Vaše pozice: Čtyřlístek » Transformace » Podpora procesu transformace organizace

Podpora procesu transformace organizace

Logolink EU

Logolink EU

I. etapa transformace organizace: DOKONČENO!

Po několikaletých přípravách se 23. října 2019 završila první etapa transformačního procesu v naší organizaci,  díky níž získalo nové bydlení 60 klientů ze dvou stávajících domovů naší organizace: Domova Barevný svět a Domova na Liščině. V Proskovické ulici v Ostravě-Výškovicích byl v tento den slavnostně otevřen jeden z pěti nových domků Čtyřlístku.
 
     Této slavnostní události se zúčastnil náměstek primátora města Ostravy Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Daniel Rychlik a další představitelé města Ostravy
a Moravskoslezského kraje, zástupci firem Morys a Ambra, jež se podílely na výstavbě
a vnitřním vybavení novostavby a další hosté. 
     Ředitel naší organizace, PhDr. Svatopluk Aniol, podtrhl při této příležitosti význam transformačních změn jak pro život klientů, kteří až dosud žili v domovech ústavního typu, tak pro ty, kteří o ně budou pečovat. Na jeho slova také navázal náměstek primátora města Ostravy, Zbyněk Pražák, jenž připomněl i fakt, jak velmi se změnil za uplynulé třicetiletí postoj veřejnosti k lidem s mentálním postižením, kteří se postupně začleňují do běžné společnosti a stávají se její součástí.
     Transformační změny, k nimž u nás dochází, označil co do rozsahu za projekt, jenž zatím nemá v České republice obdobu. Kromě nového domku v Ostravě-Výškovicích se v následujících dnech klienti Čtyřlístku stěhovali do čtyř dalších novostaveb v Ostravě-Hrušově (v ulicích Na Liščině a Kanczuckého), v Ostravě-Nové Bělé v ulici Na Pláni a v Ostravě-Petřkovicích v ulici U Jana. Právě tady byl v září loňského roku slavnostně položen základní kámen, jako jednoho z domků první etapy transformace organizace Čtyřlístek. Za rok byl tento domek postaven a vybaven vnitřním zařízením. Zanedlouho se také sem začali stěhovat jeho stálí obyvatelé – klienti současného Domova na Liščině.
     Pár dní před tím, 25. října, však měli možnost prohlédnout si vnitřní prostory této novostavby při méně oficiální příležitosti vedoucí zaměstnanci jednotlivých zařízení naší organizace. Přijeli se sem podívat i hosté z východních Čech - ředitel Domova sociálních služeb Slatiňany, pan Ing. Miroslav Kubín, jeho zástupkyně a vedoucí útvaru přímé péče paní Mgr. Martina Hurtová a vedoucí ekonomicko-provozního útvaru DSS Slatiňany pan Ing. Petr Křivský. Právě ve Slatiňanech, kde sociální služby prošly transformačním procesem již v letech 2013 – 2016, jsme čerpali řadu zkušeností a důležitých poznatků při tvorbě vlastní koncepce transformačních změn.
     Jak při této příležitosti podtrhl ředitel Čtyřlístku, PhDr. Svatopluk Aniol, díky této spolupráci se naší organizaci podařilo při výstavbě a vybavení nových domků pro naše klienty vyvarovat se řady začátečnických chyb a omylů.    
     Představitelé Domova sociálních služeb Slatiňany naopak nešetřili slovy chvály, jak dobře je nové bydlení pro naše klienty pojato. Tímto setkáním vzájemné kontakty ostravského Čtyřlístku s DSS Slatiňany rozhodně nekončí, neboť jak je zřejmé, oboustranná inspirace může mít své pokračování
i v budoucnosti.    
      Každá z pěti našich nových budov rodinného typu má moderní architektonické řešení formou propojeného dvojdomku, přičemž v každé ze dvou samostatných domácností žije šest lidí se zdravotním postižením, o něž čtyřiadvacet hodin denně pečuje kvalifikovaný personál.

       V druhé etapě transformace naší organizace vyroste v dalších částech Ostravy během následujících dvou let 8 dalších rodinných domků. Tento proces bude dokončen v roce 2021 a bude představovat velkou životní změnu pro 159 klientů organizace. Lidé se zdravotním postižením tak budou moci žít v běžných podmínkách mimo ústavní zařízení, což se v Ostravě úspěšně daří především díky finanční podpoře z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž na výstavbu nových domovů pro klienty Čtyřlístku uvolnil 230 milionů korun. Zbývajících více než čtyřicet milionů pokryjí dotace státu a statutárního města Ostravy.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Logolink EU

Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
 

Rok 2019: Druhá etapa transformace zahájena!

V březnu 2019 jsme zahájili druhou etapu transformace sociálních služeb poskytovaných naší organizací, a to výstavbou prvních dvou domů z osmi celkem, které realizuje společnost SV Unips, s. r. o. Jedná se o dvě novostavby ve tvaru písmene L, jednopodlažní, nepodsklepené, s valbovou střechou. V každém objektu budou dvě domácnosti pro 12 osob se zdravotním postižením. U domů budou zpevněné a parkovací plochy, zahradní altán a oplocené zahrady. Celkové náklady projektu obou staveb včetně vybavení činí 47 milionů korun, přičemž projekt bude až z 85 procent financován z rozpočtu IROP a z pěti procent ze státního rozpočtu (celkem max. 42,5 milionu korun). Zbývajících deset procent z celkových nákladů (4,7 milionu korun)  dofinancuje ze svého rozpočtu město Ostravě.

     Zatímco první etapa transformace byla zahájena již loni v září výstavbou pěti nových domků pro klienty Domova na Liščině a Domova Barevný svět v Ostravě – Hrušově (v ulicích Na Liščině a A. Kanczuckého), Petřkovicích (ulice U Jana), ve Výškovicích (ul. Výškovická) a v Nové Bělé (ulice Na Pláni), které budou dokončeny již letos v září, už začínají vyrůstat další domy, jež zčásti realizuje náš zřizovatel – statutární město Ostrava (pět novostaveb), jednu stavbu a jednu rekonstrukci zahájí ještě v letošním roce také naše organizace (domov v ulici Sodná v Hrušově a rekonstrukci jednoho objektu pro devět klientů v Uhrově ulici v Heřmanicích) a v roce 2020 bude zahájena kompletní přestavba stávajícího Domova Jandova v Ostravě-Zábřehu, kam se po jejím dokončení přestěhuje osmnáct klientů z Domova Barevný svět. V nejbližších dvou letech tak vyroste pět nových domovů pro šedesát klientů, které vybuduje náš zřizovatel – statutární město Ostrava a realizace dalších tří objektů se ve druhé etapě ujímá také naše organizace.

     Do prvních pěti domů z první etapy, jejichž hrubé stavby jsou již téměř dokončeny, se letos nastěhuje celkem šedesát klientů z domovů na Liščině a Barevný svět. Dalších 81 klientů z Domova Barevný svět, Domova na Liščině a Domova Jandova čeká stěhování do sedmi nových domů již v příštím roce a v roce 2021 se bude do nového stěhovat posledních osmnáct klientů, čímž by měly být ukončeny obě etapy transformace sociálních služeb v naší organizaci. Celkem čeká během příštích dvou let stěhování do nových domovů ve druhé etapě transformace naší organizace 99 klientů. Uvedených osm domů opět vyrůstá díky finanční podpoře z evropských fondů (IROP), státu a statutárního města Ostravy.

      Uvedené nové domovy ve druhé etapě se ještě v roce 2019 začínají stavět v ulici Syllabova v Ostravě-Zábřehu, v Petřkovické ulici ve Lhotce, v Rošického ulici a U Rourovny ve Svinově, v Trnkovecké ulici ve Slezské Ostravě, v Sodné v Hrušově a Uhrově v Heřmanicích. Ve většině domků bude žít po dvanácti klientech ve dvou domácnostech, v jednom domku v Ostravě-Heřmanicích bude žít devět klientů a v posledním v Jandově ulici bude již zmíněných osmnáct klientů ve třech domácnostech. Některé z domků, jež budou domovem pro mentálně i tělesně těžce postižené klienty, budou mít speciální vybavení, jež ulehčí pečujícímu personálu manipulaci s klienty a také pro ně samotné bude představovat toto vybavení více pohody a komfortu.

     Dodavateli jednotlivých staveb jsou na základě výběrových řízení firmy Stamont – Pozemní stavitelství Ostrava, Morys s. r. o. a již zmíněný SV Unips s. r. o.

     Na konci obou etap se přestěhuje do nových a zrekonstruovaných třinácti domů celkem 159 klientů Čtyřlístku. V současné době žije v Domovech Barevný svět 82 klientů, v Domově na Liščině 54 klientů a v Domově Jandova 23 klientů. Celkové náklady na obě etapy transformace jsou odhadovány na 270 milionů korun, přičemž příspěvek z fondů Evropské unie bude činit 230 milionů korun, zatímco o zbývající část nákladů se podělí stát a statutární město Ostrava.      

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Vizualizace objektů ve Lhotce a ve Slezské Ostravě: Statutární město Ostrava

Logolink EU

Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
 

Rok 2018: Vstupujeme do první etapy realizace transformačního procesu

O tom, k jak velkým změnám v naší organizaci zanedlouho dojde, se v souvislosti s transformací hovoří již několik let. Ale právě v tomto období nabraly události rychlý spád. To, co bylo až dosud jen v plánech projektantů, začalo konečně získávat konkrétní podobu. V pátek 24. srpna 2018 se uskutečnila na ostravské radnici tisková konference, věnovaná transformačním změnám ve Čtyřlístku. Zúčastnili se jí novináři z regionálních redakcí nejvýznamnějších českých médií a konference byla zaměřena především na zahájení první etapy projektu „Transformace Domova Barevný svět a Domova na Liščině“ zahrnující výstavbu pěti nových domů pro šedesát klientů obou domovů. Na otázky novinářů odpovídali náměstek primátora města Ostravy, Mgr. Michal Mariánek a ředitel naší organizace, PhDr. Svatopluk Aniol. Ten nejdůležitější okamžik však nastal o pár dnů později, v pátek 14. září, kdy byl položen symbolický základní kámen ke stavbě první novostavby domova pro osoby se zdravotním postižením v lokalitě U Jana v Ostravě-Petřkovicích.
 
        Vzácný host události, biskup diecéze Ostravsko-Opavské, Mons. František Václav Lobkowicz, požehnal této první stavbě transformačního projektu Čtyřlístku, která zde začala vyrůstat. V dosavadní historii naší organizace šlo o zcela výjimečný okamžik, neboť právě jím se začala psát nová etapa péče o naše klienty. Této slavnostní události byli přítomni také náměstek primátora města Ostravy, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., starosta městského obvodu Ostrava-Petřkovice Ivo Mikulica, jednatel společnosti Stamont – Pozemní stavitelství s. r. o., jež bude realizovat tuto stavbu - Mgr. Jaromír Janečka, jednatel společnosti Caritas s. r. o. Bc. Martin Pražák, DiS., a další hosté, kteří se významně podíleli na přípravě stavby. Ta je součástí první etapy realizace transformace v naší organizaci, jejíž projekty jsou finančně podpořeny z evropských fondů a statutárním městem Ostrava. 
     Biskup diecéze Ostravsko-Opavské, Mons. František Lobkowicz spolu s náměstkem primátora města Ostravy Zbyňkem Pražákem, jednatelem Stamontu – Pozemního stavitelství Jaromírem Janečkou, starostou Petřkovic Ivem Mikulicou a ředitelem ostravského Čtyřlístku, PhDr. Svatoplukem Aniolem, slavnostně poklepali na symbolický základní kámen novostavby, jež zde vyroste už za rok. Mons. František Václav Lobkowicz vyjádřil při této příležitosti naději, že lidé, kteří najdou v budoucí novostavbě svůj domov, budou v něm opravdu šťastní a spokojení. Vyzvedl rovněž význam toho, jak je důležité, aby se nejen církevní, ale i státní instituce dokázaly dobře starat o ty nejslabší, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Prvními obyvateli domova „U Jana“ (název této lokality je odvozen od nedaleké sochy zasvěcené sv. Janovi) bude dvanáct klientek a klientů, kteří dosud žijí v Domově na Liščině v Ostravě-Hrušově. Někteří z nich se také přišli podívat na místo, kde jejich nový domov bude zanedlouho stát a na slavnostní zahájení této stavby.
     Transformační změny se týkají nejen lepšího životního komfortu našich klientů, ale především možnosti žít normálním způsobem v běžném prostředí, rozhodovat sám o sobě podle svých schopností. Další nové domky pro naše klienty budou postaveny v městských obvodech Nová Bělá, v Ostravě-Jihu a ve Slezské Ostravě. Vítězi veřejné zakázky na realizaci první etapy projektu jsou ostravské společnosti Stamont – Pozemní stavitelství s. r. o. a Morys, s. r. o. Pětice nových domků by měla být dokončena v roce 2019, kdy budou novostavby vybaveny novým nábytkem na míru a připraveny na příchod klientů.  
      Celková dotace na všech pět staveb z rozpočtu IROP činí 84,7 milionu korun a dalšími 16 miliony přispěje ze svého rozpočtu náš zřizovatel - statutární město Ostrava. V následující etapě projektu bude vybudováno ještě dalších osm nových domů pro 99 klientů Domova Barevný svět, Domova na Liščině a Domova Jandova. Po dokončení obou etap transformačních projektu se přestěhuje do nových podmínek celkem 159 klientů naší organizace z nynějších více než 270. Náklady pro obě etapy projektu jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho bude činit příspěvek z fondů Evropské unie více než 230 milionů korun.
      Samozřejmě, že všechny stavby se těší i velkému zájmu těch, kterým jsou určeny především. Naši k a Domova na Liščině pořádají spolu se svými doprovody malé výpravy do míst, kde jejich příští domovy začínají vyrůstat. Postupně si „osahávají“ dopravní dostupnost, okolí vyrůstajících domů a zvykají si i na představu, jaké to bude, až se sem definitivně přestěhují. Však už brzy začnou nejen jejich představy, ale i domy dostávat mnohem konkrétnější podobu… 
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: autorka a LUKÁŠ KELLNER

Logolink EU

Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
Transformace
 

Rok 2017: Pokračujeme v transformaci

V roce 2016 se naše organizace připojila k výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“, která je financována Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Předložili jsme projekt nazvaný „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, navazující na proces transformace a humanizace zahájený v naší organizaci v roce 2011.

V současné době jsou pro dva z našich domovů pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět a Domov na Liščině) schváleny transformační plány a jejich transformace vstupuje do přechodové fáze. Smyslem tohoto nového projektu je pomoci oběma uvedeným domovům překlenout přechodovou fázi: připravit organizační strukturu nové služby, připravit na nové podmínky i všech 160 uživatelů obou domovů, což se samozřejmě týká také více než 140 zaměstnanců obou zařízení, kteří se budou muset připravit na změny v poskytovaných službách a zapojit do tohoto procesu také opatrovníky a blízké všech uživatelů, jichž se změny budou týkat.

Tento projekt byl zahájen v roce 2016 a bude ukončen v červnu roku 2020. Jeho realizace výraznou měrou napomůže k připravenosti stávajících uživatelů Domova Barevný svět a Domova na Liščině k jejich zapojení do běžného prostředí a do společnosti. Projekt také lépe pomůže zvládnout naší organizaci náročný proces přechodové fáze, čímž nynější uživatelé, pokud zcela neopustí službu, budou moci získávat podporu v rámci nové, komunitně nastavené služby. Projekt bude mít rovněž výrazný dopad na všechny zaměstnance obou domovů. Těm pomůže zejména se zvýšením jejich odbornosti a řadě z nich i k získání potřebné kvalifikace. Projekt podstatnou měrou přispěje také k integraci vznikající služby do komunit a lokalit, v nichž budou nové domácnosti umístěny.

Náklady spojené s realizací projektu představují částku přesahující 7 541 660 korun, přičemž podpora z Evropského sociálního fondu, jež nám na tento projekt byla přiznána, činí více než 6 410 400 korun. To je 85 procent celkových nákladů na projekt, jenž by měl být ukončen v polovině roku 2019.  

V červenci 2016 rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o přidělení dotace Čtyřlístku z Operačního programu Zaměstnanost na uskutečnění projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“. Účelem projektu je provést zaměstnance a uživatele transformujících se domovů přechodovou fází, tzn. připravit nový systém řízení organizace, připravit cca 160 uživatelů na přechod a zaměstnance na změnu v poskytovaných službách, zapojit opatrovníky a další blízké osoby uživatelů na tuto změnu. Projekt bude ukončen v červnu 2020.

V září 2017 rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj o přidělení dotace organizaci Čtyřlístek v rámci výzvy IROP č. 7 „Deinstitucionalizace  sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“ na projekty „Transformace Domova Barevný svět“ a „Transformace Domova na Liščině“. Projekty zahrnují výstavbu pěti nových objektů sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením (2 pro Domov Barevný svět – Výškovice, Nová Bělá, 3 pro Domov na Liščině – Na Liščině, Kanczuckého, Petřkovice). V každém domě bude 12 uživatelů.  Jedná se o první etapu transformačního procesu. V současné době je očekáváno stanovisko řídícího orgánu k připravenému zadávacímu řízení pro výběr dodavatelů stavby.

Ve druhé etapě podal zřizovatel – statutární město Ostrava – v rámci výzvy IROP č. 49 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II“ dva projekty na výstavbu    5 domů a Čtyřlístek na výstavbu jednoho domu a rekonstrukci dvou objektů. Projekty byly podány v červenci 2017. V současné době již prošly úspěšně posouzením formální stránky, věcným hodnocením a jsou doporučeny k financování. Předtím je třeba dodat řídícímu orgánu příslušná stavební povolení.

SVATOPLUK ANIOL, BOHDANA RYWIKOVÁ

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace reg. č. CZ.1.04/3.1.03/87.00021

V návaznosti na “Koncepci transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi” schválenou radou města Ostrava v roce 2011, transformuje Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, své služby.

Tento projekt se zaměřil na transformaci pobytových služeb Domov Beruška, Domov na Liščině a Stacionář Třebovice, které provozuje organizace Čtyřlístek, a jež jsou součástí celkové transformace této organizace.

Cílem projektu byla podpora přípravy transformace uvedených tří služeb.

V rámci projektu jsme se zaměřili na tyto aktivity:

  • analýza potřeb klientů,
  • analýzy současného stavu organizace a jejího okolí,
  • tvorba tří transformačních plánů,
  • příprava a aktivizace klientů,
  • příprava a motivace zaměstnanců a jejich vzdělávání, včetně supervize,
  • příprava služeb a možností nového bydlení pro klienty,
  • osvěta směrem k opatrovníkům, zaměstnancům a veřejnosti, představitelům samospráv.

Do projektu bylo zapojeno celkem 117 klientů z uvedených služeb a také 102 jejich zaměstnanců.

Výstupem projektu byl transformační plán pro každé zařízení (celkem 3) a vytvořené podmínky pro úspěšné dokončení transformace celého zařízení (viz připojené přílohy ke stažení).

Partnerem projektu byl Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Partnerem bez finančního plnění bylo statutární město Ostrava.

Projekt byl zahájen v červenci roku 2013 a skončil v červnu roku 2015.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Logolink EU

Rok 2017: Pokračujeme v transformaci

V roce 2016 se naše organizace připojila k výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“, která je financována Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Předložili jsme projekt nazvaný „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, navazující na proces transformace a humanizace zahájený v naší organizaci v roce 2011. Jde o postupnou přípravu na přechod 160 uživatelů a 143 zaměstnanců dvou pobytových zařízení Čtyřlístku – Domova na Liščině a Domova Barevný svět - do nových pobytových služeb.  Smyslem projektu je podpora uživatelů Domova Barevný svět a Domova na Liščině při jejich začleňování do běžného prostředí a také odborná příprava zaměstnanců, související s těmito změnami.  Náklady spojené s realizací projektu představují částku přesahující 7 541 660 korun, přičemž podpora z Evropského sociálního fondu, jež nám na tento projekt byla přiznána, činí více než 6 410 400 korun. To je 85 procent celkových nákladů na projekt, jenž by měl být ukončen v polovině roku 2019.  

BOHDANA RYWIKOVÁ

Další informace:

Fotogalerie