Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Kalendárium » Události v roce 2015

Události v roce 2015

Ostrava 23. 1. 2015: Budujeme nový domov a chráněné bydlení za evropské peníze

V pondělí 26. ledna letošního roku se poprvé rozezvučí stavební práce v budově jednoho ze zařízení Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava – Stacionáře Třebovice v ulici Třebovický park, jehož klienti se již v polovině loňského roku dočasně přestěhovali do jiného zařízení Čtyřlístku v Ostravě-Muglinově. V rámci transformačních změn v organizaci tak dojde i na přeměnu služeb, jež byly až dosud v třebovickém stacionáři poskytovány. Do konce letošního roku vznikne pro zdejší osazenstvo nový domov a pro dalších šest klientů chráněné bydlení, v němž najde nové a komfortnější bydlení většina současných klientů stacionáře.

Ve výběrovém řízení na realizátora stavby zvítězila ostravská firma SV Unips, jež se ujme veškerých stavebních úprav, dodavatelem inženýrských činností bude společnost JS Property. Rekonstrukční práce si vyžádají náklady ve výši zhruba 23 milionů korun. Většina těchto nákladů bude financována z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbývající část pokryje svými prostředky zřizovatel naší organizace – statutární město Ostrava. V budoucím Domově Třebovice vznikne celkem pět samostatných domácností pro dvacet klientů - s ložnicemi pro jednoho nebo dva, kteří budou mít v každé z nich také společenskou místnost. V novém Chráněném bydlení Třebovice bude žít šest klientů. Přibudou i nově zastřešené terasy vedoucí do zahrady domova.  

BOHDANA RYWIKOVÁ

Na snímcích: Vizualizace budoucí podoby Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice

Logolinka

Fotogalerie

 

Pogórze 29. 1. 2015: Čtyřlístek na "čarodějnickém" karnevalu v Polsku

Nezapomenutelné odpoledne a večer prožila šestice klientů ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením ve čtvrtek 29. ledna v polském Pogórze, kam je pozvala partnerská organizace, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej, na zimní karneval svých klientek.

Společenský sál sportovního areálu v Pogórze s bohatou výzdobou v duchu čarodějnického reje, přivítal kromě domácích dívek a žen z hostitelské organizace také další hosty z okolních zařízení sociálních služeb. Sociální pracovníci z Pogórze připravili pro účastníky plesu bohatý program plný tance a zábavných soutěží, při nichž si všichni užili mnoho legrace. Vyvrcholením večera pak bylo vyhlášení „Krále plesu“. Mezi desítkami účastníků této zábavy nakonec porota vybrala jednoho z českých hostů – Pavla Halatu, klienta Čtyřlístku ze Stacionáře Třebovice. Pavel byl samozřejmě velmi překvapený, neboť takovou poctu ani ve snu nečekal. A tak si z Polska vezl nejen mnoho bohatých zážitků, ale také věcnou cenu, kterou získal spolu s titulem „Král plesu“.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 6. 2. 2015: Druhý kontrolní den v Třebovicích

Za poslední dva týdny již druhý kontrolní den se dnes uskutečnil na staveništi nově rekonstruované budovy Stacionáře Třebovice v ulici Třebovický park v Ostravě-Třebovicích, kde naše organizace buduje s podporou evropských fondů – Regionálního operačního programu Moravskoslezsko – dvě nové služby pro klienty Čtyřlístku: Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice.

Rekonstrukční práce byly zahájeny v pondělí 26. ledna a od té doby zde vládne čilý stavební ruch. Dělníci společnosti SV Unips, jež stavbu realizuje, museli nejdříve vybourat zděné příčky uvnitř budovy, která během letošního roku prodělá pronikavé změny. V těchto dnech už rostou do výšky zdi budoucích pokojů pro dvacet klientů nového domova a ve vedlejší části budovy už vznikají také pokoje pro šest klientů chráněného bydlení, které zde má také vzniknout již na počátku příštího roku spolu s novým Domovem Třebovice. Dělníci pracují i na venkovních částech budovy, kde vyrostou nové terasy pro klienty obou pobytových služeb.

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: VRATISLAV PROKOP

Logolinka

Fotogalerie

 

Ostrava 17. 2. 2015: Ostravský Masopust

Pod sluncem prozářenou „antickou oblohou“ se uskutečnil letošní Ostravský Masopust na Masarykově náměstí, kde nemohl chybět ani náš Čtyřlístek. Tentokrát v roli Bakchantovy a Dionýsovy družiny se ocitli na masopustním pódiu naši klienti – členové souboru Rytmy pod vedením paní Libuše Gajdové. Letošní masopustní rej, jehož hlavním pořadatelem bylo již posedmé Ostravské muzeum, se tentokrát nesl v antickém duchu, a jak se ukázalo, antičtí bohové mu opravdu přáli. A to nejen hojností jídla a pití, jež na náměstí skýtali četným návštěvníkům stánky masopustního jarmarku, ale hlavně počasím, což nepochybně zařídil sám bůh Apollón…

Letošního Ostravského Masopustu se zúčastnily stovky lidí, ať již jako přímých účastníků masopustního veselí anebo v rolích prostých diváků či konzumentů nejrůznějších lahůdek, jež nabízely jarmareční stánky. Ke skvělé náladě masopustního veselí přispěly dětské folklorní soubory Hlubinka, soubor Heleny Salichové i Malá Ondřejnica, připomínající především prastaré lidové tradice, spojené s Masopustem a přípravou na velikonoční svátky. Věčně veselá dvojice Dionýsa s Bakchem (mezi doušky piva a vína) pak korunovala břečťanovými věnci svou družinu – naši skupinu Rytmy, která pak roztancovala nejen oba představitele bohů, ale i přihlížející Bakchantky a hlavně děti… Radost a veselí pak provázely masopustní maškarní průvod, procházející centrem Ostravy, k němuž se připojili i Muzikanti z Polanky. Tradiční zabíjení Kozla a pochovávání basy před Ostravským muzeem, v režii Bílého divadla a sboru dobrovolných hasičů z Pustkovce, uzavřelo v úterním podvečeru masopustní veselí, po němž by měl přijít čas půstu až do příchodu Velikonoc. Měli jsme radost, že jsme i letos mohli být při tom!

Text a foto: BOHODANA RYWIKOVÁ   

Fotogalerie

 

Ostrava 18. 3. 2015: Úsměv – speciální mobility ve Čtyřlístku

Naše organizace dlouhodobě spolupracuje se členy ostravského Handy Clubu, jenž sdružuje osoby s různými druhy fyzických hendikepů, ale i jejich rodinné příslušníky či přátele. Sdružení se v první řadě snaží usnadnit zdravotně postiženým lidem zvládání života s hendikepem. V rámci programu celoživotního vzdělávání Grundtvig zpracovali členové Handy Clubu zajímavý projekt, nazvaný „SMILE - Special Mobilities to Improve disabled Learners Experience“, což v českém překladu znamená „ÚSMĚV – Speciální mobility rozšiřující zkušenosti hendikepovaných“ Projekt nabízí handicapovaným lidem možnost vycestovat do zahraničí a zúčastnit se aktivit v uměleckých a technických laboratořích chráněných dílen. V rámci tohoto projektu zavítala do naší organizace třicetičlenná skupina zahraničních partnerů projektu Smile Special Mobilities z Finska, Turecka a Velké Británie.

       Jednalo se o členy neziskových organizací a speciálních škol - Hasan Tahsin Ozel Egitim Mesleki Egitim Merkezi (Okulu) z Turecka, The Church of England Children's Society z Velké Británie a KeskuspuKeskuspuiston ammattiopistoiston ammattiopisto z Finska, které doprovázeli členové hostitelského sdružení Handy Clubu Ostrava. Zahraniční hosté se zajímali zejména o služby poskytované mentálně i fyzicky postiženým klientům Čtyřlístku a také způsob naplňování jejich volného času. Během svého celodenního pobytu v organizaci měli pedagogové i rodiče zdravotně postižených mladých lidí ze zahraničí možnost seznámit se s největším zařízením Čtyřlístku – Domovem Barevný svět, v němž v současnosti žije více než stovka zdravotně postižených klientů. Zaměstnanci organizace připravili pro své hosty, mezi nimiž byli i hendikepovaní mladí lidé, bohaté odpoledne „her bez hranic“, během něhož si mohli vyzkoušet jak svou sportovní zdatnost, tak kreativní schopnosti, smyslové vnímání, pozornost i postřeh. Nechybělo ani hudebně taneční vystoupení klientů Čtyřlístku, do něhož se někteří hosté také rádi zapojili, a odpolední program pak uzavřela společná diskotéka. Jako host se tohoto setkání zúčastnil také člen Zastupitelstva města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih, předseda komise pro cestovní ruch a prezentaci města, člen komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti - pan Lukáš Král.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  

Fotogalerie

 

Ostrava 26. 3. 2015: Jarní společenský ples Čtyřlístku – Retro bál

Již deset let trvá ve Čtyřlístku tradice pořádání jarních plesů klientů organizace. Letošní jubilejní ročník této společenské události připadl na poslední březnový čtvrtek. Letos jsme ples pojali v „retro“ stylu a jak se ukázalo, byla to velmi inspirativní volba.

Průvodkyně plesovým odpolednem a podvečerem, paní Vladěna Kaločová a Martina Skýbová, opět nešetřily nápady a humorem. Z improvizované televizní obrazovky nám připomněly minulé časy a prověřily naši paměť i schopnosti. K bohatému retro programu přispěla taneční vystoupení klientek Domova Barevný svět pod vedením paní Marcely Štěpánové a klientů Centra pracovní činnosti v choreografii paní Zdeny Sihelníkové. Potleskem publikum nešetřilo ani při skvělém swingově laděném vystoupení našich hostů, skupiny Old Town Swing z Frýdku-Místku, jejíž členové pro nás navíc připravili i zábavnou lekci swingu. Naše dámy letos oslňovaly opravdu krásnými „retro“ róbami, čímž dodaly plesu náležitý lesk. Skvělé plesové atmosféry si užívali i naši hosté – člen Zastupitelstva města Ostravy, pan Lukáš Král a klientky partnerské organizace v Polsku – Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze, kteří mezi nás také zavítali. Díky štědrým sponzorům, především společnosti Tesco Stores Česká republika a. s. a velkoobchodům Rappa, Kaspa a Zajac, vyhráli v plesové tombole všichni skvělé ceny a vůbec nikdo neodcházel zklamán. Sponzorsky přispělo i Pekařství Šeděnka ze Staré Vsi nad Ondřejnicí báječnými koláči a firma Čecháček nealkoholickými nápoji. Všem, kteří se letos podíleli na spokojenosti klientů i hostů jarního společenského plesu Čtyřlístku, patří náš veliký dík.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 11. 4. 2015: Koncert na podporu osob s autismem

Populární hudební skupina Rytmy, kterou pod vedením paní Libuše Gajdové tvoří klienti několika zařízení Čtyřlístku, se stala součástí koncertu na podporu osob s autismem, jenž se uskutečnil v sobotu 11. dubna ve Foru Nová Karolina. Pořadatelem koncertu i dalších dubnových aktivit, spojených s celosvětovým Mezinárodním dnem autismu, jenž připadá na 2. dubna, byl denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením Mikasa.

Tříhodinového charitativního koncertu na podporu osob s autismem, se kromě naší skupiny Rytmy zúčastnili také posluchači Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě a rock-popová kapela s prvky funky rytmu a folkloru MyschakBand. Naše Rytmy, jež koncert zahajovaly, postupně přilákaly na schodiště velké dvorany Fora Nová Karolina desítky návštěvníků nákupního centra nešetřících potleskem a ovacemi. V publiku nechyběli ani četní klienti a zaměstnanci Čtyřlístku, rodiče a přátelé našich klientů, kteří také přišli povzbudit účinkující na koncertním pódiu. Pěkný ohlas na vystoupení skupiny Rytmy přišel na naši adresu od paní Barbary Havláskové, jež také pomáhá v jednom ze zařízení Čtyřlístku jako dobrovolnice. Napsala nám: „V sobotu jsem navštívila koncert v obchodním centru Nová Karolína na podporu osob s autismem. Mám pětiletého chlapečka, který autismus má. Byla jsem mile překvapena vystoupením vašich klientů spolu s Libuškou Gajdovou. Vím, jak nelehký je to úkol sladit vše dohromady, aby se to líbilo, aby to znělo, prostě aby to bylo fajn… Bylo to opravdu nádherné, věděla jsem, že to ani jiné být nemůže, už jsem párkrát vystoupení skupiny Rytmy zažila. Spíš jsem Vám chtěla napsat reakce okolí, které jako laik, neví… Babičky plakaly, maminky jen kroutily hlavou jak úžasné je, že takoví lidé, kteří mají nějaký handicap, umí tak báječně pobavit lidi kolem, jejich děti a zpříjemnit sobotní odpoledne. Přeji Vám spoustu úspěchů a hezký den.“ Nepochybně však všichni byli rádi, že mohli podpořit tuto akci ve prospěch dětí i dospělých postižených autismem.    

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 13. 4. 2015: Výstava Kdo jsme a co všechno umíme XV

V Galerii U chemiků – výstavní síni Střední průmyslové školy chemické Akademika Heyrovského a gymnázia v Ostravě – Zábřehu byl zahájen již patnáctý ročník tradiční výstavy výtvarných prací klientů Čtyřlístku, kteří se touto formou mezi studenty školy pravidelně vracejí.

Letošní kolekci téměř čtyřiceti vystavených prací tvoří malby a kresby, jež vznikly v kreativním ateliéru Domova na Liščině a v ergodílně rehabilitačního oddělení Domova Barevný svět. Inspirací byla autorům jednotlivých výtvarných děl především volná příroda i vlastní bohatá fantazie. Výstava v Galerii U chemiků potrvá až do konce května letošního roku.  

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Semily 14. - 16. 4. 2015: Festival Patříme k sobě 2015

Každoročně v dubnu hostí město Semily celostátní festival zdravotně postižených Patříme k sobě. Jeho smyslem je podpora integrace lidí se zdravotním postižením a zprostředkovávat zejména dětem a mladým lidem přístup k tvůrčím aktivitám v oblasti hudby, zpěvu, tance anebo výtvarné tvorby. Letošního 18. Ročníku festivalu Patříme k sobě se poprvé zúčastnila také naše organizace tanečním vystoupením klientek Domova Barevný svět pod vedením paní Marcely Štěpánové a ve spolupráci s paní Ivanou Hefkovou - „Babičko, nauč mě charleston“.

Letos se do Semil sjelo více než 300 účinkujících ze všech koutů republiky a dalších několik desítek terapeutů, vychovatelů a asistentů. Sedmičlenná skupina reprezentantek Čtyřlístku se představila festivalovému publiku v úterý 14. dubna na úvodním galakoncertu v Semilech a v následujících dnech třemi vystoupeními v dalších podkrkonošských městech, kde se festival také odehrával: ve středu pro školy v Rovensku pod Troskami, večer zpestřili festivalovou diskotéku v Semilech a o den později potěšila naše děvčata svým vystoupením i klienty Domova pro seniory v Semilech. Pořadatelem festivalu, jehož patronkou a zároveň moderátorkou je již tradičně herečka Miriam Kantorková,  je Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených v Semilech. Velikou odměnou pro všechny naše účinkující bylo nejen poděkování od organizátorů akce, ale také od seniorů v domově v Semilech i vřelé ocenění herečky Miriam Kantorkové. Samozřejmě, nikde nechyběl dlouhotrvající potlesk publika. Organizátoři festivalu věří, že na něm Čtyřlístek nebude chybět ani v příštím roce.

Text a foto: MARCELA ŠTĚPÁNOVÁ

 

Fotogalerie

 

Ostrava 15. 4. 2015: Kouzlo hudby

Klienti Čtyřlístku se zúčastnili muzikofiletického setkání nazvaného „Kouzlo hudby“, pořádaného občanským sdružením Muzikohraní s podporou statutárního města Ostravy a pod vedením lektorů Michaely a Daniela Plecháčkových. Oba muzikoterapeuté vycházejí ze skutečnosti, že hudba je odnepaměti klíčem k duševní i tělesné harmonii.

V prostorách sdružení Muzikohraní na ostravském Gagarinově náměstí čekaly na naše klienty citlivě vybrané skladby, hrané jak na tradiční hudební nástroje, jako jsou různé druhy bubnů nebo flétny, tak i na nástroj považovaný za nejmladší na světě. tzv. Hand Pan. Našich klientů se tady sešlo kolem čtyřiceti a všichni přišli s velkým očekáváním. Bezpochyby nebyli zklamáni, protože zjistili, že i hudbou se dají vyprávět nevšední a poutavé příběhy, odehrávající se v dalekých končinách, při nichž se dá navíc tančit i zpívat. Všem účastníkům se toto zajímavé hudební setkání plné nových zážitků moc líbilo.

Text a foto: RENATA ČAREN VESELSKÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 19. 4. 2015: Divadlo Košatka ve Čtyřlístku

Opravdu nechybělo nic: půvabná Nastěnka a její nevlastní sestra Marfuša, zlá macecha, trochu domýšlivý, ale napravený Ivánek, loupežníci a Baba Jaga, dědeček Hříbeček, Mrazík se svou kouzelnou hůlkou Mrazilkou a spousta dalších postaviček, jež známe z legendární ruské pohádky Mrazík. Její divadelní podobu pro nás letos nastudovaly děti ze Základní školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – členové divadelního souboru Košatka pod vedením paní Ivety Chmelíčkové.

Pohostinská divadelní představení Košatky patří ve Čtyřlístku k mnohaleté tradici. Rodiče, přátelé a další dobrovolníci si i tentokrát dali hodně práce s šitím krásných kostýmů a výrobou bohatých dekorací, aby pohádková iluze byla co nejdokonalejší. Naše publikum v improvizovaném hledišti tělocvičny Domova Barevný svět, téměř bez dechu sledovalo pohádkový příběh, aby nakonec odměnilo bouřlivým potleskem všechny jeho protagonisty.  Ani letos děti z Košatky nezapomněly přivézt svým zdravotně postiženým divákům do Čtyřlístku kromě hezké pohádky také spoustu pěkných hraček, které pro ně mezi sebou nasbíraly. A my už se těšíme opět na shledanou v příštím roce!

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 23. 4. 2015: Vzniká nové chráněné bydlení pro Čtyřlístek

V plném proudu jsou od počátku letošního roku rekonstrukční práce v rodinné vilce v Bronzové ulici ve Slezské Ostravě, kde by měla od července začít fungovat nová služba pro klienty Čtyřlístku – chráněné bydlení. Čas velké změny tak čeká na osm klientek z internátního bydlení Domova Barevný svět. Ty už se důkladně připravují na velké stěhování do nového domova v chráněném bydlení.

V domě se zahradou v Bronzové ulici, který je dosud v majetku města Ostravy, projdou interiéry dvoupatrové vilky značnými stavebními úpravami. Vznikne zde pět samostatných pokojů pro osm žen, v každém patře také samostatná koupelna, nebude chybět ani provozní místnost s pračkou a sušičkou prádla. Do přízemí vilky je situována společná kuchyň s jídelnou, společenskou místností a terasou. Děvčata z internátního bydlení budou muset v novém domově zvládat řadu dovedností nejen v péči o domácnost, ale také si poradit s přípravou základních jídel, snídaní a večeří. Na mnohé z toho, co je čeká, se připravují už nyní.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 23. 4. 2015: Streetartové umění na plotě Domova na Liščině

Výraznou estetickou proměnou prochází již třetím rokem oplocení Domova na Liščině v Ostravě-Hrušově, které vzniklo před časem jako součást projektu rekonstrukce zahrady domova, financované z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Původně fádní šeď kovového plotu se však postupně mění ve výrazný estetický prvek ulice Na Liščině díky ostravským streetartovým umělcům, zejména pak Nikolovi Vavrousovi.

Klienti i pracovníci domova jsou touto proměnou nadšeni. Na jejich přání zvolil Nikola Vavrous abstraktní pojetí malby na plotě, v němž vychází jak z barev přírody, tak nálad jednotlivých ročních období. Jako většina streetartových umělců pracuje Nikola Vavrous technikou malby sprejem a výsledek jeho tvořivého úsilí se hodně líbí i kolemjdoucím. Díky streetartovým umělcům se tak Čtyřlístku podařilo vytvořit ze strohého účelového plotu velkou výtvarnou plochu, jejíž konec je zatím v nedohlednu…     

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 2. - 4. 5. 2015: Čtyřlístek fandí hokeji!

Krásný a zcela nečekaný dárek obdrželi naši klienti, kterým věnovala pražská fotbalová speciálka a e-shop Top4Football čtyřiadvacet volných vstupenek na hokejová utkání skupiny B v ostravské ČEZ Aréně, jež se odehrála v prvních májových dnech od 2. do 4. května.

Mladí muži i ženy z pěti pobytových zařízení Čtyřlístku se zúčastnili celkem čtyř hokejových zápasů. Pro mnohé z nich to bylo splnění jinak téměř nesplnitelného přání. O to víc se snažili fandit hráčům na ledě a vůbec nezáleželo na tom, zda to byli Bělorusové, Rusové, Slováci, Slovinci, Norové anebo Finové. Všechna utkání byla nadmíru dramatická, napínavá a naši hokejoví fanoušci si plnými doušky užívali úžasnou atmosféru, která během jednotlivých zápasů vládla na tribunách hokejové ČEZ Arény. Nadšené hokejové společenství je přivedlo  mezi další fanoušky, kteří se do Ostravy sjeli z různých koutů světa, a tak se rádi vyfotografovali s dalšími sportovními nadšenci z Finska, kteří jim učarovali svými nápaditými kostýmy…

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 21. 5. 2015: Den otevřených dveří Čtyřlístku

Celkem šest zařízení nabídne k návštěvě ve čtvrtek 28. května Den otevřených dveří naší organizace. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava patří svými více než třemi stovkami klientů k největším poskytovatelům sociálních služeb v Ostravě, kterým nabízí ve svých domovech i chráněných bydleních výbornou a vysoce kvalifikovanou péči.

Návštěvníci se o tom budou moci přesvědčit ve třech domovech Čtyřlístku: v Domově Beruška v Ostravě-Zábřehu, Domově Barevný svět v Ostravě-Muglinově a Domově na Liščině v Ostravě-Hrušově, ve dvou chráněných bydleních v Ostravě-Vítkovicích a v Ostravě-Martinově a sociálně terapeutických dílnách v Ostravě-Kunčičkách. Rozsáhlou rekonstrukcí, financovanou z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, prochází v současné době Stacionář Třebovice v Ostravě-Třebovicích. Jeho klienti našli po dobu rekonstrukce dočasný azyl v muglinovském Domově Barevný svět, kde chtějí přivítat návštěvníky Dne otevřených dveří nejen interaktivními hrami a kreativními dílničkami, ale také lahodným občerstvením z vlastní kuchyně. Centrum pracovní činnosti v Ostravě-Kučničkách připravilo pro své návštěvníky bazar výrobků, jež v těchto sociálně terapeutických dílnách vytvořili klienti a které tady budou k zakoupení. Veškeré informace o našich službách a kontaktech na jednotlivá zařízení organizace najdete na našich internetových stránkách v sekci Služby. Těšíme se na na vaši návštěvu!

BOHDANA RYWIKOVÁ

Ostrava 28. 5. 2015: Pestrý Den otevřených dveří Čtyřlístku

Čtyřlístek má za sebou opravdu pestrý jarní Den otevřených dveří. Kromě téměř stovky návštěvníků z řad veřejnosti, studentů odborných škol, odborníků z oblasti sociálních služeb, bývalých kolegů, spřátelených organizací, občanských sdružení a jiných institucí, zavítala do našich sociálně terapeutických dílen - Centra pracovní činnosti v Ostravě-Kunčičkách a do Domova Barevný svět v Ostravě-Muglinově také Česká televize s redaktorkou Terezou Krumpholzovou, která se u nás zajímala o to, jak se klienti Čtyřlístku připravují na přechod do chráněného bydlení a na nové životní podmínky.

Reportáž byla odvysílána ještě tentýž den na ČT2 ve zpravodajství z regionů a je možné ji zhlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030528-udalosti-v-regionech. Milé překvapení připravili našim klientům z Domova Barevný svět také Zdravotní klauni – paní Radka Blatná, Lucie Matyášová a pan Jan Kyncl, kteří k nám přijeli se dvěma objemnými kufry a veselým představením, nazvaným Kutálka. Klienti měli možnost aktivně se zapojovat do jejich klauniády plné hudby a veselí, což v nich vzbuzovalo velké nadšení. Rozhodně na toto setkání ještě dlouho nezapomenou a my se budeme těšit na další návštěvu Zdravotních klaunů.    

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 10. 6. 2015: Noc snů v Zoo Ostrava

Počasí letos mimořádně přálo jedné z nejhezčích akcí, jež pořádá Zoo Ostrava v červnu pravidelně pro děti z dětských domovů a děti, mládež i dospělé se zdravotním postižením. A tak jsme letos již podeváté mohli prožít jeden podivuhodný červnový večer v zoologické zahradě v mimořádné atmosféře přicházející noci…

Zaměstnanci zoo pro nás opět připravili spoustu zajímavých setkání s živými, mnohdy velmi exotickými zvířaty a s nejrůznějšími zvířecími artefakty, k nimž přidali mnoho informací ze života zvířat a také o podmínkách, ve kterých žijí. Některá zvířátka jsme si mohli dokonce pohladit nebo třeba i potěžkat a kdo to dokázal, mohl si vyzkoušet dokonce i želví krunýř. Zkouškou odvahy bylo již tradičně setkání s živou krajtou královskou. Moc se nám líbilo i setkání s terapeutickými pejsky, kteří na nás letos v zoo opět čekali. Naše letošní noční výprava do ostravské zoo skončila tentokrát již u pavilonu opic, ale to vůbec nevadilo, protože i tak jsme si odnesli spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků. Budeme se určitě těšit zase napřesrok, na příští Noc snů. A ostravské zoologické zahradě patří samozřejmě obrovský dík za to, že ve svých programech pamatuje i na lidi se zdravotním postižením.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 18. 6. 2015: Pozvánka na Zahradní slavnost

Domov na Liščině v Ostravě-Hrušově, jedno z pobytových zařízení naší organizace, pořádá v sobotu 20. června již třetí ročník Zahradní slavnosti – společenského setkání klientů, jejich rodičů, opatrovníků, přátel a veřejnosti. Zahradní slavnosti Domova na Liščině si během své tříleté existence budují značnou oblibu a každoročně přitahují stále více návštěvníků.

Pro letošní Zahradní slavnost připravili její pořadatelé s podporou sponzorů bohatý kulturní program, v němž se vedle klientů Čtyřlístku představí také členové folklorního souboru Morava pod uměleckým vedením paní Marie Herberkové. Účinkující budou mít k dispozici zbrusu nové pódium pod širým nebem, a kdo bude mít zájem, může si samozřejmě spolu s účinkujícími také zatančit anebo zabubnovat. V zahradním areálu bude pro všechny příchozí připraveno bohaté občerstvení: masíčka i klobásky na grilu, koláče, sladkosti a jiné dobroty. Program Zahradní slavnosti začíná v 10 hodin dopoledne (na adrese Na Liščině 342/10, Ostrava-Hrušov) a končí kolem 17. hodiny odpolední, tak si jej nenechte ujít!   

BOHDANA RYWIKOVÁ

(Dole: ilustrační snímky z loňské Zahradní slavnosti Domova na Liščině)

Fotogalerie

 

Ostrava 20. 6. 2015: Zahradní slavnost plná slunce

Navzdory neutěšené předpovědi počasí byla i letošní Zahradní slavnost, pořádaná Domovem na Liščině, prozářená sluncem a příjemnou letní pohodou. Kromě klientů a zaměstnanců Domova na Liščině a dalších zařízení Čtyřlístku, se třetího ročníku Zahradní slavnosti zúčastnilo i více než čtyřicet hostů z řad veřejnosti.

Již v dopolední části programu rozproudil radostnou náladu folklorní soubor Morava, pod uměleckým vedením paní Marie Herberkové, který zpíval, tančil a hrál nejznámější lidové melodie z Moravy i z Čech, které si spolu se členy souboru rádi zanotovali i diváci a nakonec se k nim připojili také na pódiu, aby si společně zatancovali. Zatím už se zahradou Domova na Liščině linula vůně grilovaných pochoutek, návštěvníci využili lákavé nabídky nejrůznějších druhů sladkého pečiva a jiných dobrot. Plné ruce práce měl také pan Jiří Greger, pracovník v sociálních službách, jenž dal opět k dispozici svůj malířský talent a vytvářel kreslené portréty všem, kteří o ně měli zájem. V bohatém programu dne samozřejmě nemohla chybět naše skupina Rytmy se svým bubnováním.  Vedoucí souboru, paní Libuše Gajdová, zároveň vyzvala hosty a přítomné klienty, aby se také zapojili do společného muzicírování. Vzniklo tak několik improvizovaných hudebních skupin, jež vesele bubnovaly s doprovodem různých hudebních nástrojů i reprodukované hudby. Program ještě obohatila ukázka bojových umění, kterou předvedly dvě mladičké karatistky: Klára Pijáková a Martina Kociánová. Na zážitky bohatý den zakončilo překvapení v podobě travesti show známého seskupení Divoké kočky. Skupina patří na Liščině mezi „staré známé“ a hostovala zde bez nároku na honorář, stejně jako folklorní soubor Morava, již poněkolikáté. Její vystoupení jsou vždy odměňována bouřlivým potleskem a výjimkou nebyla ani letošní Zahradní slavnost. Velké poděkování patří nejen všem účinkujícím a organizátorům této události, ale také sponzorkám – paní Šárce Sotorníkové a paní Gabriele Konečné, jež se vrchovatou měrou zasloužily o spokojenost všech, kteří si letošní Zahradní slavnost v Domově na Liščině nenechali ujít…

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fota: autorka a KATEŘINA ŠTORKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 25. 6. 2015: Lidé lidem

Také v letošním roce patřil poslední červnový čtvrtek již osmému ročníku přehlídky sociálních služeb a souvisejících aktivit pod názvem Lidé lidem. Ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města, poskytujícími sociální služby, pořádá přehlídku statutární město Ostrava tradičně na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Ani letos přitom nechyběl náš Čtyřlístek se souborem Rytmy, jenž se v bohatém odpoledním programu rozhodně neztratil a sklidil bouřlivé ovace publika.

Během dne na náměstí voněla čerstvá káva z pojízdné kavárny Mental Café, kde po celý den obsluhovali naši klienti.  Své zastoupení jsme měli letos poprvé v informačním stánku města Ostravy, v němž nacházeli kolemjdoucí bohaté informace o poskytovaných sociálních službách.

Text a foto: (rw)

Fotogalerie

 

Ostrava 29. 6. 2015: Léto v barvách Čtyřlístku

K létu a prázdninovým měsícům neodmyslitelně patří „slunce, voda, vzduch“. Pro klienty Čtyřlístku však k létu již mnoho let neodmyslitelně patří také pravidelné výstavy jejich výtvarných prací v Galerii Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava. Tento přívětivý výstavní prostor, jejž nemůže minout nikdo z návštěvníků nemocnice ani mnozí z jejích pacientů, patří od 29. června do 2. srpna letošního roku výtvarným pracím našich klientů, které vznikly v rámci arteterapeutických činností v kreativním ateliéru a ergodílně rehabilitačního oddělení.

      Vystavená kolekce, čítající více než třicet obrazů, není tematicky zaměřená, odráží spíše momentální nálady, touhy a sny svých tvůrců, z nichž většina trpí mentálním postižením i v kombinaci s postižením tělesným. Obrazy přírody, exotických krajin, květin, zvířat i věcí zdánlivě všedních, jež nás obklopují v každodenním životě, zaujmou nejen svými barvami, ale také nakažlivým optimismem. Snad i proto se výstavy klientů Čtyřlístku setkávají v Galerii Ametyst každoročně s vřelým přijetím personálu nemocnice a těší se i přízni jejích pacientů nebo návštěvníků a každoročně se sem znovu vracejí…  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 1. 7. 2015: Změny ve Čtyřlístku

Od prvního července letošního roku dochází v naší organizaci k několika změnám: mění se název dvou našich zařízen a otevírá se další nová služba - chráněné bydlení.

Domov Beruška v Ostravě - Zábřehu bude mít od dnešního dne nový název – Domov Jandova a Domov se zvláštním režimem Hladnovská v Ostravě - Muglinově se ode dneška jmenuje Domov Hladnovská. Dnešním dnem také vzniká další nová služba s názvem Chráněné bydlení Čtyřlístek, zahrnující dvě chráněná bydlení, a to v ulici Thomayerova v Ostravě – Vítkovicích a v ulici Bronzová v Ostravě – Slezské Ostravě. Více podrobností najdete na našich internetových stránkách v sekci „Služby“.

 

Ostrava 1. 7. 2015: Letní fantazie

„Každý rok se moc těšíme, čím nás opět překvapí klienti ostravského Čtyřlístku, kteří v naší knihovně o prázdninách pravidelně vystavují své obrazy a kresby. A vždycky je to něco nového, zajímavého a velmi pozitivního, což oceňují i návštěvníci naší knihovny,“ glosuje nejnovější výstavu výtvarných prací klientů naší organizace paní Mgr. Světlana Honzková, vedoucí pobočky Knihovny města Ostravě v ulici Jiřího Trnky na Fifejdách. Jednotlivá díla výstavy, nazvané „Letní fantazie“, vznikala během letošního roku pod vedením zkušených arteterapeutek v kreativním ateliéru Čtyřlístku.

      V krásných prostorách této knihovny se po celé léto dobře vyjímají kresby a malby tvůrců se zdravotním postižením – mentálním i v kombinaci s postižením tělesným, kteří se do kreativního ateliéru v Domově na Liščině sjíždějí pravidelně z nejrůznějších částí Ostravy. Pro mnohé z nich jsou klidné chvíle trávené v inspirativním prostředí ateliéru příjemnou relaxací a zároveň také příležitostí k seberealizaci a vyjádření niterních pocitů. Řada zdejších tvůrců má svá oblíbená témata, k nimž se ráda vrací, jiní se nechávají unášet volnou fantazií. Výstava v Knihovně města Ostravy na Fifejdách, lákající k návštěvě, potrvá až do konce prázdnin, do 31. srpna letošního roku.  

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 14.7.2015: Otevíráme nové chráněné bydlení

Ve středu 22. června letošního roku v 13.00 hodin bude v Bronzové ulici č. 1346/13 ve Slezské Ostravě slavnostně otevřeno nové chráněné bydlení Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Během posledních tří let je to již třetí budova chráněného bydlení pro klienty ostravského Čtyřlístku, kteří díky tomu získávají nesrovnatelně lepší životní podmínky, než na jaké byli až dosud zvyklí.

Z Domova Barevný svět v Ostravě-Muglinově se do chráněného bydlení v Bronzové ulici stěhovalo začátkem července osm žen, které zde získaly nový domov se vším, co k němu patří a také mnohem více samostatnosti, i když jim při tom samozřejmě nechybí podpora odborně vyškoleného personálu.

Náklady na rekonstrukci rodinné vilky v Bronzové ulici ve Slezské Ostravě a na její vybavení přišly statutární město Ostrava (zřizovatele Čtyřlístku) na více než dva miliony korun. Chráněné bydlení v Bronzové ulici je součástí transformačního procesu, jímž Čtyřlístek v současné době prochází a jehož hlavním smyslem je začleňování lidí se zdravotním postižením do běžného prostředí.   

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 22. 7. 2015: Slavnostní otevření

Za přítomnosti náměstka primátora města Ostravy, Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., předsedy komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti Rady města Ostravy Mgr. Michala Mariánka, vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti města Ostravy Mgr. Olgy Pelechové a dalších hostů, byl v odpoledních hodinách oficiálně zahájen provoz v novém chráněném bydlení naší organizace v Bronzové ulici ve Slezské Ostravě.

Jak při této příležitosti podtrhl náměstek primátora města Ostravy, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., otevřením nového chráněného bydlení Čtyřlístku byl učiněn další malý krok v procesu velkých změn, jimiž v současné době naše organizace prochází a dále bude procházet. Jde o to, že se postupně mění přístup i podmínky poskytovaných sociálních služeb klientům se zdravotním postižením, ustupuje se od „ústavní“ péče a stále více se preferuje individuální přístup k potřebám klientů. Osm žen, které se již v Bronzové ulici zabydlují, si nový domov nemůže vynachválit. Nejen proto, že tady mají mnohem více soukromí a pohodlí než dříve, ale také si mohou samy rozhodovat třeba o tom, co si nakoupí a uvaří, kdy budou jíst anebo jak budou trávit svůj volný čas. Jsou to všechno nové zkušenosti, jaké dosud nezažily...  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 18. 8. 2015: Folklor bez hranic ve Čtyřlístku

Mnoho let do historie naší organizace sahá spolupráce s festivalem městských folklorních souborů Folklor bez hranic, jehož koncerty se pravidelně pořádají také u nás ve Čtyřlístku. Výjimkou nebyl ani letošní rok, kdy jsme v improvizované koncertní síni tělocvičny Domova Barevný svět přivítali dva zahraniční folklorní soubory - Kecskeméti Kurázsi Táncműhely z Maďarska, který zachovává kulturu Karpatské kotliny a folklorní soubor našich severních sousedů, soubor písní a tanců Tradycja z Wilamowic v Polsku, udržující tradice oblasti horního Slezska, má ve svém repertoáru horalské tance żywieckých Beskyd nebo písně a tance těšínského Slezska, které jsou nám melodicky hodně blízké.

Vystoupení obou souborů vzbudila bouřlivé ovace diváků. A sympatie byly oboustranné. Zejména polští hosté byli nadšení tím, že mohou udělat radost našemu publiku a tak si na závěr zazpívali spolu s klienty lidové písničky, které jsou stejně známé a populární u nás jako v Polsku. Pokud vůbec lze mluvit o jazykové bariéře, ta rázem vzala za své a naše publikum se se svými hosty jen těžko loučilo. Ostatně, fotografie z koncertu hovoří samy za všechno…

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 24. 8. 2015: Muzikoterapeutické setkání s Divadlem Slunečnice

Báječné odpoledne plné hudby a hlavně populárních písniček – těch pamětnických, pohádkových, muzikálových i jiných, které dobře známe a také si je občas rádi broukáme, pro nás připravili mladí členové brněnského Divadla Slunečnice.

Zpěvačka Aneta Žáčková a zpěvák Dominik Šebek povzbudili naši náladu a nakonec všechny, kteří přijali pozvání, a přišli se na jejich vystoupení do tělocvičny Domova Barevný svět podívat, vyzvali k tanci. A roztančili se opravdu téměř všichni, ať už sami anebo s pomocí svých doprovodů. Kroužili jsme po parketu spolu s oběma zpěváky, které jsme pak ani nechtěli pustit domů. Těch více než sedmdesát minut letního „muzikoterapeutického setkání“ s Divadlem Slunečnice opravdu stálo za to! Těšíme se, že si je snad zase někdy příště zopakujeme. 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava: 27. 8. 2015: Setkání s policií a záchrannými sbory ve Čtyřlístku

Již sedmým rokem trvají přátelské kontakty ostravského Čtyřlístku s Krajským ředitelstvím Policie Moravskoslezského kraje. Každoročně o prázdninách pro naše klienty pořádají krajští policisté společná setkání, na nichž nechybí ani strážníci Městské policie Ostrava a příslušníci Hasičského záchranného sboru. Na letošní setkání, které již tradičně nachází velkorysý prostor v zahradě Domova Barevný svět, se s velkým očekáváním sjeli klienti ze všech zařízení Čtyřlístku. A měli se opravdu na co těšit!

Spolu s organizátorkou této události, paní plk. Mgr. Janou Kubošovou, přijel pozdravit klienty Čtyřlístku náměstek ředitele krajského ředitelství, pan plk. Mgr. Radim Daněk. Společně představili všechny hosty tohoto dne, mezi nimiž byli i „staří známí“, na něž se naši klienti každoročně velmi těší: fenka belgického ovčáka Quinny z Hückelovy vily, jež se trpělivě nechává zahrnovat přízní malých i velkých kamarádů, kterou také sama nezřídka láskyplně oplácí. Radost všem udělala i její sestra Quarra, jež  je specialistkou na vyhledávání drog a má proto u policie velmi důležité postavení.  Oba pejsci předvedli  dokonalou poslušnost a sklidili za to potlesk početného publika. Obdiv a svou výškou tak trošku i obavy, budil policejní kůň – starokladrubák Mango, kterého si ti nejodvážnější  troufli také pohladit.

Plno zájemců však kolem sebe měli také příslušníci dopravní policie se svými policejními vozy s výstražnými majáčky, u nichž byla nepřetržitá tlačenice četných zájemců o svezení po zahradě. Ti, na které se právě nedostalo, si alespoň vyzkoušeli, jak se sedí na policejní motorce. Plno zvědavců měly kolem sebe i strážnice městské policie, které klienti zasypávali spoustou dotazů a většina z nich si také chtěla „osahat“ vystavené předměty. U tohoto stánku na ně čekaly také milé suvenýry v podobě tematicky zaměřených omalovánek, pexesa nebo reflexní pásky. Dospělé zase zaujala nenápadná policejní dodávka s technikou na měření rychlosti. Doslova „v obležení“ byli i členové hasičského záchranného sboru se svým hasičským vozem, budícím úžas množstvím techniky. Klienti měli možnost prohlédnout si hasičský vůz zevnitř i zvenčí, ale malým i velkým obdivovatelům se úplně nejvíc líbilo, když si mohli vyzkoušet „opravdovou“ hasičskou hadici a pokropit alespoň naši horkým letním sluncem vysušenou zahradu…   Bylo to skvělé dopoledne, plné zajímavých zážitků a už se těšíme na další letní setkání v příštím roce.

(Další informace o tomto setkání lze najít také na oficiálních stránkách Policie České republiky zde: http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-dopoledne-se-ctyrlistkem.aspx)

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  

Fotogalerie

 

Ostrava 17. 9. 2015: Tvůrčí workshop Čtyřlístku

Výborný nápad měly vychovatelky Domova Barevný svět, které ve spolupráci s kreativním ateliérem a ergoterapeutkami rehabilitačního oddělení uspořádaly pro klienty tvůrčí workshop netradičních technik. A tak v pracovnách suterénu Domova Barevný svět zavládl nevšední ruch, když sem po skupinách přicházeli klienti, aby si vyzkoušeli, jak se dá kouzlit s barvami, tvary i různými materiály.

Sami byli překvapeni, když s pomocí žehličky a voskových barev vytvořili zajímavý obrázek nebo když se jim z obyčejné plechovky a několika knoflíků podařilo zhotovit originální tužkovník anebo přišli na to, že i z obyčejné barevné čmáranice a pomačkaného papíru lze udělat abstraktní dílko… Také se přitom dozvěděli, co se skrývá pod tak záhadnými názvy, jako je enkaustika, muchláž, frotáž, krakelování, decoupage, jak se pracuje s fimem a že vlastně téměř z čehokoliv lze něco pěkného vytvořit.  Živo bylo také v ergodílně rehabilitačního oddělení, kde se pro změnu hodně pracovalo s hlínou a nejrůznějšími barevnými tvary, které se daly rozdělovat i skládat anebo z nich vytvářet nejrůznější obrazce.  Byl to zkrátka báječný den plný překvapivých nápadů, pokusů a nespoutané fantazie.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 24. 9. 2015: XIII. ročník Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech

Po jednoleté přestávce způsobené rekonstrukcí Stacionáře Třebovice, se uskutečnil již třináctý ročník Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech. Výjimečný byl tím, že se poprvé neuskutečnil v sídle pořadatelského zařízení, ale na zahradě Domova Barevný svět a poprvé ve své historii se nekonal na jaře, ale počátkem podzimu. Nic to však neubralo na faktu, že i na podzim byla atmosféra tohoto sportovního klání úžasná a kdo přišel – ať už jako sportovec anebo jako divák, nelitoval.

Zúčastnilo se celkem sedm sportovních družstev ze Základní školy Těšínská, Chráněného bydlení Otrokovice, Společnosti pro pomoc mentálně postiženým SK Žijeme a čtyři domácí – SK Sluníčko z Domova Barevný svět, SK Medvědi ze Stacionáře Třebovice, Domov na Liščině a jako čerství nováčci také sportovci z Domova Jandova. Rolí volontérů se letos skvěle zhostili dobrovolníci z řad zaměstnanců GE Money Bank, kteří nejen pomáhali, ale také vydatně povzbuzovali všechny soutěžící. Zahrada Domova Barevný svět se proměnila v rozlehlé sportoviště, na němž se soutěžilo v pěti disciplínách. Vítězství si letos odvezli kamarádi z Otrokovic, jako druzí se umístili sportovci z Těšínské a na třetím místě skončili reprezentanti SK Žijeme.  Tato událost se uskutečnila s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Logolinka

Fotogalerie

 

Ostrava 30. 9. 2015: Podzimní Den otevřených dveří Čtyřlístku

Srdečně zveme na tradiční Den otevřených dveří Čtyřlístku, který pořádáme v rámci letošního Týdne sociálních služeb ve čtvrtek 8. října v době od 10.00 do 16.00 hodin. Podívat se zblízka na život našich klientů a přesvědčit se o úrovni poskytovaných služeb můžete jak v našich pobytových zařízeních - v Domově Jandova, Domově Barevný svět a Domově na Liščině, v chráněných bydleních v Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích, v Martinovské ulici v Ostravě-Martinově a v letos otevřeném chráněném bydlení v Bronzové ulici ve Slezské Ostravě anebo v sociálně terapeutických dílnách – Centru pracovní činnosti v Ostravě-Kuničkách.

Adresy a kontaktní údaje těchto zařízení najdete v sekci Služby na našich internetových stránkách. V současné době probíhá rekonstrukce Stacionáře Třebovice v ulici Třebovický park v Ostravě-Třebovicích, kde budeme od ledna příštího roku poskytovat dvě nové služby: chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením. Do té doby poskytuje stacionář své služby dočasně v sídle Domova Barevný svět v Ostravě-Muglinově. Těšíme se na vaši návštěvu!

Ostrava 6. 10. 2015: Evropské dny handicapu – Mezinárodní turnaj v kopané

Také v tomto roce se naše organizace zapojila do Evropských dnů handicapu, které se uskutečnily ve dnech 5. – 8. října 2015 v Ostravě. Součástí událostmi nabitých dnů byl již tradičně také mezinárodní turnaj v přizpůsobené kopané, jehož garantem byl Čtyřlístek v čele se svým ředitelem, panem PhDr. Svatoplukem Aniolem. Sportovce přišli povzbudit náměstek primátora města Ostravy, pan ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. a ředitelka Evropských dnů hendikepu paní Mgr. Olga Rosenbergerová.

Letošní turnaj byl ochuzený o fotbalové týmy z Itálie a Maďarska, které se jej letos nemohly zúčastnit. Ve sportovní hale areálu Ostravské univerzity ve Varenské ulici se tak sešla sice pouze čtyři mužstva, zato však všechna s pevným odhodláním zvítězit. Náš sportovní klub Medvědi tak čelil tvrdým výzvám soupeřů ze Zlína, z polského Cieszyna a ze slovenského Trenčína. Hned na počátku turnaje, který vedle početného „fanklubu“ našich klientů přišla povzbudit i trojice fotbalistů z Ostravského Baníku – Marek Šichor, Jakub Šašinka a Derrick Mensah, se ukázalo, že naši fotbalisté to v těžké konkurenci nebudou mít lehké.

Po vyrovnaném souboji o první místo mezi polským a zlínským týmem nakonec rozhodly o vítězi až penalty. Vítěznou trofej si z Ostravy zaslouženě odvezli rychlí a bojovní Poláci z Cieszyna, jako druzí se umístili fotbalisté ze Zlína a na třetím místě skončili sportovci z Trenčína. Domácí borci ze Čtyřlístku se bohužel museli spokojit se čtvrtým místem. Ale jak se zdá, v Domově Jandova už se rodí nová fotbalová naděje – Dominik Herák, který sledoval napínavý turnaj až do konce a ještě si odnesl autogramy Baníkovců…   Sportovního ducha přišli do haly pozvedávat i naše Rytmy, které nejen skvěle hrály, ale i vydatně fandily.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

Fotogalerie

 

Ostrava 19. 10. 2015: Strhující zážitky v „Barvách duhy“

Pro více než sto dvacet lidí se zdravotním postižením – účinkujících v koncertu ostravského Čtyřlístku, centra pro osoby se zdravotním postižením - Všechny barvy duhy, se stalo dnem „D“ pondělí 19. října. V Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě se v 18.00 hodin uskutečnil již devátý ročník koncertu, v němž tradičně vystupují jak klienti pořadatelské organizace, tak studenti Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, členové občanského sdružení Bílá holubice a další hosté. Letos mezi nimi byla vynikající polská zpěvačka Angela Jolanta Wawrzyk, vítězka letošního ročníku prestižního festivalu Zaczarowana Piosenka nadace Anny Dymne v Krakově a vokální trio Makabara z Prahy.

Moravskoslezský kraj Ostrava!!!Moravská Ostrava a PřívozNárodní divadlo moravskoslezskéImperial hotel Ostravadeník.cz

Svou účastí každoročně podporují hendikepované zpěváky, muzikanty a tanečníky také profesionální umělci. Letos do Ostravy přijela dnes již legendární skupina YOYO BAND se svým frontmanem Richardem Tesaříkem. S klienty ostravského Čtyřlístku na koncertu spoluúčinkovali také akrobaté z Cirkusu trochu jinak a mladí akordeonisté – žáci Základní umělecké školy Viléma Petrželky z Ostravy-Hrabůvky. Koncert se uskutečnil ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě a s podporou Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  Záštitu nad ním převzali manželka prezidenta republiky, paní Ivana Zemanová, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Svatomír Recman a náměstek primátora města Ostravy, pan Zbyněk Pražák.  Pro návštěvníky koncertu Všechny barvy duhy připravili jeho účinkující více než dvě hodiny strhujícího programu, který je vždy naplněn silnými zážitky, humorem i nečekanými překvapeními. Letošní rok v tomto směru nebyl výjimkou. Diváci nešetřili ovacemi a slzy radosti střídaly slzy dojetí…

BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotografie: WERNER ULLMANN

Fotogalerie

 

Čtyřlístek Ostrava 3. 11. 2015: Hubertova strašidelná stezka

O tom, že i bát se člověk musí umět, nás letos opět přesvědčila Hubertova strašidelná stezka, kterou na svátek svatého Huberta připravil pro naše klienty kolektiv vychovatelek a jejich kolegyň z rehabilitačního oddělení Domova barevný svět.

Suterén domova se v podvečerních hodinách ponořil do absolutní tmy narušované jen mihotavým světlem svíček, určujících cestu ke strašidelným zážitkům. Jak se zdá, i trošku adrenalinu v krvi člověk občas potřebuje a naši klienti v tomto směru zřejmě nejsou žádnou výjimkou. Zájem o strašidelnou stezku byl mezi nimi veliký. A tak se spolu se svými doprovody vydávali ať už po svých anebo na vozíku vstříc neznámému dobrodružství do našeho podzemí. Tak trochu děsivou atmosféru podtrhovaly neznámé zvuky, melodie, rachocení i skřeky. Ale všichni se báli docela příjemně, protože věděli, že je to všechno jenom jako, a navíc velká legrace, když navíc na konci stezky čeká na každého barevný diplom za odvahu z rukou půvabné ježibaby. Kdo by se pak strašidel bál? 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Sanatoria Klimkovice 12. 11. 2015: Slavnostní křest kalendáře Držíme spolu 2015

Skutečnou a nefalšovanou hvězdou slavnostního večera v Sanatoriích Klimkovice nazvaného „Držíme spolu“, byl náš kamarád, klient Domova Jandova, Tomášek Šimko. Přestože hlavním bodem programu večera byla vernisáž fotografií a křest kalendáře světoznámého fotografa Jindřicha Štreita, všechno se tentokrát točilo převážně kolem malého Tomáška. Ten se totiž stal „tváří“ zmíněného kalendáře, jenž vznikl takříkajíc „na objednávku“ Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními České republiky.

Jindřich Štreit od počátku letošního roku postupně fotografoval v klimkovických sanatoriích takto postižené děti i jejich rodiče a svými snímky převyprávěl jejich příběhy. Prodejem jednotlivých fotografií i kalendáře, který z nich vznikl a nazvaného stejně, jako projekt samotný – Držíme spolu, hodlá Asociace rodičů dětí s DMO získat peníze na potřebnou lázeňskou léčbu těchto dětí. Než Tomášek sám odjel díky Asociaci na léčení do klimkovických lázní, namaloval v ergodílně Domova Barevný svět krásný obraz, který se během tohoto večera také předmětem dražby ve prospěch Asociace, tentokrát na léčbu dalšího z našich klientů, Dominika Šulana z Domova Jandova. Tomáškův obraz byl vydražen za 25.000,- Kč. Šťastným majitelem se stal jeden z kolegů univerzitního profesora Jindřicha Štreita, Dr. h. c. – Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. A komu se nepodařilo Tomáškův obraz vydražit, ten se chtěl s úspěšným autorem alespoň vyfotografovat…

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 24. 11. 2015: Poděkování seniorů

Ostravský Čtyřlístek je organizací, která pečuje o zdravotně postižené lidi a dává jim možnost realizovat se podle míry jejich mentálního postižení. Klienti pod vedením paní vychovatelky Libuše Gajdové připravili v úterý 24. listopadu hudební vystoupení pro seniory – železničáře – na jejich společenském odpoledním setkání ve Střední škole dopravní a technické v Ostravě-Vítkovicích.

Pro naše seniory to byl opravdu nečekaný a příjemný kulturní zážitek a pro klienty „Čtyřlístku“ i jejich terapeuty zároveň pocit dobře odvedené práce. Bylo by dobré, kdyby více organizací, a to nejen těch seniorských, poskytlo těmto lidem příležitost ukázat, co dovedou.

Text a foto: HELENA ČIKLOVÁ

předsedkyně Sdružení seniorů Odborového svazu železničářů - železniční stanice Ostrava hl. n.

Fotogalerie

 

Ostrava 25. 11. 2015: Setkání seniorů Čtyřlístku

Rok s rokem se sešel a s ním také naše tradiční setkání seniorů, bývalých kolegů – zaměstnanců Čtyřlístku. V letošním roce se jich sešlo v jídelně Domova Barevný svět přes padesát. Bylo radostné vidět, že mnohým z nich věk neubírá na radosti ze života a pokud jim to zdravotní stav dovolí, rádi se vracejí mezi nás do Čtyřlístku, aby se dověděli, co je tady nového a jak se žije našim klientům.

Jako každoročně i letos přivítal seniory ředitel organizace, pan PhDr. Svatopluk Aniol spolu se zástupkyněmi personálního oddělení – vedoucí Miluší Bystroňovou a personalistkami Bc. Jarmilou Královou a Ing. Monikou Šlahorkovou. Pan ředitel seznámil naše seniorky a seniory se všemi změnami, k nimž během uplynulého roku v organizaci došlo, a které také postupně mění životní podmínky našich klientů.  Téměř dvě hodinky pak měli senioři na společné přátelské posezení u malého občerstvení, během něhož si mohli vyměnit své dojmy a zavzpomínat na společně prožitá léta na pracovištích Čtyřlístku. Nešetřili ani slovy chvály na adresu naší organizace, která na ně nezapomíná ani po letech.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 27. 11. 2015: Adventní výstava na Krajském úřadu v Ostravě

Textilie a textilní koberečky, voňavé polštářky, keramické misky, květníky, proutěné vánoční zvonce, adventní věnečky, svícny, keramičtí andělé i kočky pro štěstí – to všechno a mnoho dalšího nabízela tři zařízení Čtyřlístku na tradiční předvánoční výstavě, kterou každoročně pořádá pro příspěvkové i neziskové organizace z celého Ostravska Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve svém sídle. V letošním roce měl Čtyřlístek opravdu velkou konkurenci: výstavy se zúčastnilo celkem jedenáct vystavujících příspěvkových, neziskových i charitativních organizací z celého kraje, které se věnují práci se zdravotně postiženými lidmi. A bylo opravdu z čeho vybírat!

Tyto prodejní výstavky na krajském úřadu, kde se prezentují rukodělné práce hendikepovaných lidí, mají velkou oblibu. Není tedy divu, že jak ze strany prodávajících, tak kupujících, je o ně vždy veliký zájem již od ranních hodin. Zájem je opodstatněný. Nejde jen o to, že je vždy z čeho vybírat milé dárky pro rodinu nebo přátele, ale hlavně o to, že výtěžek z prodeje je určen vždy opět ve prospěch klientů jednotlivých organizací. Čtyřlístek tentokrát reprezentovala pouze tři zařízení: Centrum pracovní činnosti, Domov na Liščině a ergodílna rehabilitačního oddělení Domova Barevný svět. V silné konkurenci jsme se však rozhodně neztratili ani tentokrát.  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 30. 11. 2015: Rozsvícení vánočního stromu

Krásná atmosféra naplněná vánoční náladou i velkým očekáváním, provázela poslední listopadový den na Prokešově náměstí v Ostravě. Od odpoledních hodin se z prodejních stánků linula vůně teplých dobrot i nezbytného vánočního punče, zněly koledy, vánoční písně a lidové písničky. Všichni se však soustředili na pátou hodinu odpolední, kdy se měl k radosti velkých i malých rozzářit tisíci světel vánoční strom i samotná Nová radnice. A Čtyřlístek při tom nesměl chybět.

Pozvání na tuto slavnostní událost dostal náš soubor Rytmy, který přilákal k pódiu vedle velkolepého vánočního stromu stovky lidí. Vystoupení našich muzikantů pod vedením paní Libuše Gajdové bylo součástí bohatého odpoledního programu, v němž účinkovala folková kapela Marod, taneční soubor Hlubinka, žesťový soubor Silesian Brass Quintet, divadélko Ententýky a na závěr podvečera také skupina Fleret. Vystoupení našich Rytmů předcházelo ocenění nejlepších dobrovolníků letošního roku a pak už byla řada na panu primátorovi Tomáši Macurovi, aby nechal rozsvítit velkolepý vánoční strom a krásně vyzdobenou budovu radnice. Tento nádherný okamžik provázel nejen nadšený jásot Ostravanů, ale také stovky barevných svítících balonků, které se spolu s vánočními přáními vznesly k večerní obloze…

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 3. 12. 2015: Mikulášské promítání s Českou televizí

Stejně jako v předcházejících letech, také v tomto roce dostali klienti Čtyřlístku pozvání České televize na charitativní mikulášské promítání vánoční pohádky. Tentokrát s názvem Korunní princ, která se o Štědrém večeru objeví na televizních obrazovkách. Spolu s našimi klienty jsou na tuto událost tradičně zvány také další zdravotně postižené děti z neziskových organizací, z rodin anebo děti z dětských domovů z Ostravy a jejího okolí. Ze Čtyřlístku se do ostravského CineStaru, kde se promítání uskutečnilo, sjelo více než čtyřicet klientů a jejich doprovodů.

Ve vestibulu kina příchozí vítaly postavičky televizního Večerníčku a nechyběli přitom ani Křemílek

s Vochomůrkou, kteří se rádi nechali vyfotografovat se všemi zájemci. A pak už honem do filmového sálu, kde na všechny čekala vtipná a napínavá pohádka o dvou princích a jedné princezně s Evou Josefíkovou, Patrikem Děrgelem a Kryštofem Hádkem v hlavních rolích. Všem se pohádkový příběh moc líbil a České televizi patří náš veliký dík.

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fota: SOŇA BAROCHOVÁ a autorka

Fotogalerie

 

Ostrava 3. 12. 2015: Advent plný andělů 2015

V prostorách multifunkční auly Gong Dolní oblasti Vítkovic se letos uskutečnil již desátý ročník charitativní akce Nadačního fondu Křídlení – Advent plný andělů. Tato událost je určena především neziskovým organizacím, jež mají možnost během jednoho odpoledne prezentovat to nejlepší ze svých aktivit, ať už se jedná o rukodělné výrobky lidí se zdravotním postižením anebo jejich hudební, pěvecké či taneční umění. Do této akce se letos zapojilo více než čtyřicet neziskovek z celého Moravskoslezského kraje a nechyběl mezi nimi ani Čtyřlístek.

Do veřejné dražby ve prospěch našich klientů jsme nabídli keramického anděla, jenž vznikl v ergodílně rehabilitačního oddělení a do bohatého kulturního programu podvečera Adventu plného andělů přispěly svým vystoupením i naše Rytmy spolu s mladými akordeonisty – žáky Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce. Před zaplněným sálem sklidilo jejich vystoupení bouřlivé ovace publika. A jak to dopadlo s naším keramickým andělem? Toho vydražil v internetové aukci pan Martin Moravec z Kobeřic u Opavy, jemuž náš anděl udělal opravdu velkou radost. Jak se zdá, andělské „křídlení“ je skutečně nakažlivé… 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 4. 12. 2015: Nové vozidlo pro Čtyřlístek

Naše organizace převzala zbrusu nový užitkový vůz značky Peguot, který začal sloužit provozním potřebám Čtyřlístku. Zakoupení nového automobilu pro sociální účely podpořila ze svých fondů Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Logolinka

Fotogalerie

 

Ostrava 5. 12. 2015: Vánoční turnaj ve stolním tenisu – Memoriál Václava Benedíka

Již dvacet let patří ve Čtyřlístku první prosincová „mikulášská“ sobota významné sportovní události v životě naší organizace: Vánočnímu turnaji ve stolním tenisu, který je už čtvrtým rokem také Memoriálem Václava Benedíka, zakladatele této tradice. Letos se do tělocvičny Domova Barevný svět, kde se turnaj pravidelně odehrává, sjelo celkem sedm sportovních týmů nejen z Ostravy, ale i z jiných částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Šedesátka sportovců soutěžila v pěti kategoriích. Po strhujících soubojích nad zelenými stoly a za vydatného povzbuzování diváků nakonec zvítězil v kategorii A muži Jan Pokuta ze Zašové, o druhé a třetí místo se dělili naši hosté – Jan Kubík a Aleš Turlej. V kategorii muži B vybojoval první místo Kamil Mitáš z Chráněného bydlení Martinovská, za nímž se umístili Miroslav Šiler ze Zašové a Marek Samlík z ostravského Praposu. V kategorii žen jasně dominovala zkušená Marie Horváthová, dlouholetá reprezentantka Čtyřlístku i České republiky, druhá byla Iveta Rajzová ze Šumperka a třetí Květa Tancošová z Chráněného bydlení Čtyřlístek. V kategorii začátečníků si vedli skvěle Jan Polhoš s Dominikem Herákem z Domova Jandova, kteří obsadili první dvě místa a jako třetí skončil David Kaminski z Praposu. Vánoční turnaj se letos uskutečnil s finanční podporou statutárního města Ostrava, společností Frama a Vae Controls.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

Logolinka

Fotogalerie

 

Ostrava 15. 12. 2015: Ohňostroj pro Čtyřlístek

Krásný, zážitkový adventní podvečer připravila našim klientům jako velkolepý dárek ostravská T. K. L. Agentura. Po loňském ohňostroji to bylo opět krásné předvánoční překvapení v podobě velkolepé světelné show na zahradě Domova Barevný svět.

Kvůli tomuto vzrušujícímu zážitku se na zahradě sešli jak „domácí“, tak jejich kamarádi ze Stacionáře Třebovice, z Domova na Liščině, chráněných bydlení i nedalekého Podporovaného samostatného bydlení. A nezůstalo jen u toho. Majitel pořadatelské agentury, pan Jan Tomický, přivezl navíc sladké dárky pro každého, kdo se přišel podívat, ale i pro ty klienty, kteří barevnou nádheru mohli pozorovat pouze okny z tepla svých domovů. Všichni společně však věří, že na nás pan Tomický nezapomene ani napřesrok…   Každopádně mu však i za ten letošní zážitek patří velký dík!

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotogalerie

 

Ostrava 22. 12. 2015: Minibus pro klienty Čtyřlístku

Krásný vánoční dárek obdrželi klienti Čtyřlístku od Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko: zbrusu nový, pro zdravotně postižené cestující speciálně upravený minibus zn. Iveco.

Minibus je určen pro 22 pasažérů, ale zvláštní výsuvná plošina umožňuje v případě potřeby také přepravu tří vozíčkářů a čtrnácti dalších pasažérů najednou. Komfortně vybavený minibus v hodnotě více než 3.735.000 korun vyrobila firma Kar Group přímo na zakázku ostravského Čtyřlístku.

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: VRATISLAV PROKOP

Logolinka

Fotogalerie