje občanskému sdružení Kulturní Ostrava udělí a naši klienti budou moci vyrazit do ulic s pojízdnou kavárnou Mental Café. Už se na to moc těší.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

Pojízdná kavárna Pojízdná kavárna Pojízdná kavárna

 

Ostrava 27. 3. 2014 - Sportovní bál Čtyřlístku

Mezi tradičně nejočekávanější akce Čtyřlístku patří jarní společenské plesy klientů. Výjimkou nebyl ani ten letošní: ve čtvrtek 27. března jsme uspořádali ples v Kulturním domě v Ostravě – Muglinově, tematicky zaměřený jako Sportovní bál. Inspirací byly samozřejmě letošní zimní olympijské hry v Soči, ale také snaha obohatit plesovou zábavu o jiné „disciplíny“, než jen ty ryze taneční.

Však také ve výbavě obou moderátorek čtvrtečního odpoledne, vychovatelky Mgr. Vladimíry Kaločové a fyzioterapeutky Hany Mičulkové, nechyběly vedle olympijských kruhů ani kolečkové brusle, lyže a další potřeby pro nejrůznější „sportovní“ soutěže. Zlatým hřebem bohatého programu se spoustou hudby, tance a zábavných soutěží, bylo vystoupení členek Aerobic studia Ivy Mojžíškové z Ostravy, jež si odnesly nadšený potlesk diváků, a pak také bohatá tombola s množstvím krásných cen, jimiž přispěl hypermarket Tesco Stores v Ostravě-Hrabové a velkoobchody Zajac, Kaspa a Rappa. O spokojenost více než sto dvaceti účastníků plesu – klientů ze všech zařízení Čtyřlístku, ale také našich hostů z partnerské organizace v Polsku – Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze, se zasloužili i další sponzoři: velkoobchod Ovocentrum z Valašského Meziříčí, Pekařství Šeděnka ze Staré Vsi nad Ondřejnicí a velkoobchod Jan Čecháček. Všem patří náš vřelý dík.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Logo Tesco Logo Zajac Logo Kaspa Logo Rappa

Fotogalerie

 

Ostrava 31. 3. 2014 - Domov Beruška v novém

Od září loňského roku vládl v našem Domově Beruška v Ostravě-Zábřehu čilý stavební ruch. Díky finanční podpoře z evropských fondů – Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, mohl být realizován projekt rekonstrukce tohoto domova pro nejmenší klienty Čtyřlístku. Během půl roku prošly výraznou proměnou téměř všechny prostory budovy, jejichž bezbariérová úprava navíc usnadní pohyb dětem upoutaným na invalidní vozík. Všech čtyřiadvacet obyvatel domova najde od zítřka (1. dubna) v nově zrekonstruovaných prostorách, které budou uvedeny do provozu, mnohem víc pohodlí i soukromí, než dřív.

Kromě dispozičních úprav doznaly výrazné proměny hlavně ložnice, v nichž budou spát děti jen po dvou, nové vybavení dostaly i společné prostory a sociální zařízení, klienti Domova Beruška se mohou těšit také na zbrusu novou místnost pro multismyslovou terapii snoezelen. Stavební náklady na rekonstrukci Domova Beruška představují částku ve výši téměř 4 milionů korun, další 1.200.000 korun stálo vybavení vnitřních prostor domova. Stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost SV Unips a na vybavení interiérů se podílela společnost Manlomka. Rekonstrukce Domova Beruška je součástí probíhajícího procesu transformace Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, jehož smyslem je snaha sbližovat životní podmínky klientů organizace s jejich vrstevníky, žijícími v běžném prostředí.  

BOHDANA RYWIKOVÁ

Logolinka

 

Ostrava 14. 4. 2014 - Jak se dělá divadlo

Stačí k tomu špetka fantazie a divadlo si můžete udělat jen tak, sami pro sebe nebo pro své přátele. Kdybyste tomu náhodou nevěřili, určitě by vás o tom přesvědčila trojice pracovnic Ústavu sociálně pedagogických studií při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – Mgr. Lenka Czereová, Mgr. Lenka Šilarová a studentka psychologie této fakulty, Veronika Kalášková, které k nám zavítaly v rámci projektu Dramaterapie v sociálních službách, jenž je realizován z Projektu TERA spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Projekt dává možnost ukázat, v čem spočívají hlavní metody dramaterapie a jak je možné je přizpůsobit klientům. Hodiny „dramaterapeutické intervence“ se u nás uskutečnily na dvou místech – ve Stacionáři Třebovice a v Domově Barevný svět i pro klienty a zaměstnance Domova na Liščině. Všem se neobvyklé setkání velmi líbilo a nepochybně splnilo svůj účel, neboť ukázky toho, jak zapojovat vlastní představivost a fantazii k tomu, abychom s malými prostředky dokázali vyjádřit děje nebo pocity, byly velmi inspirativní!

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 15. 4. 2014 - Domov se zvláštním režimem v provozu

I když zatím ještě neoficiálně, přece však jsme se dočkali významného okamžiku, kdy se v Muglinově zaskvěla nová budova Domova se zvláštním režimem Hladnovská. Nová služba zde začala sloužit dvanácti klientům Čtyřlístku. Jde o další z úspěšně dokončených projektů naší organizace, financovaný z evropských fondů – Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, jenž si vyžádal náklady přesahující devět milionů korun.

Obyvatelé domova zde najdou prostorné, pohodlné a příjemné bydlení s dostatkem osobního soukromí. V nejbližších týdnech a měsících se promění také bezprostřední okolí domova, jež bude mít vlastní zahradu s možností odpočinku a relaxace pro klienty.

Oficiální otevření Domova se zvláštním režimem Hladnovská se uskuteční 28. května letošního roku.   

BOHDANA RYWIKOVÁ

Logolinka

Fotogalerie

 

Ostrava 25. 4. 2014 - Znovuotevření Domova Beruška

V úterý 29. dubna letošního roku ve 13 hodin, bude v Ostravě-Zábřehu v Jandově ulici slavnostně zahájen provoz v nově zrekonstruované budově Domova Beruška, jednoho ze zařízení Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Na více než půl roku se pro čtyřiadvacet zdejších klientů, kteří našli dočasný azyl v jiném zařízení Čtyřlístku, zavřely dveře domova, jenž prošel důkladnou proměnou, a to jak zevnitř, tak zvenčí.

Připomeňme jen, že rekonstrukce budovy se mohla uskutečnit především díky finanční podpoře z evropských fondů – Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Stavební náklady na rekonstrukci Domova Beruška představují částku ve výši téměř 3,8 milionu korun, další 1.2 milionu korun stálo vybavení vnitřních prostor domova.

Při úterním slavnostním předání budovy Domova Beruška do užívání, budou přítomni zástupci všech organizací, institucí a firem, které se na úspěšné realizaci tohoto projektu podílely.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Logolinka

Fotogalerie

 

Ostrava 29. 4. 2014 - Domov Beruška opět v provozu

Za přítomnosti náměstka primátora města Ostravy, Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., vedoucí odboru sociálních služeb, sportu a volnočasových aktivit, Mgr. Jaroslavy Rovňákové a dalších hostů, byl dnes odpoledne slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný Domov Beruška – jedno ze zařízení naší organizace, poskytující pobytové služby nejmladším klientům Čtyřlístku.

Hosté si prohlédli zmodernizované prostory Domova Beruška, jež díky finanční podpoře evropských fondů – Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a s podporou statutárního města Ostravy, nabízejí čtyřiadvaceti dětem tohoto domova mnohem více pohodlí i soukromí, než tomu bylo před rekonstrukcí. Náměstek primátora Martin Štěpánek při této příležitosti ocenil snahu vedení naší organizace o neustálé zkvalitňování životních podmínek klientů Čtyřlístek a dobré využívání finančních prostředků, jež organizace úspěšně čerpá díky projektům evropských fondů.

BOHDANA RYWIKOVÁ    

Logolinka 

Fotogalerie

 

Ostrava 2. 5. 2014 - Vystavujeme u chemiků...!

K výstavním aktivitám, jež mají v ostravském Čtyřlístku dlouholetou tradici, patří výstavy výtvarných prací našich klientů „Kdo jsme a co všechno umíme“, pořádané v Galerii U chemiků, která má své sídlo ve Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu. Letošní XIV. ročník této výstavy byl zahájen právě dnes.

V komorní výstavní síni, jež si zakládá na kvalitě vystavovaných děl nejen profesionálních výtvarníků, ale i amatérů, se v letošním roce Čtyřlístek představuje kresbami a malbami svých klientů, které vznikly v kreativním ateliéru Domova na Liščině a v rámci volnočasovaných aktivit klientů Domova Barevný svět. Ve vystavené kolekci více než třiceti obrazů převažují především přírodní náměty, k nimž naše autory inspirovaly motivy ze světa rostlin nebo světa zvířat. Jsme velmi rádi, že Galerie U chemiků nabízí svůj výstavní prostor výtvarným pracím lidí s mentálním postižením a seznamuje tak s jejich tvůrčími možnostmi a světem plným fantazie jak studenty zdejší školy, tak její návštěvníky. Výstava v Galerii U chemiků bude otevřena do konce května letošního roku.   

BOHDANA RYWIKOVÁ

 

Ostrava 22. 5. 2014 - Čtyřlístek otevírá novou službu lidem s postižením

Provoz nového zařízení – Domova se zvláštním režimem Hladnovská, bude slavnostně zahájen ve středu 28. května letošního roku ve 13.00 hodin v Hladnovské ulici 886/119b v Ostravě-Muglinově. Na vznik této potřebné služby, poskytované Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, podstatně přispěly evropské strukturální fondy prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

     „Celkové náklady na tento nový domov představují částku ve výši 11.833.000 korun. Rádi bychom při této příležitosti přivítali všechny, kteří nám pomohli při přípravě projektu, podíleli se na jeho realizaci i zdárném dokončení. Tato událost je zároveň významným dnem pro vybrané klienty s mentálním postižením, majícím současně přidružené duševní onemocnění, kteří dosud žili v Domově Barevný svět nebo v Domově na Liščině. Nová služba - domov se zvláštním režimem, jim zajistí důstojné prostředí odpovídající míře jejich postižení a ostatním klientům se ve stávajících podmínkách zlepší kvalita jejich života,“ vysvětluje důvody vzniku nového zařízení, jež dosud v Ostravě citelně chybělo, ředitel Čtyřlístku PhDr. Svatopluk Aniol.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Logolinka

 

Ostrava 23. 5. 2014 - Den otevřených dveří Čtyřlístku

Pletení košíků, tkaní koberců a jiné rukodělné techniky, si budou moci vyzkoušet návštěvníci tradičního jarního Dne otevřených dveří naší organizace ve čtvrtek 29. května letošního roku. Dveře sedmi zařízení sociálních služeb ostravského Čtyřlístku budou veřejnosti otevřeny v době od 10.00 do 16.00 hodin.

V jednom z nich, Centru pracovní činnosti v Ostravě-Kunčičkách, chtějí zaměstnanci nabídnout hostům z řad veřejnosti možnost vyzkoušet si manuální zručnost, kterou mnozí zdejší klienti zvládají na jedničku. „Návštěvníci si budou moci uplést třeba košík nebo květináč z papíru anebo si vyzkoušet tkaní textilií na jednoduchém tkalcovském stavu…“ přibližuje program návštěvního dne vedoucí zařízení, paní Bronislava Köhlerová. V Centru pracovní činnosti se klienti připravují na samostatný život, a tak tady bude k vidění i zbrusu nová cvičná kuchyně, v níž mladí lidé s mentálním postižením pravidelně prověřují svou kuchařskou zdatnost. Veřejnosti bude otevřen také nedávno zrekonstruovaný Domov Beruška v Ostravě-Zábřehu, kde se díky finanční podpoře evropských fondů – Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, podstatně změnily k lepšímu životní podmínky klientů, Domov na Liščině v Ostravě-Hrušově, jenž rovněž prošel v posledních letech výraznou proměnou a k návštěvě zve i největší zařízení organizace - Domov Barevný svět v Ostravě-Muglinově. Nahlédnout lze také do života klientů v loňském roce otevřených chráněných bydlení v Ostravě - Martinově a v Ostravě – Vítkovicích. Více o našich zařízeních, která byste rádi navštívili, se dovíte na našich internetových stránkách v sekci "Služby".

BOHDANA RYWIKOVÁ

 

Ostrava 28. 5. 2014 - Slavnostní otevření Domova se zvláštním režimem Hladnovská

Za přítomnosti náměstka primátora města Ostravy, ing. Martina Štěpánka, Ph.D., ředitelky Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko Mgr. Kateřiny Dostálové, MPA a dalších hostů, byl dnes v odpoledních hodinách slavnostně zahájen provoz Domova se zvláštním režimem Hladnovská. Posláním tohoto domova je poskytovat celodenní kvalifikovanou podporu mentálně postiženým lidem s přidruženým duševním onemocněním, kteří z důvodů těžkého problémového chování již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí ani za podpory rodiny nebo jiných sociálních služeb.

Náměstek primátora Martin Štěpánek při této příležitosti zvlášť ocenil aktivitu ředitele naší organizace, PhDr. Svatopluka Aniola, jemuž se podařilo díky úspěšným projektům financovaným prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko z evropských fondů, podstatně zkvalitnit úroveň poskytovaných služeb ostravského Čtyřlístku. Hosté také ocenili, že dvanáct klientů, kteří v novém domově našli příjemné bydlení v samostatných pokojích s moderním vybavením i zázemím, zde mají mnohem více soukromí než v minulosti, aniž by jim přitom chyběly potřebné služby, na něž byli až dosud zvyklí. Nabídka sociálních služeb v našem městě se tak opět rozšířila o novou, potřebnou službu ve prospěch lidí se zdravotním postižením.   

BOHDANA RYWIKOVÁ

Logolinka

Fotogalerie

 

Ostrava 19. 6. 2014 - Noc snů v ostravské Zoo

Stalo se hezkou tradicí, že nás ostravská zoologická zahrada zve na svou každoroční „Noc snů“. Co je na tom zvláštního, když zoologickou zahradu navštěvujeme i jindy? Kdo to nezažil, určitě neuvěří, že večer je atmosféra zoologické zahrady úplně jiná, než ve dne! Nejen proto, že konečně můžete zahlédnout i noční zvířátka, která obvykle ve dne spí, ale mnohé vzácné tvory můžete mít doslova na dotek!

Každý rok obdivujeme, co všechno nového pro nás pracovníci zoologické zahrady připravili a jaká překvapení na nás čekají. Pohladili jsme si oslíky i poníky, potěžkali hady, nakrmili kozy… V pavilonu slonů jsme mohli v klidu obdivovat obě sloní mláďátka – již trošku odrostlou Rashmi a její mladší sestřičku, která dosud nedostala jméno, ale navzdory všem předpovědím se má čile k světu. Hned vedle pavilonu na nás čekalo další překvapení: canisterapeutičtí psi. Nevěřili byste, jak přítulný může být pejsek, jenž by možná na ulici budil strach… Ti nejvytrvalejší návštěvníci letošní Noci snů, kteří se nenechali odradit ani několika kapkami deště a doputovali až k pavilonu žiraf, byli odměněni novým zážitkem – krmením těchto nádherných, dlouhokrkých zvířat. Odnesli jsme si ze Zoo i letos spoustu krásných zážitků a organizátorům Noci snů v Zoo samozřejmě moc děkujeme za jejich pozvání.   

BOHDANA RYWKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava-Bartovice 20. 6. 2014 - Rytmy na Handicap sport festivalu

Městský obvod Radvanice a Bartovice připravil charitativní akci se zaměřením na sportovní aktivity organizací a jednotlivců s názvem Handicap sport festival. Tento sportovní festival, jenž dal příležitost především lidem se zdravotním postižením, se uskutečnil na několika místech městského obvodu a finančně ji podpořilo statutární město Ostrava jako součást projektu „Ostrava - Evropské město sportu 2014“. Organizátoři v Ostravě-Bartovicích připravili na poslední červnový pátek bohatý sportovní i kulturní program, během něhož si mohli přijít na své nejen lidé se zdravotním postižením, ale všichni, kteří měli zájem přijít je povzbudit. Samozřejmě, nemohl při tom chybět ani náš Čtyřlístek.

Tentokrát jsme se sice nezapojili do sportovního zápolení, ale reprezentovali jsme organizaci jednak v kulturním programu a také výrobky našich klientů. Naše skupina Rytmy zahajovala jak dopolední – sportovní program, tak jeho odpolední kulturní část. Obě vystoupení sklidila bouřlivé ovace publika a někteří, jako například moderátoři z Rádia Čas anebo členové skupiny Bílá holubice, neodolali a zabubnovali si spolu s Rytmy… Klienty Čtyřlístku jsme však mohli potkat i jinde v Bartovicích: třeba při obsluze pojízdné kavárny Mental Café anebo jako účinkující v úchvatném tanečním vystoupení Bílé holubice. Příslovečnou „třešničkou na dortu“, pak bylo setkání s finalistou X Factoru, sympaťákem Jiřím Zonygou, který se s námi ochotně a rád nechal vyfotografovat. 

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Liberec 21. 6. 2014 - Ocenění Modrý slon pro naši skupinu Rytmy

Bylo to velké překvapení, když zadrnčel telefon a ve sluchátku se ozvalo: „Tady Liberec, vyhráli jste cenu Modrého slona! V sobotu vás čekáme, přijeďte si pro něj!“ Celostátní soutěž Modrý slon pořádá každoročně Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a je vypisována v mnoha kategoriích. V minulých letech se jí s úspěchem účastnili naši klienti svými výtvarnými a literárními pracemi, letos poprvé jsme do ní zasáhli také v oblasti hudební. A úspěšně!

Barvy Čtyřlístku hájili v Liberci nejmladší členové skupiny Rytmy: Dominik Herák, Jan Polhoš, Michaela Horáková, Petra Hamroziová a Daniel Toráč. Už hodinu před zahájením slavnostního vyhodnocení soutěže Modrý slon, jsme stáli před provizorním vchodem do liberecké Zoo, kde se tato událost měla odehrát. Po krátké přípravě, v chladném a chvilkami deštivém počasí, ukázali naši bubeníci, že si cenu Modrého slona opravdu zasloužili. Daniel Toráč svým sólem přítomným divákům doslova vyrazil dech. Museli jsme dokonce přidávat! Náš soubor Rytmy, i když tentokrát jen v komorním složení, si tak připsal další velký úspěch na své konto.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 21. 6. 2014 - Zahradní slavnost v Domově na Liščině

Omamná vůně dobrůtek na grilu, aroma čerstvé kávy, voňavé koláčky a jiné lahůdky – to všechno o předposlední červnové sobotě přilákalo do krásné zahrady Domova na Liščině nejen domácí klienty, ale i jejich kamarády z Domova Barevný svět a chráněného bydlení, opatrovníky a hosty, kteří si druhý ročník Zahradní slavnosti na Liščině nemohli nechat ujít.

Její slavnostní zahájení samozřejmě patřilo skupině Rytmy pod vedením paní Libuše Gajdové, jež také slovem provázela celým programem dne, v němž účinkovali kromě Rytmů hosté z ostravského Centra volného času, a ukázky bojových umění předvedla mladičká sportovkyně Klára Pijáková. Parádním překvapením pro všechny však byla taneční kreace Martiny Pazderové, kterou Martina věnovala své mamince. Pak už byl samozřejmě prostor pro volnou zábavu a hry, na něž byl v zahradě bohatý prostor. Pan Jiří Greger, pracovník v sociálních službách Domova na Liščině, mohl veřejně projevit svůj velký malířský talent, a kdo měl zájem, získal během chvilky krásný portrét… Odpoledne přišli na návštěvu dobrovolníci ze sdružení Adra, kteří pod vedením pana Jiřího Plevy pro dobrou náladu zahráli na kytaru a zazpívali pěkné trampské písničky. Byl to zkrátka po všech stránkách vydařený letní den, k němuž vydatně přispěli také štědří sponzoři: Společnost RPS Ostrava, a. s. a paní Šárka Sotorníková.     

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 26. 6. 2014 - Lidé lidem

Ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi, poskytující sociální služby a související aktivity, ale i s neziskovými organizacemi, pořádá statutární město Ostrava každoročně na Masarykově náměstí v Ostravě přehlídku sociálních služeb a souvisejících aktivit pod názvem Lidé lidem. Letos se uskutečnil její sedmý ročník a nechyběl přitom ani Čtyřlístek: vedle souboru Rytmy nás reprezentoval také taneční soubor z Domova na Liščině.

Tak jako každoročně, zaplnily Masarykovo náměstí četné stánky, v nichž mohly zúčastnění organizace prezentovat své aktivity, ale i nejrůznější další atrakce. Dobrou náladu přítomných vydatně povzbuzovali zdravotní klauni. Tomu všemu dominovalo zastřešené pódium, na němž se od rána odehrával bohatý program dne s četnými tanečními a hudebními vystoupeními.  Letošní báječné počasí přilákalo na náměstí početné publikum, mezi nímž nechyběli ani přátelé Čtyřlístku z Národního divadla moravskoslezského – herec František Večeřa a jeho divadelní kolega, choreograf Igor Vejsada.  Rytmy sklidily zasloužené ovace publika, stejně jako naše tanečnice z Domova na Liščině.

BOHDANA RYWIKOVÁ   

Fotogalerie

 

Ostrava 1. 7. 2014 - Malujeme léto - výstavy Čtyřlístku

Dvě výstavní kolekce obrazů – maleb a kreseb, které vytvořili naši klienti v Domově na Liščině, Domově Barevný svět a v ergodílně rehabilitačního oddělení, jsou během letošních prázdnin k vidění na našich tradičních výstavách v Knihovně města Ostravě na Fifejdách (od 1. července do 31. srpna) a v Galerii Ametyst Fakultní nemocnice v Ostravě (od 7. července do 10. srpna).

Více než čtyři desítky obrazů představují tvorbu našich klientů, pro něž je možnost výtvarného vyjádření nejen určitou formou sebereflexe, ale i skvělým prostředkem k relaxaci a trávení volného času. Na obou výstavách se objevují známá jména našich tvůrců, mezi nimiž nechybí například Renata Slezáková nebo Ladislav Kovář, kteří se s úspěchem věnují malbě již mnoho let a dosahují přitom pozoruhodných úspěchů. Renáta Slezáková obdržela před časem za své výtvarné dílo Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje a v Galerii Ametyst již v minulosti vystavovala i samostatně. Někteří autoři se musejí při vlastní malířské tvorbě potýkat i s velmi těžkým zdravotním omezením, a přesto jim výsledek jejich práce vždy přináší velkou radost a sebeuspokojení. Na několika obrazech, jež jsou na obou výstavách k vidění, se podílelo více autorů a jsou vystaveny jako kolektivní díla.

Text a fota: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava červenec-srpen 2014: Léto s pimprlaty

Divadlo loutek je jediné ostravské divadlo, které nemá o prázdninách zavřeno. A tak jsme se mohli opět těšit na letní výstavu a workshopy nazvané „Léto s Pimprlaty“. Stejně jako vloni, rádi jsme se i letos této interaktivní akce zúčastnili. V různých termínech jsme do Divadla loutek přicházeli v menších skupinách nejen my z Domova Barevný svět, ale i kamarádi ze Stacionáře Třebovice.

Měli jsme chuť poznat práci loutkoherců. Je náročná a tvořivá. Společně jsme tak vstoupili do říše fantazie, snů, pohádek a příběhů. Poznali jsme, co všechno se může skrývat pod pojmem  loutky. Maňásky, kteří se navlékali na ruku, mapety, jež uměly pohybovat ústy, stínové loutky, viděli jsme masky a hlavně marionety – složité závěsné loutky. Totemové loutky jsme si společně vyrobili ze dřeva. Poznali jsme různé materiály, které se na výrobu loutek používají. Zapojili jsme se také do představení, kdy jsme pomohli přetvořit obyčejný kastrol nebo hrneček či větrák v zajímavou bytost, zavzpomínali na dětství a spolu s pejskem a kočičkou jsme upekli dort. Kresbou v písku jsme vykouzlili moře pro mořskou pannu i les pro zvířátka… Zažili jsme spoustu radosti a prožili příjemná letní dopoledne.

KATEŘINA TREFILOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 12. 8. 2014: Folklor bez hranic

Již sedmnáct let hostí Ostrava každoročně v srpnu festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí Folklor bez hranic. A stalo se také pěknou tradicí, že organizátoři festivalu pamatují v bohatém festivalovém programu také na lidi se zdravotním postižením. Proto i v tomto roce mezi naše klienty zavítali účastníci festivalu. Letos jsme přivítali hned dva zahraniční soubory.

 Vskutku exotickým hostem byl folklorní soubor Spandan z Ahmadábádu, ze západoindického státu Gundžarád a běloruský národní mužský vokální soubor Lěĺ, který nás okouzlil krásou lidových písní z Běloruska, ale také z Ukrajiny a Ruska, jež má ve svém repertoáru. Indické slovo „spandan“ znamená v překladu „tlukot srdce“ a při vystoupení indického souboru měli všichni diváci v zaplněné tělocvičně Domova Barevný svět pocit, že nám indičtí hudebníci a tanečníci hodně ze svého srdce dávají. Nakonec mezi sebe přizvali i klienty a všechny, kteří měli chuť tančit, kroužit anebo se jen tak vlnit v rytmech něžné hudby sitár, pakhavadž a jiných nástrojů, jejichž názvy ani neznáme. Indičtí hosté si pak s velkým zájmem prohlédli část domova Barevný svět a po obědě nadšeně pochválili naši kuchyni za výborné jídlo. O tom, že náš stravovací provoz obstojí i v mezinárodním měřítku, svědčí historicky první písemně doložená zahraniční pochvala pro kuchyň Domova Barevný svět, sepsaná v sanskrtu a v angličtině…!

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 22. 8. 2014: VI. setkání s Policií ČR

Vedení Policie České republiky – krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, pro nás letos připravilo v pořadí již šesté setkání s příslušníky policie Moravskoslezského kraje, strážníky Městské policie Ostrava a příslušníky krajského Hasičského záchranného sboru. Přestože jsme kvůli počasí museli toto setkání posunout o jeden den, o to víc jsme se na naše přátele těšili. Letos mezi nás zavítal vedle paní plk. Mgr. Jany Kubošové, jež pravidelně tato setkání s policejními příslušníky pro nás organizuje, také náměstek ředitele krajského ředitelství, pan plk. Mgr. Radim Daněk.

Vedle policejní a hasičské techniky patří vždy mezi největší atrakce těchto setkání policejní psi, kteří nechyběli ani letos. Městští policisté k nám přivezli mladého belgického ovčáka Gulivera a německého ovčáka Bena, kteří předvedli ukázky vzorné poslušnosti a perfektního výcviku. Nechyběla ani naše známá fenka Quinny, jež svou přítulnosti pravidelně získává srdce klientů, překvapením ale byly dvě maličké fenky čivavy Kiky a Mira, vedené jako canisterapeutičtí psi. Velkou pozornost samozřejmě budili dva nádherní starokladrubští hřebci – policejní koně Sid a Markus, které si ti nejodvážnější pohladili. Nevšední zájem poutal stánek městské policie, kde pro nás byly připravené ukázky vybavení městských strážníků, ale také kvízy a omalovánky se sladkými odměnami. Kdo mohl, využil možnosti posadit se na policejní motocykl Honda, prozkoumat vybavení hasičského vozu anebo si osahat nitro policejního automobilu, vybaveného majáčkem a houkačkou… Nevíme, co si o tomto krásném slunečním dopoledni u nás ve Čtyřlístku mysleli sousedé v okolí, ale my jsme si to rozhodně užili! Náš dík samozřejmě patří všem hostům, kteří mezi nás přijeli.  

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 27. 8. 2014 - Loučení s létem

O tom, že ne každé loučení nutně musí být smutné, jsme se mohli přesvědčit o poslední srpnové středě, na kterou vychovatelky z Domova Barevný svět a Stacionáře Třebovice připravily pro všechny naše klienty zábavné odpoledne. Počasí nám sice udělalo drobnou čáru přes rozpočet, neboť jsme nemohli využít všech možností, jež nabízí krásná zahrada Domova Barevný svět, ale ukázalo se, že také interiéry domova nabízejí spoustu zajímavých zákoutí, jako stvořených pro plnění nejrůznějších zábavných úkolů vedoucích po svém splnění ke konečnému cíli: sladkým odměnám pro všechny soutěžící a k oblíbenému opékání párků.

A tak, zatímco na terase vedle tělocvičny už voněly grilované párky, v tělocvičně se tužily svaly i postřeh, přízemí a suterén Domova Barevný svět zase skrývaly další překvapení, zaměřená na pozornost, zručnost a odvahu. Ten, kdo došel až k poslednímu úkolu a věděl, jak se straší na hradě, obstál v poslední zkoušce. Všichni se přitom dobře bavili a čas jim utekl jako voda.

Závěrečnou tečkou za celým odpolednem byla diskotéka pro všechny tancechtivé. Vůbec přitom nevadilo, že sluníčko právě v tento den nevykouklo z mraků ani na chviličku…   Náš dík nakonec patřil všem, kteří pro nás tohle pěkné odpoledne připravili.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 25. 9. 2014: Ocenění v projektu sdružených nákupů

Ve čtvrtek 25. září 2014 se v Ostravě uskutečnila konference s názvem „Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava, prověřená cesta k úsporám“. Konference byla ohlédnutím za dosavadní činností Nákupního portálu statutárního města Ostravy, který zahájil činnost v závěru roku 2010. Naše organizace se do společného nakupování zapojila od samého počátku. A byly to těžké začátky, protože informací bylo málo, vyvstala spousta otázek, na něž jsme neznali odpovědi. Proto jsme si řekli, že nemůžeme čekat, co přijde, ale začali jsme sami vyvíjet aktivitu.

Postupně jsme začali řešit problémy se společností eCENTRE, provozovatelem nákupního portálu.  Následně se přidávaly další sortimenty a zaměstnanci, kteří s nimi pracují. Dnes systém funguje solidně, občasné problémy nejsou zásadního charakteru, i když nějaké problémy se jistě vyskytnou vždy. Způsobují je především dodavatelé, kteří mnohdy neplní podmínky, za nichž v soutěži uspěli. 
Nakupování ve velkém má bezesporu svůj význam. Lze skutečně dosáhnout i výrazně nižší ceny. Je však třeba přistupovat k nakupování „se zdravým selským rozumem“. Toho je třeba používat především při stanovování pravidel a při výběru soutěženého sortimentu.
Na konferenci byly vyhlášeny nejúspěšnější organizace za celé dosavadní období. Čtyřlístek skončil na skvělém 3. místě v konkurenci 180 městských organizací.  To je výborný výsledek a ocenění práce mnoha našich zaměstnanců. Věřím, že i v dalším období budeme patřit mezi ty organizace, jež úspěšně pracují s Nákupním portálem statutárního města Ostravy.
PhDr. SVATOPLUK ANIOL
ředitel organizace

Fotogalerie

 

Ostrava 29. 9. 2014: Koncert Všechny barvy duhy 2014

Letos jsme pořádali již VIII. ročník koncertu Všechny barvy duhy, který připravujeme každoročně ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským, Lidovou konzervatoří a Múzickou školou v Ostravě a s občanským sdružením Bílá holubice. Letošní koncert Všechny barvy duhy, nad nímž převzali záštitu manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová, generální konzulka Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, paní Anna Olszewská, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomír Recman a náměstek primátora města Ostravy Martin Štěpánek, se uskutečnil v pondělí 29. září v 18.00 hodin v ostravském Divadle Antonína Dvořáka. Jeho patronkou a hlavním hostem programu byla zpěvačka Ewa Farna.

Stejně jako v předcházejících letech jsme přivítali i letos zahraniční hosty: polskou nevidomou zpěvačku Patrycju Malinowskou, finalistku soutěže Polsko má talent a slovenskou nevidomou písničkářku a skladatelku Vieru Petrovčinovou z Humenného. Jedenadvacetiletá Patrycja Malinowska pochází ze šesti dětí, v současné době studuje v Plocku angličtinu a kromě zpěvu má ráda také sport (plavání), stará auta nebo poznávání nových kultur. V České republice nehostuje poprvé: v roce 2012 účinkovala v Praze na Koncertu za zdravý rozum, kde vystupovala spolu se skupinou The Tap Tap, slovenským zpěvákem Marianem Bangem (hostem loňského ročníku koncertu Všechny barvy duhy) a dalšími osobnostmi z České republiky i ze zahraničí. Velký úspěch sklízela letos v květnu Patrycja také v Chorvatsku na koncertu „Světlo skrze hudbu“, pořádaném polskou ambasádou v Záhřebu, kde spolu s chorvatskými nevidomými umělci nadchla publikum nejen svým hlasem, ale také silou své osobnosti.  

Také slovenská zpěvačka Viera Petrovčinová není na koncertních pódiích žádným nováčkem. Pěvecky interpretuje vlastní tvorbu, kterou si sama aranžuje, zhudebňuje a píše texty. Obsahem jejích písní jsou každodenní problémy, touhy i prožité vzpomínky a maličkosti s nápaditým humorem, jenž se střídá s citlivostí. Hlavní důraz klade na texty. Hudebně vychází z pop rocku s nádechem jazzu, gospelu a baladičnosti v romanticky laděných skladbách. Má však blízko i k pomalým muzikálovým písním… Vystudovala Fakultu humanitních a přírodních věd Prešovské univerzity, od roku 2009 studuje hru na klavír na Konzervatoři v Košicích a od roku 2008 je učitelkou klavíru a korepetitorkou na umělecké škole Múza v Humenném. V roce 2006 obdržela cenu prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče - Studentská osobnost v kategorii umění a kultura.  

Spolu s Ewou Farnou letos opět podpořili hendikepované umělce i další profesionálové – členové a sólisté uměleckých souborů Národního divadla moravskoslezského. Již podruhé hostovala v koncertu Všechny barvy duhy jedna z nejzářivějších hvězd souboru operety a muzikálu Národního divadla moravskoslezského - paní Hana Fialová, jako choreograf na přípravě večera spolupracoval mistr baletu NDM Igor Vejsada, spoluúčinkoval demi sólista baletního souboru divadla, taiwanský tanečník Po-Ju Lin a programem bude provázela herečka a moderátorka Nikola Birklenová.

I letos zpestřili program večera členové Cirkusu trochu jinak, a to doslova, neboť jsou to oni, kdo vnášejí vždy něco nového a překvapivého do duší diváků spolu s klienty ostravského Čtyřlístku a dalšími účinkujícími se zdravotním postižením, ať už jsou to žáci ostravské Múzické školy anebo členové občanského sdružení Bílá holubice. I letos bylo opravdu na co se těšit. (Více viz v sekci KONCERT - Všechny barvy duhy 2014)

Letošní ročník koncertu by se nemohl uskutečnit bez finanční podpory Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Partnery koncertu jsou hotel MaMaison Imperial Ostrava, koncertní agentura Yashica, Česká televize Ostrava, Český rozhlas, Moravskoslezský Deník, FabexTV a společnost EuroAWK.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fota: Werner Ullmann

MSK, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

Plakát Všechny barvy duhy 2014

Fotogalerie

Ewa Farna

 

Ostrava 9. října 2014: Den otevřených dveří

V rámci tradičního Týdne sociálních služeb, pořádaného každoročně na podzim Asociací poskytovatelů sociálních služeb, uspořádala také naše organizace ve čtvrtek 9. října Den otevřených dveří ve všech svých zařízeních s výjimkou Domova se zvláštním režimem.

Naše organizace prochází v současné době transformačními změnami, což znamená, že například zájemci o návštěvu Stacionáře Třebovic museli tentokrát zamířit na jeho dočasnou adresu  v Ostravě-Muglinově, neboť budovu stacionáře v Třebovicích čeká v nejbližší budoucnosti rozsáhlá rekonstrukce i změna stávající služby. Největší zájem veřejnosti o možnost využít Dne otevřených dveří k návštěvě našich zařízení, zaznamenalo zejména Centrum pracovní činnosti v Ostravě-Kunčičkách, Domov Barevný svět v Ostravě-Muglinově a Domov na Liščině v Ostravě-Hrušově.  

 

Ostrava 3. 11. 2014: Hubertova strašidelná stezka

Přesně v ten den, kdy měl Hubert svátek, připravil kolektiv vychovatelek a rehabilitace z Domova Barevný svět pro zájemce z řad klientů všech zařízení Hubertovu strašidelnou stezku.

Vedla spletitým suterénem Domova Barevný svět. Cestu ve tmě lemovaly svíčky a prostory byly nezvykle strašidelně vyzdobeny. Byly slyšet divné zvuky, které chvílemi sílily a vyvolávaly v nás značnou nejistotu, zda jít dál, či nikoli. Jen málokdo se odvážil jít sám! Někdo ani s doprovodem do konce nedošel... Byli však také někteří, kterým se stezka zalíbila natolik, že šli dokonce ještě jednou… a tentokrát sami! Všichni jsme si užili spoustu legrace a zpříjemnili si pondělní podvečer. Odměnou nám byla nejen slovní pochvala, ale také diplom za odvahu a sladký oplatek.

Bc. DAGMAR DROBÍKOVÁ

Fotogalerie

Hubertova strašidelná stezka Hubertova strašidelná stezka Hubertova strašidelná stezka Hubertova strašidelná stezka Hubertova strašidelná stezka Hubertova strašidelná stezka Hubertova strašidelná stezka Hubertova strašidelná stezka Hubertova strašidelná stezka Hubertova strašidelná stezka

 

Ostrava 12. 11. 2014: Setkání seniorů

Každoročně pořádá naše organizace setkání svých bývalých zaměstnanců. Výjimkou nebyl ani letošní rok, kdy se v Domově Barevný svět sešla téměř padesátka našich seniorek a seniorů nejrůznějších odborností, kteří prožili část svého profesního života mezi klienty Čtyřlístku a rádi se sem opět vracejí.

Hosty přivítal ředitel organizace, PhDr. Svatopluk Aniol, spolu s vedoucí oddělení práce a mezd, paní Miluší Bystroňovou. Většina seniorů, kteří přijali pozvání na toto setkání, je vždy zvědavá na všechny změny, jež se v uplynulém roce v organizaci odehrály a stále odehrávají. Pan ředitel je informoval o novém zařízení, které bylo letos otevřeno pro klienty vyžadující zvýšenou míru podpory – Domov se zvláštním režimem Hladnovská – a také o transformačním procesu, jímž organizace v současné době prochází. Pak už patřil čas tohoto odpoledne volné zábavě a samozřejmě i společným vzpomínkám na léta prožitá ve Čtyřlístku. Naši hosté vždy kvitují s potěšením fakt, že organizace na své seniory nezapomíná, což dnes ani zdaleka nepatří mezi zaměstnavateli k samozřejmostem. A všichni už se těší na další setkání v příštím roce.   

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 18. 11. 2014: Adventní výstava na krajském úřadu

Již třetím rokem pokračuje pěkná tradice adventních výstav rukodělných prací lidí se zdravotním postižením, kterou pořádá oddělení kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro své zaměstnance i návštěvníky úřadu v předsálí jednací síně Zastupitelstva kraje. Letos se této výstavy zúčastnila celkem čtyři zařízení naší organizace.

Klienti spolu se zaměstnanci Centra pracovní činnosti, Domova na Liščině, Stacionáře Třebovice a ergodílny rehabilitačního oddělení se opravdu činili a tak bylo ve stáncích naší organizace na krajském úřadu opravdu hodně k vidění. Vedle četných keramických předmětů s vánoční tematikou nechyběly tradiční adventní věnce, vánoční ozdoby, textilní anebo proutěné výrobky a mnoho dalších předmětů, ať už pro vánoční výzdobu anebo jako milé dárky blízkým. Zájem o vystavené výrobky je vždy veliký a věříme, že právě ty s visačkami Čtyřlístku udělají letos o Vánocích radost všem, kteří si je koupili anebo jimi hodlají obdarovat své blízké.   

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 27. 11. 2014: Advent plný andělů

Ve čtvrtek 27. listopadu se v multifunkční hale Gong Dolní oblasti Vítkovic uskutečnil již devátý ročník Adventu plného andělů, k němuž se letos historicky poprvé připojila také naše organizace. Obří prostory multifunkční haly zaplnily již v odpoledních hodinách četné prodejní stánky neziskových organizací, zatímco horní patra patřila bohatému kulturnímu programu, do něhož jsme se vedle neziskových organizací zapojili také my. Letošní Advent plný andělů však měl pro Čtyřlístek velký význam i proto, že se jeho „tváří“ stal náš klient – Jirka Mucha z Chráněného bydlení Thomayerova.

    Koordinátorkou a autorkou tohoto projektu je paní Lucie Houthoofdtová. Hlavní myšlenkou Adventu plného andělů je od samého počátku vytvořit v České republice ojedinělou platformu pro systémový fundraising a zapojit během adventního období do spolupráce ve prospěch místních neziskových organizací klíčové organizátory multižánrových akcí, úspěšné společensky odpovědné firmy i významné osobnosti. Čtyřlístek letos přispěl k slavnostnímu večeru Adventu plného andělů tanečním vystoupením klientů Stacionáře Třebovice Fantom opery se sólistou Igorem Vejsadou – mistrem baletu Národního divadla moravskoslezského, zatímco Jirka Mucha nedaleko od pódia vařil výbornou kávu v pojízdné kavárně Mental Café všem zájemcům, kteří o ni projevili zájem a pak si jenom na chvíli „odskočil“ na pódium, aby z rukou paní Houthoofdtové převzal diplom s poděkováním za podporu projektu Advent plný andělů. Informace o tom, jak se vlastně Jirka Mucha stal „tváří“ letošního Adventu plného andělů, najdete na našich internetových stránkách v podzimním vydání časopisu Zrcadlo: http://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/casopis-zrcadlo/Zrcadlo-2014-3.pdf. V rámci projektu Advent plný andělů se naše organizace připojila i k tiché dražbě předmětů, vyrobených zdravotně postiženými lidmi a také nabídla zájemcům obrázky andělů pro případná P. F. přání. Výtěžek z prodeje těchto předmětů a obrázků byl určen na pomoc lidem se zdravotním postižením, kteří jsou těmi hlavními a zároveň nejpotřebnějšími adresáty projektu Advent plný andělů.    

Text a fota: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 2. 12. 2014: Vánoční turnaj ve stolním tenisu - Memoriál Václava Benedíka

Naše organizace pořádá v sobotu 6. prosince v Domově Barevný svět v Ostravě-Muglinově ve spolupráci se Společností pro pomoc lidem s mentálním postižením již devatenáctý ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro mentálně postižené sportovce, který nese název svého zakladatele, pana Václava Bendíka. Tímto turnajem vrcholí celoroční sportovní aktivity klientů Čtyřlístku, mezi nimiž je řada špičkových stolních tenistů, reprezentujících naše město i republiku v nejrůznějších soutěžích v České republice i v zahraničí.

Letošního Vánočního turnaje ve stolním tenisu se zúčastní sedm sportovních týmů jak domácích, tak z dalších neziskových i příspěvkových organizací z Ostravy, Frýdku-Místku, Havířova a Šumperka. Třicítka sportovců bude soutěžit ve čtyřech kategoriích, přizpůsobených jejich výkonnosti.V rolích trenérů i rozhodčích turnaje jsou převážně dobrovolníci ze Společnosti pro pomoc lidem s mentálním postižením, kteří s ostravským Čtyřlístkem spolupracují již dlouhou řadu let a jako trenéři vychovali mnoho vynikajících sportovců. Úspěchy na sportovním poli jsou samozřejmě velkým povzbuzením a výzvou i pro ostatní klienty Čtyřlístku, kteří přicházejí na Vánoční turnaj ve stolním tenisu nejen fandit svým kamarádům, ale často se také sami stávají aktivními sportovci nejen v této disciplíně.    

BOHDANA RYWIKOVÁ

 

Ostrava 3. 12. 2014: Pohádková premiéra

K českým Vánocům patří již tradičně (a neodmyslitelně) štědrovečerní pohádka. Pro letošní Štědrý večer připravila Česká televize dobrodružně romantickou pohádku Princezna a písař, jejímiž hlavními hrdiny jsou (jak název napovídá) princezna Amálka a královský písař Janek. A patří také k pěkné nepsané tradici, že Česká televize každoročně zve na předpremiérové projekce svých vánočních pohádek také klienty naší organizace. Výjimkou nebyl ani letošní rok.

Téměř padesát našich klientů z několika zařízení Čtyřlístku se ve středu 3. prosince vydalo do ostravského multikina Cinestar, kde je přivítaly večerníčkovské postavičky Bob a Bobek, tisková mluvčí ostravské televize Jolanda Pilařová, ale také populární ostravský herec Norbert Lichý jako představitel nechtěného uchazeče o ruku princezny Amálky, který po filmové projekci ochotně poskytoval všem zájemcům svůj autogram. Pohádka se nám moc líbila a tak ani trošku nevadí, že ji o Vánocích uvidíme ještě jednou…  A České televizi samozřejmě moc děkujeme za pozvání do kina a krásný divácký zážitek!

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Dolní Benešov 3. 12. 2014: Setkání Děti dětem

Kulturní dům v Dolním Benešově byl také v letošním roce dějištěm setkání lidí se zdravotním postižením Děti dětem, které zde pravidelně pořádá městský úřad Dolního Benešova. Každoročně vynakládají organizátoři této akce obrovské úsilí na její přípravu - nádhernou výzdobou počínaje, přes získání mnoha štědrých sponzorů, až po přípravu bohatého občerstvení, aby všem, kteří sem přijíždějí z celého kraje, připravili nejen několik hodin skvělé zábavy, o kterou se letos postaral mj. i zpěvák Pavel Novák mladší se svou kapelou, ale hlavně také o radost pro všechny účastníky ze vzájemného setkání, bez ohledu na věk.

Už na parkovišti se všichni zdraví – Rehabilitační zařízení v Hrabyni, Čtyřlístek, Marianum Opava, Harmonie Hlučín a mnozí jiní. Děti dětem tedy v tomto případě sice příliš neplatí, ale dle mínění organizátorů, jsou tato setkání již dlouhou tradicí, z níž sice některé děti už dávno odrostly a nové přijíždějí, ale všichni společně se rádi vidí. Po roce se tedy opět setkali, zatančili si, pobavili se a pro kamarády, kteří letos přijet nemohli, přivezli domů do jednotlivých zařízení ještě spoustu krabic s dárky pod stromeček. Každoročně se do Dolního Benešova rádi vracíme, abychom se opět viděli s kamarády, s nimiž jsme často strávili i celou povinnou školní docházku a pobyli pár hodin s těmi, kteří se setkat chtějí a mohou. Je fajn, že se můžeme svézt tam, kam bychom jinak nemohli dojet sami. Už se moc těšíme na příští setkání v Dolním Benešově!

Text: HANA ZÁBRANOVÁ
Foto: DAGMAR DROBÍKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 5. 12. 2014: Sportovní olympiáda v bowlingu

I letos jsme byli při tom, když sportovní klub Střediska pracovní rehabilitace v Ostravě-Porubě Chachaři, pořádal v porubské herně BowlingSky již XI. ročník sportovní olympiády Moravskoslezského kraje v bowlingu pod záštitou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Krajské organizace Společnosti pro pomoc lidem s mentálním postižením.

Celkem se turnaje zúčastnilo třináct tříčlenných družstev a čtyři družstva měl náš Čtyřlístek. Přesto jsme se jen v několika případech potkali vedle sebe na dráze. O co nejlepší výsledky jsme se však nažili všichni, jak je určitě vidět i z fotografií… A výsledky? První a druzí byli pořádající Chachaři, kteří v tomto sportu opravdu poctivě trénují. Třetí místo patřilo trojici našich klientů z Podpory samostatného bydlení. Mezi dalšími oceněnými bylo družstvo Domova Barevný svět a také dvě družstva Medvědů ze Stacionáře Třebovice. Všichni účastníci obdrželi účastnický list a Mikulášský balíček. Společnou cenou pro naše reprezentanty byl tradiční pohár.  Všem patří naše blahopřání!

Text a fota: DAGMAR DROBÍKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 6. 12. 2014: Jaký byl letošní Vánoční turnaj ve stolním tenisu - memoriál Václava Benedíka

V sobotu 6. prosince byla tělocvična Domova Barevný svět v Ostravě-Muglinově dějištěm již devatenáctého ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro sportovce s mentálním postižením – memoriálu Václava Benedíka, který pořádá naše organizace tradičně ve spolupráci se Společností pro pomoc lidem s mentálním postižením. Slavnostního zahájení turnaje se zúčastnili jako hosté náměstek primátora města Ostravy Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. a za nově ustavenou sociální komisi Rady statutárního města Mgr. Michal Mariánek, kteří společně s ředitelem organizace, PhDr. Svatoplukem Aniolem, přivítali sportovce z celého Moravskoslezského kraje, účastníky letošního Vánočního turnaje ve stolním tenisu.

     Více než třicet sportovců, kteří zápolili nad zelenými stoly, reprezentovalo sportovní kluby šesti příspěvkových i neziskových organizací z Ostravy, Frýdku-Místku, Havířova a ze Šumperka, přičemž domácí Čtyřlístek měl hned dvě svá ´želízka v ohni´. Vůbec poprvé se v letošním roce zapojili do turnaje klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum ze Šumperka. Konkurence byla opravdu tvrdá, neboť na turnaji nechyběla vynikající stolní tenistka Marcela Červeňáková ze sportovního klubu Beskyd Frýdek-Místek, medailistka četných domácích i mezinárodních soutěží nebo Jan Kubík, bývalý klient ostravského Čtyřlístku a stálý člen jeho sportovního klubu Sluníčko, jenž ve stolním tenisu vybojoval olympijské zlato na letních hrách speciálních olympiád v Šanghaji v roce 2007 a v květnu roku 2012 se stal jedním z vítězů ankety statutárního města Ostravy Sportovec roku. Na rozdíl od Marcely Červeňákové však letos Janovi Kubíkovi na Vánočním turnaji štěstí nepřálo a své loňské vítězství v kategorii A mužů neobhájil. Vítězkou v kategorii žen se stala Marcela Červeňáková z SK Beskyd Frýdek-Místek, v kategorii mužů A zvítězil Aleš Turlej z SK Medvědi ostravského Čtyřlístku, v kategorii mužů B se probojoval na první místo Marek Samlík ze sportovního klubu Kameňáci občanského sdružení Prapos Ostrava a mezi začátečníky zvítězil Radim Kaluža z SK Chachaři ze Střediska pracovní rehabilitace v Ostravě-Porubě.  
     Velké poděkování patří také našim sponzorům - společnostem Vae Controls, Frama a Christeyns, bez jejich finanční pomoci bychom turnaj mohli jen těžko uspořádat, a také Pekařství Šeděnka, jež účastníkům napeklo vynikající koláče.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 9. 12. 2014: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. pomáhají...

V Domově Beruška, jednom ze zařízení Čtyřlístku, se uskutečnilo zajímavé setkání, jehož hlavními aktérem byl klient Domova Beruška – Dominik Šulan, který se setkal s ředitelem Ostravských vodáren a kanalizací a. s., panem Ing. Petrem Konečným, MBA. Díky přispění této vodárenské společnosti se totiž podařilo v letošním roce získat pro zdravotně těžce postiženého Dominika novou multifunkční sedačku, s jejíž pomocí může dnes Dominik nejen pohodlněji sedět, ale také se lépe pohybovat. Pan ředitel Konečný se chtěl s Dominikem osobně seznámit a zároveň předat drobné vánoční dárky jak jemu, tak i dalším dětem z Domova Beruška.

     Ostravské vodárny a kanalizace a. s. patří mezi společensky odpovědné firmy, které již řadu let s naší organizací spolupracují a podporují její klienty, což při setkání v Domově Beruška ocenil ředitel Čtyřlístku, pan PhDr. Svatopluk Aniol. Domov Beruška prošel nedávno rozsáhlou stavební rekonstrukcí, díky níž mají děti, které zde žijí, mnohem více pohodlí i životního komfortu, než tomu bylo dříve. Přesto však je ještě co zlepšovat a čím pomáhat. Právě při příležitosti tohoto předvánočního setkání se zrodil další projekt, na němž se Ostravské vodárny a kanalizace chtějí podílet v příštím roce, neboť pomůže zejména imobilním dětem z Berušky…   

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 11. 12. 2014: Ohňostroj ve Čtyřlístku

„Svatá Lucie noci upije“ - praví stará česká pranostika. Tak trochu i k této příležitosti tedy připravila pár dnů před svatou Lucií ostravská T. K. L. Agentura pro klienty Čtyřlístku nádherné předvánoční překvapení v podobě ohňostroje na zahradě Domova Barevný svět.

     Více než deset minut trvající velkolepá podvečerní světelná show přilákala na zahradu Domova Barevný svět desítky klientů domova i jejich kamarádů ze Stacionáře Třebovice, z Domova Beruška a Podporovaného samostatného bydlení. Společně obdivovali světelnou nádheru nad svými hlavami. „Máme radost, že alespoň touto formou můžeme věnovat předvánoční dárek vašim klientům, kteří si jej určitě zaslouží…“ komentoval tuto událost majitel pořadatelské agentury, pan Jan Tomický.
    Nevšední podvečerní zážitek samozřejmě zůstane ještě dlouho v paměti všech, kteří se jej zúčastnili, ať už přímo na zahradě anebo jej sledovali alespoň z oken nebo balkonů svého domova…
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ    

Fotogalerie

 

Ostrava 16. 12. 2014: Deset let komunitního plánování v Ostravě

V úterý 16. prosince se v multižánrovém centru Cooltour na Černé louce uskutečnilo slavnostní setkání k 10. výročí komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě. Sešli se zde představitelé statutárního města Ostravy, členové Zastupitelstva města a odborných komisí – poradních orgánů Rady města Ostravy a zástupci nejrůznějších organizací, poskytujících sociální služby občanům našeho města. Hlavním hostem kulturního programu tohoto slavnostního setkání byla dnes již mezinárodně uznávaná skupina The Tap Tap, jejímiž členy jsou hendikepovaní muzikanti – studenti nebo absolventi Jedličkova ústavu v Praze. Čtyřlístek měl tu čest, že byl rovněž přizván jako host programu a jeho skupina Rytmy se stala „předskokanem“ souboru The Tap Tap. Sklidili jsme samozřejmě zasloužený potlesk i uznání všech přítomných.

Fotogalerie